Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODPIS.ZA.INT v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí odpisy aktiva pro každé zadané období, které určíte, zahrnující i částečná období, pomocí dvojité degresivní metody odepisování nebo nějaké jiné metody, kterou určíte. U funkce ODPIS.ZA.INT se očekává, že budete používat dvojité regresivní metody odepisování.

Syntaxe

ODPIS.ZA.INT(náklady, zůstatek, životnost, začátek, konec, [faktor], [nepřepínat])

Syntaxe funkce ODPIS.ZA.INT obsahuje následující argumenty:

 • Náklady:    Povinný argument. Jedná se o pořizovací cenu aktiva.

 • Zůstatek:    Povinný argument. Cena na konci doby odepisování (někdy se nazývá zůstatková cena aktiva). Tato hodnota může být nulová.

 • Životnost:    Povinný argument. Jedná se o počet období, během kterých se aktivum odepisuje (někdy se nazývá také životnost aktiva).

 • Začátek:    Povinný argument. Jedná se o počáteční období, pro které se odpisy počítají. U argumentu začátek je třeba používat stejné jednotky jako u argumentu životnost.

 • Konec:    Povinný argument. Jedná se o konečné období, pro které se odpisy počítají. U argumentu konec je třeba používat stejné jednotky jako u argumentu životnost.

 • Faktor:    Nepovinný argument. Míra poklesu zůstatku. Jestliže je faktor vynechán, je mu přiřazena hodnota 2 (dvojitá degresivní metoda odepisování). Pokud nechcete používat dvojitou degresivní metodu odpisování, změňte hodnotu faktoru. Popis dvojité degresivní metody odepisování získáte v nápovědě k funkci ODPIS.ZRYCH2.

 • Nepřepínat:    Nepovinný argument. Jedná se o logickou hodnotu určující, zda se v průběhu degresivního odepisování přechází na lineární odepisování, pokud je hodnota odpisu větší než výpočet klesajícího zůstatku.

  • Jestliže má argument nepřepínat hodnotu PRAVDA, nepřepíná aplikace Microsoft Excel do lineárního odepisování ani v případě, když je větší než spočtené degresivní odepisování.

  • Pokud má argument nepřepínat hodnotu NEPRAVDA nebo není uveden, přepíná aplikace Excel na lineární odepisování, jestliže je větší než vypočtené degresivní odepisování.

Důležité informace: Všechny argumenty kromě argumentu nepřepínat musí být kladná čísla.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

2400

Pořizovací cena

300

Zůstatková hodnota

10

Životnost v letech

Vzorec

Popis

Výsledek

=ODPIS.ZA.INT(A2;A3;A4*365;0;1)

Odepisování prvního dne. Excel automaticky předpokládá, že faktor je 2.

1,32

=ODPIS.ZA.INT(A2;A3;A4*12;0;1)

Odepisování prvního měsíce.

40,00

=ODPIS.ZA.INT(A2;A3;A4;0;1)

Odepisování prvního roku.

480,00

=ODPIS.ZA.INT(A2;A3;A4*12;6;18)

Odepisování mezi šestým a osmnáctým měsícem.

396,31

=ODPIS.ZA.INT(A2;A3;A4*12;6;18;1,5)

Odepisování mezi šestým a osmnáctým měsícem při použití faktoru 1,5 namísto dvojité degresivní metody odpisu.

311,81

=ODPIS.ZA.INT(A2;A3;A4;0;0,875;1,5)

Odepisování prvního roku vlastnictví aktiv za předpokladu, že daňové zákony omezují odpisování na 150 % degresivního odpisu. Aktiva jsou zakoupena v polovině prvního čtvrtletí fiskálního roku.

315,00

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×