Otevření sdílené složky Pošta, Kalendář nebo Lidé v Outlooku pro Mac

Když vám jiný uživatel Microsoft Outlooku udělí oprávnění ke svému kalendáři, můžete ho otevřít v Outlooku. Pokud nemáte oprávnění, pošle se druhé osobě e-mailová zpráva s žádostí o oprávnění.

Důležité informace:   Vyžaduje se účet systému Microsoft Exchange Server.

Otevření sdíleného kalendáře

 1. V nabídce Soubor přejděte na Otevříta vyberte Složka jiného uživatele...

 2. V seznamu Typ složky zvolte Doručená pošta, Kalendářnebo Adresář.

  Poznámka: V novém Outlooku pro Mac můžete zvolit jenom kalendář.

 3. Do pole Hledat zadejte jméno osoby, která vám udělila přístup, vyberte jméno osoby ve výsledcích hledání a zvolte Otevřít.

  Sdílená složka Pošta se zobrazí v části složky.
  Sdílený kalendář se zobrazí v podokně Složek pod nadpisem Sdílené kalendáře.
  Sdílený adresář se zobrazí v podokně Složek pod nadpisem Sdílené kontakty.

Poznámky: 

 • Pokud se zobrazí zpráva "Outlook byl přesměrován na server, autodiscover-s.outlook.com získat nová nastavení pro váš účet". Zvolte Vždy používat moji odpověď pro tento server a vyberte Povolit.

 • Pokud máte v podokně Složek vybranou sdílenou složku, uloží se do této sdílené složky nové položky, které vytvoříte.

 • Pokud chcete ze svého podokna Složek odebrat sdílenou složku jiného uživatele, podržte klávesu Control, vyberte složku a pak zvolte Odebrat sdílený účet.

Otevření sdílené nebo delegované poštovní schránky

Tuto metodu použijte, pokud jste delegátem poštovní schránky jiného uživatele nebo pokud máte oprávnění k několika složkám ve sdílené poštovní schránce. Tuto metodu můžete použít také v případě, že máte úplná přístupová oprávnění k poštovní schránce.

Otevření sdílené poštovní schránky:

 1. V nabídce Nástroje zvolte Účtya vyberte účet, který má přístup k poštovní schránce.

 2. Vyberte Delegování a sdílení.

 3. Choose Shared With Me tab

 4. Zvolte + a přidejte sdílenou nebo delegovanou poštovní schránku.

  Poznámka:  Pokud máte oprávnění k vlastním složkám v poštovní schránce, ale ne ke složce poštovní schránky nejvyšší úrovně, nezobrazí se v seznamu složek vlastní složky. V seznamu složek bez oprávnění složky poštovní schránky nejvyšší úrovně se zobrazí jenom výchozí složky, ke které máte oprávnění, například Doručená pošta, Odeslaná pošta, Odstraněná pošta a Kalendář.

 5. Můžete taky přejít na Soubor > Otevřít> poštovní schránkua otevřít sdílenou nebo delegovanou poštovní schránku.

Zvolte příslušnou možnost v závislosti na tom, jestli je poštovní schránka sdílená s váma nebo jste delegátem poštovní schránky jiného uživatele. 

Poznámky: 

 • Když použijete některý z těchto metod, přidá se při psaní e-mailů jako možnost v poli Od účet sdílené poštovní schránky. To vám umožní vybrat účet v poli Od bez ohledu na to, jestli máte oprávnění k odesílání z tohoto účtu. Pokud pro účet nemáte oprávnění Odeslat jako nebo Odeslat jménem, e-mail z účtu se neposíleje.

 • Outlook pro Mac nepodporuje automatické mapování sdílených poštovních schránek.

Složka je sdílená s váma

Pokud s sebou jiný uživatel sdílí složku Doručená pošta, primární kalendář nebo primární složku kontaktů, otevřete složku uživatele tímto způsobem.

Otevření sdílené složky:

 1. V nabídce File (Soubor) najeďte myší na Open (Otevřít) a potom klikněte na Other User‘s Folder (Složka jiného uživatele).

 2. Klikněte na Find User (Najít uživatele) .

 3. Zadejte jméno osoby, která vám udělila přístup, a klikněte na Find (Najít). Klikněte na jméno dotyčného a potom na tlačítko OK.

 4. Pokud máte víc účtů Microsoft Exchange, klikněte v místní nabídce Účet na účet, který chcete použít k otevření složky jiného uživatele.

 5. V místní nabídce Typ klikněte na Kalendář, AdresářneboDoručená poštaa potom klikněte na OK.

 6. Sdílená složka se zobrazí v navigačním podokně pod nadpisem Sdílené.

Jste delegátem poštovní schránky jiného uživatele.

Tuto metodu použijte, pokud jste delegátem poštovní schránky jiného uživatele nebo pokud máte oprávnění k několika složkám ve sdílené poštovní schránce. Tuto metodu můžete použít také v případě, že máte úplná přístupová oprávnění k poštovní schránce.

Otevření sdílené poštovní schránky:

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Accounts > Advanced > Delegates (Delegáti).

 2. Přidání poštovní schránky v části Otevřít tyto další poštovní schránky

Poznámka: Pokud máte oprávnění k vlastním složkám v poštovní schránce, ale ne ke složce poštovní schránky nejvyšší úrovně, nezobrazí se v seznamu složek vlastní složky. V seznamu složek bez oprávnění složky poštovní schránky nejvyšší úrovně se zobrazí jenom výchozí složky, ke které máte oprávnění, například Doručená pošta, Odeslaná pošta, Odstraněná pošta a Kalendář.

Nastavení delegátů v upřesňujících nastaveních účtu

Máte úplná přístupová oprávnění ke sdílené poštovní schránce.

Pokud máte oprávnění Úplný přístup ke sdílené poštovní schránce , můžete sdílenou poštovní schránku přidat pomocí vlastních přihlašovacích údajů.

Otevření sdílené poštovní schránky:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Účty.

 2. Kliknutím na znaménko plus přidejte další účet Exchange.

 3. Do pole E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu sdílené poštovní schránky.

 4. V části Ověřovánízadejte svoje vlastní přihlašovací údaje.

Poznámka: Informace o tom, jak nastavit oprávnění Úplného přístupu, najdete v tématu Jak udělit oprávnění poštovní schránky Exchange a Outlooku v Office 365 vyhrazeném pro Office 365.

Zaškrtnutím nastavení Synchronizovat sdílenou poštovní schránku povolíte Outlooku synchronizovat sdílenou poštovní schránku bez nutnosti, aby uživatel klikl na Odeslat a přijmout. Toto nastavení bylo přidáno ve verzi 16.13.411. Povolení tohoto nastavení se důrazně doporučuje uživatelům, kteří používají vlastní přihlašovací údaje pro přístup ke sdílené poštovní schránce.

Synchronizace sdílené poštovní schránky

Oprávnění ke sdíleným složkám a poštovním schránkám

Následující tabulka shrnuje možnosti oprávnění, které mohou být dostupné pro sdílenou složku nebo poštovní schránku, a nejlepší způsob otevření sdílené složky nebo poštovní schránky na základě odpovídajícího oprávnění.

Úroveň oprávnění ke sdílené složce nebo sdílené poštovní schránce

Metoda otevření sdílené složky nebo poštovní schránky

Oprávnění na úrovni složky k primární složce Doručená pošta, Kalendář nebo Adresář

Otevření složky jiného uživatele

Delegování oprávnění k poštovní schránce

Přidání poštovní schránky v části "Otevřít tyto další poštovní schránky" v části Upřesňující nastavení účtu

Oprávnění na úrovni složky k primárním složkám Úkolů a Poznámek

Přidání poštovní schránky v části "Otevřít tyto další poštovní schránky" v části Upřesňující nastavení účtu

Oprávnění na úrovni poštovní schránky nejvyšší úrovně pro přístup ke složce nejvyšší úrovně a dalším vlastním složkám

Přidání poštovní schránky v části "Otevřít tyto další poštovní schránky" v části Upřesňující nastavení účtu

Oprávnění Úplný přístup k poštovní schránce na Serveru Exchange

Přidání dalšího účtu Exchange pomocí vlastních přihlašovacích údajů

Otevření dalších poštovních schránek

Jako alternativu k těmto metodám můžete přidat další účet Exchange pomocí dalších přihlašovacích údajů poštovních schránek. Tato metoda se nerozpozná jako přidání sdílené poštovní schránky, protože přidáváte další účet pomocí vlastních přihlašovacích údajů. Pokud chcete otevřít další účet Exchange, postupujte takto:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Účty.

 2. Klikněte na znaménko plus a potom klikněte na Nový účet a přidejte další účet Exchange.

 3. Do pole E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu sdílené poštovní schránky.

 4. V části Ověřovánízadejte přihlašovací údaje pro sdílenou poštovní schránku.

Související témata

Outlook 2016 pro Mac – Centrum nápovědy

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×