Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Oprava chyby #HODNOTA! chyba

Výrazem #HODNOTA! se vám Excel snaží říct, „Ve způsobu, jakým jste vzorec napsali, je nějaká chyba. Nebo je něco špatně s buňkami, na které odkazujete.“ Tato chyba je velmi obecná a může být obtížné najít její přesnou příčinu. Informace na této stránce ukazují běžné problémy a řešení této chyby. Pro řešení vaší konkrétní chyby bude možná potřeba vyzkoušet jedno nebo více těchto řešení.

Spojte se s odborníkem. Učte se od živých instruktorů.

Oprava této chyby u konkrétních funkcí

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkcích PRŮMĚR a SUMA.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci CONCATENATE.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci COUNTIF nebo COUNTIFS.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci DATUMHODN.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci DAYS.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci KDYŽ.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkcích INDEX a POZVYHLEDAT.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkcích PRŮMĚR a SUMA.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci SUMIF nebo SUMIFS.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci SOUČIN.SKALÁRNÍ.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci ČASHODN.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci TRANSPOZICE.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci SVYHLEDAT.

Není vaše funkce v tomto seznamu? Vyzkoušejte ostatní řešení uvedená níže.

Problémy s odčítáním

Pokud jste novými uživateli Excelu, budete pravděpodobně psát vzorce pro odčítání nesprávně. Můžete to udělat dvěma způsoby:

Odečtením jednoho odkazu na buňku od druhého

Buňka D2 s 2000,00 USD, buňka E2 s 1500,00 USD, buňka F2 se vzorcem: =D2-E2 a výsledkem 500,00 USD

Napište dvě hodnoty do dvou samostatných buněk. Ve třetí buňce odečtěte jeden odkaz na buňku od druhého. V tomto příkladu obsahuje buňka D2 rozpočtovou částku a buňka E2 obsahuje skutečnou částku. Buňka F2 obsahuje vzorec =D2-E2.

Nebo použitím funkce SUMA s kladnými a zápornými čísly

Buňka D6 s 2000,00 USD, buňka E6 s 1500,00 USD, buňka F6 se vzorcem: =SUMA(D6;E6) a výsledkem 500,00 USD

Napište kladnou hodnotu do jedné buňky a zápornou hodnotu do druhé. V třetí buňce sečtěte tyto dvě buňky pomocí funkce SUMA. V tomto příkladu obsahuje buňka D6 rozpočtovou částku a buňka E6 obsahuje skutečnou částku jako záporné číslo. F6 obsahuje vzorec =SUMA(D6;E6).

Pokud používáte Windows, může se chyba #HODNOTA! zobrazit i u toho nejzákladnějšího vzorce pro odčítání. Problém můžete vyřešit takto:

 1. Nejdřív si udělejte rychlý test. V novém sešitu zadejte do buňky A1 hodnotu 2. Do buňky B1 zadejte hodnotu 4. Potom do buňky C1 napište vzorec =B1-A1. Pokud se zobrazí chyba #HODNOTA!, přejděte k následujícímu kroku. Pokud se neobjeví žádná chyba, zkuste další řešení na této stránce.

 2. Ve Windows otevřete ovládací panel Oblast.

  • Windows 10: Klikněte na Start, napište Oblast a potom klikněte na ovládací panel Oblast.

  • Windows 8: Na obrazovce Start napište Oblast, klikněte na Nastavení a potom klikněte na Oblast.

  • Windows 7: Klikněte na Start, potom napište Oblast a potom klikněte na Oblast a jazyk.

 3. Na kartě Formáty klikněte na Další nastavení.

 4. Vyhledejte Oddělovač seznamu. Pokud je oddělovač seznamu nastavený na znaménko minus, změňte ho na něco jiného. Běžný oddělovač seznamu je například čárka. Běžný je i středník. Pro vaši konkrétní oblast ale může být vhodnější jiný oddělovač.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Otevřete sešit. Pokud buňka obsahuje chybu #VALUE!, poklikejte na ni, abyste ji mohli upravovat.

 7. Pokud jsou na místech, kde by měla být znaménka minus pro odčítání, čárky nebo středníky, změňte je na znaménka minus.

 8. Stiskněte klávesu ENTER.

 9. Tento postup opakujte u dalších buněk, které obsahují chybu.

Odečtením jednoho odkazu na buňku od druhého

Buňka D10 s datem 1. 1. 2016, buňka E10 s datem 24. 4. 2016, buňka F10 se vzorcem: =E10-E10 a výsledkem 114

Napište dvě kalendářní data do dvou samostatných buněk. Ve třetí buňce odečtěte jeden odkaz na buňku od druhého. V tomto příkladu buňka D10 obsahuje datum zahájení a buňka E10 obsahuje datum dokončení. Buňka F10 obsahuje vzorec =E10-D10.

Nebo pomocí funkce DATEDIF

Buňka D15 s datem 1. 1. 2016, buňka E15 s datem 24. 4. 2016, buňka F15 se vzorcem: =DATEDIF(D15,E15,"d") a výsledkem 114

Napište dvě kalendářní data do dvou samostatných buněk. V třetí buňce zjistěte pomocí funkce DATEDIF rozdíl mezi kalendářními daty. Další informace o funkci DATEDIF najdete v tématu Výpočet rozdílu mezi dvěma daty.

Rozšiřte svůj sloupec kalendářních dat. Pokud je datum zarovnané doprava, je to datum. Ale pokud je zarovnané doleva, znamená to, že datum ve skutečnosti datum není, ale je to text. A Excel nerozpozná text jako datum. Tady je několik řešení, které vám můžou s tímto problémem pomoct.

Kontrola počátečních mezer

 1. Poklikejte na datum, které se používá ve vzorci odčítání.

 2. Umístěte kurzor na začátek a zjistěte, jestli můžete vybrat jednu nebo více mezer. Takto vypadá vybraná mezera na začátku buňky: Buňka s vybranou mezerou před 1. 1. 2016

  V případě, že je v buňce tento problém, přejděte k dalšímu kroku. Pokud jednu nebo více mezer nevidíte, přejděte na další část, ve které se kontroluje nastavení kalendářních dat v počítači.

 3. Vyberte sloupec, který obsahuje kalendářní datum, tak, že kliknete na záhlaví sloupce.

 4. Klikněte na Data >Text do sloupců.

 5. Klikněte dvakrát na Další.

 6. V kroku 3 ze 3 v průvodci klikněte v části Formát dat ve sloupcích na možnost Datum.

 7. Vyberte formát data a potom klikněte na Dokončit.

 8. Opakujte tento postup pro ostatní sloupce, abyste ověřili, že před daty nejsou mezery.

Kontrola nastavení kalendářních dat v počítači

Excel používá systém kalendářních dat vašeho počítače. Pokud datum v buňce není zadané ve stejném systému kalendářního data, Excel ho nerozpozná jako skutečné kalendářní datum.

Řekněme, že váš počítač zobrazuje kalendářní data jako mm/dd/rrrr. Pokud do buňky zadáte datum takto, Excel ho rozpozná jako datum a můžete ho používat ve vzorcích odčítání. Ale pokud datum zadáte jako dd/mm/rr, Excel ho jako datum nerozpozná. Místo toho ho bude považovat za text.

Existují dva způsoby řešení tohoto problému: Můžete změnit systém kalendářních dat používaný vaším počítačem tak, aby odpovídal systému, který chcete zadávat v Excelu. Nebo můžete v Excelu vytvořit nový sloupec a pomocí funkce DATUM můžete vytvořit skutečné datum na základě dat uložených jako text. Tady je postup za předpokladu, že systém kalendářních dat v počítači je mm/dd/rrr a vaše datum v textovém formátu v buňce A1 je 31/12/2017:

 1. Vytvořte tento vzorec: =DATUM(ZPRAVA(A1;4);ČÁST(A1;4;2);ZLEVA(A1;2))

 2. Výsledek bude 12/31/2017.

 3. Pokud chcete, se formát zobrazil jako dd/mm/rr, stiskněte CTRL+1 (nebo Obrázek příkazového tlačítka počítače MAC+1 na Macu).

 4. Zvolte jiné národní prostředí používající formát dd/mm/rr, například Angličtina (Spojené království). Když použijete tento formát, výsledek bude 31/12/2017 a bude to skutečné datum, ne datum ve formátu textu.

Poznámka: Vzorec uvedený výše používá funkce DATUM, ZPRAVA, ČÁST a ZLEVA. Nezapomeňte, že při jeho zadávání platil předpoklad, že datum ve formátu textu má dva znaky pro dny, dva znaky pro měsíce a čtyři znaky pro rok. Vzorec bude možná potřeba upravit tak, aby vyhovoval vašemu datu.

Problémy s mezerami a textem

K chybě #HODNOTA! často dochází, protože vzorec odkazuje na jiné buňky, které obsahují mezery nebo – což je ještě záludnější – skryté mezery. Kvůli těmto mezerám může buňka vypadat jako prázdná, ale ve skutečnosti prázdná není.

1. Vyberte odkazované buňky.

Vybraný sloupec

Najděte buňky, na které vzorec odkazuje, a vyberte je. V mnoha případech je vhodné odebrat mezery v celém sloupci, protože můžete nahradit současně více mezer. V tomto příkladu kliknutím na E vyberete celý sloupec.

2. Vyhledejte a nahraďte text.

Karta Domů > Najít a vybrat > Nahradit

Na kartě Domů klikněte na Najít a vybrat > Nahradit.

3. Nahraďte mezery ničím.

Pole Najít obsahující mezeru, pole Nahradit neobsahující nic

V poli Najít napište jednu mezeru. Pak v poli Nahradit odstraňte všechno, co toto pole případně obsahuje.

4. Použijte možnosti Nahradit vše nebo Nahradit.

Tlačítko Nahradit vše

Pokud víte určitě, že se mají odstranit všechny mezery ve sloupci, klikněte na Nahradit vše. Pokud chcete mezery nahrazovat ničím jednotlivě, můžete nejprve kliknout na Najít další a potom na Nahradit, když máte jistotu, že konkrétní mezeru nepotřebujete. Až to budete mít, chyba #HODNOTA! by měla být vyřešená. V opačném případě přejděte k dalšímu kroku.

5. Zapněte filtr.

Domů > Seřadit a filtrovat > Filtr

Někdy může buňka vypadat prázdná, i když opravdu prázdná není, kvůli jiným skrytým znakům než mezerám. Můžou to být jednoduché apostrofy uvnitř buňky. Abyste se těchto znaků ve sloupci zbavili, zapněte filtr tak, že přejdete na Domů > Seřadit a filtrovat > Filtr.

6. Nastavte filtr.

Nabídka Filtr s nezaškrtnutým políčkem Vybrat vše a zaškrtnutým políčkem (Prázdné)

Klikněte na šipku filtru Šipka filtru a potom zrušte zaškrtnutí políčka Vybrat vše. Potom zaškrtněte políčko Prázdné.

7. Vyberte všechna nepojmenovaná zaškrtávací políčka.

Zaškrtnuto nepojmenované políčko

Zaškrtněte všechna políčka, která vedle sebe nemají žádný text, jako je třeba toto.

8. Vyberte prázdné buňky a odstraňte jejich obsah.

Vybrané vyfiltrované prázdné buňky

Když Excel zobrazí prázdné buňky, vyberte je. Potom stiskněte klávesu Delete. Tím vymažete všechny skryté znaky v buňkách.

9. Vymažte filtr.

Nabídka Filtr, Vymazat filtr z...

Klikněte na šipku filtru Šipka filtru a potom klikněte na Vymazat filtr z... , aby byly vidět všechny buňky.

10. Výsledek

Chyba #HODNOTA! je pryč a nahradil ji výsledek vzorce. Zelený trojúhelníček v buňce E4

Pokud se chyba #HODNOTA! zobrazovala kvůli mezerám, pak se snad nyní už místo ní zobrazuje výsledek vzorce, jako tady v našem příkladu. Pokud tomu tak není, opakujte tento postup pro další buňky, na které vzorec odkazuje. Nebo zkuste jiná řešení na této stránce.

Poznámka: V tomto příkladu si všimněte, že je v buňce E4 zelený trojúhelníček a číslo je zarovnané doleva. To znamená, že je číslo uložené jako text. To může později způsobit další problémy. Pokud máte tento problém, doporučujeme převést čísla uložená jako text na čísla.

Chyba #HODNOTA! může být způsobená textem nebo zvláštními znaky v buňce. V některých případech je ale obtížné zjistit, v jakých buňkách je tento problém. Řešení: Zkontrolujte buňky pomocí funkce JE.TEXT. Upozorňujeme, že funkce JE.TEXT chybu nevyřeší, jenom najde buňky, které by ji mohly způsobovat.

Příklad s chybou #HODNOTA!

H4 se vzorcem =E2+E3+E4+E5 a výsledkem #HODNOTA!

Tady je příklad vzorce, který vrací chybu #HODNOTA! . Příčinou je asi buňka E2. Je v ní speciální znak, který se zobrazuje jako malý čtvereček následující za znaky 00. Nebo jak je vidět na dalším obrázku, můžete vyhledat text pomocí funkce JE.TEXT v samostatném sloupci.

Stejný příklad s funkcí JE.TEXT

Buňka F2 se vzorcem =JE.TEXT(E2) a výsledkem PRAVDA

V tomto příkladu byla do sloupce F přidána funkce JE.TEXT. Všechny buňky jsou v pořádku s výjimkou té s hodnotu PRAVDA. To znamená, že buňka E2 obsahuje text. Tento problém můžete vyřešit tak, že odstraníte obsah buňky a znovu napíšete hodnotu 1865,00. Nebo můžete znaky vymazat pomocí funkce VYČISTIT nebo funkcí NAHRADIT nahradit speciální znaky jinými hodnotami.

Po použití funkcí VYČISTIT nebo NAHRADIT můžete chtít výsledek zkopírovat a použít Domů > Vložit > Vložit jinak > Hodnoty. Možná bude potřeba i převést čísla uložená jako text na čísla.

Vzorce s matematickými operátory (například + a *) nemusí umět počítat s buňkami, které obsahují text nebo mezery. V takovém případě zkuste místo toho použít funkci. Funkce obvykle textové hodnoty ignorují a formátují všechno jako čísla, takže se chybě #HODNOTA! vyhnou . Například místo vzorce =A2+B2+C2 zadejte =SUMA(A2:C2). Nebo místo =A2*B2 zadejte =SOUČIN(A2;B2).

Další řešení k vyzkoušení

Výběr chyby

Buňka H4 se vzorcem =E2+E3+E4+E5 a výsledkem #HODNOTA!

Nejdřív vyberte buňku s chybou #HODNOTA! .

Klikněte na Vzorce > Vyhodnocení vzorce.

Dialogové okno Vyhodnotit vzorec se vzorcem " "+E3+E4+E5

Klikněte na Vzorce > Vyhodnocení vzorce > Vyhodnotit. Excel bude postupovat jednotlivými částmi vzorce. V tomto případě hlásí vzorec =E2+E3+E4+E5 chybu, protože v buňce E2 je skrytá mezera. Pohledem na buňku E2 mezeru nezjistíte. Ale uvidíte ji tady. Zobrazuje se jako " ".

Někdy chcete chybu #HODNOTA! jenom nahradit něčím jiným, třeba vlastním textem, nulou nebo prázdnou buňkou. V takovém případě můžete do vzorce přidat funkci IFERROR. Funkce IFERROR zjistí, jestli jde o chybu, a pokud ano, nahradí ji jinou hodnotou, kterou určíte. Pokud nejde o chybu, vypočítá se původní vzorec. Funkce IFERROR funguje jenom v Excelu 2007 a novějším. V dřívějších verzích můžete použít konstrukci KDYŽ(JE.CHYBHODN()).

Upozornění: Funkce IFERROR skryje všechny chyby, nejenom chybu #HODNOTA! . Skrytí chyb se nedoporučuje, protože chyba často značí, že je potřeba něco opravit a ne skrýt. Tuto funkci nedoporučujeme používat, pokud jste si úplně jistí, že vzorec funguje požadovaným způsobem.

Buňka s chybou #HODNOTA!

Buňka H4 se vzorcem =E2+E3+E4+E5 a výsledkem #HODNOTA!

Tady je příklad vzorce, který vrací chybu #HODNOTA! v důsledku skryté mezery v buňce E2:

Chyba skrytá funkcí IFERROR

Buňka H4 se vzorcem =IFERROR(E2+E3+E4+E5,"--")

A tady je stejný vzorec se přidanou funkcí IFERROR. Tento vzorec můžete číst jako: „Vypočítat vzorec, ale pokud je v něm jakákoliv chyba, nahradit ji dvěma spojovníky.“ Všimněte si, že nezobrazit nic můžete taky pomocí "" namísto dvou spojovníků. Nebo můžete použít vlastní text, jako třeba: "Celková chyba".

Jak je vidět, funkce IFERROR bohužel chybu nevyřeší, jenom ji skryje. Měli byste proto s určitostí vědět, že skrytí chyby je lepší než její oprava.

Vaše datové připojení může v určitém okamžiku přestat být dostupné. Vyřešíte to jeho obnovením. Případně zvažte import dat, pokud je to možné. Pokud nemáte k připojení přístup, požádejte tvůrce sešitu, aby pro vás vytvořil nový soubor. Nový soubor by měl obsahovat jenom hodnoty, žádná připojení. Dá se vytvořit zkopírováním všech buněk a potom jejich vložením jako hodnot. Dá se vytvořit zkopírováním všech buněk a potom jejich vložením jako hodnot. Udělá se to tak, že se klikne na Domů > Vložit > Vložit jinak > Hodnoty. Tím se vyloučí všechny vzorce a připojení – a také se tak zbavíte všech chyb #HODNOTA!.

Pokud si teď nejste jistí, co udělat, můžete zkusit najít podobný dotaz na fóru komunity Excelu nebo tam zadat vlastní dotaz.

Odkaz na fórum komunity Excelu

Zadat dotaz do komunitního fóra Excelu

Viz také

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×