Novinky ve funkcích přístupnosti pro SharePoint Online

Naší hlavní prioritou je zajistit, aby se SharePoint v Microsoftu 365 snadno používal, aby byl rychlejší a aby byl přístupný i pro uživatele s různými postiženími. Vyslechli jsme vás a na základě vašich připomínek z pozice uživatelů používajících SharePoint v Microsoftu 365 jsme provedli příslušná vylepšení.

V srpnu 2016 jsme vydali zprávu o vylepšeních, která jsme provedli v první polovině tohoto roku. Mezi tato vylepšení patřily domovská stránka SharePointu, knihovny dokumentů, stránka Obsah webu a mobilní aplikace SharePoint v Microsoftu 365 pro iOS.

V lednu 2017 vám chceme poskytnout aktuální informace o tom, co se od té doby změnilo, a oznámit zavedení nové funkce pro vytváření a publikování stránek, lepší navigaci a vytváření obsahu pro týmové weby, nového průvodce pro vytváření webů a nově navržené seznamy. Rozšířili jsme také naši nabídku pro mobilní zařízení, která teď zahrnuje mobilní aplikaci SharePoint pro zařízení s Androidem a s Windows Phone.

Seznamy

Nově navržené seznamy SharePointu Online uživatelům umožňují snadnou spolupráci na strukturovaných datech přímo z vašeho týmového webu, aby si váš tým mohl jednoduše organizovat obsah. Vylepšení z knihoven dokumentů jsme použili také v novém prostředí pro práci se seznamy. Dále jsme nahradili pás karet panelem příkazů, který nabízí jenom příkazy relevantní pro právě prováděný úkol. Na panelu příkazů je možné přidávat nebo upravovat položky seznamu a vytvářet položky Microsoft Flow nebo Power Apps.

Aktualizované seznamy vám nabízí dvě možnosti pro úpravy: upravit celou stránku nebo jenom upravit podrobnosti položky přímo v seznamu.

Mezi vylepšení funkcí přístupnosti patří:

 • K dispozici jsou klávesové zkratky pro všechny hlavní funkce k práci se seznamem, včetně klávesové zkratky (SHIFT+F10) pro nabídku podrobností. Po stisknutí otazníku „?“ budete moct procházet seznam všech klávesových zkratek.

 • K navigaci mezi položkami seznamu se používají klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů. K navigaci mezi sloupci se používají klávesy Šipka doleva a Šipka doprava.

 • Při aktualizaci polí položek seznamu se provádí potvrzení akce.

 • Když dokončíte práci v seznamu a odejdete z něj, vrací se fokus na původní místo, takže nikdy nemusíte začínat od začátku stránky.

Přečtěte si další informace o seznamech v SharePointu Online a integraci s Flow a Power Apps.

Vytváření webů

Ke správě informací a vytváření obchodních aplikací se používají týmové weby SharePointu Online – k vytváření článků s multimediálními zprávami, ke správě dokumentů, ke sledování dat v seznamech a k dalším činnostem. Uživatelé můžou týmové weby SharePointu Online, které jsou spojené se Skupinami Office 365, vytvářet tak, že kliknou na tlačítko Vytvořit web na domovské stránce SharePointu v Office 365. Zobrazí se průvodce vytvořením ve dvou krocích, který uživatelům umožňuje vytvářet weby, které jsou veřejné nebo soukromé, a zadávat vlastníky a členy webu. Vytvoří se týmový web SharePointu Online, který bude během několika sekund připravený k použití.

Mezi vylepšení funkcí přístupnosti patří:

 • Jediný cíl pro vytváření webů, ve kterém můžete nastavit jejich úroveň ochrany osobních údajů, nastavit jejich klasifikaci a přidávat vlastníky a členy

 • Vhodné typy a popisky polí, které uživatelům používajícím čtečku obrazovky poskytují podrobnosti o jednotlivých polích a o způsobech, jak je používat

Přečtěte si další informace o vytváření nových webů v SharePointu Online.

Týmové weby

Týmové weby umožňují sdílení a komunikaci v rámci týmů a mezi organizacemi. Poskytují obsah, informace a aplikace potřebné k vaší práci. Aktualizace týmových webů je zřejmá už na domovské stránce, která se teď zaměřuje na nejrelevantnější obsah příslušného týmu. Nové prostředí zachovává snadnou navigaci na seznamy, knihovny, stránky, podřízené weby a aplikace příslušného týmu. Domovská stránka také umožňuje rychlý přístup ke konverzacím dané skupiny v Outlooku.

Mezi vylepšení funkcí přístupnosti patří:

 • K navigaci mezi hlavními částmi stránky můžete používat vyhrazené zarážky tabulátoru.

 • Snadno můžete vytvářet knihovny a seznamy, a to i místně. Můžete upravovat také navigační prvky v levé části, informace o webech a oprávnění webů.

  Nový týmový web je místo, kde se vše vyřídí: nemusíte kvůli důležitým úkolům přecházet na samostatnou stránku.

 • K úpravám a zobrazení domovské stránky využijte nové přístupné prostředí pro vytváření stránek SharePointu Online.

Přečtěte si další informace o novém prostředí pro týmové weby v SharePointu Online.

Vytváření stránek SharePointu Online

Zavedli jsme novou funkci vytváření a publikování stránek, která vám pomůže vytvářet atraktivní mobilní stránky s rychlou odezvou a možností snadného sdílení s vaším týmem a organizací. Stránky sharepointového webu podporují bohatý multimediální obsah a je možné je snadno a rychle vytvářet. A hlavně jsme zajistili, aby stránky webu byly pro čtení a vytváření přístupné.

Stránky sharepointového webu jsou vytvořené pomocí webových částí, které si můžete přizpůsobit podle svých potřeb. Můžete přidávat dokumenty, videa, obrázky, aktivity webu, informační kanály Yammeru a další položky. Kromě toho můžou vývojáři pomocí platformy SharePoint Framework vytvářet vlastní webové části, které se zobrazí v sadě nástrojů.

Stránky představují skvělý způsob pro komunikaci a sdílení informací, třeba zpráv o stavu, zpráv o cestách, posudků, postupů, průvodců a odpovědí na časté otázky.

Mezi vylepšení funkcí přístupnosti patří:

 • Orientační body a nadpisy pro snadnou orientaci v hlavních oblastech stránky

 • Zóny fokusu webové části usnadňují nastavení a úpravy webové části. V režimu úprav přejdete do webové části tak, že stisknete Enter a potom k navigaci ve webové části použijete tabulátor a klávesy se šipkami.

 • Klávesové zkratky v editoru formátovaného textu umožňují přechod na panel s příkazy a provádění běžných příkazů pro práci s textem, jako je nastavení tučného písma, kurzívy, podtržení a dalších možností.

 • Při přidání obrázků nebo webových částí s videem se fokus automaticky přesune na pole titulku a tím vás pobídne, abyste přidali alternativní textové popisy obrázků.

 • Při vytváření stránek se automaticky potvrzují akce, které provádíte, když aktualizujete vlastnosti webových částí, používáte příkazy editoru formátovaného textu atd. Žádnou akci není potřeba znovu potvrzovat.

Přečtěte si další informace o prostředí pro vytváření stránek v SharePointu Online.

Mobilní aplikace SharePoint pro Android a Windows Phone

Tato verze vůbec poprvé zahrnuje mobilní aplikace SharePoint pro zařízení s Androidem a s Windows Phone. Testováním jsme ověřili, že obě nativní prostředí aplikace jsou přístupná a použitelná. Tato aplikace umožňuje rychlý přístup k týmovým webům SharePointu, k portálům a prostředkům organizace, k vyhledávání na SharePointu a k přehledu o tom, na čem pracují lidé, se kterými spolupracujete.

Přečtěte si další informace o mobilní aplikaci SharePoint pro Android a Windows Phone.https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=839445

Domovská stránka SharePointu

Domovská stránka SharePointu je branou k vašemu intranetu a k rychlému a snadnému vyhledávání vámi používaných webů. Domovská stránka vám pomáhá udržovat přehled o aktivitách na vašich webech. Mezi vylepšené funkce přístupnosti patří:

 • Orientační body a nadpisy pro snadnou orientaci v hlavních oblastech stránky

 • Funkce „Hledání během psaní“, která upozorňuje čtečky obrazovky, když najde odpovídající obsah

 • Vylepšená navigace, která umožňuje používat příkazy tabulky JAWS nebo klávesy se šipkami

Další informace o domovské stránce SharePointu Online získáte v článku, který se věnuje budoucnosti SharePointu.

Knihovny dokumentů

Knihovny dokumentů používají uživatelé na SharePointu ze všech funkcí nejvíce. Vytvoření nové složky a nahrání souboru v prohlížeči je teď jednodušší. Pás karet byl nahrazen upraveným panelem příkazů, který obsahuje inteligentní příkazy relevantní pro to, co uživatel právě provádí. Panel příkazů umožňuje připínat důležité dokumenty na začátek stránky, kopírovat a přenášet soubory a importovat soubory z dalších knihoven přidáváním odkazů.

Další vylepšení funkcí přístupnosti:

 • Orientační body a nadpisy usnadňují navigaci.

 • K dispozici jsou klávesové zkratky pro všechny hlavní funkce k práci s dokumenty, včetně klávesové zkratky (SHIFT+F10) pro nabídku podrobností. Po stisknutí otazníku „?“ můžete procházet seznam všech klávesových zkratek.

 • Procházení souborů a složek je stejné jako v Průzkumníkovi souborů. Pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů můžete procházet mezi soubory, čtečkou obrazovky si můžete nechat nahlas číst názvy souborů a pomocí kláves se šipkami doleva a doprava můžete procházet mezi sloupci.

 • Přidali jsme oznámení o průběhu nahrávání a další potvrzení akcí.

 • Fokus se vrací na původní místo, takže nikdy nemusíte začínat od začátku stránky.

Další informace o knihovnách dokumentů v SharePointu Online.

Stránka Obsah webu

Aktualizovala se stránka Obsah webu na SharePointu Online, která vlastníkům, členům a návštěvníkům webů pomáhá lépe pochopit aktivity probíhající na jednotlivých webech. Aktualizovaná stránka nabízí přehlednější zobrazení aktivit na webu a nejčastěji prohlíženého obsahu.

Mezi vylepšení funkcí přístupnosti patří:

 • Mapa webu umožňující snadné procházení

 • Tipy pro jednodušší a efektivnější používání

 • Přístup pro přidávání seznamů, knihoven dokumentů, podřízených webů a aplikací

 • Navigační příkazy, které jsou stejné jako u nových knihoven dokumentů (Klávesy se šipkami nahoru a dolů můžete používat k procházení mezi položkami a klávesy se šipkami doleva a doprava můžete používat k procházení mezi sloupci.)

Mobilní aplikace SharePoint Online pro iOS

V současné době nabízíme úplně novou mobilní aplikaci SharePoint Online pro iOS. Aplikace se před uvedením na trh testovala, abychom zajistili dostupnost a použitelnost nativních funkcí. Umožňuje rychlý přístup k týmovým webům, portálům a zdrojům informací organizace na SharePointu Online, a dokonce přináší informace o tom, na čem pracují vaši spolupracovníci.

Další informace o mobilní aplikaci SharePoint Online pro iOS najdete v článku, který tuto aplikaci popisuje.

Pomoc a podpora s návody pro přístupnost

Ke všem našim novým funkcím jsou k dispozici články podpory pro přístupnost, které uživatelům pomáhají s orientací a používáním čteček obrazovky na SharePointu Online.

Přejděte do Centra přístupnosti Office a klikněte na ikonu SharePoint. Přejdete tím přímo k odkazům na nápovědu.

Pomoc a podpora s návody pro přístupnost

Ke všem našim novým funkcím jsou k dispozici články podpory pro přístupnost, které uživatelům pomáhají s orientací a používáním čteček obrazovky na SharePointu Online.

Přejděte do Centra přístupnosti Office a klikněte na ikonu SharePoint. Přejdete tím přímo k odkazům na nápovědu.

Technická podpora pro uživatele s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Komunikujte s námi

Naším posláním ve společnosti Microsoft je poskytnout všem uživatelům a organizacím na celém světe takové možnosti, aby toho dokázali ještě mnohem víc. Snažíme se zajistit skvělé prostředí a možnosti pro uživatele s postižením.

Pokud máte jakékoli připomínky nebo požadavky, dejte nám prosím vědět prostřednictvím fóra Microsoftu věnovaného funkcím přístupnosti.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×