Opětovné použití (import) snímků z jiné prezentace

Opětovné použití (import) snímků z jiné prezentace

Do svojí prezentace můžete přidat jeden nebo víc snímků z jiné prezentace bez otevření jiného souboru.

(Kopírovaný snímek ve výchozím nastavení dědí návrh snímku, který v cílové prezentaci vkládáte. Můžete si ale zvolit, že chcete zachovat formátování snímku, který místo toho kopírujete.)

Když importujete snímek z jedné prezentace do druhé, jedná se jednoduše o kopii původního snímku. Změny, které v kopii změníte, neovlivní původní snímek v druhé prezentaci.

 • Kterou verzi Office používáte?
 • 2016, 2019, Office365Home
 • Union_Std_1st
 • 2010, 2013
 • 2007
 1. Otevřete prezentaci, do které chcete přidat snímek.

 2. V podokně miniatur nalevo klikněte na místo, kam chcete přidat snímek.

  Červená vodorovná čára označuje, kam se nový snímek nebo snímky vloží.
 3. Na kartě Domů na pásu karet klikněte ve skupině Snímky na šipku pod tlačítkemNový snímek a vyberte Znovu použít snímky.

  Příkaz Znovu použít snímky je v dolní části rozevírací nabídky Nové snímky.
 4. V podokně Znovu použít snímky klikněte na položku Otevřít soubor aplikace PowerPoint.

  Procházením vyhledejte prezentaci.
 5. V dialogovém okně Procházet vyhledejte soubor prezentace obsahující požadovaný snímek, klikněte na něj a potom na tlačítko Otevřít.

 6. Jestliže chcete, aby na snímku, který přidáváte do cílové prezentace, bylo zachováno formátování z původní prezentace, zaškrtněte před přidáním snímku do cílové prezentace políčko Zachovat zdrojové formátování. (Pokud toto políčko není zaškrtnuté, kopírované snímky zdědí styling snímku, po něm jsou vložené.) Potom v podokně Znovu použít snímky proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat jeden snímek, klikněte na něj.

  • Pokud chcete přidat všechny snímky, klikněte pravým tlačítkem na kterýkoli snímek a vyberte Vložit všechny snímky.

   Pokud chcete, aby vložené snímky zachovaly styling použitý v původní prezentaci, vyberte možnost Zachovat zdrojové formátování.

Funkce, které tady popisujeme, jsou dostupné, když se k Office pomocí pracovního účtu.

Import snímků z jiné prezentace do aktuální prezentace

 1. V podokně miniatur na levé straně vyberte snímek, za který chcete vložit importované snímky.

 2. Na kartě Domů vyberte Znovu použít snímky.

  Tlačítko Znovu použít snímky

  Vpravo se otevře podokno Znovu použít snímky. Zobrazí se poslední prezentace.

 3. Když vyberete prezentaci ze seznamu, zobrazí se jednotlivé snímky.

 4. Kliknutím na miniaturu snímku ji zkopírujete do aktuální prezentace.

  Ve výchozím nastavení si importovaný snímek zachová barvy a formátování prezentace, ze které pochází.

 5. Až import snímků z vybrané prezentace skončíte, můžete podokno zavřít nebo vyhledat další snímky, které chcete importovat.

  Podokno Znovu použít snímky má nahoře vyhledávací pole.

Další podrobnosti

 • Vyhledávací pole v horní části podokna Znovu použít snímky umožňuje vyhledávat libovolnou prezentaci bez ohledu na to, jestli je uložená na pevném disku počítače nebo na SharePoint nebo OneDrive pro práci nebo školu.

 • Tlačítko Procházet pod vyhledávacím polem umožňuje prozkoumat složky, které chcete.

 • Importovaný snímek ve výchozím nastavení zachová formátování prezentace, ze které pochází. K dispozici jsou ale tři možnosti formátování. Po vložení snímku se zobrazí v podokně miniatur na levé straně a na miniatuře se objeví místní nabídka (Ctrl). Kliknutím na něj zobrazíte tři možnosti vložení:

  Možnost

  Popis

  Možnost Použít cílový motiv

  Použít cílový motiv

  Importovaný snímek přijme barevné schéma a styling aktuální prezentace.

  Možnost Zachovat zdrojové formátování

  Zachovat zdrojové formátování

  Importovaný snímek zachová barevné schéma a styling prezentace, ze které pochází.

  Možnost Obrázek

  Obrázek

  Na snímek se vloží obrázek zdrojového snímku, který je aktuálně vybraný v podokně miniatur na levé straně. Obrázek můžete podle potřeby přesunout a změnit jeho velikost.

 1. Otevřete prezentaci, do které chcete přidat snímek.

 2. V podokně miniatur nalevo klikněte na místo, kam chcete přidat snímek.

  Červená vodorovná čára označuje, kam se nový snímek nebo snímky vloží.
 3. Na kartě Domů na pásu karet klikněte ve skupině Snímky na šipku pod tlačítkemNový snímek a vyberte Znovu použít snímky.

  Příkaz Znovu použít snímky je v dolní části rozevírací nabídky Nové snímky.
 4. V podokně Znovu použít snímky klikněte na položku Otevřít soubor aplikace PowerPoint.

  Procházením vyhledejte prezentaci.

  (Další možností je otevření knihovny snímků.PowerPoint 2010 a PowerPoint 2013 snímky můžete publikovat do knihovny snímků,což je sada snímků uložených v knihovně Knihovna SharePointu. Pokud vaše organizace ke správě dokumentů a jiného obsahu používá produkty SharePoint 2010 Products nebo SharePoint 2007, může vám být dostupná knihovna snímků. Přečtěte si, jak používat knihovny snímků ke sdílení a opětovnému použití powerpointových snímků pro další informace.)

 5. V dialogovém okně Procházet vyhledejte soubor prezentace obsahující požadovaný snímek, klikněte na něj a potom na tlačítko Otevřít.

 6. Jestliže chcete, aby na snímku, který přidáváte do cílové prezentace, bylo zachováno formátování z původní prezentace, zaškrtněte před přidáním snímku do cílové prezentace políčko Zachovat zdrojové formátování. (Pokud toto políčko není zaškrtnuté, kopírované snímky zdědí styling snímku, po něm jsou vložené.) Potom v podokně Znovu použít snímky proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat jeden snímek, klikněte na něj.

  • Pokud chcete přidat všechny snímky, klikněte pravým tlačítkem na kterýkoli snímek a vyberte Vložit všechny snímky.

   Pokud chcete, aby vložené snímky zachovaly styling použitý v původní prezentaci, vyberte možnost Zachovat zdrojové formátování.
 1. Otevřete prezentaci, do které chcete přidat snímek.

 2. V podokně, které obsahuje karty Osnova a Snímky, klikněte na Snímky a potom klikněte na místo,kam chcete přidat snímek.

  Přidání snímku ze souboru

 3. Na kartě Domů ve skupině Snímky klikněte na Nový snímek a potom klikněte na Znovu použít snímky.

 4. V podokně Znovu použít snímky klikněte na položku Otevřít soubor aplikace PowerPoint.

 5. V dialogovém okně Procházet vyhledejte soubor prezentace obsahující požadovaný snímek, klikněte na něj a potom na tlačítko Otevřít.

  Tip: V podokně Znovu použít snímkyMicrosoft Office PowerPoint 2007 zobrazí miniatury snímků z vybrané prezentace. Umístěním ukazatele myši na miniaturu zobrazíte větší verzi obsahu snímku.

 6. V podokně Znovu použít snímky postupujte následujícím způsobem:

  Poznámka: Jestliže chcete, aby na snímku, který přidáváte do cílové prezentace, bylo zachováno formátování z původní prezentace, zaškrtněte před přidáním snímku do cílové prezentace políčko Zachovat zdrojové formátování.

  • Pokud chcete přidat jeden snímek, klikněte na něj.

  • Pokud chcete přidat všechny snímky, klikněte pravým tlačítkem na kterýkoli snímek a potom klikněte na Vložit všechny snímky na Místní nabídka.

 • Kterou verzi Office používáte?
 • Novější verze
 • Office 2011
 1. Otevřete existující prezentaci nebo vytvořte novou prezentaci, do které chcete vložit snímky.

 2. V normálním zobrazení klikněte v navigačním podokně na snímek, za který chcete vložit další snímky.

 3. Na kartě Domů v částiSnímky klikněte na šipku vedle položky Novýsnímek a potom klikněte na Znovu použít snímky.

  Nabídka Nový snímek obsahuje příkaz Znovu použít snímky.
 4. V dialogovém okně najděte prezentaci, kterou chcete vložit, a vyberte ji. Klikněte na OK.

  Do prezentace se vloží kopie všech snímků. Pokud některé z nich potřebujete, můžete je odebrat tak, že je vyberete v levém podokně a na klávesnici stisknete klávesu Delete. (Pokud chcete k odstranění vybrat víc snímků, podržte PŘÍKAZ a klikejte na snímky. )

Pokud chcete, aby snímky měly stejný vzhled jako v původní prezentaci, použijte při kopírování snímků z jedné prezentace do druhé možnost Zachovat návrh původních snímků. V opačném případě zkopírované snímky zdědí návrh snímku, který jsou vloženy po této nové prezentaci.

Zkopírování všech snímků

 1. Otevřete existující prezentaci nebo vytvořte novou prezentaci, do které chcete vložit snímky.

 2. V navigačním podokně klikněte na snímek, za který chcete vložit další snímky, jak je popsáno níže:

  1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Normal (Normální).

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu Slides  Karta Snímky (Snímky) a potom klikněte na snímek. V závislosti na šířce navigačního podokna se na kartách zobrazí buď názvy Karta s názvem Slides (Snímky) (Snímky) a Karta s názvem Outline (Osnova) (Osnova), nebo ikony Snímky  Karta Snímky a Osnova Karta Osnova .  

 3. Na kartě Domů v částiSnímky klikněte na šipku vedle položky Nový snímek a potom klikněte na Vložit snímky z jiné prezentace.

  Karta Domů, skupina Snímky
 4. Vyberte prezentaci, kterou chcete vložit, klikněte na Vložitvšechny snímky a potom klikněte na Vložit.

Kopírování vybraných snímků

 1. Otevřete existující prezentaci nebo vytvořte novou prezentaci, do které chcete vložit snímky.

 2. V navigačním podokně klikněte na snímek, za který chcete vložit další snímky, jak je popsáno níže:

  1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Normal (Normální).

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu Slides  Karta Snímky (Snímky) a potom klikněte na snímek. V závislosti na šířce navigačního podokna se na kartách zobrazí buď názvy Karta s názvem Slides (Snímky) (Snímky) a Karta s názvem Outline (Osnova) (Osnova), nebo ikony Snímky  Karta Snímky a Osnova Karta Osnova . Pokud chcete vybrat více snímků, podržte klávesu PŘÍKAZ a postupně klikněte na snímky. Jestliže jste si snímky uspořádali do oddílů, můžete celou skupinu snímků vybrat kliknutím na název oddílu.

 3. Na kartě Domů v částiSnímky klikněte na šipku vedle položky Nový snímek a potom klikněte na Vložit snímky z jiné prezentace.

  Karta Domů, skupina Snímky
 4. Vyberte prezentaci, kterou chcete vložit, klikněte na Vyberte snímky, které chcete vložit,a potom klikněte na Vložit.

 5. Klikněte na snímky, které chcete použít, a potom klikněte na Vložit.

  Pokud chcete, aby snímky měly stejný vzhled jako v původní prezentaci, použijte možnost Zachovat návrh původních snímků. V opačném případě zkopírované snímky zdědí návrh snímku, který jsou vloženy po této nové prezentaci.

  Poznámka: Pokud přidáváte vybrané snímky, zůstane dialogové okno Vyhledávač snímků otevřené, dokud neklikáte na Zavřít. Díky tomu můžete do různých oddílů prezentace přidávat různé snímky. Můžete také přepnout na další prezentaci (s tlačítkem Otevřít nový soubor) a zkopírovat z ní snímky.

Poznámka: V PowerPointu pro web můžete opakovaně vkládat snímky z jiných prezentací jenom jeden po druhém.

 1. Otevřete prezentaci, do které chcete vložit snímky.

 1. V podokně miniatur nalevo klikněte na snímek, za který chcete přidat snímek.

 2. Na kartě Domů na pásu karet ve skupině Snímky vyberte Znovu použít snímky.

  Výběr možnosti Znovu použít snímky

 3. V podokně hledání, které se otevře, vyhledejte a vyberte soubor prezentace, který obsahuje snímky, které chcete. Zobrazí se seznam znovu použitelných snímků.

  Podokno hledání

 4. Najeďte myší na snímek, který chcete použít, a vyberte Vložit snímek. Ten se pak použije ve vaší prezentaci. PowerPoint vloží znovu opětovně vložený snímek za aktuální snímek. 

  Výběr možnosti Vložit snímek

Další odkazy

Kopírování a vkládání snímků

Sdílení a opakované použití powerpointových snímků pomocí knihoven snímků

Přidání, změna uspořádání, duplikace a odstranění snímků v PowerPointu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×