Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Nastavení možností tisku v Accessu

I když můžete v databázi Microsoft Accessu tisknout data z tabulky, dotazu, formuláře nebo Sestava, můžete nastavit možnosti tisku pro sestavy, které vytvářejí poutatelnou a čitelnější tištěnou kopii dat.

Tisk dat přímo z tabulek nebo dotazů funguje, když chcete vytisknout jenom jednoduchý seznam. Formuláře jsou vhodné pro zobrazení nebo tisk dat pro jeden záznam nebo související sadu záznamů, a ne pro tisk větších sad dat nebo souhrnů dat. Když tisknete data ze sestavy, můžete porovnat, shrnout a shrnout velké sady dat a pak je prezentovat v atraktivním rozložení.

Další informace o vytváření sestav najdete v článku Úvod k sestavách v Accessu.

V tomto článku

Výběr možností vzhledu stránky

Po vytvoření sestavy můžete v dialogovém okně Vzhled stránky nastavit možnosti pro rozložení při tisku. Tyto možnosti vám pomůžou doladit formát pomocí možností pro nastavení okrajů, použití mřížky a sloupců nebo vytisknout jenom data ze sestavy bez formátování. Možnosti stránky pro tisk nastavíte takto:

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu a potom klikněte na náhled.

 2. Na kartě Náhled ve skupině Rozložení stránky klikněte na Vzhled stránky a nastavte okraje, orientaci a nastavení sloupců, které chcete.

  Dialog Vzhled stránky

  Nastavení karty Možnosti tisku

Nastavení

Popis

Okraje (palce)

Podle potřeby zvětšete nebo zmenšete výchozí okraje a provedené změny se zobrazí na stránce Ukázka.

Tisknout pouze data

Tuto možnost vyberte, pokud nechcete tisknout funkce rozložení v sestavě, jako jsou mřížky.

Split Form

Tato možnost není pro sestavu dostupná.

Pokud chcete upravit okraje sestavy, klikněte na kartě Náhled ve skupině Velikost stránky na Okraje a vyberte vhodnou možnost. Zobrazí se náhled sestavy se změněnou nastavením okrajů.

Nastavení karty stránky

Nastavení

Popis

Orientace

Vyberte orientaci na výšku nebo na šířku. Pokud chcete vidět, jak sestava vypadá, ne nastavte orientaci, kterou tady nastavíte na kartě Náhled stránky. Na kartě Náhled ve skupině Rozložení stránky klikněte na možnost Na výšku nebo Na šířku.

Papír

Vyberte formát papíru a zdroj.

Tiskárna pro zákazníka:

Pokud vyberete Použít konkrétní tiskárnu, můžete nastavit několik dalších možností formátu tiskárny a dokumentu.

Nastavení karty Sloupce

Poznámka: Tyto možnosti jsou dostupné taky na kartě Náhled, ve skupině Rozložení stránky v části Sloupce.

Nastavení

Popis

Nastavení mřížky

Vyberte počet sloupců a řádkování. Pokud je nastavení pro jeden sloupec, nebudou možnosti Mezery mezi sloupci a Rozložení sloupců dostupné.

Stejné jako podrobnosti

Tuto možnost vyberte, pokud chcete sloupec vytisknout ve stejné velikosti, jako jste nastavili v sestavě. Pokud chcete upravit šířku a výšku sloupce, zrušte výběr a zadejte nové hodnoty.

Velikost sloupce

Vyberte šířku a výšku sloupců.

Rozložení sloupců

Vyberte směr tisku sloupců. Tato možnost je dostupná jenom v případě, že máte víc sloupců.

Začátek stránky

Výběr nastavení tiskárny

Po dokončení nastavení vzhledu stránky sestavy můžete vybrat konkrétní možnosti tiskárny pro nastavení rozložení tisku nebo stránek, které chcete vytisknout, a počet kopií.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou chcete vytisknout, a klikněte na náhled.

 2. Na kartě Náhled klikněte ve skupině Tisk na Tisk.

  Klávesová zkratka: Stiskněte Ctrl+P.

 3. Vyberte možnosti tisku a kliknutím na OK sestavu vytiskněte.

Následující tabulka popisuje výsledky, které můžete očekávat v konkrétních nastaveních tiskárny:

Nastavení

Popis

Tiskárna

Vyberte tiskárnu, na které chcete sestavu vytisknout. Pokud jste orientaci a formát papíru nenastavíte, klikněte na tlačítko Vlastnosti.

Rozsah tisku

 • Pokud chcete vytisknout jenom vybrané stránky sestavy, vyberte Stránky a nastavte rozsah. Pokud třeba chcete vytisknout jenom stránku 5 sestavy, zadejte do polí Od i Do hodnotu 5.

 • Pokud chcete vytisknout jenom jednu stránku sestavy, nastavte pole Od i Do na stejné číslo stránky.

Copies

Vyberte počet kopií, a pokud chcete, aby se kopie vytiskly v sadách pro vícestránkové sestavy, vyberte Možnost Kompletovat.

Pokud chcete ušetřit papír, poslat tiskovou úlohu do komerční tiskárny nebo poslat sestavu e-mailem, můžete vytvořit formát sestavy ve formátu PDF nebo XPS: Na kartě Náhled ve skupině Data klikněte na PDF nebo XPS.

Začátek stránky

Náhled před tiskem

Pomocí možnosti Náhled můžete zkontrolovat, jak se vytiskne verze sestavy.

Sestavu můžete otevřít v náhledu tisku jedním z následujících způsobů:

 • Pokud chcete zobrazit náhled sestavy, která ještě není otevřená, klikněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na sestavu, pro kterou chcete zobrazit náhled, a potom klikněte na Náhled.

  nebo

 • Klikněte na >Soubor apotom na Náhled.

  nebo

 • Pokud je sestava otevřená, klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu sestavy a potom klikněte na náhled.

Další změny formátování v náhledu můžete provést pomocí možností na kartě Náhled.

Příkazy na kartě Náhled

Pokud chcete zobrazit několik stránek sestavy, přesunout na jiné stránky nebo zobrazit několik stránek současně při zobrazení náhledu sestavy, vyzkoušejte následující možnosti:

 • V pravém horním rohu navigačního podokna klikněte na tlačítko Otevření/zavření závěrky (<<) a pak rozbalte oblast zobrazení sestavy.

 • Umístěte sestavu pomocí vodorovných nebo svislých posuvníků.

 • Pokud chcete zvětšit oblast v sestavě, klikněte na kartě Náhled ve skupině Lupa na šipku pod příkazem Lupa a vyberte procento zvětšení. Můžete taky použít ovládací prvek Lupa v pravém dolním rohu okna.

 • Pokud chcete zobrazit náhled více stránek najednou, klikněte ve skupině Lupa na Dvě stránky nebo na Další stránky a vyberte jednu z možností.

Vyberte možnosti tisku:    Ve skupině Tisk klikněte na Tlačítko Tisk a vyberte požadované možnosti tisku.

Zavření náhledu tisku:    Ve skupině Zavřít náhled klikněte na Tlačítko Zavřít náhled.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×