Otevření nebo uložení prezentace ve formátu ODP (OpenDocument Presentation) v aplikaci PowerPoint

Soubory můžete otevírat a ukládat ve formátu souborů OpenDocument Presentation (. odp), který používá některé aplikace pro prezentace, třeba Apache změní formátu OpenOffice Impress a LibreOffice Impress.

Otevření souboru ve formátu OpenDocument Presentation v aplikaci PowerPoint

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Otevřít.

 3. Chcete-li zobrazit pouze soubory uložené ve formátu OpenDocument, klikněte v seznamu Typ souborů na položku Prezentace ve formátu OpenDocument.

 4. Klikněte na soubor, který chcete otevřít, a potom klikněte na tlačítko Otevřít.

  Tip: Soubor můžete otevřít také tak, že na něj po vyhledání poklikáte.

Poznámka: Pokud soubor ve formátu OpenDocument Presentation otevřete v aplikaci PowerPoint, nebude formátování pravděpodobně shodné s formátováním v původní aplikaci, ve které byl soubor vytvořen. Je to způsobeno rozdíly mezi aplikacemi používajícími formát OpenDocument.

Uložení prezentace aplikace PowerPoint ve formátu OpenDocument Presentation

Důležité informace: Chcete-li zachovat verzi souboru pro aplikaci PowerPoint, je nutné soubor nejdříve uložit jako prezentaci aplikace PowerPoint (například ve formátu souboru PPTX) a potom jej uložit znovu ve formátu ODP (OpenDocument Presentation).

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Uložit jako.

 3. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Formát ODP (OpenDocument Presentation).

 4. Zadejte název souboru a uložte jej.

Další informace o formátu OpenDocument

Při otevření nebo uložení prezentace ve formátu ODP (OpenDocument Presentation) může dojít ke ztrátě určitého formátování. Důvodem je skutečnost, že aplikace používající formát OpenDocument Presentation a aplikace PowerPoint podporují různé funkce a možnosti (například pro formátování).

V tabulce vidíte, které funkce PowerPoint ve formátu OpenDocument Presentation (ODP) podporuje úplně, které podporuje jenom částečně a které nepodporuje vůbec. Informace o otevírání a ukládání souborů najdete v souboru. ODP. formát souboru najdete v článku použití PowerPointu k otevření nebo uložení prezentace ve formátu OpenDocument Presentation (. odp).

 • Podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát PowerPointu i formát OpenDocument Presentation. Neztratíte žádný obsah ani formátování a funkce bude v tomto formátu fungovat úplně stejně jako v původním formátu.

 • Částečně podporované     Tuto funkci podporuje formát PowerPointu i formát OpenDocument Presentation, nemusí se ale úplně zachovat formátování a funkce už pak nemusí fungovat přesně tak, jak fungovala v původním formátu. Text ani data se neztratí, ale může se lišit formátování a to, jak se bude pracovat s textem a grafikou.

 • Nepodporovaná funkce:    Ve formátu OpenDocument tato funkce není podporovaná. Pokud budete chtít prezentaci uložit ve formátu OpenDocument, nepoužívejte tyto funkce.

Oblast

Podoblast

Podpora pro PowerPoint

Animace

Úvodní/závěrečné

animace

Částečně podporovaná funkce

Animace, které formát OpenDocument nepodporuje, se změní na animace Celé najednou nebo Zmizení.

Animace

Barevné animace

Nepodporováno

Animace

Změna velikosti animací

Nepodporováno

Animace Výbuch, Blesknutí žárovky, Zvětšit a zmenšit a Zvýraznit svisle nejsou podporované.

Animace

Zpoždění animací

Podporovaná funkce

Animace

Časování animací

Podporovaná funkce

Animace

Animace textu

Podporovaná funkce

Animace

Aktivované animace

Podporovaná funkce

Animace

Animace

se zvukem

Nepodporováno

Animace

Animace médií

Podporovaná funkce

Animace

SmartArt

Nepodporováno

Animace

Části grafů

Částečně podporovaná funkce

Animace částí grafů se převedou na animace celého grafu.

Animace

Animace akcí

objektů OLE

Nepodporováno

Animace

Animace předloh/rozložení

Nepodporováno

Přechody

Přechody

Částečně podporovaná funkce

Podporované nejsou tyto přechody: Žaluzie, Střih, Proužky, Hřeben a Upoutávka.

Přechody

Zvuky při přechodech

Nepodporováno

Obsahová média (filmy/zvuky)

Oříznutí a záložky

Částečně podporovaná funkce

Obsah

Vkládání souborů WAV

Podporovaná funkce

Obsah

OLE

Podporovaná funkce

Obsah

Ovládací prvky ActiveX

Nepodporováno

Obsah

Tabulky

Částečně podporovaná funkce

Při uložení prezentace, ve které jsou tabulky, do formátu ODP se z tabulek stanou obrázky, které se nedají dál upravovat.

Obsah

Záhlaví a zápatí

Částečně podporovaná funkce

Když soubor, ve kterém jsou záhlaví nebo zápatí, uložíte do formátu ODP, udělají se ze záhlaví a zápatí textová pole.

Obsah

Datová pole

Částečně podporovaná funkce

Převedou se sice všechny typy kalendářních dat, jiné aplikace formátu OpenDocument je ale můžou převést na výchozí typ.

Obsah

Skrytí obrazce

Podporovaná funkce

Obsah

Skrytí snímku

Podporovaná funkce

Makra, programovatelnost

Makra, model OM, programovatelnost

Nepodporováno

Nastavení prezentace

Velikost stránky

Částečně podporovaná funkce

Velikost stránky se sice ukládá s prezentací, není ale přesné nastavení Velikost stránky v dialogu Vzhled stránky. Dialog se snaží nastavit výchozí velikost stránky.

Nastavení prezentace

Vlastní prezentace

Podporovaná funkce

Nastavení prezentace

Mluvené komentáře, časování

Podporovaná funkce

Nastavení prezentace

Nastavení prezentace

Částečně podporovaná funkce

Nastavení prezentace

Print Settings

Nepodporováno

Nastavení prezentace

Nastavení zobrazení       

Nepodporováno

Spolupráce

Komentáře

Nepodporováno

Grafy

Grafy

Částečně podporovaná funkce

Návrh prezentace

Předlohy

Částečně podporovaná funkce

Informace o motivu se ztratí a uloží se do předloh/rozložení. Písma, barvy a efekty se už u nových obrazců nedědí.

Při otevření prezentace uložené ve formátu .odp se použije výchozí motiv. To by sice prezentaci nemělo nijak změnit, u všech budoucích změn se pak ale bude prezentace kvůli tomu chovat tak, jako kdyby se používal výchozí motiv.

Návrh prezentace

Rozložení

Částečně podporovaná funkce

Rozložení se při otevření v jiných aplikacích formátu OpenDocument zpracovávají stejným způsobem jako předlohy.

Návrh prezentace

Zástupné symboly

Částečně podporovaná funkce

Informace o motivu se ze zástupných symbolů ztratí.

Návrh prezentace

Poznámky

Podporovaná funkce

Návrh prezentace

Předlohy poznámek

Podporovaná funkce

Návrh prezentace

Předlohy podkladů

Podporovaná funkce

Šifrování

Šifrování

Nepodporováno

Ochrana

Zámek

Nepodporováno

Text

Mezinárodní formátování textu

Částečně podporovaná funkce

Některé nepodporované funkce:

 • Kinsoku

 • Otočení svislého textu (270 stupňů, vrstvený text)

 • Konce řádků ve východoasijských jazycích

 • Kumimoji

 • Některé mezinárodní systémy číslování se mapují na odrážky nebo západní číslování.

 • Distribuované zarovnání

Text

Zarovnání

Částečně podporovaná funkce

Distribuované zarovnání není podporovaná funkce.

Zarovnání, ukotvení nebo obtékání textu může v jiných aplikacích formátu OpenDocument vypadat jinak.

Text

Sloupce

Nepodporováno

Text

Otočení textu

Částečně podporovaná funkce

Otočení o 270 stupňů a vrstvený text tento formát nepodporuje.

Text

Hypertextové odkazy

Částečně podporovaná funkce

Běžné hypertextové odkazy formát podporuje, ale hypertextové odkazy při přechodu myší ne.

Text

Seznamy

Podporovaná funkce

V jiných aplikacích formátu OpenDocument se můžou odrážky a číslování změnit nebo je formát nemusí podporovat vůbec.

Text

Formátování

Podporovaná funkce

Aplikace formátu OpenDocument podporují tučný, podtržený a přeškrtnutý text i text psaný kurzívou.

Formát podporuje různá písma a velikosti.

Text

Rozšířené formátování/grafické efekty

Částečně podporovaná funkce

Některé nepodporované funkce:

 • Text s obrázkovou, přechodovou, vzorkovou nebo prázdnou výplní

 • Některé efekty vnějšího stínu u textu

 • Text s obrázkovým, přechodovým, vzorkovým nebo prázdným obrysem

 • Text s jinou barvou obrysu, než je barva výplně

Text

Přizpůsobení

Nepodporováno

Text

Přetečení

Podporovaná funkce

Přetečení se může v různých aplikacích formátu OpenDocument zobrazovat různě.

V této tabulce vidíte, které grafické funkce PowerPointu formát OpenDocument (.odp) podporuje, které podporuje částečně a které nepodporuje vůbec.

Základní obrazce

Podpora pro PowerPoint

Obrazce

Podporovaná funkce

Textová pole

Podporovaná funkce

Když otevřete soubor ve formátu OpenDocument, objekty v textovém poli se nezobrazí.

Objekt WordArt

Částečně podporovaná funkce

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti objektu WordArt. Text a základní barva textu jsou zachované, ale efekty WordArt a formátování jsou ztracené.

Možnosti 3D obrazců

Nepodporováno

Obrázky

Podporovaná funkce

Formát Open Document sice podporuje obrázky, nepodporuje ale u nich vkládání a propojování.

Diagramy SmartArt

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny obrazců.

Ovládací prvky ActiveX

Nepodporováno

Objekty v grafech

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny, ve kterých jsou grafy a objekty.

Rukopisná poznámka

Podporovaná funkce

Rukopisná poznámka se převede na obrázek ve formátu EMF (Enhanced Metafile).

Skupina objektů

Podporovaná funkce

Viditelnost objektů

Podporovaná funkce

Ohraničení objektů

Podporovaná funkce

Nejsou podporované všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Výplně objektů

Podporovaná funkce

Formát výplně objektů podporuje, nepodporuje jenom výplně pozadí snímku.

U přechodových výplní, u kterých se používají víc než dvě přechodové zarážky, se všechny zarážky kromě prvních dvou ztratí.

Formátování čar

Podporovaná funkce

Ve formátu OpenDocument nejsou podporované všechny styly čar a konců čar. Nepodporované styly se uloží jako výchozí černá plná čára nebo jako otevřená šipka.

Oříznutí obrázku

Podporovaná funkce

Oříznutí obrázku do určitého obrazce není podporované.

Přebarvení obrázku

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení už se ale nedá změnit.

Možnosti prostorového obrázku

Nepodporováno

Styly obrázků

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Motivy

Nepodporováno

Hypertextový odkaz na obrazci

Nepodporováno

Tipy

 • Před odesláním souboru jinému uživateli můžete soubor zavřít a znovu jej otevřít a podívat se, jak vypadá ve formátu ODP (OpenDocument Presentation).

 • Chcete-li zachovat rozšířené formátování objektu, které není ve formátu OpenDocument Presentation podporováno, převeďte objekt na obrázek.

 • Pokud pracujete s tabulkami, dokončete tabulku a teprve potom ukončete aplikaci PowerPoint. Tabulky jsou při ukončení aplikace PowerPoint převedeny na obrázky a nelze je dále upravovat.

 • Nepoužívejte zdůrazňující animace (tzn. jiné než úvodní a závěreční animace), které zahrnují změnu barvy nebo měřítka, protože tyto prvky animace budou při uložení ve formátu ODP ztraceny.

Podívejte se také na

Úpravy souborů OpenDocument. odp a PowerPoint. pptx v PowerPointu pro web

Uložení prezentace v jiném formátu souboru

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Předplatné, které vám umožní maximálně využít váš čas

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×