Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce NYNÍ v Microsoft Excelu. Odkazy na další informace o práci s daty a časy najdete v části Viz také.

Popis

Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času. Pokud měla buňka před zadáním funkce formát Obecný, změní aplikace Excel formát buňky tak, aby odpovídal formátu data a času dle místního nastavení. Tento formát data a času v buňce můžete změnit pomocí příkazů ve skupině Číslo na kartě Domů na pásu karet.

Funkce NYNÍ je užitečná, pokud na listu potřebujete zobrazit aktuální datum a čas nebo pokud na základě aktuálního data a času potřebujete vypočítat určitou hodnotu a přitom chcete, aby byla tato hodnota při každém otevření listu aktualizována.

Poznámka: Pokud funkce NYNÍ neaktualizuje hodnoty buněk očekávaným způsobem, bude pravděpodobně potřeba změnit nastavení určující, kdy se v sešitě nebo na listu přepočítávají hodnoty. Toto nastavení lze pro plnohodnotnou aplikaci Excel změnit v Ovládacích panelech.

Syntaxe

NYNÍ()

Syntaxe funkce NYNÍ nemá žádné argumenty.

Poznámky

  • Excel ukládá kalendářní data jako pořadová čísla, aby bylo možné je použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 447. den po 1. lednu 1900.

  • Číslice napravo od desetinné čárky reprezentují čas, čísla nalevo datum. Například pořadové číslo 0,5 představuje 12:00 (poledne).

  • Výsledky funkce NYNÍ se mění pouze v případě, že je přepočítáván list nebo když je spuštěno makro, které tuto funkci obsahuje. Neaktualizují se tedy průběžně.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=NYNÍ()

Vrátí aktuální datum a čas.

Středa, 06.11.2011 19:03:00

= NYNÍ ()-0,5

Vrátí datum a čas před 12 hodinami (-0,5 dne zpátky).

Středa, 06.11.2011 07:03:00

= NYNÍ ()+7

Vrátí datum a čas 7 dní v budoucnosti.

Středa, 13.11.2011 19:03:00

= NYNÍ ()-2,25

Vrátí datum a čas před 2 dny a 6 hodinami (-2,25 dne zpátky).

Středa, 04.11.2011 13:03:00

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×