Správa schůzek, plánů a rozpočtů – je snadná díky systému Microsoft 365.

Nastavení nebo změna Accessu 2003 na úrovni uživatele v současných verzích Accessu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud jste vytvořili databázi ve verzi Accessu před Accessem 2007 a použili jste na uživatelské úrovni zabezpečení pro tuto databázi, budou mít tato nastavení zabezpečení na místě, když tento soubor otevřete v Accessu 2007 nebo novějším. Kromě toho můžete spustit nástroje zabezpečení, které jsou součástí Microsoft Office Access 2003 – Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení a různá dialogová okna oprávnění uživatelů a skupin – z vyšších verzí Accessu. Tento článek vysvětluje, jak fungují funkce zabezpečení Access 2003 a vysvětluje, jak je používat v Accessu 2007 nebo novějším.

Poznámka: Informace v tomto článku se týkají jenom databáze vytvořené v Accessu 2003 nebo starších verzích (soubor. mdb). Uživatelská úroveň zabezpečení není dostupná pro databáze vytvořené v Accessu 2007 nebo vyšších (soubory. accdb). Pokud soubor. mdb převedete na nový formát (soubor. accdb), zahodí Access nastavení uživatelské úrovně zabezpečení.

V tomto článku

Chování uživatelské úrovně zabezpečení v Accessu 2007 nebo vyšším

Přehled Accessu 2003 na úrovni uživatele

Nastavení uživatelské úrovně zabezpečení

Odebrání uživatelské úrovně zabezpečení

Odkaz na oprávnění objektu

Chování uživatelské úrovně zabezpečení v Accessu 2007 nebo vyšším

Access 2007 a novější verze poskytuje uživatelské úrovni zabezpečení pouze pro databáze, které používají Access 2003 nebo starší formáty souborů (soubory. mdb a. mde). Pokud v novějších verzích otevřete databázi vytvořenou v dřívější verzi Accessu a tato databáze má uživatelská individuální oprávnění, bude tato funkce zabezpečení fungovat tak, jak je určená pro tuto databázi. Aby uživatelé mohli používat databázi, musí zadat heslo.

Navíc můžete spouštět a spouštět různé nástroje zabezpečení, které jsou k dispozici v Accessu 2003 a dřívějších verzích, jako je Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení a různá dialogová okna oprávnění uživatelů a skupin. Když budete pokračovat, uvědomte si, že tyto nástroje budou dostupné jenom v případě, že otevřete soubor. mdb nebo. MDE. Pokud soubory převedete na formát ACCDB, Access odebere všechny existující funkce zabezpečení uživatelské úrovně.

Přehled Accessu 2003 na úrovni uživatele

V následujících částech jsou uvedeny základní informace o zabezpečení uživatelské úrovně v Accessu 2003 a dřívějších verzích. Pokud už jste obeznámeni s předchozím modelem zabezpečení a uživatelskou úrovní zabezpečení, můžete tyto oddíly přeskočit a přejít přímo k nastavení uživatelské úrovně zabezpečení nebo k Odebrání uživatelské úrovně zabezpečenídále v tomto článku.

Základy uživatelské úrovně zabezpečení

Uživatelská úroveň zabezpečení v Accessu se podobá zabezpečovacím mechanismům v serverových systémech – používá hesla a oprávnění k povolení nebo omezení přístupu jednotlivců nebo skupin osob k objektům v databázi. V Accessu 2003 nebo starších verzích může při implementaci uživatelské úrovně zabezpečení v databázi Accessu správce databáze nebo vlastník objektu řídit akce, které můžou jednotliví uživatelé nebo skupiny uživatelů provádět na tabulkách, dotazech, formulářích, sestavách a makra v databázi Například jedna skupina uživatelů může měnit objekty v databázi, jiná skupina může zadávat data jenom do určitých tabulek a třetí skupina může data jenom zobrazit v sadě sestav.

Uživatelská úroveň zabezpečení v Accessu 2003 a dřívějších verzích používá kombinaci hesel a oprávnění – sadu atributů, které určují typy Accessu, které má uživatel v databázi. Můžete nastavit hesla a oprávnění pro jednotlivce nebo skupiny jednotlivců a tyto kombinace hesel a oprávnění budou tvořit účty zabezpečení, které definují uživatele a skupiny uživatelů s povoleným přístupem k objektům v databázi. Naopak kombinace uživatelů a skupin se označuje jako pracovní skupina a Access ukládá tyto informace do informačního souboru pracovní skupiny. Access při spuštění přečte informační soubor pracovní skupiny a vynutí oprávnění na základě dat v souboru.

Access ve výchozím nastavení nabízí předdefinované ID uživatele a dvě předdefinované skupiny. Výchozí ID uživatele je admina výchozí skupiny jsou Uživatelé a Správci. Access ve výchozím nastavení přidá předdefinované uživatelské ID ke skupině Uživatelé, protože všechna ID musí patřit alespoň do jedné skupiny. Naopak skupina Users má úplná oprávnění ke všem objektům v databázi. Navíc je ID Správce také členem skupiny Administrátoři. Skupina administrátoři musí obsahovat aspoň jedno ID uživatele (správce databáze) a ID správce je výchozím správcem databáze, dokud ho nezměníte.

Když spustíte Access 2003 nebo starší verze, Access přiřadí vám ID uživatele pro správce, a proto vám bude začlenit všechny výchozí skupiny. Toto ID a skupiny (Správci a uživatelé) přidělí všem uživatelům úplná oprávnění ke všem objektům v databázi – to znamená, že každý uživatel může otevřít, zobrazit a změnit všechny objekty ve všech souborech. mdb, pokud neimplementujete zabezpečení uživatelské úrovně.

Jedním ze způsobů, jak implementovat zabezpečení na úrovni uživatelů v Access 2003 nebo starších verzích, je změnit oprávnění pro skupinu uživatelé a přidat nové správce do skupin Administrátoři. Když to provedete, Access automaticky přiřadí nové uživatele skupině uživatelé. Po provedení těchto kroků se uživatelé musí při otevření chráněné databáze přihlásit pomocí hesla. Pokud ale potřebujete implementovat konkrétnější zabezpečení – povolte jedné skupině uživatelů, aby zadávaly data, a další pro čtení těchto dat, třeba vytvořit další uživatele a skupiny a udělit jim specifická oprávnění pro některé nebo všechny objekty v databázi. . Implementace tohoto typu uživatelské úrovně zabezpečení se může projevit jako složitý úkol. Za účelem zjednodušení procesu nabízí aplikace Access Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení, který usnadňuje vytváření uživatelů a skupin v jednom kroku.

Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení vám pomůže přiřadit oprávnění a vytvořit účty uživatelů a skupin. Uživatelské účty obsahují uživatelská jména a jedinečná čísla osobní identifikace (PID) potřebnou ke správě uživatelských oprávnění k zobrazení, použití nebo změnám databázových objektů v pracovní skupině Accessu. Skupinové účty jsou kolekce uživatelských účtů, které se zase nacházejí v pracovní skupině. Access pomocí názvu skupiny a PID identifikuje každou pracovní skupinu a oprávnění přiřazená skupině se budou vztahovat na všechny uživatele ve skupině. Další informace o použití Průvodce najdete v části nastavení uživatelské úrovně zabezpečenídále v tomto článku.

Po dokončení průvodce můžete ručně přiřazovat, měnit nebo odebírat oprávnění pro účty uživatelů a skupin ve vaší pracovní skupině pro databázi a její existující tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra. Můžete také nastavit výchozí oprávnění, která Access přiřadí pro všechny nové tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra, které jste vy nebo jiný uživatel přidali do databáze.

Pracovní skupiny a informační soubory pracovní skupiny

V Accessu 2003 a starších verzích je pracovní skupina skupinou uživatelů ve víceuživatelském prostředí, které sdílí data. Informační soubor pracovní skupiny obsahuje účty uživatelů a skupin, hesla a oprávnění nastavená pro jednotlivé uživatele nebo skupiny uživatelů. Když otevřete databázi, Access přečte data v informačním souboru pracovní skupiny a vynutí nastavení zabezpečení, které soubor obsahuje. Naopak uživatelský účet je kombinací uživatelského jména a osobního IDENTIFIKAČNÍho čísla (PID), které Access vytvoří pro správu uživatelských oprávnění. Skupinové účty jsou kolekce uživatelských účtů a Access je identifikuje podle názvu skupiny a osobního ID (PID). Oprávnění přiřazená skupině platí pro všechny uživatele ve skupině. Těmto účtům zabezpečení lze přidělit oprávnění pro databáze a jejich tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra. Samotná oprávnění jsou uložena v databázi s podporou zabezpečení.

Když uživatel poprvé spustí Access 2003 nebo starší verze, Access automaticky vytvoří informační soubor pracovní skupiny pro Access, který je označený názvem a informacemi o organizaci, které uživatel zadá, když ho nainstaluje. V případě Accessu 2003 přidají instalační program relativní umístění tohoto informačního souboru pracovní skupiny do následujících klíčů registru:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

a

Klíč. DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

Další uživatelé zdědí výchozí cestu k souboru pracovní skupiny z hodnoty v klíči registru HKEY_USERS. Vzhledem k tomu, že tyto informace často snadno určíte, je možné, že neautorizovaní uživatelé vytvoří jinou verzi tohoto informačního souboru pracovní skupiny. V důsledku toho by neautorizovaní uživatelé mohli předpokládat oprávnění účtu správce (člen skupiny Administrátoři) v pracovní skupině definované v tomto informačním souboru pracovní skupiny. Chcete-li zabránit neoprávněným uživatelům v přístupu k těmto oprávněním, vytvořte nový informační soubor pracovní skupiny a zadejte ID pracovní skupiny (WID), alfanumerický řetězec rozlišující velká a malá písmena, který se zadává při vytváření nových informací o pracovní skupině. spis. Vytvoření nové pracovní skupiny jednoznačně identifikuje skupinu správců pro tento soubor pracovní skupiny. Kopie informačního souboru pracovní skupiny může vytvořit jenom osoba, která zná váš WID. Nový soubor vytvoříte pomocí Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení.

Důležité informace: Zapište si přesné jméno, organizaci a ID pracovní skupiny – včetně toho, jestli jsou velká nebo malá písmena (pro všechny tři položky) – a uchovávejte je na bezpečném místě. Pokud potřebujete znovu vytvořit informační soubor pracovní skupiny, musíte zadat přesně stejný název, organizaci a ID pracovní skupiny. Pokud tyto položky zapomenete nebo ztratíte, může dojít ke ztrátě přístupu k databázím.

Jak oprávnění fungují a kdo jim může přidělit

Uživatelská úroveň zabezpečení rozpoznává dva typy oprávnění: explicitní a implicitní. Explicitní oprávnění jsou oprávnění, která jsou přidělená přímo uživatelskému účtu. žádný jiný uživatel nemá vliv. Implicitní oprávnění jsou oprávnění přidělená účtu skupiny. Přidání uživatele do této skupiny uděluje oprávnění skupiny danému uživateli. Když odeberete uživatele ze skupiny, odeberete od něj oprávnění skupiny.

Když se uživatel pokusí provést operaci s databázovým objektem, který používá funkce zabezpečení, je jeho sada oprávnění založena na průsečíku explicitních a implicitních oprávnění daného uživatele. Úroveň zabezpečení uživatele je vždy alespoň omezující explicitní oprávnění daného uživatele a oprávnění všech skupin, do kterých daný uživatel patří. Z tohoto důvodu je nejjednodušším způsobem, jak spravovat pracovní skupinu, vytvářet nové skupiny a přiřazovat oprávnění skupinám, nikoli jednotlivým uživatelům. Oprávnění jednotlivých uživatelů pak můžete změnit přidáním nebo odebráním těchto uživatelů ze skupin. Pokud potřebujete udělit nová oprávnění, můžete je udělit všem členům skupiny v jediné operaci.

Oprávnění lze pro databázový objekt změnit takto:

 • Členové skupiny Administrátoři v informačním souboru pracovní skupiny, kteří se používají při vytváření databáze.

 • Vlastník objektu

 • Libovolný uživatel, který má oprávnění ke správě daného objektu.

I když uživatelé nemusí momentálně provádět žádnou akci, mohou jim udělit oprávnění k provedení akce. To platí v případě, že je uživatel členem skupiny Administrátoři, nebo pokud je uživatel vlastníkem objektu.

Vlastníkem objektu je uživatel, který vytvoří tabulku, dotaz, formulář, sestavu nebo makro. Skupina uživatelů, kteří můžou měnit oprávnění v databázi, může taky změnit vlastnictví těchto objektů, nebo může tyto objekty znovu vytvořit, přičemž oba způsoby umožňují změnit vlastnictví objektů. Chcete-li znovu vytvořit objekt, můžete vytvořit kopii objektu, nebo ji můžete importovat z nebo exportovat do jiné databáze. Toto je nejjednodušší způsob, jak převést vlastnictví objektů, včetně samotné databáze.

Poznámka: Zkopírováním, importem nebo exportem se nezmění vlastnictví dotazu, jehož vlastnost RunPermissions je nastavena na vlastníka. Vlastnictví dotazu můžete změnit jenom v případě, že je jeho vlastnost RunPermissions nastavena na uživatel.

Účty zabezpečení

Informační soubor pracovní skupiny Access 2003 obsahuje následující předdefinované účty.

Účet

Funkce

Admin

Výchozí uživatelský účet. Tento účet je přesně stejný pro každou kopii Accessu a další programy, které můžou používat databázový stroj Microsoft Jet, jako je Visual Basic for Applications (VBA) a Microsoft Office Excel 2003.

Správci

Skupinový účet správce. Tento účet je jedinečný pro každý informační soubor pracovní skupiny. Ve výchozím nastavení je uživatel správce členem skupiny Administrátoři. Ve skupině administrátoři musí být vždy aspoň jeden uživatel.

Uživatelé

Skupinový účet obsahující všechny uživatelské účty. Access automaticky přidá uživatelské účty do skupiny Uživatelé, když je vytvoří člen skupiny Administrátoři. Tento účet je stejný pro jakýkoliv informační soubor pracovní skupiny, ale obsahuje pouze uživatelské účty vytvořené členy skupiny Administrátoři dané pracovní skupiny. Ve výchozím nastavení má tento účet úplná oprávnění pro všechny nově vytvořené objekty. Jediný způsob, jak odebrat uživatelský účet ze skupiny Users, je použít pro člena skupiny Administrátoři k odstranění tohoto uživatele.

V tomto smyslu je zabezpečení v Accessu 2003 a dřívějších verzích vždy aktivní. Dokud neaktivujete přihlašovací proceduru pro pracovní skupinu, Access neviditelně přihlásí všechny uživatele při spuštění pomocí výchozího uživatelského účtu správce s prázdným heslem. Access na pozadí používá účet správce jako účet správce pro pracovní skupinu. Access používá kromě vlastníka (skupiny nebo uživatele) všechny databáze a tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra, které jsou vytvořené.

Správci a vlastníci jsou důležité, protože mají oprávnění, která se nedají odložit:

 • Správci (členové skupiny Administrátoři) můžou vždy získávat plná oprávnění pro objekty vytvořené v pracovní skupině.

 • Účet, který vlastní tabulku, dotaz, formulář, sestavu nebo makro, může každému objektu vždy udělit plná oprávnění.

 • Účet, který je vlastníkem databáze, může databázi vždy otevřít.

Vzhledem k tomu, že uživatelský účet správce je přesně stejný pro každou kopii Accessu, bude první kroky pro pomoc při zabezpečování databáze definovat uživatelské účty správce a vlastníka (nebo použít jediný uživatelský účet jako účet správce i vlastníka) a potom na Odeberte uživatelský účet správce ze skupiny Administrátoři. Jinak se může každý, kdo má kopii Accessu, přihlásit do vaší pracovní skupiny pomocí účtu správce a mít úplná oprávnění pro tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra pracovní skupiny.

Skupině administrátoři můžete přiřadit libovolný počet uživatelských účtů, ale pouze jeden uživatelský účet může vlastnit databázi – vlastnící účet je uživatelský účet, který je aktivní při vytvoření databáze nebo při přenosu vlastnictví vytvořením nové databáze a importem. všechny objekty databáze. Skupinové účty však můžou vlastnit tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra v databázi.

Co je potřeba při organizování účtů zabezpečení

 • K přístupu se mohou přihlásit pouze uživatelské účty. Nelze se přihlásit pomocí skupinového účtu.

 • Účty, které vytvoříte pro uživatele databáze, musí být uloženy v informačním souboru pracovní skupiny, ke kterému se tito uživatelé připojí při používání databáze. Pokud k vytvoření databáze používáte jiný soubor, změňte soubor před vytvořením účtů.

 • Nezapomeňte vytvořit jedinečné heslo pro správce a uživatelské účty. Uživatel, který se může přihlásit pomocí účtu správce, může vždy dostat plná oprávnění pro všechny tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra, které byly v pracovní skupině vytvořeny. Uživatel, který se může přihlásit pomocí účtu vlastníka, může vždycky dostat plná oprávnění pro objekty vlastněné tímto uživatelem.

Po vytvoření účtů uživatelů a skupin můžete zobrazit a vytisknout relace mezi nimi. Access vytiskne sestavu účtů pracovní skupiny, které zobrazují skupiny, do kterých každý uživatel patří, a uživatelů, kteří patří do každé skupiny.

Poznámka: Pokud používáte informační soubor pracovní skupiny vytvořený v Microsoft Accessu 2,0, musíte být přihlášeni jako člen skupiny Administrátoři, abyste mohli vytisknout informace o uživatelích a skupinách. Pokud byl informační soubor pracovní skupiny vytvořen v Microsoft Accessu 97 nebo novějších, můžou informace o uživatelích a skupinách vytisknout všichni uživatelé v pracovní skupině.

Nastavení uživatelské úrovně zabezpečení

Postup v této části vysvětluje, jak spustit a spustit Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení. Uvědomte si, že tyto kroky platí jenom pro databáze, které mají formát souborů Access 2003 nebo starší, otevřete v Accessu 2007 nebo novějších verzích.

Důležité informace: Pokud v Accessu 2007 nebo novějších verzích použijete Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení k určení výchozího informačního souboru pracovní skupiny, musíte při spuštění Accessu přejít na informační soubor pracovní skupiny taky pomocí přepínače příkazového řádku/WRKGP. Další informace o použití přepínače příkazového řádku v aplikaci Access najdete v článku přepínače příkazového řádku pro produkty Microsoft Office.

Spuštění Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení

 1. Otevřete soubor. mdb nebo. MDE, který chcete spravovat.

 2. Na kartě databázové nástroje klikněte ve skupině Spravovat na šipku pod tlačítkem Uživatelé a oprávněnía potom klikněte na Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení.

 3. Dokončete průvodce podle pokynů na jednotlivých stránkách.

  Poznámky: 

  • Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení vytvoří zálohovou kopii aktuální databáze Accessu se stejným názvem a příponou souboru. bak a pak pro vybrané objekty v aktuální databázi.

  • Pokud vaše aktuální databáze Accessu chrání kód jazyka VBA heslem pomocí hesla, Průvodce vás vyzve k zadání hesla, které musíte zadat, aby průvodce mohl úspěšně dokončit svou operaci.

  • Všechna hesla, která vytvoříte prostřednictvím průvodce, se vytisknou v sestavě Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení, která se vytiskne po dokončení práce s průvodcem. Tuto sestavu byste měli uchovat na bezpečném místě. Pomocí této sestavy můžete znovu vytvořit soubor pracovní skupiny, pokud se ztratí nebo je poškozený.

Odebrání uživatelské úrovně zabezpečení

Pokud chcete zabezpečení uživatelské úrovně v aplikaci Access 2007 nebo vyšší odebrat, uložte soubor. mdb jako soubor. accdb.

Uložte kopii souboru do souboru. Formát ACCDB

 1. Klikněte na kartu Soubor. Otevře se zobrazení Backstage.

 2. Na levé straně klikněte na sdílet.

 3. Na pravé straně klikněte na Uložit databázi jakoa potom klikněte na Access Database (*. accdb).

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 4. Pomocí seznamu Uložit do Najděte umístění, do kterého chcete převést převedenou databázi.

 5. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ vyberte databázi Access 2007-2016 (*. accdb).

 6. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Pokud používáte Access 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office a kliknutím na převést otevřete dialogové okno Uložit do a uložte databázi do. Formát souboru ACCDB.

Odkaz na oprávnění objektu

Následující tabulka obsahuje oprávnění, která můžete nastavit pro databázi a objekty v databázi, a popisuje účinek nebo výsledek použití jednotlivých nastavení oprávnění.

Oprávnění

Platí pro tyto objekty

Výsledek

Otevírání a spouštění

Celá databáze, formuláře, sestavy, makra

Uživatelé mohou objekt otevřít nebo spustit, včetně postupů v modulech kódu.

Otevřít s výhradním přístupem

Celá databáze

Uživatelé mohou databázi otevřít a uzamknout ostatní uživatele.

Čtení návrhu

Tabulky, dotazy, formuláře, makra, kódové moduly

Uživatelé můžou otevřít uvedené objekty v návrhovém zobrazení.

Poznámka: Kdykoli udělíte přístup k datům v tabulce nebo dotazu přiřazením dalšího oprávnění, jako je například čtení dat nebo aktualizace dat, udělíte oprávnění ke čtení návrhu, protože návrh musí být viditelný pro správné prezentování a zobrazení dat.

Změna návrhu

Tabulky, dotazy, formuláře, makra, kódové moduly

Uživatelé mohou změnit návrh objektů uvedených v seznamu.

Celá databáze, tabulky, dotazy, formuláře, makra a kódové moduly

Uživatelé můžou přidělit oprávnění k těmto objektům, i když uživatel nebo skupina objekt nevlastní.

Čtení dat

Tabulky, dotazy

Uživatelé mohou číst data v tabulce nebo dotazu. Pokud chcete uživatelům udělit oprávnění ke čtení dotazů, musíte taky těmto uživatelům udělit oprávnění ke čtení nadřazených tabulek nebo dotazů. Toto nastavení zahrnuje oprávnění ke čtení návrhu, což znamená, že uživatelé mohou číst data z tabulky nebo dotazu vedle dat.

Aktualizace dat

Tabulky, dotazy

Uživatelé mohou aktualizovat data v tabulce nebo dotazu. Uživatelé musí mít oprávnění k aktualizaci nadřazené tabulky nebo dotazů. Toto nastavení zahrnuje oprávnění ke čtení návrhu i čtení dat.

Vložení dat

Tabulky, dotazy

Uživatelé mohou data vkládat do tabulky nebo dotazu. U dotazů musí mít uživatelé oprávnění vkládat data do nadřazených tabulek nebo dotazů. Toto nastavení zahrnuje čtení dat a oprávnění ke čtení návrhu.

Odstranění dat

Tabulky, dotazy

Uživatelé mohou odstranit data z tabulky nebo dotazu. U dotazů musí mít uživatelé oprávnění odstraňovat data z nadřazených tabulek nebo dotazů. Toto nastavení zahrnuje čtení dat a oprávnění ke čtení návrhu.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×