Otočení nebo překlopení textového pole, obrazce, WordArtu nebo obrázku

Polohu textového pole (a textu v něm), obrazce, objektu WordArt nebo obrázku můžete změnit jeho otočením nebo překlopením. 

Pokud pracujete v e-mailu, přečtěte si téma Otočení obrázku v Outlooku.

Příkazy pro otáčení jsou dostupné na panelu nástrojů na kartě Formát – Nástroje kreslení. Vyberte objekt, který chcete otočit, a pak klikněte na pás karet.

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. Klikněte na úchyt pro otáčení v horní části objektu a potom jej přetáhněte v požadovaném směru.

  Obrazec s úchyty pro otáčení

  • Pokud chcete omezit otáčení na 15stupňové kroky, podržte při přetahování úchytu pro otočení klávesu Shift.

  • Jestliže otáčíte několik obrazců, neotáčejí se jako skupina, ale každý obrazec se otáčí kolem svého vlastního středu.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. V části Nástroje kreslení (nebo Nástroje obrázků, pokud otáčíte obrázek) na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Otočit a potom klikněte na položku Další možnosti otáčení.

  Další možnosti otočení v nabídce Otočit

 3. V otevřeném podokně nebo dialogovém okně zadejte do pole Otočení hodnotu, o kterou chcete objekt otočit. Objekt můžete také přesně pootočit pomocí šipek.

Pokud se karty Formát – Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku nezobrazují, zkontrolujte, jestli jste vybrali textové pole, obrazec nebo WordArt. Abyste kartu Formát otevřeli, bude možná potřeba na objekt poklikat.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. V části Nástroje kreslení (nebo Nástroje obrázku, pokud otáčíte obrázek) na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Otočit a potom vyberte příslušný postup:

  • Chcete-li otočit objekt o 90 stupňů směrem doprava, klikněte na příkaz Otočit doprava o 90°.

  • Chcete-li otočit objekt o 90 stupňů směrem doleva, klikněte na příkaz Otočit doleva o 90°.

Pokud se karty Formát – Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku nezobrazují, zkontrolujte, jestli jste vybrali textové pole, obrazec, WordArt nebo obrázek. Abyste kartu Formát otevřeli, bude možná potřeba na objekt poklikat.

Pomocí nástrojů Překlopit můžete vytvořit efekt zrcadlení nebo překlopit objekt vzhůru nohama (převrátit ho).

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. V části Nástroje kreslení (nebo Nástroje obrázku, pokud otáčíte obrázek) na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Otočit a potom vyberte příslušný postup:

  • Jestli chcete otočit objekt vzhůru nohama, klikněte na Překlopit svisle.

  • Jestli chcete vytvořit zrcadlový obraz objektu, klikněte na Překlopit vodorovně.

Pokud se karty Formát – Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku nezobrazují, zkontrolujte, jestli jste vybrali textové pole, obrazec, WordArt nebo obrázek. Abyste kartu Formát otevřeli, bude možná potřeba na objekt poklikat.

Tip: Pokud chcete jednoduše vytvořit zrcadlový obraz textu v dokumentu, přečtěte si článek Zrcadlové obrácení textu nebo obrázku.

Jestliže otáčíte objekt, otočíte zároveň jakýkoli text nacházející se v něm. Text uvnitř překlopeného objektu ale nástroj pro otáčení nepřeklopí automaticky. Pokud chcete text převrátit spolu s objektem, ve kterém se nachází, můžete v Outlooku, Excelu a PowerPointu udělat následující.

 1. Vyberte objekt, který chcete převrátit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Formát obrazce.

 2. V podokně Formát obrazce klikněte v části Možnosti obrazce na Efekty.

  Karta Efekty v podokně Formát obrazce

 3. V části Prostorové otočení v jednom z polí Otočení (X, Y nebo Z podle toho, jak chcete text otočit) zadejte 180.

  Otočení podle osy X na kartě Efekty

  Poznámky: 

  • Změna otočení může ovlivnit barvu výplně objektu. Barvu výplně můžete změnit v podokně Formát obrazce na kartě Výplň a čára Karta Výplň a čára .

  • Po kliknutí na objekt, ve kterém chcete upravit text, se tento text během úprav dočasně vrátí zpět do původní podoby. Opačný směr textu se obnoví, až úpravu textu dokončíte a kliknete mimo objekt.

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. Klikněte na úchyt pro otáčení v horní části objektu a potom jej přetáhněte v požadovaném směru.

  Obrazec s úchyty pro otáčení

  Poznámka: Pokud chcete omezit otáčení na 15stupňové kroky, podržte při přetahování úchytu pro otočení klávesu Shift.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. V části Nástroje kreslení (nebo Nástroje obrázků, pokud otáčíte obrázek) na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Otočit a potom klikněte na položku Další možnosti otáčení.

  Další možnosti otočení v nabídce Otočit

  Pokud se nezobrazuje karta Nástroje obrázku, Nástroje kreslení nebo Formát, zkontrolujte, jestli jste vybrali obrázek. Abyste kartu Formát otevřeli, bude možná potřeba na obrázek poklikat.

 3. V otevřeném podokně nebo dialogovém okně zadejte do pole Otočení hodnotu, o kterou chcete objekt otočit. Objekt můžete také přesně pootočit pomocí šipek.

Pomocí nástrojů Překlopit můžete vytvořit efekt zrcadlení nebo překlopit objekt vzhůru nohama (převrátit ho).

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. V části Nástroje kreslení (nebo Nástroje obrázku, pokud otáčíte obrázek) na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Otočit a potom proveďte jeden z těchto postupů:

  • Jestli chcete otočit objekt vzhůru nohama, klikněte na Překlopit svisle.

  • Jestli chcete vytvořit zrcadlový obraz objektu, klikněte na Překlopit vodorovně.

Pokud se karty Formát – Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku nezobrazují, zkontrolujte, jestli jste vybrali textové pole, obrazec, WordArt nebo obrázek. Abyste kartu Formát otevřeli, bude možná potřeba na objekt poklikat.

Tip: Pokud chcete jednoduše vytvořit zrcadlový obraz textu v dokumentu, přečtěte si článek Zrcadlové obrácení textu nebo obrázku.

Jestliže otáčíte objekt, otočíte zároveň jakýkoli text nacházející se v něm. Text uvnitř překlopeného objektu ale nástroj pro otáčení nepřeklopí automaticky. Pokud chcete text převrátit spolu s objektem, ve kterém se nachází, můžete v Outlooku, Excelu a PowerPointu udělat následující.

 1. Vyberte objekt, který chcete převrátit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Formát obrazce.

 2. V dialogovém okně Formát obrazce klikněte vlevo na Prostorové otočení.

  Prostorové otočení v dialogovém okně Formát obrazce

 3. V jednom z polí Otočení (X, Y nebo Z podle toho, jak chcete text otočit) zadejte 180.

  Poznámky: 

  • Změna otočení může ovlivnit barvu výplně objektu. Barvu výplně můžete změnit v dialogovém okně Formát obrazce na kartě Výplň.

  • Po kliknutí na objekt, ve kterém chcete upravit text, se tento text během úprav dočasně vrátí zpět do původní podoby. Opačný směr textu se obnoví, když kliknete mimo objekt.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. Klikněte na úchyt pro otáčení v horní části objektu a potom jej přetáhněte v požadovaném směru.

  Obrazec s úchyty pro otáčení

  • Pokud chcete omezit otáčení na úhly o 15 stupních, podržte při přetahování úchytu pro otočení klávesu Shift.

  • Jestliže otáčíte několik obrazců, neotáčejí se jako skupina, ale každý obrazec se otáčí kolem svého vlastního středu.

  • Nebo můžete vybrat konkrétní objekt, podržet klávesu Option a otáčet ho klávesovými šipkami vlevo a vpravo.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. Na kartě Formát obrazce nebo na kartě Formát obrázku klikněte ve skupině Uspořádat na možnost Otočit.

  Tlačítko Otočit na kartě Formát

  • Pokud se karty Formát obrazce nebo Formát obrázku nezobrazují, zkontrolujte, že máte vybrané textové pole, obrazec, WordArt nebo obrázek.

  • Tlačítko Otočit může být u zmenšené velikosti obrazovky skryté. Pokud tlačítko Otočit nevidíte, klikněte na Uspořádat a zobrazte si tak skrytá tlačítka ve skupině Uspořádat.

   Tlačítko Otočit v nabídce Uspořádat Tlačítko Otočit v nabídce Uspořádat

 3. Klikněte na volbu Další možnosti otočení.

  Nabídka otočení obrazce v Office pro Mac
 4. V otevřeném dialogovém okně nebo podokně zadejte do pole Otočení hodnotu, o kterou chcete objekt otočit. Objekt můžete také přesně pootočit pomocí šipek.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. Na kartě Formát obrazce nebo na kartě Formát obrázku klikněte ve skupině Uspořádat na možnost Otočit.

  Tlačítko Otočit na kartě Formát

  • Pokud se karty Formát obrazce nebo Formát obrázku nezobrazují, zkontrolujte, že máte vybrané textové pole, obrazec, WordArt nebo obrázek.

  • Tlačítko Otočit může být u zmenšené velikosti obrazovky skryté. Pokud tlačítko Otočit nevidíte, klikněte na Uspořádat a zobrazte si tak skrytá tlačítka ve skupině Uspořádat.

   Tlačítko Otočit v nabídce Uspořádat Tlačítko Otočit v nabídce Uspořádat

 3. Když chcete objekt otočit o 90 stupňů doprava, klikněte na Otočit doprava o 90°. Pokud ho chcete otočit o 90 stupňů doleva, klikněte na Otočit doleva o 90 °.

  Nabídka otočení obrazce v Office pro Mac

Pomocí nástrojů Překlopit můžete vytvořit efekt zrcadlení nebo překlopit objekt vzhůru nohama (převrátit ho).

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. Na kartě Formát obrazce nebo na kartě Formát obrázku klikněte ve skupině Uspořádat na možnost Otočit.

  Tlačítko Otočit na kartě Formát

  • Pokud se karty Formát obrazce nebo Formát obrázku nezobrazují, zkontrolujte, že máte vybrané textové pole, obrazec, WordArt nebo obrázek.

  • Tlačítko Otočit může být u zmenšené velikosti obrazovky skryté. Pokud tlačítko Otočit nevidíte, klikněte na Uspořádat a zobrazte si tak skrytá tlačítka ve skupině Uspořádat.

   Tlačítko Otočit v nabídce Uspořádat Tlačítko Otočit v nabídce Uspořádat

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Jestli chcete otočit objekt vzhůru nohama, klikněte na Překlopit svisle.

  • Jestli chcete vytvořit zrcadlový obraz objektu, klikněte na Překlopit vodorovně.

   Nabídka otočení obrazce v Office pro Mac

 1. Klikněte na objekt, který chcete přesunout.

 2. Přetáhněte objekt tam, kde ho chcete mít.

  • Pokud chcete přesunout více objektů najednou, podržte při výběru objektů klávesu Shift.

  • Pokud chcete objekt přesunout nahoru, dolů nebo do strany po malých krocích, klikněte na něj, podržte klávesu Command a stiskněte příslušnou klávesu se šipkami. Ve Wordu se tímto způsobem dá přesouvat jen ve směru nahoru nebo dolů.

  • Pokud chcete pohyb objektu omezit jen na vodorovný nebo svislý směr, držte během přetahování klávesu Shift.

Když objekty seskupíte, sloučíte je dohromady a můžete je pak formátovat, přesouvat nebo kopírovat jako skupinu.

 1. Stiskněte a podržte klávesu Shift, klikněte na objekty, které chcete seskupit, a potom podle typu vybraného objektu klikněte buď na kartu Formát obrazce nebo na kartu Formát obrázku.

 2. Klikněte na ikonu Seskupení a potom klikněte na Seskupit.

  Seskupování objektů

Tip: Pokud je možnost Seskupit zašedlá nebo neaktivní, nejspíš jste ještě nevybrali dva nebo více objektů, které se dají seskupit dohromady.

Viz také

Vkládání obrázků v Office pro Mac

Oříznutí obrázku

Otočení o libovolný úhel

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. Klikněte na úchyt pro otáčení v horní části objektu a potom jej přetáhněte v požadovaném směru.

  Obrazec s úchyty pro otáčení

Změna směru textu

Přečtěte si článek Změna směru nebo zrcadlové obrácení textu.

Otočení tabulky nebo obrázku Obrázek SmartArt

Zkopírujte tabulku nebo Obrázek SmartArt, vložte je jako obrázek a potom obrázek otočte.

Viz také

Obtékání textu kolem kruhu nebo jiného obrazce

Oříznutí obrázku

Seskupení a oddělení obrazců, obrázků a dalších objektů

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×