Správa přístupových práv k informacím (IRM) pomáhá zabránit tisku, přeposílání nebo kopírování citlivých informací neoprávněnými lidmi. Oprávnění jsou uložená v prezentaci, kde jsou ověřena serverem IRM.

V Office můžete pomocí IRM spravovat přístupová práva k souborům .xps (XML Paper Specification) a k následujícím typům souborů:

 • Prezentace    .ppt

 • Prezentace   .pptx

 • Prezentace s podporou maker   .pptm

 • Šablona   .pot

 • Šablona   .potx

 • .Potm šablony s podporou   maker

 • Zobrazit   soubor .pps

 • Zobrazit   .ppsx

 • Zobrazení   .ppsm s podporou maker

 • Office   .thmx

Poznámky: 

 • Když jsou v Outlooku k e-mailové zprávě se spravovanými přístupovými právy připojené tyto typy souborů, uplatňuje se u nich automaticky také správa přístupových práv.

 • Když k e-mailové zprávě se spravovanými přístupovými právy připojíte soubor zprávy (.msg), správa přístupových práv se u připojené zprávy neuplatní. IRM nespravuje přístupová práva u souborů typu .msg.

Konfigurace počítače na použití IRM

K používání IRM v Office se jako minimální software požaduje klient služby RMS (Správa přístupových práv ve Windows) SP1 (Service Pack 1). Správce služby RMS může nakonfigurovat zásady IRM specifické pro společnost, které definují, kdo má k informacím přístup a jaká úroveň úprav je povolená pro e-mailové zprávy. Správce společnosti může například definovat šablonu práv s názvem „Důvěrné firemní informace“, která bude určovat, že e-mailovou zprávu používající tuto zásadu můžou otevřít jenom uživatelé v doméně společnosti.

Stažení oprávnění

Při prvním pokusu o otevření prezentace s omezeným oprávněním se musíte připojit k licenčnímu serveru, abyste ověřili své přihlašovací údaje a stáhli licenci k použití. Licence koncového uživatele definuje úroveň přístupu, který máte k souboru. Tento postup musíte provést pro každý soubor s omezenými oprávněními. Jinými slovy – obsah s omezenými oprávněními se nedá otevřít bez licence koncového uživatele. Ke stažení oprávnění je nutné, aby Office poslal licenčnímu serveru vaše přihlašovací údaje (zahrnující vaši e-mailovou adresu) a informace o vašich oprávněních. Informace obsažené v prezentaci se na licenční server neposílat.

Omezení oprávnění k obsahu v souborech

Technologie IRM umožňuje použít omezení pro uživatele, soubory nebo skupiny (oprávnění založená na skupině vyžadují pro rozšíření skupiny adresářovou službu Active Directory). Třeba v dokumentu, který Vytvoří Ranjit, může Helena udělit oprávnění ke čtení, ale ne ke změně. Ranjit pak může Bobbymu udělit oprávnění k úpravám dokumentu. Ranjit se může také rozhodnout, že použije pětidenní limit pro přístup Heleny i Bobbyho k dokumentu. 

Oprávnění

 1. Uložení prezentace

 2. Přejděte na Soubor > Informace.

 3. Vyberte Zamknout prezentaci,přejděte na Omezit oprávnění lidmi apak vyberte Omezený přístup.

 4. V dialogovém okně Oprávnění vyberte Omezitoprávnění na tuto prezentaci a pak každému uživateli přiřaďte úrovně přístupu, které chcete použít.

  Pokud správce nastavil vlastní zásady oprávnění, které nesmějí jednotlivci měnit, můžou byt vaše volby omezené.

  Úrovně oprávnění

  • Čtení:     Uživatelé s oprávněním ke čtení mohou prezentaci číst, ale nemají oprávnění k úpravám, tisku nebo kopírování.

  • Změnit   :  Uživatelé s oprávněním Změnit mohou číst, upravovat a ukládat změny v prezentaci, ale nemají oprávnění k tisku.

  • Úplné řízení:     Uživatelé s oprávněním Úplné řízení mají úplná oprávnění k vytváření obsahu a dají se dělat cokoli s prezentací, kterou může autor udělat, například nastavit data vypršení platnosti obsahu, zabránit tisku a udělit oprávnění uživatelům. Po vypršení platnosti oprávnění pro prezentaci oprávněným uživatelům může prezentaci otevřít jenom autor nebo uživatelé s oprávněním Úplné řízení prezentace. Autoři mají vždy úroveň oprávnění Úplné řízení.

 5. Pokud chcete někomu udělit oprávnění Úplné řízení, v dialogovém okně Oprávnění vyberte Další možnosti a potom ve sloupci Úroveň přístupu vyberte šipku a v seznamu Úroveň přístupu vyberte Úplné řízení.

  Další možnosti v dialogovém okně Oprávnění

 6. Po přiřazení úrovní oprávnění vyberte OK.

  Zobrazí se panel zpráv, který označuje, že prezentace je spravovaná pomocí přístupových práv. Pokud musíte v prezentaci udělat změny oprávnění k přístupu, vyberte Změnit oprávnění.

  Panel zpráv v aplikaci Word

  Pokud je prezentace s omezeným oprávněním přeposlaná neoprávněné osobě, zobrazí se zpráva s e-mailovou adresou autora nebo webovou adresou, aby jednotlivec mohl požádat o oprávnění k prezentaci.

  Dialogové okno v aplikaci Word zobrazující předání dokumentu s omezeným oprávněním neautorizované osobě

  Pokud autor svoji e-mailovou adresu záměrně neuvede, zobrazí se neoprávněným uživatelům chybová zpráva.

Nastavení data vypršení platnosti pro soubor
 1. Otevřete soubor.

 2. Přejděte na Soubor > Informace.

 3. Vyberte Zamknout prezentaci,přejděte na Omezit oprávnění podle osob apak vyberte Omezený přístup.

 4. V dialogovém okně Oprávnění zaškrtněte políčko Omezit oprávnění na tuto prezentaci a pak vyberte Další možnosti.

 5. V části Další oprávnění pro uživatelezaškrtněte políčko Platnost této prezentace vyprší a zadejte datum.

 6. Dvakrát vyberte OK.

Použití jiného uživatelského účtu systému Windows ke správě přístupových práv souborů

 1. Otevřete dokument, sešit nebo prezentaci.

 2. Přejděte na Soubor > Informace.

 3. Vyberte Zamknout prezentaci,přejděte na Omezit oprávnění lidmi apak vyberte Spravovat přihlašovací údaje.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • V dialogovém okně Vybrat uživatele vyberte e-mailovou adresu účtu, který chcete použít, a pak vyberte OK.

  • V dialogovém okně Vybrat uživatele vyberte Přidat,zadejte přihlašovací údaje pro nový účet a pak dvakrát vyberte OK.

   Dialogové okno Vybrat uživatele

Zobrazení obsahu s omezeným oprávněním

Pokud chcete zobrazit obsah spravovaný pomocí přístupových práv, ke Office, jednoduše otevřete prezentaci.

Pokud chcete zobrazit oprávnění, která máte, vyberte na panelu zpráv možnost Zobrazit oprávnění nebo vyberte Tato prezentace obsahuje zásady oprávnění Tlačítko znázorňující, že tento dokument, sešit nebo prezentace obsahují zásady oprávnění.

Technologie IRM v Office for Mac 2011 a Office 2016 pro Mac nabízí tři úrovně oprávnění.

 • Čtení   Čtení

 • Změnit   :Čtení, úpravy, kopírování, ukládání změn

 • Úplné řízení   Čtení, úpravy, kopírování, ukládání změn, tisk, nastavení data vypršení platnosti obsahu, udělování oprávnění uživatelům, přístup k obsahu prostřednictvím kódu programu

Udělejte některou z těchto věcí:

Ruční nastavení úrovně oprávnění

 1. Na kartě Revize v části Ochranavyberte Oprávněnía pak vyberte Omezený přístup.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

 2. Pokud k licenčnímu serveru přistupujete poprvé, zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro licenční server a zaškrtněte políčko Save password in Mac OS keychain (Uložit heslo do klíčenky systému Mac OS).

  Poznámka: Pokud možnost Uložit heslo v klíčové řece v systému Mac OSnevyberte, budete možná muset zadat své uživatelské jméno a heslo několikrát.

 3. Do polí Read (Čtení), Change (Změny) nebo Full Control (Úplné řízení) zadejte e-mailovou adresu nebo jméno člověka nebo skupiny lidí, kterým chcete přiřadit úroveň přístupu.

 4. Pokud chcete v adresáři hledat e-mailovou adresu nebo jméno, vyberte Tlačítko kontaktů.

 5. Pokud chcete všem lidem v adresáři přiřadit úroveň přístupu, vyberte Přidat všechny Přidat všechny.

 6. Po přiřazení úrovní oprávnění vyberte OK.

  Objeví se Message Bar (Panel zpráv) se zprávou, že jde o dokument se spravovanými přístupovými právy.

Použití šablony k omezení oprávnění

Správce může nastavit zásady technologie IRM specifické pro společnost, které definují úrovně oprávnění přístupu k informacím pro uživatele. Tyto aspekty správy přístupových práv jsou definovány pomocí šablon serveru AD RMS (Active Directory Rights Management Services). Správci společnosti můžou například definovat šablonu práv s názvem „Důvěrné firemní informace“, která bude určovat, že dokumenty používající tuto zásadu můžou otevřít jenom uživatelé v doméně společnosti.

 • Na kartě Revize v části Ochranavyberte Oprávněnía pak vyberte požadovanou šablonu práv.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

Změna nebo odstranění úrovní oprávnění, které jste vytvořili

Pokud jste k omezení oprávnění použili šablony, nemůžete úrovně oprávnění změnit ani odstranit; tento postup funguje, pouze když úrovně oprávnění nastavíte ručně.

 1. Na panelu zpráv vyberte Změnit oprávnění.

 2. Do polí Read (Čtení), Change (Změny) a Full Control (Úplné řízení) zadejte novou e-mailovou adresu nebo jméno uživatele nebo skupiny uživatelů, kterým chcete přiřadit úroveň přístupu.

 3. Pokud chcete odebrat osobu nebo skupinu lidí z úrovně přístupu, vyberte e-mailovou adresu a stiskněte KLÁVESU DELETE .

 4. Pokud chcete z úrovně oprávnění odebrat všechny uživatele, vyberte Přidat všechny Přidat všechny .

Nastavení data vypršení platnosti pro soubor s omezeným přístupem

Autoři mohou pomocí dialogového okna Nastavit oprávnění nastavit data vypršení platnosti obsahu.

 1. Na kartě Revize v části Ochranavyberte Oprávněnía pak vyberte Omezený přístup.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

 2. Vyberte Další možnostia pak vyberte Tento dokument vyprší dnea zadejte datum.

  Po vypršení oprávnění k dokumentu pro oprávněné uživatele může dokument otevřít jenom autor nebo uživatelé s oprávněním Full Control (Úplné řízení).

Povolení tisku uživatelům s oprávněním ke změnám nebo čtení obsahu

Ve výchozím nastavení uživatelé s oprávněním ke změnám nebo čtení obsahu nemohou tisknout.

 1. Na kartě Revize v části Ochranavyberte Oprávněnía pak vyberte Omezený přístup.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

 2. Vyberte Další možnostia pak vyberte Povolit uživatelům s oprávněním Změnit nebo Číst vytisknout obsah.

Povolení kopírování obsahu uživatelům s oprávněním ke čtení

Ve výchozím nastavení uživatelé s oprávněním ke čtení nemohou obsah kopírovat.

 1. Na kartě Revize v části Ochranavyberte Oprávněnía pak vyberte Omezený přístup.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

 2. Vyberte Další možnostia pak vyberte Povolit uživatelům s oprávněním kečtení kopírovat obsah .

Povolení spouštění skriptů v souboru s omezeným přístupem

Autoři můžou změnit nastavení tak, aby povolilo spouštění maker Visual Basicu při otevření dokumentu a aby povolilo skriptům AppleScript přístup k informacím v dokumentu s omezeným přístupem.

 1. Na kartě Revize v části Ochranavyberte Oprávněnía pak vyberte Omezený přístup.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

 2. Vyberte Další možnostia pak programově vyberte Přístup k obsahu.

Vyžadování připojení za účelem ověření oprávnění

Uživatelé se při prvním otevření dokumentu s omezeným přístupem ve výchozím nastavení musí ověřit připojením k serveru služby AD RMS. Nastavení ale můžete změnit tak, aby vyžadovalo ověření při každém otevření dokumentu s omezeným přístupem.

 1. Na kartě Revize v části Ochranavyberte Oprávněnía pak vyberte Omezený přístup.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

 2. vyberte Další možnostia pak vyberte Vyžadovat připojení k ověření oprávnění .

Odebrání omezení

 1. Na kartě Revize v části Ochranavyberte Oprávněnía pak vyberte Bez omezení.

  Karta Revize ve Wordu, skupina Zámek

 2. V dialogovém okně vyberte Odebrat omezení.

Související témata

Omezení oprávnění na obsah v souboru

Přidání přihlašovacích údajů k otevření souboru nebo zprávy spravovaného pomocí přístupových práv
Formáty souborů, které fungují s irm

Ve verzích Office pro iOS se soubory chráněné technologií IRM, které dostanete, otevřou – pokud jste přihlášení pomocí účtu, který má oprávnění k přijatému souboru. Když soubor chráněný technologií IRM otevřete, uvidíte nahoře informační panel, který vám umožní zobrazit oprávnění přiřazená k tomuto souboru.

Pokud jste předplatitelem Office 365 se službou Azure Rights Management a vaše IT oddělení definovalo šablony IRM, které máte používat, můžete tyto šablony přiřadit souborům v Office pro iOS.

Pokud chcete soubor chránit, klepněte na tlačítko Ikona Upravit v aplikaci, přejděte na kartu Revize a klepněte na tlačítko Omezit oprávnění. Zobrazí se seznam dostupných zásad technologie IRM. vyberte požadovanou možnost a klepněte na Hotovo.

Poznámka: Pokud není tlačítko Omezit oprávnění v příslušné aplikaci dostupné, inicializujte ho tak, že otevřete jakýkoli existující dokument, který je chráněný technologií IRM.

V androidových verzích Office se všechny soubory chráněné technologiemi IRM, které obdržíte, otevřou, pokud jste přihlášení pomocí účtu, který má oprávnění k souboru. Když soubor chráněný technologií IRM otevřete, uvidíte nahoře informační panel, který vám umožní zobrazit oprávnění přiřazená k tomuto souboru.

Když v Office pro Android otevřete soubor chráněný technologií IRM, můžete zobrazit oprávnění, která máte přiřazená.

Správa přístupových práv k informacím (IRM) umožňuje:

 • Zabránit oprávněným příjemcům obsahu s omezeným přístupem v předání, kopírování, změně, tisku, faxování nebo vložení obsahu za účelem neautorizovaného použití

 • Omezit přístup k obsahu, ať se odešle kamkoli

 • Zajistit vypršení platnosti souboru, takže po uplynutí určené doby už obsah v dokumentech není možné zobrazit

 • Vynutit podnikové zásady, které určují způsob použití a šíření obsahu uvnitř společnosti

IRM nemůže obsahu s omezeným přístupem zabránit v tom, aby se stal předmětem:

 • Vymazání, krádeže nebo zachycení a přenosu škodlivými programy, jako jsou trojské koně, programy zaznamenávající stisknutí kláves nebo některé druhy spywaru

 • Ztráty nebo poškození v důsledku napadení počítačovým virem

 • Ručního kopírování nebo přepsání z obrazovky příjemce

 • Digitálního fotografování (při zobrazení na obrazovce) ze strany příjemce

 • Kopírování pomocí programů pro záznam obsahu obrazovky vyvinutých jinými výrobci

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×