NORMDIST (funkce)

Vrátí normální rozdělení se zadanou střední hodnotou a směrodatnou odchylkou. Tato funkce má ve statistice velmi široké použití, včetně testování hypotéz.

Syntaxe

NORMDIST(x;stř_hod;sm_odch;součtová)

X     je hodnota, pro kterou chcete zjistit hodnotu rozdělení.

Střed_hodn     je aritmetická střední hodnota.

Sm_odch     je směrodatná odchylka rozdělení.

Součtová     je logická hodnota, která určuje tvar funkce. Pokud má argument součtová hodnotu PRAVDA, vrátí funkce NORMDIST součtovou distribuční funkci. Má-li hodnotu NEPRAVDA, vrátí hromadnou pravděpodobnostní funkci.

Poznámky

  • Pokud argument střed_hodn nebo sm_odch není číselného typu, vrátí funkce NORMDIST chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud sm_odch ≤ 0, vrátí funkce NORMDIST chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud střed_hodn = 0, sm_odch = 1 a součet = PRAVDA, vrátí funkce NORMDIST standardní normální rozdělení, NORMSDIST.

  • Vztah pro hustotu normálního rozdělení je:

    Rovnice

  • Pokud součtová = PRAVDA, bude vztah představovat integrál od minus nekonečna do x z daného vzorce.

Příklady

X

Střed_hodn

Směrodatná odchylka

Vzorec

Popis (výsledek)

42

40

1,5

=NORMDIST([x];[střed_hodn];[sm_odch];PRAVDA)

Součtová distribuční funkce pro určené argumenty (0,908789)

42

40

1,5

=NORMDIST([x];[střed_hodn];[sm_odch];NEPRAVDA)

Hromadná pravděpodobnostní funkce pro zadané argumenty (0,10934005)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×