Otevření v Průzkumníkovi nebo zobrazení pomocí Průzkumníka souborů na SharePointu

Správa souborů a složek je často jednodušší, když pracujete mimo SharePoint, pomocí funkce otevřít v Průzkumníkovi, ale místo pomocí příkazu otevřít v Průzkumníkovi můžete lépe synchronizovat soubory SharePointu nebo přesunout nebo zkopírovat soubory na SharePointu. Pomocí otevřených v Průzkumníkovi (Průzkumník souborů) můžete kopírovat a přesouvat více souborů a složek mezi složkami stejně jako na ploše.

Poznámka: SharePointotevřít v Průzkumníkovi používá technologii ActiveX, a proto je podporována pouze v Internet Exploreru. Otevření v Průzkumníkovi nefunguje ve Windows s Microsoft Edgem, Google Chrome nebo Mozilla FireFox ani na platformě Mac.

Ovládací prvek ActiveX je potřeba jenom v případě, že pracujete se soubory v Průzkumníkovi souborů Windows. Až budete s průzkumníkem souborů hotoví, můžete použít libovolný podporovaný prohlížeč s SharePoint.  Otevření v Průzkumníkovi je pomalejší a méně spolehlivé než synchronizace sharepointových souborů s synchronizačním klientem OneDrivu. Synchronizační klient OneDrivu poskytuje soubory na vyžádání, které umožňují přístup ke všem souborům na OneDrivu bez použití místního prostoru úložiště.

 • Nepoužívejte prohlížeč, který podporuje ovládací prvky ActiveX.    Otevřít v Průzkumníkovi funguje jenom v Internet Exploreru 10 nebo 11. Pro Windows 10 je výchozí nastavení Edge, ale Internet Explorer 11 je také nainstalovaný. Otevřené v Průzkumníkovi nefunguje s Edgem, chromem nebo Firefoxem. K přenosu souborů můžete použít Internet Explorer a pak se znovu vrátit k používání preferovaného prohlížeče (Pokud ne IE).

 • Internet Explorer má ovládací prvky ActiveX nebo doplňky blokovány.    V Internet Exploreru 11 stiskněte ALT+T na klávesnici. V nabídce nástroje přejděte na příkaz filtrování ActiveXa stiskněte X vypněte ji. Můžete taky kliknout na nástroje, na zabezpečenía potom na filtrování ActiveX.

 • Používáte 64 verzi Internet Exploreru.    Ovládací prvky ActiveX jsou pouze 32 technologie. Nefungují v 64 verze Internet Exploreru. V Internet Exploreru 11 je jenom jeden prohlížeč a automaticky se přepne na 32 pro ovládací prvky ActiveX. Pokud ale používáte Internet Explorer 10 s 64, přejděte na 32 verzi. Pokud chcete zkontrolovat svoji verzi, stiskněte ALT+Ůa pak stiskněte A Informace o Internet Exploreru.

 • SharePoint doplňky nejsou nainstalované.    V Internet Exploreru klikněte na nástrojea potom klikněte na Spravovat doplňky. Máte nainstalované a povolené tyto doplňky:

  Name (Název)

  Publisher

  Stav

  SharePoint Spuštění databázového spouštěče

  Microsoft Corporation

  Povoleno

  SharePoint Třída OpenDocuments

  Microsoft Corporation

  Povoleno

  SharePoint Obslužná rutina stssync

  Microsoft Corporation

  Povoleno

 • Není nainstalovaný webový klient Windows    Podpora pro systém Windows a ovládací prvek ActiveX je poskytovaná na SharePoint knihoven. Ve výchozím nastavení se používá ve Windows. Pokud nefunguje, může dojít k problémům s používáním otevřených v Průzkumníkovi. Webový klient je součástí Internet Exploreru. Pokud chcete zkontrolovat webový klient, postupujte takto:

  1. Stiskněte klávesu Klávesa Windows + RZadejte Service. msca pak stiskněte Enter.

  2. V dialogovém okně služby vyhledejte webový klient. Pokud ho nemůžete najít, kliknutím na tlačítko název seřaďte seznam podle abecedy.

  3. Zkontrolujte v části stav , jestli je to v provozu. Pokud ne, klikněte pravým tlačítkem na webový klienta vyberte Spustit.

  Dialogové okno služby systému Windows se zvýrazněným webovým klientem

Poznámka: Při použití synchronizace nebo otevření v Průzkumníkovi se Historie verzí nezkopíruje. Zkopírovány nebo přesunuty budou pouze nejnovější nebo publikované verze dokumentů. Další informace najdete v tématu Proč se nesynchronizuje nebo neotevře v Průzkumníkovi kopírování nebo přesouvání informací o verzi?

Průzkumník souborů je systém správy souborů systému Windows, který používáte na ploše. V Průzkumníkovi souborů můžete otevírat SharePoint knihovny a přesouvat nebo kopírovat soubory a složky ze složek plochy do SharePoint. V Průzkumníkovi souborů můžete také otevřít více SharePointových knihoven a mezi nimi zkopírovat nebo přecházet mezi nimi.

Poznámka: Pokud máte povoleno rezervování , může být nutné ho dočasně zakázat ke stažení více souborů. Další informace najdete v článku Nastavení knihovny tak, aby byla vyžadována rezervace souborů.

 1. V SharePoint otevřete knihovnu dokumentů se soubory nebo složkami, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V SharePoint klikněte v nabídce zobrazení na příkaz Zobrazit v Průzkumníku souborů.

   Nabídka všechny dokumenty se zvýrazněnou možností otevřít v Průzkumníkovi souborů
  • V SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2010 klikněte na kartu Knihovnaa potom klikněte na otevřít v Průzkumníkovi.

   SharePoint 2016 otevřít v aplikaci Explorer ve IE11
  • V SharePoint Server 2007 klikněte na akce Obrázek nabídky a potom klikněte na otevřít v Průzkumníkovi Windows.

   Možnost otevřít v Průzkumníkovi Windows v části akce

  Poznámka: Zobrazení v Průzkumníkovi souborů, otevření v Průzkumníkovia otevření v Průzkumníkovi Windows funguje jenom s Internet Explorerem 10 nebo 11.

 3. Kromě otevření v Průzkumníkovi souborů SharePoint taky otevřít knihovnu na jiné kartě v klasickém režimu SharePoint. Toto okno knihovny můžete ignorovat nebo zavřít.

  V případě, že knihovnu synchronizujete, může se zobrazit dotaz s dotazem. Tohle je. Když otevřete knihovnu v Průzkumníku souborů, složka na ploše je dočasná. Pokud použijete synchronizaci, dostanete trvalou složku, která se bude synchronizovat s knihovnou dokumentů. Další informace najdete v článku synchronizace sharepointových souborů pomocí synchronizační aplikace OneDrive.

 4. Pokud se zobrazí dialogové okno zabezpečení aplikace Internet Explorer , klikněte na Povolit. Můžete také zaškrtnout políčko Nezobrazovat upozornění pro tento program .

 5. Otevřete cílovou složku dokumentů a opakujte krok 2.

 6. Teď, když máte v Průzkumníkovi souborů otevřené knihovny dokumentů – zdroj a cíl – můžete mezi nimi zkopírovat nebo přesunout soubory a složky.

  Uspořádejte okna tak, aby mezi nimi bylo možné kopírovat nebo mezi nimi přecházet. Na obrazovce můžete zobrazit tyto kroky:

  • Klikněte na zdrojové okno a stiskněte tlačítko Klávesa Windows Tlačítko Start ve Windows 10 + Šipka vlevo. Okno by mělo být ukotveno k levému okraji obrazovky.

  • Tento postup opakujte s cílovým oknem, ale stiskněte Klávesa Windows Tlačítko Start ve Windows 10 + Šipka vpravo a ukotvěte ho na pravou stranu obrazovky. Obě okna by měla být viditelná.

   Umístění složek v Průzkumníkovi vedle sebe

  Můžete také změnit velikost oken a překrývat je.

  Překrývající se složky ve Windows
 7. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete kopírovat, vyberte složky a soubory ve zdroji, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Kopírovatnebo stiskněte CTRL + C ke zkopírování.

   Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Kopírovat.
  • Chcete-li přejít, vyberte složky a soubory ve zdroji, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vyjmout, nebo stiskněte CTRL + X pro vyjmutí.

   Klikněte pravým tlačítkem myši a kliknutím na vyjmout soubor přesuňte.

   Pokud přesouváte soubory, můžete také vybírat a přetahovat soubory z jednoho okna Průzkumníka souborů na jiné místo pomocí funkce vyjmout a vložit.

  Poznámka: Pokud knihovna používá správu verzí, dostanete jenom publikované nebo nejaktuálnější dokumenty. Předchozí verze se nedají přesunout nebo zkopírovat. Další informace najdete v tématu Proč se nesynchronizuje nebo neotevře v Průzkumníkovi kopírování nebo přesouvání informací o verzi?

 8. V cílové složce klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vložit, nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + V.

  Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Vložit.

  Poznámka: Pokud možnost Vložitnevidíte, vraťte se do zdrojové složky, zvýrazněte požadované soubory a složky, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Vyjmout nebo Kopírovat.

  kopírování souborů mezi dvěma okny Průzkumníka souborů
 9. Po zkopírování nebo přesunutí všech souborů zavřete obě okna Průzkumníka souborů. Všechny změny souborů nebo složek, které jste udělali, se automaticky nahrají do SharePoint.

 10. Vraťte se do cílové knihovny v SharePoint. Pokud ještě žádné nové soubory, složky nebo změny nenastaly, aktualizujte stránku.

  Prázdná knihovna

  Před kopírováním souborů

  Knihovna se soubory zkopírovanými z Průzkumníka souborů

  Po zkopírování souborů

Kromě použití možnosti otevřít v Průzkumníkovimůžete knihovnu taky synchronizovat s počítačem. Při synchronizaci získáte na ploše trvalou kopii knihovny SharePoint. Soubory můžete ukládat přímo do synchronizované složky a automaticky se ukládají do knihovny SharePoint, ke které se synchronizuje.

Můžete synchronizovat buď svoji zdrojovou i cílovou knihovnu, a taky mezi nimi pracovat. Další informace najdete v článku synchronizace sharepointových souborů pomocí synchronizační aplikace OneDrive.

Informace o nahrávání souborů najdete v tématu nahrání souborů a složek do knihovny dokumentů. Začátek stránky

Správa verzí je součástí knihovny SharePoint. Verze a sledování se ukládají do SharePoint dat samotných a ne do souborů. Místo toho, abyste při vrácení nové verze se změnami přepsali starší soubory, SharePoint uloží starší soubory i novější a rozlišuje je s čísly verzí. Soubory jsou pořád oddělené a v knihovně jsou sledované, ale verze jsou v knihovně SharePoint.

Diagram úložiště verzí

Synchronizace a otevření v Průzkumníkovi : Pracujte se soubory, které obsahují jenom metadata, která jsou pro tento soubor potřebná, například datum změny nebo autor. Když kopírujete pomocí funkce otevřít v Průzkumníkovi, může zkopírovat nebo přesunout soubory a jejich okamžité informace. Další informace a další soubory v SharePoint nejsou zahrnuty.

Pokud používáte SharePoint, přesune příkaz přesunout do historii verzí, protože pracuje v knihovně. Přesunutí : zachová správu verzí, protože existuje jenom jedna kopie souboru a struktury. Když SharePoint přesune soubor mezi složkami nebo knihovnami s položkou přesunout, zahrnuje verze a informace o sledování.

Příkaz SharePointKopírovat do zkopíruje jenom poslední soubor. Tím se zabrání rozdělení historie mezi dvěma místy. Aktualizace buď můžete udělat, ale změny se projeví pouze u souboru.

Pokud kopírujete soubory, které mají vést zálohování, a chcete zachovat správu verzí, zvažte použití zálohy založené na serveru SharePoint namísto ručního kopírování. Tímto způsobem, pokud se něco stane s aktuálními soubory, můžete načíst zálohu SharePoint.

Synchronizace a otevření v Průzkumníkovi : připojte knihovnu SharePoint ke složce na ploše, ale je to rozdíl. Otevřít v Průzkumníkovi : používá dočasnou složku, která se otevře v Průzkumníku souborů. Tato složka bude platit pouze do té doby, než ji zavřete a obsah bude uložen do SharePoint. Dobrým způsobem, jak vytvořit kopii souboru nebo složky a nepotřebujete průběžnou místní složku, je použití možnosti otevřít v Průzkumníkovi dobré.

Synchronizace: pomocí Synchronizační aplikace OneDrivu vytvoříte další trvalou složku, kterou můžete použít každý den. Veškerý obsah, který do knihovny vložíte, upravujete nebo z ní odeberete, se automaticky synchronizuje s jiným umístěním. Když například synchronizujete knihovnu, můžete ukládat přímo z Wordu nebo Excelu do místní složky a vše se automaticky nahrává do knihovny SharePoint. Pokud pracujete offline, synchronizace aktualizuje knihovnu SharePoint hned po návratu do online režimu.

Další informace o synchronizaci najdete v článku synchronizace sharepointových souborů pomocí nové synchronizační aplikace OneDrive.

Další informace

Předplatné, které vám umožní maximálně využít váš čas

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×