We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Normalizace dat pomocí funkce Analýza tabulky

Při importu dat může dojít k tomu, že zdrojová data nebudou správně rozdělena do příslušných tabulek. Abyste plně využili potenciál Accessu je vhodné data normalizovat – to znamená rozdělit do tabulek podle kategorie, které spolu souvisí a vzájemně sdílí klíčové údaje. S tímto základním úkolem vám pomůže funkce Analýza tabulky: na pásu karet klikněte na Databázové nástroje a potom ve skupině Analyzovat na Analýza tabulky. Spustí se průvodce, který vás provede příslušným procesem.

Poznámka:  Informace v tomto tématu se týkají jenom desktopové databáze Microsoft Accessu (.mdb nebo .accdb).

Dvě tabulky vytvořené z jedné a dotaz, který jejich data zpět slučuje

1. Původní tabulka

2. Tabulky vytvořené funkcí Analýza tabulky

3. Dotaz vytvořený funkcí Analýza tabulky

4. Vyhledávací seznam

Pokud Databáze aplikace Microsoft Access obsahuje tabulku s opakujícími se (duplicitními) informacemi, použijte funkci Analýza tabulky k rozdělení dat do souvisejících tabulek, které umožní bezpečnější a efektivnější uložení dat. Tento proces se nazývá normalizace.

Funkce Analýza tabulky rozdělí tabulku s opakujícími se informacemi do samostatných tabulek, ve kterých bude každý typ informací uložen pouze jednou. Databázi tak bude možné efektivněji a snadněji aktualizovat a sníží se její velikost. Poté, co průvodce rozdělí data, můžete si stále zobrazit data vcelku, pokud použijete dotaz, který průvodce vytvoří.

Tento dotaz také můžete použít k aktualizaci dat ve více tabulkách současně. Kromě toho vám tento dotaz poskytne další funkce šetřící čas a zvyšující přesnost dat.

  • Pokud změníte opakující se pole v dotazu, všechny záznamy s příslušnou hodnotou se automaticky aktualizují, protože ve skutečnosti aktualizujete pouze jedno pole v připojené tabulce.

  • Dotaz z nových tabulek dědí vyhledávací pole, což umožňuje měnit hodnoty pole vybráním hodnot ze seznamu namísto ručního zadávání hodnoty. Vyhledávací seznam vyhledává hodnoty z příslušné tabulky. Pokud se stejná hodnota týká více záznamů, vybráním hodnoty se seznamu je zajištěna její správnost a konzistence.

  • Formuláře a sestavy, které byly založené na původní tabulce, teď budou automaticky založené na dotazu, protože průvodce název původní tabulky přiřadí dotazu a tabulku přejmenuje.

  • Stávající formuláře a sestavy založené na dotazu dědí funkci automatické aktualizace polí. Nové formuláře a sestavy navíc dědí i vyhledávací seznamy.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×