Oprava nekonzistentního vzorce

Tato chyba znamená, že vzorec v buňce neodpovídá okolním vzorcům.

Řešení nekonzistence

 1. Klikněte na Vzorce > Zobrazit vzorce.

 2. Když to uděláte, zobrazí se ve všech buňkách místo vypočtených výsledků vzorce.

 3. Porovnejte nekonzistentní vzorec s předchozími a následujícími vzorci a případně opravte neúmyslné nekonzistence.

 4. Až to budete mít, klikněte na Vzorce > Zobrazit vzorce. Zobrazení se přepne zpátky na vypočtené výsledky všech buněk.

 5. Pokud to nepomůže, vyberte sousední buňku, která je v pořádku.

 6. Klikněte na Vzorce > Předchůdci.

 7. Pak vyberte buňku, která není v pořádku.

 8. Klikněte na Vzorce > Předchůdci.

 9. Porovnejte modré šipky nebo modře označené oblasti. Opravte potíže s nekonzistentními vzorci.

 10. Klikněte na Vzorce > Odebrat šipky.

Další řešení

Vyberte buňku s nekonzistentním vzorcem, podržte stisknutou klávesu SHIFT a stiskněte některou ze šipkových kláves. Tím vyberete nekonzistentní buňku spolu s ostatními buňkami. Pak udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud jste vybrali dolní buňky, stiskněte CTRL+D a vyplňte vzorec do buněk dole.

 • Pokud jste vybrali horní buňky, klikněte na Domů > Vyplnit > Nahoru a vyplňte vzorec do buněk nahoře.

 • Pokud jste vybrali buňky napravo, stiskněte CTRL+R a vyplňte vzorec do buněk napravo.

 • Pokud jste vybrali buňky nalevo, klikněte na Domů > Vyplnit > Doleva a vyplňte vzorec do buněk nalevo.

Pokud máte více buněk, které potřebují vzorec, opakujte předchozí postup dalším směrem.

 1. Vyberte buňku, která není správně.

 2. Klikněte na tlačítko Excelové tlačítko upozornění na chybu a vyberte Kopírovat vzorec shora nebo Kopírovat vzorec zleva.

 3. Pokud to nepomohlo, protože potřebujete vzorec ze spodní buňky, klikněte na Domů > Vyplnit > Nahoru.

 4. Pokud potřebujete vzorec z buňky, která je napravo, klikněte na Domů > Vyplnit > Doleva.

Pokud je vzorec správně, můžete se rozhodnout chybu ignorovat:

 1. Klikněte na Vzorce > Kontrola chyb.

 2. Pak klikněte na Ignorovat chybu.

 3. Když kliknete na OK nebo Další, přeskočíte na další chybu.

Poznámka: Pokud nechcete, aby Excel kontroloval nekonzistentní vzorce, zavřete dialogové okno Kontrola chyb. Klikněte na Soubor > Možnosti > Vzorce. Dole zrušte zaškrtnutí políčka Vzorce nekonzistentní s ostatními vzorci oblasti.

Pokud používáte Mac, klikněte na Excel > Předvolby > Kontrola chyb a zrušte zaškrtnutí políčka Vzorce, které neodpovídají okolním vzorcům.

Pokud vzorec neodpovídá okolním vzorcům, zobrazí se indikátor chyby. To ještě nemusí znamenat, že je vzorec špatně. Pokud je špatně, vyřešíte to často tím, že sjednotíte odkazy na buňky.

Například při násobení sloupce A sloupcem B jsou jednotlivé vzorce A1*B1, A2*B2, A3*B3 atd. Pokud za vzorcem A3*B3 následuje vzorec A4*B2, Excel ho označí jako nekonzistentní, protože má-li být pokračováním předchozích vzorců, musí být A4*B4.

 1. Klikněte na buňku, která obsahuje indikátor chyby, a podívejte se na řádek vzorců, abyste ověřili správnost odkazů na buňky.

 2. Klikněte na šipku, která se zobrazí vedle tlačítka.

  Nekonzistentní vzorec v buňce C4	mac_inconsistent_formula

  V místní nabídce se zobrazí možnosti, jak toto upozornění vyřešit.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

Možnost

Popis

Kopírovat vzorec shora

Umožňuje zajistit konzistentnost vzorce zkopírováním vzoru z buňky nad ním. V našem příkladu se vzorec změní na A4*B4, aby odpovídal vzoru A3*B3 v buňce nad ním.

Ignorovat chybu

Chcete odebrat indikátor chyby, třeba když je nekonzistentní vzorec úmyslný nebo je přijatelný z jiných důvodů.

Upravit v řádku vzorců

Umožní vám zkontrolovat syntaxi vzorce a ověřit, jestli jsou odkazy na buňky nastavené tak, jak jste zamýšleli.

Možnosti kontroly chyb

Vyberte typy chyb, které má Excel označovat. Pokud třeba nechcete zobrazovat indikátory nekonzistentních vzorců, zrušte zaškrtnutí políčka Označit vzorce, které nejsou konzistentní se vzorci v sousedních buňkách.

Tipy: 

  • Pokud chcete ignorovat indikátory chyb ve více buňkách najednou, vyberte Oblast, kde jsou chyby, které chcete ignorovat. Pak klikněte na šipku vedle zobrazeného tlačítka Tlačítko upozornění na nekonzistentní vzorec a v místní nabídce vyberte Ignorovat chybu.

  • Pokud chcete indikátory chyb ignorovat na celém listu, klikněte napřed na buňku, ve které je indikátor chyby. Stiskněte PŘÍKAZ + A, abyste vybrali celý list. Pak klikněte na šipku vedle zobrazeného tlačítka Tlačítko upozornění na nekonzistentní vzorec a v místní nabídce vyberte Ignorovat chybu.

Další zdroje informací

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz taky

Zjišťování chyb ve vzorcích

Skrytí chybových hodnot a indikátorů chyb

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×