Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Důležité informace: Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Kliknutím na název funkce v následujícím seznamu zobrazíte podrobnou nápovědu k dané funkci.

Název funkce

Typ a popis

ACOT

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí arkuskotangens čísla.

ACOTH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický arkuskotangens čísla.

ARABIC

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede římské číslo na arabské.

BASE

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu.

BINOM.DIST.RANGE

Statistické funkce:    Vrátí pravděpodobnost zkušebního výsledku pomocí binomického rozdělení.

BITAND

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace AND pro dvě čísla.

BITLSHIFT

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu čísla posunutou doleva o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.

BITOR

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace OR pro dvě čísla.

BITRSHIFT

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu čísla posunutou doprava o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.

BITXOR

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace Exkluzivní OR pro dvě čísla.

CEILING.MATH

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

COMBINA

Matematické a trigonometrické funkce:   
Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek.

COT

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický kosinus čísla.

COTH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí kotangens úhlu.

CSC

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí kosekans úhlu.

CSCH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický kosekans úhlu.

DAYS

Funkce data a času:    Vrátí počet dní mezi dvěma daty.

DECIMAL

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede textový zápis čísla o určitém základu na číslo v desítkové soustavě.

ENCODEURL

Webové funkce:    Vrátí řetězec kódovaný jako adresa URL.

FILTERXML

Webové funkce:    Vrátí specifická data z obsahu XML pomocí zadaného výrazu XPath.

FLOOR.MATH

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

FORMULATEXT

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí funkci ze zadaného odkazu, zformátovanou jako text.

GAMMA

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu funkce gama.

GAUSS

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení sníženou o 0,5.

IFNA

Logické funkce:    Pokud je výsledkem vzorce chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI, vrátí tato funkce hodnotu, která jí byla zadána. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.

IMCOSH

Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla.

IMCOT

Inženýrské funkce:    Vrátí kotangens komplexního čísla.

IMCSC

Inženýrské funkce:    Vrátí kosekans komplexního čísla.

IMCSCH

Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla.

IMSEC

Inženýrské funkce:    Vrátí sekans komplexního čísla.

IMSECH

Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla.

IMSINH

Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla.

IMTAN

Inženýrské funkce:    Vrátí tangens komplexního čísla.

ISFORMULA

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud odkaz vede na buňku, která obsahuje vzorec.

ISOWEEKNUM

Funkce data a času:    Pro dané datum vrátí číslo týdne v roce podle standardu ISO.

MUNIT

Matematické a trigonometrické funkce:    Pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici.

NUMBERVALUE

Textové funkce:    Převede text na číslo způsobem nezávislým na národním prostředí.

PDURATION

Finanční funkce:    Vrátí počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty.

PERMUTACE.A

Statistické funkce:    Vrátí počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním), které můžou být vybrané z celkového počtu objektů.

PHI

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu funkce hustoty pro standardní směrodatnou odchylku.

RRI

Finanční funkce:    Vrátí ekvivalentní úrokovou sazbu pro daný růst investic.

SEC

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí sekans úhlu.

SECH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický sekans úhlu.

SHEET

Informační funkce:    Vrátí číslo odkazovaného listu.

SHEETS

Informační funkce:    Vrátí počet listů v odkazu.

SKEW.P

Statistické funkce:    Vrátí koeficient šikmosti rozdělení na základě souboru hodnot: charakteristika stupně asymetričnosti rozdělení kolem střední hodnoty.

UNICHAR

Textové funkce:    Vrátí znak unicode, na který odkazuje daná číselná hodnota.

UNICODE

Textové funkce:    Vrátí číslo (bod kódu), které odpovídá prvnímu znaku textu.

WEBSERVICE

Webové funkce:    Vrátí data z webové služby.

XOR

Logické funkce:    Vrátí hodnotu logické operace XOR pro všechny argumenty.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×