Nastavení možností přesměrování volání

Microsoft 365 vám umožní pracovat odkudkoli a z libovolného zařízení

Upgradujte na Microsoft 365, ať můžete kdekoli používat nejnovější funkce a vylepšení.

Upgradovat hned

Pomocí Přesměrování volání můžete určit, jak má Lync zpracovávat příchozí hovory, když zrovna nejste u svého telefonu v zaměstnání nebo chcete, aby za vás telefony vyřizoval někdo jiný.

Poznámky: 

 • U hovorů uskutečněných na čísla služeb tísňového volání jsou pravidla přesměrování volání po dobu 120 minut vypnutá, aby se vám pracovníci služeb mohli dovolat zpět. Možnosti přesměrování volání můžete kdykoli obnovit kliknutím na nabídku přesměrování volání v levém dolním rohu hlavního okna Lyncu.

 • Pokud v Lyncu nastavíte přesměrování volání a někdo vám bude volat, zobrazí se mu číslo, na které jste své hovory přesměrovali. Tohle se ale týká jen volání z Lyncu do Lyncu.

Nastavení možností přesměrování volání

Zpracovávání příchozích hovorů můžete v Lyncu nastavit takhle:

Vypnout přesměrovávání volání

Tohle políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby hovory vyzváněly jenom na vašem telefonu do zaměstnání nebo v Lyncu.

Přesměrovávat moje hovory na:

Pokud chcete, aby byly hovory přesměrovány hned a vůbec nevyzváněly na vašem telefonu do zaměstnání, zaškrtněto toto políčko a vyberte jednu z možností rozevírací nabídky:

 • Hlasová pošta:Přesměruje volání přímo do vaší hlasové schránky (pokud ji máte nastavenou).

 • Mobilní telefon: Přesměruje volání na váš mobilní telefon, pokud máte jeho číslo nastavené v okně Lync – možnosti > Telefony.

 • Domů: Přesměruje volání na váš telefon domů, pokud máte jeho číslo nastavené v okně Lync – možnosti > Telefony.

 • Nové číslo nebo kontakt: Zadejte číslo, na kterém budete k zastižení, nebo vyberte v Lyncu kontakt, který má vaše hovory přebírat.

 • Mí delegáti: Pokud máte nastavené delegáty, přebírají za vás hovory. V tomhle okně můžete taky delegáty přidávat, nebo kliknout na Upravit členy mé skupiny delegátů v okně Přesměrování volání a nastavení upravit.

Souběžné vyzvánění:

Jestli chcete, aby hovory vyzváněly na vašem čísle do zaměstnání a na dalším čísle, zaškrtněte tohle políčko a potom vyberte jednu možnost z rozevírací nabídky:

 • Mobil: Vaše hovory vyzvání jak na vašem čísle do zaměstnání, tak na vašem mobilu, pokud ho máte nastavený v okně Lync – Možnosti > Telefony.

 • Domů: Vaše hovory vyzvánějí jak na vašem čísle do zaměstnání, tak na vašem telefonu domů, pokud ho máte nastavený v okně Lync - Možnosti > Telefony.

 • Nové číslo: Zadejte nové číslo, na kterém mají vaše hovory vyzvánět současně s vaším číslem do práce.

 • Mí delegáti: Hovory vyzvání na vašem čísle do zaměstnání a také vašim delegátům, pokud je máte nastavené. V tomhle okně můžete delegáty přidávat, pokud jste je zatím nevybrali, nebo můžete kliknout na Upravit členy mé skupiny delegátů v okně Přesměrování volání a nastavení upravit.

 • Má skupina týmových hovorů: Pokud máte nastavenou skupinu týmových hovorů, budou hovory vyzvánět jak na vašem čísle do zaměstnání, tak na telefonech členů skupiny. Členy skupiny týmových hovorů můžete přidávat nebo odebírat v dolní části tohohle okna, nebo můžete kliknout na Upravit členy mé skupiny týmových hovorů v okně Přesměrování volání.

Začátek stránky

Nastavení přesměrování volání

Volání se přesměruje až po uplynutí určité doby. Jak dlouhá má ta doba být, to nastavíte takhle:

 1. V části Aktuální nastavení přesměrování volání klikněte na odkaz vedle položky Nepřijaté hovory budou přesměrovány na číslo.

 2. Vyberte číslo, na které má být hovor přesměrovaný. Například Hlasová pošta nebo Nové číslo nebo kontakt.

 3. V nabídce Před přesměrováním vyzvánět po tento počet sekund vyberte dobu, po jejímž uplynutí budou volání přesměrovaná.

 4. Kliknutím na OK se vrátíte na Lync – Možnosti.

 5. Klikněte na odkaz vedle Toto nastavení bude platit pro a vyberte buď Vždy, nebo Během pracovní doby nastavené v Outlooku.

Začátek stránky

Úprava nastavení členů skupiny týmových hovorů

Skupina týmových hovorů je skupina osob, které můžou přijímat vaše pracovní hovory (za předpokladu, že váš tým podpory tuhle funkci povolil). Můžete přidávat a odebírat její členy a vybírat, kteří z nich za vás můžou přebírat hovory.

Klikněte na Upravit členy mé skupiny týmových hovorů a potom udělejte jednu z těchhle věcí:

 • Pokud chcete přidat člena, klikněte na Přidat a poklikejte na požadovaný kontakt.

 • Pokud chcete člena odstranit, vyberte kontakt a klikněte na Odebrat.

 • Pokud chcete určit dobu, po jejímž uplynutí začnou vyzvánět telefony lidem ze skupiny, vyberte ji v části Vyzvánět u členů skupiny týmových hovorů po tomto počtu sekund.

  Poznámka: Když nastavíte skupinu týmových hovorů, ještě to neznamená, že vaše hovory budou na ni přesměrovány. Nezapomeňte taky vybrat některou možnost v oblasti přesměrování volání v částech Vyzvánět souběžně nebo Přesměrovávat moje hovory na.

Začátek stránky

Úprava nastavení delegátů

Můžete přidávat delegáty a rozhodnout, jestli za vás můžou přebírat hovory. Když nějakého delegáta přidáte, Lync automaticky ve vašem seznamu kontaktů vytvoří skupinu Delegáti.

Přidávání, odebírání a správa delegátů:

 1. Klikněte na Upravit členy mé skupiny delegátů.

 2. Klikněte na Přidat a pak poklikejte na požadovaný kontakt.

 3. Pokud chcete delegátům povolit přebírání vašich hovorů, zaškrtněte políčko vedle položky Přijmout volání.

 4. Dobu, po jejímž uplynutí začnou vyzvánět telefony delegátů, můžete nastavit v nabídce Vyzvánět u delegátů po tomto počtu sekund.

 5. Pokud chcete delegáta odstranit, vyberte jeho jméno a klikněte na Odebrat.

  Poznámka: Když nastavíte delegáty, ještě to neznamená, že vaše hovory budou na ně přesměrovány. Nezapomeňte taky vybrat některou možnost v oblasti přesměrování volání v částech Vyzvánět souběžně nebo Přesměrovávat moje hovory na.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×