Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Centrum přístupnosti Office

V aplikacích Office fungují nastavení a funkce přístupnosti většiny zařízení. Tato nastavení vám můžou usnadnit jejich použití. Můžete třeba invertovat barvy nebo změnit barevný kontrast, aby bylo čtení z obrazovky jednodušší. Nebo můžete zařízení ovládat pomocí klávesnice namísto myši a podobně.

Váš výběr těchto nastavení bude záviset na tom, jaký druh zařízení máte: Windows, Mac, iOS nebo Android.

Windows 10 nabízí Centrum usnadnění přístupu se spoustou předdefinovaných funkcí pro podporu osob s postižením. Hlavní nastavení související s přístupností můžete najít v nabídce Usnadnění přístupu v části Nastavení. V nastavení Usnadnění přístupu můžete také spouštět funkce přístupnosti, jako jsou program Předčítání nebo Lupa.

Podokno Usnadnění přístupu rychle otevřete stisknutím klávesy s logem Windows+U. Nebo zadejte do vyhledávacího pole text „usnadnění přístupu“.

Použití Předčítání

Předčítání je aplikace pro čtení obrazovky integrovaná ve Windows 10. Aplikace Office 365 jsou pro program Předčítání optimalizované. Pokud chcete začít, přejděte k tématu Začínáme s programem Předčítání.

Použití barev s vysokým kontrastem

Pokud chcete větší kontrast barev, abyste lépe viděli text a položky na obrazovce a nenamáhali tolik oči, můžete zapnout režim Vysoký kontrast. Další pokyny najdete v tématu o použití vysokého kontrastu ve Windows.

Zvětšení obsahu obrazovky

Pomocí funkce Lupa můžete zvětšit části obsahu obrazovky. Funkci Lupa můžete nastavit pro celou obrazovku nebo pro podokno Lens.

 • Nástroj Lupa rychle spustíte stisknutím klávesy s logem Windows+klávesy plus (+).

 • Pokud chcete obsah přiblížit, stiskněte klávesu s logem Windows+klávesu plus (+). Pokud chcete obsah oddálit, stiskněte klávesu s logem Windows+klávesu minus (-).

 • Pokud je fokus na nástroji Lupa, můžete změnit jeho nastavení na panelu nástrojů Lupa. Na panelu nástrojů Lupa se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab nebo Shift+Tab. Když chcete vybrat možnost nebo seznam možností, stiskněte Mezerník. Když chcete ukončit možnost nebo seznam možností, stiskněte Esc.

 • Pokud chcete funkci Lupa ukončit a nástroj zavřít, stiskněte klávesu s logem Windows+Esc.

Další informace najdete v tématu Zobrazení položek na obrazovce pomocí Lupy.

Změna velikosti textu

Můžete změnit velikost textu na obrazovce bez úpravy rozlišení obrazovky.

 1. V libovolném zobrazení stiskněte klávesu s logem Windows a přejděte do vyhledávacího pole.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte „displej“. Stisknutím klávesy Enter otevřete stránku Přizpůsobení displeje.

 3. Na posuvníku Změnit velikost textu, aplikací a dalších položek posuňte indikátorem doprava.

 4. Můžete také upravit velikost textu v řádku nabídek, názvech a podobně. Pokud chcete přejít k těmto ovládacím prvkům, v okně Přizpůsobení displeje zvolte odkaz Upřesňující nastavení zobrazení a potom zvolte Upřesnit nastavení velikosti textu a jiných položek.

Změna velikosti ukazatele myši

Pokud chcete zjednodušit používání myši, můžete změnit velikost a barvu ukazatele.

 1. V libovolném zobrazení stiskněte klávesu s logem Windows.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte „myš“.

 3. Klikněte na odkaz Další možnosti myši.

 4. V dialogovém okně Myš – vlastnosti vyberte kartu nastavení, které chcete změnit, a potom vyberte možnosti z tohoto podokna.

Použití Cortany

Pomocí Cortany, virtuální asistentky ovládané hlasem, můžete dělat základní úkoly. Další informace o Cortaně a jejím nastavení najdete v tématu Co je Cortana. Cortana je k dispozici jenom v některých zemích a oblastech.

Tip: Když použijete hlasové ovládání Cortany poprvé, požádá vás o možnost položit vám pár otázek, aby se dověděla, co je pro vás důležité. Pokud proti tomu nic nemáte, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přijmout“ a pak stiskněte Enter. Pokud na otázky odpovídat nechcete, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Ne, děkuji“ a stiskněte Enter.

Použití Rozpoznávání řeči ve Windows

Pokud používáte funkci Rozpoznávání řeči poprvé, musíte ji nastavit.

 1. V libovolném zobrazení stiskněte klávesu s logem Windows.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte „řeč“. Pak stisknutím klávesy Enter otevřete průvodce nastavením.

 3. Postupujte podle pokynů průvodce.

 4. Po dokončení instalace můžete použít kurz výuky dalších hlasových příkazů a naučit počítač rozpoznávat váš hlas.

 5. Další informace o příkazech Rozpoznávání řeči najdete v tématu o Windows Rozpoznávání řeči.

Pokud používáte Office for Mac, můžete využít univerzální funkce přístupnosti poskytované v Mac OS X. Funkce přístupnosti umožňují zvětšování, používání klávesových zkratek a hlasové příkazy nabídek nebo předčítání textu v dokumentech.

Další informace naleznete v článku o přístupnosti na Macu, iPadu, iPhonu, hodinkách Watch nebo televizi

Zapnutí úplného přístupu pomocí klávesnice

Když je zapnutý úplný přístup pomocí klávesnice, můžete stisknutím klávesy Tab přepínat fokus klávesnice mezi všemi ovládacími prvky v oknech a dialogových oknech.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Hardware klikněte na Klávesnice.

 3. Na kartě Zkratky v části Úplný přístup z klávesnice klikněte na Všemi ovládacími prvky.

Použití klávesových zkratek k pohybu v aplikaci Office

V libovolné aplikaci Office můžete použít tyto zkratky:

 • Pokud chcete aktivovat řádek nabídek, stiskněte Control+F2.

 • Pokud chcete aktivovat panel nástrojů, stiskněte Control+F10.

Použití kláves F1, F2 apod. jako funkčních kláves Office

Ikony, které jsou na Macu vytištěné v horním řádku funkčních kláves, provádí speciální funkce (související s hardwarem). Fungují ale také jako standardní funkční klávesy v Office pro Mac 2016. Stačí stisknout klávesu Fn (Function) a vybranou funkční klávesu.

Pokud nechcete klávesu Fn stisknout pokaždé, když používáte některou funkční klávesu, můžete změnit předvolby systému Apple.

Poznámka: Než budete toto nastavení moct změnit pomocí klávesnice, nejdřív zapněte úplný přístup pomocí klávesnice a VoiceOver (stiskněte klávesy Command+F5).

 1. V nabídce Apple stiskněte Předvolby systému.

 2. Vyberte Klávesnice.

 3. Na kartě Klávesnice zaškrtněte políčko Použít všechny klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy.

Změna předvoleb klávesových zkratek

Některé klávesové zkratky uvedené v tématech o klávesových zkratkách jednotlivých produktů Office 2016 pro Mac mohou být v konfliktu s výchozími klávesami systému Mac OS. Abyste mohli tyto zkratky používat, bude možná nutné změnit nastavení klávesnice Macu.

Poznámka: Než budete toto nastavení moct změnit pomocí klávesnice, nejdřív zapněte úplný přístup pomocí klávesnice a VoiceOver (stiskněte klávesy Command+F5).

 1. Stiskněte klávesy Command+Mezerník.

 2. Zadejte sys a stiskněte Return.

 3. Zadejte „p“ a stisknutím klávesy Šipka dolů otevřete okno Přístupnost, kde můžete nastavit předvolby.

 4. Vyberte Klávesnice > Předvolby klávesnice.

 5. Vyberte kartu Zkratky.

 6. V tabulce kategorie Zkratky vyberte Mission Control.

 7. Vyhledejte přiřazené klávesové zkratky, které chcete nahradit.

 8. Dialogové okno zavřete stisknutím kláves Command+W.

Zapnutí dalších funkcí přístupnosti v Mac OS X

Můžete změnit nastavení pro kontrast, zvětšení a další funkce.

V části Předvolby systému zvolte nastavení z následující tabulky:

Když chcete nastavit tuto předvolbu

Udělejte toto

Kontrast: Změna obrazovky na černou na bílém nebo bílou na černém pozadí a další úpravy kontrastu

Na kartě Zrak v části Monitor klikněte na požadované možnosti.

Upozornění: Probliknutí obrazovky při zvuku upozornění

Na kartě Sluch zaškrtněte políčko Při zaznění výstražného zvuku blikne obrazovka.

Jedním prstem: Zapnutí funkce Jedním prstem, která vám usnadní stisknutí několika kláves a dotykových kláves na obrazovce

Na kartě Klávesnice vedle funkce Jedním prstem klikněte na Zapnout.

Pomalé klávesy: Zapnutí funkce Pomalé klávesy, která upraví dobu mezi stisknutím klávesy a její aktivací

Na kartě Klávesnice vedle funkce Pomalé klávesy klikněte na Zapnout.

Klávesy myši: Zapnutí funkce Klávesy myši, která ovládá ukazatel pomocí numerické klávesnice

Na kartě Myš vedle funkce Klávesy myši klikněte na Zapnout.

Velikost ukazatele Zvětšení ukazatele pro lepší viditelnost

Na kartě Myš vedle funkce Velikost kurzoru zvětšete ukazatel posunutím posuvníku doprava.

Přiblížení: Zmenšení nebo zvětšení položek na obrazovce

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění .

 3. Na kartě Zrak v části Zvětšení klikněte na Zapnout.

Zapnutí nástroje VoiceOver

VoiceOver je čtečka obrazovky integrovaná v Macu, iPadu a iPhonu. Máte možnost slyšet většinu příkazů nabídek, možností v dialogových oknech a dalších prvků na obrazovce svého počítače.

Poznámka: VoiceOver neumí pracovat s obsahem okna hlavního dokumentu (jako třeba s textem v dokumentu) a pásem karet.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění .

 3. Na kartě Zrak v části VoiceOver klikněte na Zapnout.

Použití předčítání vybraného textu

Pomocí funkce předčítání si můžete poslechnout jakýkoliv vybraný text, například název dokumentu. Pokud ale chcete slyšet většinu příkazů nabídek, možností v dialogových oknech a dalších prvků na obrazovce, použijte VoiceOver.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Diktování a řeč .

 3. Na kartě Převod textu na řeč zaškrtněte políčko Předčítat vybraný text, je-li stisknuta klávesa.

 4. Klikněte na Změnit klávesy a pak stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete použít k přečtení textu nahlas. Nakonec klikněte na OK.

 5. V jakékoliv aplikaci Office vyberte nějaký text, pak stiskněte klávesovou zkratku a uslyšíte text přečtený nahlas.

Office pro iOS funguje s funkcemi přístupnosti vašeho zařízení, jako jsou například VoiceOver, Speak Screen, diktování, lupa, inverzní barvy a dynamické písmo. Máte dokonce možnost používat Siri. Můžete třeba říct Siri, aby spustila aplikaci, například „Hey Siri, start Excel“. (Ahoj Siri, spusť Excel.) Pokud máte externí klávesnici, podporují aplikace Office také pohyb po obrazovce pomocí klávesových zkratek.

Můžete si vytvořit klávesovou zkratku přístupnosti ke spouštění funkcí, které v aplikacích Office používáte nejvíc, třeba VoiceOveru. Zadání klávesové zkratky

 1. Klepněte postupně na Nastavení, Obecné, Zpřístupnění a Klávesová zkratka zpřístupnění.

 2. Zástupce aktivujete trojitým klepnutím na tlačítko Domů.

Zvětšení obrazovky pomocí Lupy

Pokud chcete v aplikacích Office používat lupu na obrazovce, zapněte funkci Lupa.

 1. Stiskněte tlačítko Domů.

 2. V Nastavení klepněte postupně na Obecné, Zpřístupnění a Lupa.

 3. Když chcete lupu zobrazit nebo skrýt, poklepejte třemi prsty.

Zvětšení textu nabídky pomocí dynamického písma

Když budete chtít vidět v nabídkách Office větší text, zapněte dynamické písmo. V Outlooku se zvětší celá složka Doručená pošta. V Excelu, OneNotu, PowerPointu a Wordu se zvětší jenom nabídky, ale zvětšení dokumentu se dá změnit stažením nebo roztažením prstů.

 1. Stiskněte tlačítko Domů.

 2. V Nastavení klepněte postupně na Obecné, Zpřístupnění a Větší písmo.

 3. Zapněte Větší velikosti pro zpřístupnění.

Invertování barev pro zvýšení kontrastu

Viditelnost můžete na vašem zařízení zlepšit tak, že invertujete barvy zobrazení. Například v Excelu a Wordu můžete zobrazit bílý text na černém pozadí.

 1. Stiskněte tlačítko Domů.

 2. Klepněte postupně na Nastavení, Obecné a Zpřístupnění.

 3. Zapněte Invertovat barvy.

Zadání textu pomocí diktování

Poznámka: Pokud se klávesa mikrofonu na klávesnici nezobrazí, textová oblast nepodporuje diktování.

V aplikacích Office můžete diktovat text.

 • Pokud je v Excelu, OneNotu, PowerPointu nebo Wordu kurzor v textové oblasti, můžete na klávesnici na obrazovce klepnout na tlačítko mikrofonu (nalevo od mezerníku) a pak začít mluvit.

 • Po dokončení diktování klepněte na Hotovo uprostřed dolní části obrazovky. Když je zapnutý i VoiceOver, tak na Hotovo poklepejte.

Použití funkce VoiceOver

VoiceOver je čtečka obrazovky integrovaná v iPhonu a iPadu.

Zapnutí nástroje VoiceOver

VoiceOver zapnete trojitým zmáčknutím tlačítka Domů. Pokud to nefunguje, požádejte Siri („Hey Siri, turn on VoiceOver“ (Ahoj Siri, zapni VoiceOver.)). Nebo udělejte toto:

 1. Stiskněte tlačítko Domů.

 2. Klepněte postupně na Nastavení, Obecné, Zpřístupnění a VoiceOver.

 3. Zapněte VoiceOver.

Spuštění aplikace Office pomocí VoiceOveru

Posouvejte prst přes aplikace a potáhnutím prstem se podle potřeby přesouvejte mezi obrazovkami. Když se dotknete ikony některé aplikace, VoiceOver vám řekne její název. Pokud je to aplikace, kterou chcete spustit, poklepejte na ni.

Použití rotoru VoiceOveru k navigaci v aplikacích Office pro iOS

Můžete zvolit, jaké možnosti navigace se přidají do rotoru VoiceOveru, aby se usnadnil pohyb mezi prvky v dokumentech, prezentacích a tabulkách Office.

 1. Pokud chcete zapnout VoiceOver, stiskněte třikrát rychle tlačítko plochy (Home).

 2. Na domovskou obrazovku přejdete tak, že jednou stisknete tlačítko plochy.

 3. Na domovské obrazovce potahujte prstem na obrazovce, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nastavení, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Obecné, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zpřístupnění, a pak poklepejte na obrazovku.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zapnutí VoiceOveru, a pak poklepejte na obrazovku.

 7. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Rotor, a pak poklepejte na obrazovku.

 8. V nabídce Rotor potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti, kterou chcete přidat do navigace rotoru, a potom tuto možnost vyberte poklepáním na obrazovku. Tuto akci opakujte pro všechny možnosti, které chcete přidat do rotoru.

 9. Otevřete soubor Office, se kterým chcete pracovat.

 10. Pokud chcete vybrat možnost navigace pomocí rotoru, otáčejte na obrazovce zařízení dvěma prsty. VoiceOver přečte první možnost. Pokud chcete slyšet další možnosti, otáčejte dál prsty. Požadovanou možnost vyberete tak, že zvednete prsty z obrazovky.

 11. Pokud chcete navigovat pomocí vybrané možnosti, potáhněte na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů. Dopředu nebo zpátky o jedno slovo v dokumentu se například posunete tak, že vyberete v rotoru možnost Slova a potom potáhnete prstem na obrazovce nahoru nebo dolů. VoiceOver bude při procházení dokumentu číst jednotlivá slova.

Navigace pomocí VoiceOveru v aplikacích Office pro iPad

Když používáte VoiceOver k navigaci v aplikacích Office, můžete používat buď jen gesta, nebo gesta a klávesové zkratky (pokud máte externí klávesnici).

Použití pásu karet při zapnutém VoiceOveru

Blízko středu horní části obrazovky je ve většině aplikací Office pro iOS pás karet, který obsahuje příkazová tlačítka. Když po pásu karet posouváte prst nebo stisknete VO+Šipka doleva nebo doprava, uslyšíte název dané karty, například „karta Domů“. Pokud taky uslyšíte, že je daná karta vybraná, zobrazí se tlačítka pásu karet.

 • Když chcete na pásu karet zobrazit tlačítka karet, poklepejte na libovolné místo na obrazovce nebo stiskněte VO+Mezerník.

 • Pokud chcete přejít na jinou kartu, posuňte prst doprava nebo doleva nebo stiskněte VO+Šipka doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte název karty, na kterou chcete, třeba „karta Vložit“. Poklepejte nebo stiskněte VO+Mezerník.

 • Když chcete vybrat tlačítko na otevřené kartě, posouvejte se dolů a poslouchejte názvy tlačítek. Až se ozve název možnosti, kterou chcete použít, poklepejte na ni. Můžete taky opakovaně tisknout VO+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte možnosti.

 • Tlačítka na pásu karet můžete skrýt a zobrazit poklepáním na pás karet nebo na některou kartu.

Office pro Android funguje s integrovanými funkcemi přístupnosti pro zařízení s Androidem – se čtečkou obrazovky TalkBack a rozpoznáváním řeči v Androidu.

Zapnutí aplikace TalkBack

Když je čtečka TalkBack zapnutá, uslyšíte hlasitý popis všeho, co na svém zařízení vyberete nebo aktivujete. Patří sem příkazy, umístění, seznamy a tlačítka a dále také obsah powerpointových obrazovek, nabídek a automaticky otevíraných oken.

Zapnutí čtečky TalkBack

 1. Přejděte na Nastavení > Usnadnění > TalkBack.

 2. Klepnutím nastavte přepínač do polohy Zapnuto.

 3. Vyberte OK.

 4. Pokud se chcete vrátit na domovskou obrazovku, klepněte na tlačítko Domů a pak poklepejte na displej.

Poznámky: 

Navigace pomocí čtečky TalkBack za použití gest

 • Když je čtečka TalkBack zapnutá, můžete příkazy, umístění a obsah hledat přejížděním prstem po obrazovce. TalkBack ohlašuje ikony, tlačítka a další položky, jak přes ně přejíždíte prstem.

 • Pokud se chcete posunout nahoru, dolů, doleva nebo doprava, potáhněte dvěma prsty požadovaným směrem.

 • Pokud chcete vybrat nebo aktivovat aktuální příkaz nebo jiný prvek na obrazovce, poklepejte na displej.

 • Můžete také potáhnout prstem doprava nebo doleva – tím se přesunete na další nebo předchozí položku na obrazovce.

Použití gest funkce TalkBack

Projděte si úplný seznam zkrácených gest, která můžete používat se zapnutým TalkBackem. K dispozici je i spousta dalších možností pro přizpůsobení této čtečky na vašem zařízení.

 • Na domovské obrazovce zařízení přejíždějte prstem podél dolní části obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na položce Aplikace a že ji poklepáním můžete aktivovat, a potom poklepejte na displej.

 • Potáhněte nahoru dvěma prsty, abyste se dostali na konec abecedně seřazeného seznamu aplikací, a potom přejíždějte prstem po obrazovce, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nastavení.

 • Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nastavení, a potom poklepejte na displej.

 • Potáhněte dvěma prsty nahoru a posuňte se zhruba do poloviny seznamu. Když se během tažení prsty zastavíte, řekne vám TalkBack, kde jste. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o správu gest. Poklepejte na obrazovku.

 • Tažením prstem doprava procházejte seznam dostupných gest. TalkBack ohlásí každé gesto a pak příslušnou akci. Pokud se chcete vrátit do nabídky pro nastavení TalkBacku, přejíždějte prstem po obrazovce, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zpět, a potom poklepejte na displej.

Vypnutí čtečky TalkBack

 1. Pokud se chcete vrátit na domovskou obrazovku, klepněte na tlačítko Androidu Domů a pak na něj poklepejte.

 2. Na domovské obrazovce přesuňte fokus na tlačítko Nastavení a poklepejte na něj.

 3. Posuňte se na obrazovce dolů do oblasti Systém, až uslyšíte, že jste na položce Usnadnění, a pak poklepejte na displej.

 4. Na obrazovce Usnadnění přesuňte fokus na příkaz TalkBack. Uslyšíte, že čtečka TalkBack je zapnutá. Poklepejte na displej.

 5. Posuňte se na přepínač Zapnuto/Vypnuto a poklepejte na něj. Uslyšíte upozornění, že se chystáte zastavit funkci TalkBack.

 6. Přesuňte se na tlačítko OK a poklepejte na něj.

Použití nastavení přístupnosti v Androidu

Aby se vám s vaším zařízením s Androidem snadněji pracovalo, můžete si kromě zapnutí čtečky TalkBack na obrazovce Usnadnění nastavit i další funkce.

 1. Klepněte na tlačítko Androidu Domů a pak na něj poklepejte.

 2. Na domovské obrazovce přesuňte fokus na tlačítko Nastavení a poklepejte na něj.

 3. V části Předvolby přesuňte fokus na možnost Usnadnění a poklepejte.

 4. Na obrazovce Usnadnění přejděte do oblasti Systém a vyberte z těchto možností:

  • Titulky: Přidá titulky do dolní části všech obrázků, a to doprostřed. Můžete změnit velikost textu a styl titulku.

  • Zvětšení pomocí gest: Povolí funkci přibližování a oddalování zobrazení pomocí určitých gest. Pokud chcete slyšet vysvětlení jednotlivých gest, potáhněte prstem doprava za přepínač.

  • Velikost písma: Umožňuje zvětšit veškerý text na vašem zařízení.

  • Velikost zobrazení: Umožňuje zvětšit prvky v souboru.

  • Vyslovovat hesla: Umožňuje, abyste hesla nepsali, ale vyslovovali.

Invertování barev pro zvýšení kontrastu

Abyste mohli snadněji číst a vybírat obsah, můžete na svém zařízení zvýšit kontrast nebo převrátit barvy.

Poznámka: Změna barevného kontrastu a převrácení barev patří mezi experimentální funkce. Není zaručeno, že tyto funkce budou fungovat u všech tlačítek a se všemi povrchy.

 • Spusťte aplikaci. V záhlaví přesuňte fokus na tlačítko Nastavení a poklepejte na něj.

 • Posuňte se na obrazovce dolů tak, že potáhnete dvěma prsty směrem nahoru. V části Předvolby přesuňte fokus na možnost Usnadnění a poklepejte.

 • Na obrazovce Usnadnění nastavte přepínač u položky Zvýšit kontrast do polohy Zapnuto a poklepejte.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×