Ochrana heslem dokumentu ve Wordu for Mac

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Dokument obsahující citlivé nebo důvěrné informace můžete ochránit heslem, abyste jiným lidem zabránili tento dokument změnit nebo dokonce otevřít.

Můžete zabránit neoprávněným uživatelům otevření dokumentu nebo úprava dokumentu, i když nemají oprávnění a otevřete ho. Můžete taky chránit dokumentu a určit, zda ostatní sdělit svůj názor.

Ochrana dokumentu před otevřením nebo úpravami

 1. Klikněte na Revize > Zamknout dokument.

  Zvýrazněná možnost Zamknout dokument na kartě Revize

 2. V oblasti Zabezpečení můžete vybrat, jestli se má heslo zadat při otevření dokumentu, při úpravě dokumentu nebo při obou činnostech. Opětovným zadáním heslo potvrďte.

  Zvýrazněná možnost Zabezpečení v dialogu Chránit heslem

  • U hesel se rozlišují malá a velká písmena a jejich délka může být maximálně 15 znaků.

  • Pokud heslo ztratíte nebo zapomenete, nebude ho Word schopný obnovit. Uschovejte proto kopii hesla na bezpečném místě, nebo vytvořte silné heslo, které si zapamatujete.

 3. Klikněte na OK.

Ochrana dokumentu před jeho odesláním k revizi

 1. Klikněte na Revize > Zamknout dokument.

  Zvýrazněná možnost Zamknout dokument na kartě Revize

 2. V oblasti Zámek zaškrtněte Zamknout dokument pro.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  Pokud chcete

  Postup:

  Udržujte zapnuté sledovaných změn.

  Klikněte na Sledované změny.

  Umožnit lidem přidávat komentáře

  Klikněte na Komentáře.

  Zabránit lidem v provádění změn

  Klikněte na Jen pro čtení.

  Omezit změny na formuláře, aby lidé mohli vyplnit formulář, aniž by nechtěně změnili samotný formulář

  Klikněte na Formuláře.

 4. Pokud chcete ostatním zabránit, aby změnili nastavení ochrany, zadejte heslo do pole Heslo.

 5. Až to budete mít, klikněte na OK.

Poznámka: Při sdílení dokumentu s jinými lidmi můžete během ukládání souboru odebrat osobní údaje, jako je jméno autora a název firmy. Uděláte to tak, že v oblasti Ochrana osobních údajů dialogu Chránit heslem zaškrtnete políčko Při uložení odebrat z tohoto souboru osobní údaje.

Můžete pomoct zabránit neoprávněným uživatelům otevřít nebo upravit dokument, i když mají oprávnění ho otevřít.

Upozornění: Můžete pro dokument vytvořit heslo, zapsat si ho a udržovat ho na bezpečném místě. Pokud heslo ztratíte, dokument chráněný heslem nebudete moct otevřít ani k němu nebudete mít přístup. Maximální délka hesla v Excelu for Mac a Wordu for Mac je 15 znaků. Pokud sešit nebo dokument, který se chrání heslem, má heslo delší než patnáct znaků, nejde ho otevřít ve verzích Excelu nebo Wordu určených pro Windows. Pokud chcete otevřít soubor v Office for Mac, požádejte autora používajícího Windows, aby upravil délku hesla.

Word nešifruje data, která jsou v dokumentu skrytá. S dostatkem času a znalostí může uživatel upravit data v jakémkoli dokumentu, ke kterému má přístup. Pokud chcete pomoct zabránit úpravám dat a ochránit důvěrné informace, omezte přístup ke všem wordovým dokumentům, které takové informace obsahují, tak, že je uložíte na místa dostupná jenom autorizovaným uživatelům.

Proveďte některou z následujících kroků.

 1. Otevřete dokument, který chcete pomoct ochránit.

 2. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

 3. V části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Security (Zabezpečení)  Tlačítko Předvolby zabezpečení .

 4. Do pole Password to open (Heslo pro otevření) zadejte heslo a klikněte na OK.

 5. V dialogovém okně Confirm Password (Potvrzení hesla) zadejte heslo znova a klikněte na OK.

 6. Klikněte na Save (Uložit)  Tlačítko Uložit .

  Tip: Pokud chcete heslo odstranit, vyberte veškerý obsah v poli Password to open (Heslo pro otevření) a stiskněte DELETE.

Můžete přidat heslo tak, aby jenom autorizovaní uživatelé mohli měnit dokument. Uživatelé, kteří nemají autorizaci měnit dokument, pořád můžou dokument otevřít a uložit ho pod jiným názvem souboru.

 1. Otevřete dokument, který chcete pomoct ochránit.

 2. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

 3. V části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Security (Zabezpečení)  Tlačítko Předvolby zabezpečení .

 4. Do pole Password to modify (Heslo pro úpravy) zadejte heslo a klikněte na OK.

 5. V dialogovém okně Confirm Password (Potvrzení hesla) zadejte heslo znova a klikněte na OK.

 6. Klikněte na Save (Uložit)  Tlačítko Uložit .

  Tip: Pokud chcete heslo odstranit, vyberte veškerý obsah v poli Password to modify (Heslo pro úpravy) a stiskněte DELETE.

Jako součást přípravy dokumentu na revizi můžete určit, že ostatní můžou měnit dokument jenom vkládáním komentářů, nebo vkládáním komentářů a sledovaných změn se značkami revize. Pro vyšší zabezpečení můžete zadat heslo, aby uživatelé nemohli tento typ ochrany odstranit.

 1. Otevřete dokument, který chcete pomoct ochránit.

 2. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Document (Dokument).

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

 3. Udělejte něco z tohoto:

  Co chcete udělat

  Akce

  Ujistěte se, že se sledují všechny změny, abyste je pak mohli revidovat. Uživatelé nemůžou přijmout nebo odmítnout změny nebo vypnout sledování změn.

  Klikněte na Tracked Changes (Sledované změny).

  Povolení uživatelům vkládat komentáře

  Klikněte na Comments (Komentáře).

  Omezení změn formulářů tak, aby uživatelé mohli vyplnit pole, aniž by omylem změnili formulář samotný.

  Klikněte na Forms (Formuláře).

  Zabránění uživatelům provádět změny

  Klikněte na Read only (Jen pro čtení).

 1. Otevřete dokument, pro který chcete změnit heslo.

 2. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

 3. V části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Security (Zabezpečení)  Tlačítko Předvolby zabezpečení .

 4. Vyberte veškerý obsah pole Password to open (Heslo pro otevření) nebo Password to modify (Heslo pro úpravy).

 5. Zadejte nové heslo a klikněte na OK.

 6. V dialogovém okně Confirm Password (Potvrzení hesla) zadejte heslo znova a klikněte na OK.

 7. Klikněte na Save (Uložit)  Tlačítko Uložit .

  Tip: Pokud chcete heslo odstranit, vyberte veškerý obsah v poli Password to open (Heslo pro otevření) nebo Password to modify (Heslo pro úpravy) a stiskněte DELETE.

Viz taky

Pomozte ochránit svoje soukromí

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×