Nastavení ochrany osobních údajů v Microsoft tabuli

Společnost Microsoft se zavazuje respektovat vaše soukromí. V rámci tohoto závazku poskytneme informace o tom, jaká data shromažďuje a používá Microsoft, když používáte Microsoft tabuli, a taky nastavení ochrany osobních údajů k řízení těchto dat. Existuje nastavení ochrany osobních údajů pro diagnostická data a pro připojení.

Informace o tomto nastavení ochrany osobních údajů vám poskytne při prvním spuštění programu Tabule. Nastavení ochrany osobních údajů pak můžete zkontrolovat v nastavení > ochrany osobních údajů a zabezpečení.

Poznámky: 

 • Pokud používáte tabuli s pracovním nebo školním účtem, mohl správce nakonfigurovat, která nastavení můžete změnit.

 • Pokud jste správce vaší organizace, existuje nastavení ochrany osobních údajů pro tabuli, kterou můžete nakonfigurovat jménem uživatelů ve vaší organizaci. Další informace najdete v článku Konfigurace nastavení ochrany osobních údajů pro tabuli vaší organizace.

Diagnostická data pro tabuli

Shromažďujeme diagnostická data při používání tabule, která nám pomůže najít a vyřešit problémy, identifikovat a zmírnit ohrožení a zlepšit vaše prostředí. Tato data neobsahují vaše jméno, obsah vašich souborů ani informace o aplikacích, které nesouvisí s tabulí.

Existují dvě úrovně diagnostických dat: povinné a nepovinné.

Požadovaná diagnostická data jsou minimálním množstvím dat, která potřebujeme ke shromáždění, aby mohla být zabezpečená, aktuální a fungovala očekávaným způsobem. Například informace o verzi tabule nainstalované na zařízení nebo informace, které indikují tabuli, dochází při pokusu o spuštění.

Volitelná diagnostická data jsou data, která nám pomáhají se zdokonalením tabule a poskytováním rozšířených informací, které nám pomůžou diagnostikovat a opravovat problémy. Například informace o tom, jak uživatelé přidávají rychlé poznámky nebo text do tabule, což nám pomůže vylepšit prostředí pomocí změn uživatelského rozhraní (UI).

Připojené prostředí pro tabuli

Tabule nabízí následující připojené prostředí, které využívá cloudové služby k poskytování základních funkcí:

 • Vyhledávání obrázků bingem, které využívá Microsoft Bing, který vám pomůže najít obrázky na tabuli.

 • Vložení dokumentu Wordu nebo PowerPointu, který používá službu poskytovanou Microsoft Office k převedení vybraného souboru na obrázek, který se dá umístit na tabuli.

 • Beautification rukopisu a převedení rukopisu, které pomocí nástroje Microsoft Ink repoznáváme převádět rukopis a obrázky na čitelnější a digitální formy rukopisu.

Když použijete tyto připojené prostředí, tabule shromáždí diagnostická data služby a pošle ji Microsoftu. Toto jsou data potřebná k tomu, aby služba byla zabezpečená, aktuální a fungovala očekávaným způsobem. Vzhledem k tomu, že tato data jsou výhradně spojená se zkušenostmi s připojením, jsou nezávislá na požadovaných nebo volitelných úrovních diagnostických dat.

Pokud jste se k tabuli přihlášeni pomocí účtu Microsoft, jako je osobní outlook.com e-mailová adresa, můžete tyto připojené prostředí zakázat tak, že přejdete na nastavení > ochrany osobních údajů a zabezpečení.

Volitelné připojené prostředí pro tabuli

Pokud jste se k tabuli přihlásili pomocí pracovního nebo školního účtu, mohl správce vaší organizace poskytnout možnost používat některé služby, které jsou v cloudu (označované také jako "volitelné připojení prostředí") při používání tabule. Ať už používáte. Jsou vám poskytovány podmínkami smlouvy o poskytování služeb společnosti Microsoft a prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

 • Vyhledávání obrázků Bing používá Microsoft Bing, který vám pomůže najít obrázky, které se mají umístit na tabuli. Všechny vyhledávací dotazy, které poskytnete při používání této volitelné připojení, budou odeslány do služby Bing. Tyto vyhledávací dotazy nesouvisejí se službou Bing.

 • Vložením dokumentu Wordu nebo PowerPointu se vybraný soubor převede na obrázek, který se dá umístit na tabuli. Služba Office Document Service nahrání souboru do služby Microsoft Azure, která pak vrátí obrázek, který se má umístit do tabule.

 • Beautification rukopisu a použití rukopisu používá nástroj Microsoft Ink, který vám pomůže převést rukopis a obrázky na čitelnější a digitální formy rukopisu. Všechna data rukopisu nebo obrázků, která poskytnete při používání této volitelné připojení, jsou odeslána do služby Microsoft Ink repoznáváme. Na tato data neodkazuje Nástroj pro rozpoznávání rukopisu.

Pokud vám správce poskytl možnost použít tyto volitelné připojené prostředí, můžete tyto volitelné připojené prostředí zakázat tak, že přejdete na nastavení > ochrany osobních údajů a zabezpečení.

Konfigurace nastavení ochrany osobních údajů pro tabuli vaší organizace

Pokud jste správce vaší organizace, můžete řídit toto:

 • Jakou úroveň diagnostických dat shromáždí a pošle Microsoftu o klientský software tabule běžící na zařízení uživatele.

 • Jestli mají vaši uživatelé k dispozici volitelné připojené prostředí v tabuli.

Pokud chcete nakonfigurovat nastavení ochrany osobních údajů pro uživatele ve vaší organizaci, přihlaste se do centra pro správu Microsoft 365 pomocí účtu správce. Na domovské stránce centra pro správu přejděte na nastavení > služby & doplňky > tabule.

Nastavení diagnostických dat pro vaši organizaci

Poznámka: Tyto informace se týkají jenom správců.

Můžete zvolit úroveň diagnostických dat , která se shromáždí a pošle Microsoftu, o klientský software tabule, který běží na zařízeních ve vaší organizaci. Nepovinná diagnostická data budou odeslána do Microsoftu, dokud se nezmění nastavení v centru pro správu Microsoft 365. Pokud se rozhodnete posílat nepovinná diagnostická data, zahrnují se taky požadovaná diagnostická data.

Kromě povinných nebo nepovinných možností je zde také volba. Pokud zvolíte tuto možnost, nebudou Microsoftu posílána žádná diagnostická data o klientském softwaru tabule, který běží na zařízení uživatele. Tato možnost však významně omezuje schopnost Microsoftu rozpoznávat, diagnostikovat a vypravovat problémy, ke kterým může dojít při používání tabule.

Uživatelé nebudou moct změnit úroveň diagnostických dat pro jejich zařízení, pokud jsou přihlášení do tabule s jejich přihlašovacími údaji organizace (někdy se říká pracovní nebo školní účet). Pokud jsou ale přihlášeni k tabuli pomocí účtu Microsoft, jako je osobní outlook.com e-mailová adresa, mohou změnit úroveň diagnostických dat na svých zařízeních, a to tak, že přejdete na nastavení > ochrany osobních údajů a zabezpečení.

Volitelné nastavení připojení v prostředí organizace

Poznámka: Tyto informace se týkají jenom správců.

Můžete zvolit, jestli chcete uživatelům zpřístupnit volitelné propojené prostředí v tabuli. Tyto propojené prostředí budou dostupné uživatelům, pokud toto nastavení nezměníte v centru pro správu Microsoft 365.

Tyto propojené funkce se liší, protože se společností Microsoft nevztahují obchodní smlouvy vaší organizace. Nepovinně připojené prostředí nabízí společnost Microsoft přímo vašim uživatelům a řídí se pomocí smluv o poskytování služeb Microsoftu místo online služeb.

I když se rozhodnete, že budou mít tyto volitelné připojení k dispozici uživatelům, budou mít možnost je vypnout jako skupinu, a to tak, že přejdete na nastavení > ochrany osobních údajů a zabezpečení. Vaši uživatelé mají tuto možnost pouze v případě, že jsou přihlášení do tabule s jejich přihlašovacími údaji organizace (někdy se označují jako pracovní nebo školní účet), a ne, pokud jsou přihlášeni pomocí účtu Microsoft, jako je osobní outlook.com e-mailová adresa.

Události požadovaných diagnostických dat shromážděné tabulí

V následujícím seznamu jsou povinnými událostmi diagnostických dat shromážděnými tabulí, včetně seznamu datových polí v každé události.

 • Úmyslné. CanvasObject. Ink. DrawFirstStroke

  Do panelu Microsoft tabule se přidají první rukopis. Tyto informace jsou důležité pro zachycení chyb spojených s přidáváním rukopisu na panel. Microsoft používá tato data k diagnostice problému, aby bylo zajištěno, že aplikace Microsoft tabule běží očekávaným způsobem.

  • Akce – typ tahu perem

  • Zdroj – metoda zadávání rukopisu

 • Úmyslné. SurfSide. ActivationProtocol. LoadFromUri

  Shromáždí se při každém spuštění aplikace Microsoft tabule voláním z jiné aplikace nebo procesu. Tyto informace jsou důležité pro zachycení, pokud se tabule nespustí, když je správně vyvolaná jinou aplikací nebo procesem. Microsoft používá tato data k diagnostice problému, aby bylo zajištěno, že aplikace Microsoft tabule běží očekávaným způsobem.

  • ApplicationExecutionState – stav provádění aplikace při aktivaci protokolu aktivace

  • IsSignedIn – uživatel je ve stavu ověřování

  • Druh – aplikace nebo proces, který spouští tabuli

 • Úmyslné. tabule. init. DisplayWhiteboard

  Tento program se shromáždil poprvé, když se v klientovi na relaci zobrazuje Microsoft tabule. Tyto informace jsou důležité pro zachycení problémů se spuštěním. Microsoft používá tato data k diagnostice problému, aby bylo zajištěno, že aplikace Microsoft tabule běží očekávaným způsobem.

  • IsPrelaunched – stav Předspuštění

  • IsProtocolActivation – typ spuštění aplikace

 • Úmyslné. tabule. init. StartApp

  Shromáždí se při každém spuštění Microsoft tabule po ukončení předchozího stavu bez chyby. Tyto informace jsou důležité pro zachycení problémů s chybou. Microsoft používá tato data k diagnostice problému, aby bylo zajištěno, že aplikace Microsoft tabule běží očekávaným způsobem.

  • První spuštění – poprvé byla aplikace spuštěna v klientovi

 • Úmyslné. tabul. SafeBoot. StartApp

  Shromáždí se při každém spuštění Microsoft tabule po ukončení předchozího stavu. Tyto informace jsou důležité pro zachycení problémů s chybou. Microsoft používá tato data k diagnostice problému, aby bylo zajištěno, že aplikace Microsoft tabule běží očekávaným způsobem.

  • První spuštění – poprvé byla aplikace spuštěna v klientovi

 • Úmyslné. tabule. LoadSettings

  Shromáždí se při každém spuštění programu Microsoft tabule. Tyto informace jsou důležité pro zachycení chyb spojených s nastavením konfigurovaným uživatelem. Microsoft používá tato data k diagnostice problému, aby bylo zajištěno, že aplikace Microsoft tabule běží očekávaným způsobem.

  • ActivePen – stav režimu pera

  • CollectFullTelemetryWithoutSignIn – úplná kolekce telemetrie bez povolení přihlášení

  • DefaultWhiteboardBackgroundColor – výchozí barva pozadí panelu

  • DefaultWhiteboardBackgroundPattern – výchozí vzorek pozadí panelu

  • FlightStatus – stav letu

  • InkToShape – rukopis na aktivaci obrazce

  • InkToTable – rukopis na povolení tabulky

  • SignInEnabled – povolení přihlášení uživatele

  • SharingWithoutSignInEnabled – povolení na kartě sdílení

  • ToolbarLocation – výchozí umístění panelu nástrojů na obrazovce

  • TeamSettingsSource – povolení nastavení týmů

Viz také

Nápověda k Microsoft Whiteboardu

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×