Správa schůzek, plánů a rozpočtů – je snadná díky systému Microsoft 365.

Omezení přístupu k dokumentům s správou přístupových práv k informacím ve Wordu

Správa přístupových práv k informacím (IRM) pomáhá zabránit tisku, předávání dál nebo kopírování citlivých informací neoprávněnými osobami. Oprávnění se ukládají v dokumentu, kde je ověřena serverem IRM.

Pomocí technologie IRM v Office můžete spravovat práva k souborům ve formátu XPS (XML Paper Specification) a k následujícím typům souborů aplikace Word:

 • Documents    . doc

 • Documents    . docx

 • Dokument DOCM s podporou maker   

 • Template    . dot

 • Šablony   Template. dotx

 • Šablona. dotm s podporou maker   

Konfigurace počítače na použití IRM

K používání IRM v Office se jako minimální software požaduje klient služby RMS (Správa přístupových práv ve Windows) SP1 (Service Pack 1). Správce služby RMS může nakonfigurovat zásady IRM specifické pro společnost, které definují, kdo má k informacím přístup a jaká úroveň úprav je povolená pro e-mailové zprávy. Správce společnosti může například definovat šablonu práv s názvem „Důvěrné firemní informace“, která bude určovat, že e-mailovou zprávu používající tuto zásadu můžou otevřít jenom uživatelé v doméně společnosti.

Stažení oprávnění

Při prvním pokusu o otevření dokumentu s omezeným oprávněním se musíte připojit k licenčnímu serveru a ověřit přihlašovací údaje a stáhnout licenci k používání. Licence koncového uživatele definuje úroveň přístupu, který máte k souboru. Tento postup musíte provést pro každý soubor s omezenými oprávněními. Jinými slovy – obsah s omezenými oprávněními se nedá otevřít bez licence koncového uživatele. Ke stažení oprávnění je nutné, aby Office poslal licenčnímu serveru vaše přihlašovací údaje (zahrnující vaši e-mailovou adresu) a informace o vašich oprávněních. Informace obsažené v dokumentu se neodesílají licenčnímu serveru.

Omezení oprávnění k obsahu v souborech

Správa přístupových práv k informacím umožňuje použít omezení pro jednotlivé uživatele, soubory nebo skupiny (oprávnění založená na skupinách vyžadují adresářové služby Active Directory pro rozšíření skupiny). Například v dokumentu, který Ranjit vytvoří, může toto nastavení umožnit, aby ho četl, ale nezměnil. Ranjit může pak udělit oprávnění Bobby k úpravám dokumentu. Ranjit může také rozhodnout o použití limitu pro pět dní na přístup k dokumentu na Helena i Bobby. 

Oprávnění

 1. Uložte dokument.

 2. Vyberte kartu soubor .

 3. Vyberte informace, zvolte Zamknout dokument, přejděte na omezit oprávnění podle uživatelůa pak vyberte omezený přístup.

 4. V dialogovém okně oprávnění vyberte omezit oprávnění na tento dokumenta potom přiřaďte požadované úrovně přístupu pro jednotlivé uživatele.

  • Pokud správce nastavil vlastní zásady oprávnění, které nesmějí jednotlivci měnit, můžou byt vaše volby omezené.

   Úrovně oprávnění

  • Čtení:     Uživatelé s oprávněním ke čtení můžou dokument přečíst, ale nemají oprávnění ho upravovat, tisknout ani kopírovat.

  • Změníte     Uživatelé s oprávněním měnit můžou dokument číst, upravovat a ukládat do něj změny, ale nemají oprávnění ho vytisknout.

  • Úplné řízení:     Uživatelé, kteří mají oprávnění k úplnému řízení, mají úplná oprávnění k vytváření a mohou s dokumentem, který autor může dělat, něco dělat, například nastavit data vypršení platnosti obsahu, zabránit tisku a udělit oprávnění uživatelům. Po vypršení oprávnění k dokumentu u autorizovaných uživatelů může dokument otevřít jenom autor nebo uživatelé s oprávněním k dokumentu. Autoři mají vždy úroveň oprávnění Úplné řízení.

 5. Pokud chcete někomu přidělit oprávnění Úplné řízení, v dialogovém okně oprávnění vyberte Další možnostia potom ve sloupci úroveň přístupu vyberte šipku a potom v seznamu úroveň přístupu vyberte možnost Úplné řízení .

  Další možnosti v dialogovém okně Oprávnění

 6. Po přiřazení úrovní oprávnění vyberte OK.

  Zobrazí se panel zpráv, který označuje, že dokument je spravován správou práv. Pokud musíte v dokumentu udělat změny přístupových oprávnění, vyberte změnit oprávnění.

  Panel zpráv v aplikaci Word

  Pokud je dokument, který má omezená oprávnění, předaný neautorizovanou osobou, zobrazí se zpráva s e-mailovou adresou autora nebo s adresou webu, takže jednotlivec může požádat o oprávnění k dokumentu.

  Dialogové okno v aplikaci Word zobrazující předání dokumentu s omezeným oprávněním neautorizované osobě

  Pokud autor svoji e-mailovou adresu záměrně neuvede, zobrazí se neoprávněným uživatelům chybová zpráva.

Nastavení data vypršení platnosti pro soubor
 1. Otevřete soubor.

 2. Přejděte na soubor.

 3. Na kartě informace vyberte Zamknout dokument, přejděte na omezit oprávnění podle uživatelůa pak vyberte omezený přístup.

 4. V dialogovém okně oprávnění zaškrtněte políčko omezit oprávnění na tento dokument a potom vyberte Další možnosti.

 5. V části Další oprávnění pro uživatelezaškrtněte políčko Tento dokument vyprší dne a zadejte datum.

 6. Dvakrát klikněte na OK .

Použití jiného uživatelského účtu systému Windows ke správě přístupových práv souborů

 1. Otevřete dokument, sešit nebo prezentaci.

 2. Vyberte kartu soubor .

 3. Na kartě informace vyberte Zamknout dokument, přejděte na omezit oprávnění podle uživatelůa pak vyberte spravovat přihlašovací údaje.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V dialogovém okně Vybrat uživatele vyberte e-mailovou adresu účtu, který chcete použít, a pak vyberte OK.

  • V dialogovém okně Vybrat uživatele vyberte Přidat, zadejte svoje přihlašovací údaje pro nový účet a pak dvakrát vyberte OK .

   Dialogové okno Vybrat uživatele

Zobrazení obsahu s omezeným oprávněním

Pokud chcete zobrazit obsah spravovaný právy, ke kterému máte oprávnění pomocí Office, stačí otevřít dokument.

Pokud chcete zobrazit oprávnění, která máte, vyberte na panelu zpráv oprávnění zobrazit nebo zvolte Tento dokument obsahuje zásady oprávnění Tlačítko znázorňující, že tento dokument, sešit nebo prezentace obsahují zásady oprávnění .

Technologie IRM v Office for Mac 2011 a Office 2016 pro Mac nabízí tři úrovně oprávnění.

 • Čtení   Čtení

 • Změny   Čtení, úpravy, kopírování, ukládání změn

 • Úplné řízení   Čtení, úpravy, kopírování, ukládání změn, tisk, nastavení data vypršení platnosti obsahu, udělování oprávnění uživatelům, přístup k obsahu prostřednictvím kódu programu

Udělejte některou z těchto věcí:

Ruční nastavení úrovně oprávnění

 1. Na kartě Revize v části Zámekvyberte oprávněnía pak vyberte omezený přístup.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

 2. Pokud k licenčnímu serveru přistupujete poprvé, zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro licenční server a zaškrtněte políčko Save password in Mac OS keychain (Uložit heslo do klíčenky systému Mac OS).

  Poznámka: Pokud nevyberete možnost Uložit heslo v systému Mac OS, budete možná muset víckrát zadat svoje uživatelské jméno a heslo.

 3. Do polí Read (Čtení), Change (Změny) nebo Full Control (Úplné řízení) zadejte e-mailovou adresu nebo jméno člověka nebo skupiny lidí, kterým chcete přiřadit úroveň přístupu.

 4. Pokud chcete vyhledat e-mailovou adresu nebo jméno v adresáři, vyberte Tlačítko kontaktů .

 5. Pokud chcete přiřadit úroveň přístupu všem lidem v adresáři, vyberte Přidat všechny Přidat všechny .

 6. Po přiřazení úrovní oprávnění vyberte OK.

  Objeví se Message Bar (Panel zpráv) se zprávou, že jde o dokument se spravovanými přístupovými právy.

Použití šablony k omezení oprávnění

Správce může nastavit zásady technologie IRM specifické pro společnost, které definují úrovně oprávnění přístupu k informacím pro uživatele. Tyto aspekty správy přístupových práv jsou definovány pomocí šablon serveru AD RMS (Active Directory Rights Management Services). Správci společnosti můžou například definovat šablonu práv s názvem „Důvěrné firemní informace“, která bude určovat, že dokumenty používající tuto zásadu můžou otevřít jenom uživatelé v doméně společnosti.

 • Na kartě Revize v části Zámekvyberte oprávněnía pak vyberte požadovanou šablonu práv.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

Změna nebo odstranění úrovní oprávnění, které jste vytvořili

Pokud jste k omezení oprávnění použili šablony, nemůžete úrovně oprávnění změnit ani odstranit; tento postup funguje, pouze když úrovně oprávnění nastavíte ručně.

 1. Na panelu zpráv vyberte změnit oprávnění.

 2. Do polí Read (Čtení), Change (Změny) a Full Control (Úplné řízení) zadejte novou e-mailovou adresu nebo jméno uživatele nebo skupiny uživatelů, kterým chcete přiřadit úroveň přístupu.

 3. Pokud chcete odebrat člověka nebo skupinu lidí z úrovně přístupu, vyberte e-mailovou adresu a stiskněte DELETE.

 4. Pokud chcete odebrat všechny uživatele z úrovně oprávnění, vyberte Přidat všechny Přidat všechny .

Nastavení data vypršení platnosti pro soubor s omezeným přístupem

Autoři mohou pomocí dialogového okna nastavit oprávnění nastavit data vypršení platnosti obsahu.

 1. Na kartě Revize v části Zámekvyberte oprávněnía pak vyberte omezený přístup.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

 2. Vyberte Další možnostia pak vyberte Tento dokument vyprší dnea zadejte Datum.

  Po vypršení oprávnění k dokumentu pro oprávněné uživatele může dokument otevřít jenom autor nebo uživatelé s oprávněním Full Control (Úplné řízení).

Povolení tisku uživatelům s oprávněním ke změnám nebo čtení obsahu

Ve výchozím nastavení uživatelé s oprávněním ke změnám nebo čtení obsahu nemohou tisknout.

 1. Na kartě Revize v části Zámekvyberte oprávněnía pak vyberte omezený přístup.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

 2. Vyberte Další možnostia pak vyberte Povolit uživatelům s oprávněním ke změnám nebo čtení obsahu vytisknout obsah.

Povolení kopírování obsahu uživatelům s oprávněním ke čtení

Ve výchozím nastavení uživatelé s oprávněním ke čtení nemohou obsah kopírovat.

 1. Na kartě Revize v části Zámekvyberte oprávněnía pak vyberte omezený přístup.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

 2. Vyberte Další možnostia potom Povolte kopírování obsahu uživatelům s oprávněním ke čtení.

Povolení spouštění skriptů v souboru s omezeným přístupem

Autoři můžou změnit nastavení tak, aby povolilo spouštění maker Visual Basicu při otevření dokumentu a aby povolilo skriptům AppleScript přístup k informacím v dokumentu s omezeným přístupem.

 1. Na kartě Revize v části Zámekvyberte oprávněnía pak vyberte omezený přístup.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

 2. Vyberte Další možnostia pak vyberte přistupovat k obsahu programově.

Vyžadování připojení za účelem ověření oprávnění

Uživatelé se při prvním otevření dokumentu s omezeným přístupem ve výchozím nastavení musí ověřit připojením k serveru služby AD RMS. Nastavení ale můžete změnit tak, aby vyžadovalo ověření při každém otevření dokumentu s omezeným přístupem.

 1. Na kartě Revize v části Zámekvyberte oprávněnía pak vyberte omezený přístup.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

 2. Vyberte Další možnostia pak vyberte vyžadovat připojení k ověření oprávnění .

Odebrání omezení

 1. Na kartě Revize v části Zámekvyberte oprávněnía pak vyberte bez omezení.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

 2. V dialogovém okně vyberte odebrat omezení.

Související témata

Omezení oprávnění k obsahu v souboru

Přidání přihlašovacích údajů k otevření souboru nebo
formátů souborů se správou přístupových práv, které fungují s IRM

Ve verzích Office pro iOS se soubory chráněné technologií IRM, které dostanete, otevřou – pokud jste přihlášení pomocí účtu, který má oprávnění k přijatému souboru. Když soubor chráněný technologií IRM otevřete, uvidíte nahoře informační panel, který vám umožní zobrazit oprávnění přiřazená k tomuto souboru.

Pokud Microsoft 365 jste předplatitelem služby Azure Rights Management a vaše oddělení IT vám definovalo některé šablony technologie IRM, které chcete použít, můžete tyto šablony přiřadit k souborům v Office v iOS.

Pokud chcete chránit soubor, klepněte na tlačítko Upravit Ikona Upravit ve vaší aplikaci, přejděte na kartu Revize a klepněte na tlačítko omezit oprávnění . Zobrazí se seznam dostupných zásad technologie IRM. Vyberte požadované pole a klepněte na Hotovo .

Poznámka: Pokud není tlačítko Omezit oprávnění v příslušné aplikaci dostupné, inicializujte ho tak, že otevřete jakýkoli existující dokument, který je chráněný technologií IRM.

V Office verze pro Android se budou otevírat všechny soubory chráněné funkcemi IRM, které dostanete, pokud jste přihlášeni pomocí účtu, který má oprávnění k souboru. Když soubor chráněný technologií IRM otevřete, uvidíte nahoře informační panel, který vám umožní zobrazit oprávnění přiřazená k tomuto souboru.

Když v Office pro Android otevřete soubor chráněný technologií IRM, můžete zobrazit oprávnění, která máte přiřazená.

Správa přístupových práv k informacím (IRM) umožňuje:

 • Zabránit oprávněným příjemcům obsahu s omezeným přístupem v předání, kopírování, změně, tisku, faxování nebo vložení obsahu za účelem neautorizovaného použití

 • Omezit přístup k obsahu, ať se odešle kamkoli

 • Zajistit vypršení platnosti souboru, takže po uplynutí určené doby už obsah v dokumentech není možné zobrazit

 • Vynutit podnikové zásady, které určují způsob použití a šíření obsahu uvnitř společnosti

IRM nemůže obsahu s omezeným přístupem zabránit v tom, aby se stal předmětem:

 • Vymazání, krádeže nebo zachycení a přenosu škodlivými programy, jako jsou trojské koně, programy zaznamenávající stisknutí kláves nebo některé druhy spywaru

 • Ztráty nebo poškození v důsledku napadení počítačovým virem

 • Ručního kopírování nebo přepsání z obrazovky příjemce

 • Digitálního fotografování (při zobrazení na obrazovce) ze strany příjemce

 • Kopírování pomocí programů pro záznam obsahu obrazovky vyvinutých jinými výrobci

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×