Odpověď na e-mailovou zprávu nebo předání zprávy dál

Odpověď na e-mailovou zprávu nebo předání zprávy dál

Když dostanete zprávu, můžete s ní provést několik akcí.

 • Pokud chcete odpovědět jenom odesílateli, vyberte Odpovědět.

 • Pokud chcete odpovědět původnímu odesílateli a všem ostatním příjemcům na řádcích Komu a Kopie, vyberte Odpovědět všem.

 • Pokud chcete zprávu poslat někomu, kdo není na řádku Komu ani Kopie, vyberte Přeposlat.

Přílohy

Když zprávu přepošlete, připojí se k ní všechny přílohy původní zprávy. Ke zprávě můžete připojit i další přílohy.

Když na zprávu odpovídáte, přílohy se nepřipojují. Můžete ručně přidat přílohy k libovolné zprávě s odpovědí.

Odpovídání na e-mailové zprávy nebo jejich přeposílání je jednou z nejběžnějších činností v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007. Tady najdete základní informace k odpovídání na zprávy a k jejich přeposílání. Nápovědu k přizpůsobení e-mailových zpráv, například ke změně pozadí nebo přidávání příloh, najdete v dalších tématech.

V tomto článku

Odpověď odesílateli

 1. Pokud chcete odpovědět jenom odesílateli e-mailové zprávy, zvolte jeden z následujících postupů:

  • Když je zpráva vybraná, ale není otevřená v samostatném okně     Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Odpovědět.

   Část panelu nástrojů Standardní

  • Když je zpráva otevřená a je zobrazený její obsah     Na kartě Zpráva ve skupině Odpovědět klikněte na Odpovědět.

   Karta Zpráva

 2. Vytvořte zprávu.

  Tip: Pokud chcete přidat přílohu, podívejte se na téma Připojení souboru nebo jiné položky k e-mailové zprávě.

 3. Klikněte na Odeslat.

  Karta Zpráva

Poznámka: Když odpovídáte na e-mailovou zprávu nebo ji přeposíláte, bývá ve výchozím nastavení původní zpráva zahrnuta do textu zprávy. Pokud chcete toto nastavení změnit, podívejte se na téma Jak nastavit, aby se automaticky nezahrnula původní zpráva.

Začátek stránky

Odeslání odpovědi odesílateli a všem příjemcům zprávy

Můžete odpovědět odesílateli e-mailové zprávy nebo můžete zahrnout všechny uživatele uvedené poli Komu a Kopie.

V mnoha případech není třeba do odpovědi zahrnovat všechny. Používejte funkci Odpovědět všem uvážlivě – zejména v případě velkého počtu příjemců nebo distribučního seznamu. Pokud potřebujete komunikovat jenom s odesílatelem zprávy, je vhodnější použít možnost Odpovědět. Můžete odstranit jména lidí a distribuční seznamy uživatelů, kteří nepotřebují číst vaši odpověď.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Když je zpráva vybraná, ale není otevřená v samostatném okně     Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Odpovědět všem.

  • Když je zpráva otevřená     Na kartě Zpráva ve skupině Odpovědět klikněte na Odpovědět všem.

 2. Vytvořte zprávu.

  Tip: Pokud chcete přidat přílohu, podívejte se na téma Připojení souboru nebo jiné položky k e-mailové zprávě.

 3. Klikněte na Odeslat.

Tip: Pokud potřebujete napsat jenom některým příjemcům zprávy, můžete ostatní příjemce odstranit – klikněte na jméno příjemce v poli Komu nebo Kopie (při tom se jméno zvýrazní) a stiskněte klávesu DELETE.

Poznámka: Když odpovídáte na e-mailovou zprávu nebo ji přeposíláte, bývá ve výchozím nastavení původní zpráva zahrnuta do textu zprávy. Pokud chcete toto nastavení změnit, podívejte se na téma Jak nastavit, aby se automaticky nezahrnula původní zpráva.

Začátek stránky

Přeposlání zprávy

Při přeposílání zprávy je třeba zadat příjemce v těchto polích: Textová pole Komu, Kopie a Skrytá. Zpráva bude obsahovat všechny přílohy doručené s původní zprávou. Pokud chcete přidat další přílohy, podívejte se na téma Připojení souboru nebo jiné položky k e-mailové zprávě.

Tip: Pokud chcete přeposlat dvě nebo více zpráv, vyberte první zprávu, podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte všechny další zprávy a potom klikněte na možnost Předat dál. Všechny tyto zprávy se přepošlou jako přílohy nové zprávy.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Když je zpráva vybraná, ale není otevřená v samostatném okně     Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Předat dál.

  • Když je zpráva otevřená     Na kartě Zpráva ve skupině Odpovědět klikněte na Předat dál.

 2. Vytvořte zprávu.

 3. Do pole Komu zadejte jména příjemců.

  Poznámka: Pokud chcete zprávu odeslat, musíte mít v poli Komu, Kopie nebo Skrytá alespoň jednoho platného příjemce e-mailu.

  Pokud chcete vybrat jména příjemců ze seznamu, klikněte na tlačítko Komu, Kopie nebo Skrytá.

  Další informace o polích Kopie a Skrytá

  Kopie: Pole v e-mailu. Pokud do tohoto pole v outlookové e-mailové zprávě přidáte jméno příjemce, pošle se mu kopie zprávy. Jméno tohoto příjemce přitom uvidí i ostatní příjemci.

  Skrytá je zkratka pro skrytou kopii. Pokud do tohoto pole v e-mailové zprávě přidáte jméno příjemce, pošle se mu kopie zprávy. Jméno tohoto příjemce přitom neuvidí ostatní příjemci. Pokud pole Skrytá není při vytváření nové zprávy zobrazeno, můžete ho přidat.

  • Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Pole na Zobrazit pole Skrytá.

 4. Klikněte na Odeslat.

Začátek stránky

Jak nastavit, aby se automaticky nezahrnula původní zpráva

 1. V hlavním okně aplikace Office Outlook 2007 v nabídce Nástroje klikněte na Možnosti.

 2. Klikněte na kartu Předvolby a potom klikněte na Možnosti e-mailu.

 3. V části pro odpovědi a přeposlané zprávy vyberte v rozevíracím seznamu V odpovědi na zprávu možnost Nezahrnovat původní zprávu.

  Dialogové okno Možnosti e-mailu

Začátek stránky

Řešení potíží s chybějícím tlačítkem Odeslat

Bez příkazu Odeslat nemůžete odeslat e-mailovou zprávu. V této části najdete informace o tom, jak najít příkaz Odeslat, získáte informace o možných příčinách, proč příkaz Odeslat chybí, a dozvíte se, jak tento problém vyřešit.

Příkaz Odeslat se nachází vedle těchto polí: Textová pole Komu, Kopie a Skrytá.

Karta Zpráva

Když se aplikace Outlook 2007 spustí bez nakonfigurovaného e-mailového účtu, nezobrazí se příkaz Odeslat a nedají se odesílat žádné e-mailové zprávy.

Karta Zpráva

Většina lidí používá Outlook 2007 s e-mailovým účtem. V následujícím seznamu najdete možné příčiny, proč e-mailový účet není nakonfigurovaný:

 • Outlook 2007 byl nakonfigurován bez podpory e-mailu     I když to není běžné, může být Outlook 2007 nakonfigurován jenom pro správu kontaktů, úkolů nebo kalendářů.

 • Nastavování e-mailového účtu bylo přerušeno     Při prvním spuštění aplikace Outlook 2007 se proces nastavení e-mailového účtu nedokončil.

 • Konfigurační soubor účtu je poškozený     Poškození konfiguračního souboru použitého k uložení informací o konfiguraci e-mailového účtu může způsobit, že se dříve nakonfigurovaný e-mailový účet nezobrazí.

Poznámka: Můžete otevřít datový soubor Outlooku, který se označuje jako Soubor osobních složek (PST), zobrazit dříve přijaté e-mailové zprávy a pomocí možnosti pro novou zprávu, možnosti Odpovědět, Odpovědět všem nebo Předat dál otevřít okno pro vytvoření zprávy. Tlačítko Odeslat se ovšem nezobrazí, pokud nebude nakonfigurovaný alespoň jeden e-mailový účet.

Ověření konfigurace e-mailového účtu

Nejprve ověřte, jestli je e-mailový účet nakonfigurovaný.

 • V nabídce Nástroje klikněte na Nastavení účtu.

  Příkaz Nastavení účtu chybí

  Příkaz Nastavení účtu najdete v aplikaci Outlook 2007 v nabídce Nástroje. Pokud používáte dřívější verzi Outlooku, následující pokyny se na vás nevztahují. Použijte nápovědu, která je součástí daného produktu. Pokud se v záhlaví aplikace, kterou používáte, zobrazuje Outlook Express, používáte program, který není totožný s Outlookem. Pokud potřebujete pomoc, podívejte se do nápovědy v Outlook Expressu.

  Ukázka obrazovky

Pokud v části Název na kartě E-mail nejsou uvedené žádné položky, nejsou ve vašem outlookovém profilu nakonfigurované žádné e-mailové účty.

Pokud chcete přidat e-mailový účet, přečtěte si téma Přidání nebo odebrání e-mailového účtu.

E-mailový účet je nakonfigurovaný, ale tlačítko Odeslat přesto chybí

Pokud je e-mailový účet uvedený v seznamu, zkuste ho odebrat a potom ho přidat. Přečtěte si téma Nastavení e-mailu v Outlooku.

Pokud se tlačítko Odeslat stále nezobrazuje, když vytváříte novou zprávu, odpovídáte na zprávu nebo ji přeposíláte, zkuste vytvořit nový outlookový profil a potom přidejte svůj e-mailový účet. Podívejte se na téma Vytvoření nového e-mailového profilu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×