Outlook pro Mac – poznámky k verzi pro buildy na Beta kanálu

Buildy Beta pro Office pro Mac se v pravidelných intervalech aktualizují a přinášejí nové a vylepšené funkce, aktualizace zabezpečení a opravy chyb. 

Naučte se instalovat aktualizace Office pro Mac a podívejte se na níže uvedené informace o jednotlivých beta verzích.

Nový Outlook pro Mac

Dne 22. září 2020 jsme ohlásili dostupnost nového Outlooku pro Mac uživatelům aktuálního kanálu počínaje verzí 16.42. Další informace najdete v našem příspěvku na blogu Tech Community. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené funkce a opravy pro nový Outlook. 

Verze z 13. června 2021

Verze: 16.51 (21061301)

Opravy:

 • Kalendář – Opravili jsme problém, kvůli kterému se u příchozích žádostí o odpověď na pozvánku na schůzku zobrazovalo nesprávné datum.

 • Aplikace – Opravili jsme občasné chybové ukončení, ke kterému docházelo při úpravě šířky bočního panelu. 

 • Psaní zpráv – Opravili jsme problém, kvůli kterému při odpovídání na e-mail někdy nebylo možné psát nad textem v uvozovkách původního e-mailu.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Nové prostředí onboardingu – Pokud s Outlookem teprve začínáte, provedeme vás počátečním nastavením prostřednictvím nového uvítacího průvodce onboardingem.

 • Motivy – Outlook teď podporuje motivy! Přizpůsobte si Outlook výběrem jedné ze šesti dostupných barev.

 • Informační zprávy získaly novou podobu – Informační zprávy v Outlooku mají vylepšený vzhled.

 • Další způsoby řazení zpráv – Teď můžete zprávy seřadit podle důležitosti a velikosti.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.49 (21042701)

Opravy:

 • Kontakty: V kontaktech teď můžeme odstranit více kategorií najednou.

 • Psaní zpráv: Při rušení konceptu zprávy se teď zobrazuje výzva.

 • Vyhledávání: Pokud jsou při rozšířeném vyhledávání povolené všechny možnosti, přidávání dalších už není povolené.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Podpora POP: Nový Outlook teď podporuje vaše účty POP! Pomocí předvoleb účtů můžete přidávat účty POP.

 • Připínání zpráv: Připněte důležité zprávy, aby v budoucnu upoutaly vaši pozornost. Připínejte pomocí rychlých akcí nebo tím, že si přizpůsobíte panel nástrojů.

 • S/MIME: Uživatele uvidí návrhy vyhledávání u příjemců z adresáře protokolu LDAP.

 • WkWebview pro kontextové doplňky: WkWebview teď podporuje kontextové doplňky.

 • Automatické připínání doplňků: Doplňky nainstalované správcem a uživateli jsou automaticky připínané k panelu nástrojů, aby byly nápadnější.

 • Podpora místní delegace doplňků: Místní uživatelé, kteří používají starý Outlook, mají přístup ke scénářům delegace doplňků.

 • Aktualizace MAU na pozadí: Microsoft Auto-Update může automaticky aktualizovat aplikaci Outlook na pozadí bez nutnosti zásahu uživatele. Po dokončení aktualizace se relace obnoví.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.49 (21042104 a 21042501)

Opravy:

 • Pošta: Pokud se do Outlooku přidá pouze jeden účet, složka Naposledy použité teď bude zobrazovat název účtu. 

 • Vyhledávání: Opravili jsme problém, aby se při vyhledávání kontaktů pomocí návrhů v offline režimu vracely výsledky.

 • Pošta: Pokud se vybere možnost Odpovědět na vybraný text, možnosti Odpovědět, Odpovědět všem nebo Předat dál už nebudou zakázané.

 • Psaní zpráv: Když kliknete na možnost pokračovat ve zprávě v samostatném okně, možnost řádku nabídek Koncept už se nebude nahrazovat možností Zpráva.

 • Automatické odpovědi: Pokud se povolí Automatické odpovědi, na stránce Nastavení automatické odpovědi se teď pro účet zaškrtne možnost Odesílat automatické odpovědi.

 • Předvolba: Opravili jsme nastavení předvolby tak, aby se pomocí výchozího e-mailového účtu zavedly možnosti Odpovědět a Předat dál.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Nový Outlook teď podporuje přesun a kopírování pošty mezi účty.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.49 (21041105 a 21041803)

Opravy:

 • Účty: Opravili jsme chybu, aby uživatelé mohli odesílat zprávy v účtech přímé synchronizace iCloud a Yahoo. 

 • Účty: Přidala se oprava, která zamezí pokusům o migraci selhávajících účtů. 

 • Outlook Classic: Opravili jsme chyby ve výpisech událostí, kontaktů, úloh a poznámek.

 • Oblíbení lidé: Režim hledání teď bude dostávat aktualizace oblíbených vlastností.

 • Psaní zpráv: Opravili jsme problémy s písmem u e-mailů se základní značkou.

 • Kalendář: Na přehledy schůzek je teď možné kliknout. 

 • Kalendář: Oprava, aby se pro podporované události zobrazovala pouze možnost Navrhnout nový čas. 

 • Sdílená poštovní schránka: Přidala se chyba pro situaci, kdy sdílená poštovní schránka není účtem O365. 

Nové nebo vylepšené funkce:

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.49 (21040406 a 21040700)

Opravy:

 • Doplňky: Opravili jsme chybu, kvůli které doplněk Dynamics nefungoval všem uživatelům

 • Přístupnost: Hledání už nebude v offline režimu přeskakovat informační panel, když je Outlook v offline režimu

 • Pošta: Funkce RSVP ve verzi Preview v seznamu zpráv bude respektovat systémová nastavení macOS

 • Přístupnost: V zobrazení hledání budou hlasové pokyny oznamovat první prvek pole se seznamem „Hledat v“ pouze tehdy, když bude vybrané

 • Kalendář: Informační panel UTC se už nebude zobrazovat u časových pásem, která jsou odvozená o TZone

 • Pošta: Oznámení informačního panelu v offline režimu se budou zobrazovat ve vnořeném okně pro psaní zpráv

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Zobrazení pracovní doby: Když se uživatelé budou pokoušet naplánovat schůzku, budeme v asistentovi plánování zobrazovat pracovní dobu účastníků.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.49 (21033100)

Opravy:

 • Kalendář: Změna pracovní doby, když událost probíhá, už neposune čas/datum v zobrazení plánování.

 • Pošta: Při použití Sdílet do e-mailového dokumentu z libovolné aplikace Office se použije podpis

 • Pošta: V seznamu kategorií se vedle místní kategorie zobrazí znaménko zaškrtnutí, pokud je kategorie už přiřazená

 • Kalendář: Informační panel už nezobrazuje „prosím odpovězte“, pokud delegát pozvánku na schůzku přijal

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Změna designu okna pro psaní e-mailů: Proběhla změna designu velkého okna pro psaní e-mailů, aby odpovídalo vnořenému. 

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.48 (21032104 a 21032401)

Opravy:

 • Hledání: Opravili jsme chybu, kdy při rozšířeném hledání klávesová zkratka CMD+Backspace u objektů Předmět nebo Klíčové slovo odstranila vybraný e-mail, místo aby se odstranil obsah v příslušném poli.

 • Přístupnost: Opravili jsme chybu, kdy se při práci uživatele s aplikací Můj den fokus přenesl na Panel hledání.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Doplňky: rozhraní API pro doplňky 1.8, které zahrnuje podporu pro přílohy, kategorie, přístup delegáta, rozšířené umístění, internetové záhlaví a blokování funkcí odesílání.

Známé problémy:

 • Po přepnutí na Nový outlookový účet pro přímou synchronizaci s protokolem IMAP a účty mezipaměti cloudu se uživatelům nedaří vytvořit nebo najít existující kontakty nebo kalendáře

Verze: 16.48 (21030904 a 21031404)

Opravy:

 • Podpora: Opravili jsme chybu, kdy se zprávy odeslané z podpory v době, kdy byl Outlook zavřený, nezobrazovaly v uživatelském rozhraní ani v centru oznámení.

 • Kalendář: Opravili jsme chybu, při které se zobrazovaly konflikty schůzek, když uživatel dostal duplicitní pozvánky na stejnou událost.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Podokno úloh: Přepracovali jsme podokno úloh, které obsahuje doplňky, Můj den, Co je nového a funkce WordMail, včetně funkcí Tezaurus a Formát obrázku.

Známé problémy:

Žádné

Verze: 16.47 (21020801 & 21021100)

Opravy:

 • Panel nástrojů: Doplňky přidané na panel nástrojů se při dalším spuštění Outlooku zachovají.

 • Kalendář: Přidali jsme výzvu před zrušením rychlého vytváření události.

Nové nebo vylepšené funkce:

Žádné

Známé problémy:

Žádné

Verze: 16.47 (21020801 & 21021100)

Opravy:

 • Panel nástrojů: Doplňky přidané na panel nástrojů se při dalším spuštění Outlooku zachovají.

 • Kalendář: Přidali jsme výzvu před zrušením rychlého vytváření události.

Nové nebo vylepšené funkce:

Žádné

Známé problémy:

Žádné

Verze: 16.47 (21020100 & 21020300)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Pošta: Nová upravená karta s pravopisnými a gramatickými radami přímo v psacím poli Nová karta na plátně

 • Pošta: Zastavte nechtěné e-maily pomocí akcí pro blokování a útoky phishing v oznámení o nevyžádané poště

Opravy:

 • Účty: Opravil se problém, který způsoboval neúspěšné přidávání některých účtů Google do aplikace Outlook.

 • Účty: Opravil se problém, který způsoboval, že některé IMAP účty nemohly odesílat nebo synchronizovat e-maily

 • Pošta: Nový Outlook se nyní zobrazuje správně v řeckém systémovém jazyku

 • Pošta: V novém Outlooku funguje tisk několika zpráv

 • Kalendář: Jednotlivé odkazy v poli lokality se teď budou otevírat v prohlížeči místo karty lokality

Známé problémy:

 • Doplňky přidané do panelu nástrojů se odstraní při následujícím spuštění Outlooku

Verze: 16.46 (21012403)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Sdílené kalendáře

  • Otevírání sdílených kalendářů nyní obnovilo zavádění v kanálu Beta. Stávající sdílené kalendáře budou migrovány, až přepnete na nový Outlook

 • Importovat soubory typu .ics

  • Nyní můžete importovat soubory událostí kalendáře .ics přetažením do aplikace Outlook nebo dvojitým kliknutím a výběrem účtu/kalendáře, do kterého se události uloží.

Import souboru ICS do Outlooku

Opravy:

 • Kalendář: Tlačítko schůzky týmu se teď zobrazuje při vytváření událostí v prostředích, kde se prosazují zásady podmíněného přístupu (CA).

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.46 (21012005)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Delegování a sdílené poštovní schránky

  • Nakonfigurujte a otevřete delegované a sdílené poštovní schránky. Stávající delegované a sdílené kalendáře budou migrovány, až přepnete na nový Outlook

  • Nastavení si můžete zobrazit v části Delegování a sdílení v předvolbách účtů. 

Delegování v Outlooku pro Mac

Opravy:

 • Pošta: VoiceOver nyní oznamuje správné příjemce zpráv v podokně čtení, když se změní výběr zpráv v seznamu zpráv.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.46 (21011805)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Podpora služby Yahoo

  • Vaše účty služby Yahoo jsou nyní v novém Outlooku podporovány, včetně synchronizace pošty, kalendáře a kontaktů. Přidejte své účty Yahoo pomocí předvoleb Účty. Ti, kdo mají účty Yahoo už přidané v aktuálním Outlooku, budou při přechodu na nový Outlook vyzváni k migraci svých účtů.

Podpora účtu Yahoo v Outlooku

Opravy:

 • Pošta: Možnosti správné šablony se teď při psaní zobrazují v části Citlivost a Šifrování.

 • Panel nástrojů: Vylepšená navigace na klávesnici pro tlačítko Nová zpráva včetně přístupu k rozevíracím možnostem pro vytváření dalších typů položek

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.46 (21011300)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádost o odpověď v seznamu zpráv

  • Reagujte na pozvánky na schůzku přímo v seznamu zpráv, aniž byste museli přecházet do podokna pro čtení nebo pozvánku otevřít v samostatném okně.

Jak odpovídat na pozvánky na schůzky v seznamu zpráv

Opravy:

 • Kalendář: Klávesy se šipkami nahoru a dolů teď fungují pro výběr časů při vytváření události v macOS Big Sur.

 • Aktuální Outlook | Import: Při importu archivních souborů .olm ze starších buildů aplikace Outlook se už nebude zobrazovat prázdný obsah.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.46 (21011100)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Podpora schůzek, které začínají pozdě nebo končí brzy

  • Pokud jste v Outlooku na webu nastavili schůzky tak, aby začaly pozdě nebo skončily dříve, Outlook pro Mac bude tato nastavení číst a respektovat je při vytváření nové události

 • Sdílení do Teams

  • Sdílení do Teams nyní využívá nové nativní prostředí se zlepšeným výkonem. Tato funkce se zobrazí, pouze pokud máte nainstalovaného klienta Teams a pokud si nainstalujete doplněk „Sdílet do Teams“ z Microsoft Storu v aplikaci Outlook.

Opravy:

 • Pošta: Po přesunutí nebo kopírování zprávy teď VoiceOver při hledání složky oznamuje aktualizované výsledky hledání.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.46 (21010607)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Cestovní informace a informace o doručení v událostech kalendáře

  • V cestovních a doručovacích událostech se teď zobrazují souhrnné karty, které se shodují se souhrnnými kartami zobrazenými v odpovídajících e-mailových potvrzeních událostí.

Opravy:

 • Účty: Opravil se problém, který způsoboval neúspěšné přidávání některých účtů Google do aplikace Outlook.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.46 (21010303)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšené karty kontaktů 

  • Na kartě kontaktu jsou zahrnuty nové panely pro e-maily a soubory, které poskytují rychlý přístup k příslušným položkám kontaktu

  • Do spodní části karty kontaktu jsme přidali tlačítko Přidat do kontaktu pro rychlé přidání kontaktů z adresáře do vašich kontaktů.

E-maily a soubory na kartě kontaktu v Outlooku

Opravy:

 • Kalendář: Teď se zobrazují návrhy na umístění (oprava známého problému z poslední aktualizace).

 • Kalendář: Vyhledávač místností nyní přidává místnosti na schůzky (oprava známého problému z poslední aktualizace)

 • Lidé: Po uzavření vyhledávání v zobrazení Lidé se teď výsledky vyhledávání správně vymažou ze seznamu položek.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.45 (20121703, včetně všech beta verzí ode dne 19. listopadu) 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Podpora IMAP – Nový Outlook teď podporuje vaše účty IMAP! Přidejte své účty IMAP pomocí předvoleb účtů. Ti, kdo mají účty IMAP již přidané v aktuálním Outlooku, budou při přechodu na nový Outlook vyzváni k migraci svých účtů. Poznámka: Podpora se bude v kanálu Beta postupně šířit během několika příštích týdnů

 • Hledání - Nyní můžete přizpůsobit hledání tak, jak chcete, a rychleji se dostat k tomu, co hledáte. Pomocí selektoru rozsahu hledání vyberte, ve které složce nebo poštovní schránce chcete hledat, zahrňte nebo vylučte nejlepší výsledky a odstraněné položky, čímž upřesníte výsledky hledání

 • Kalendář - Nový Outlook nyní podporuje widgety kalendáře v systému MacOS Big Sur. Widgety také vycházejí v různých velikostech, takže si můžete vybrat ten, který vám vyhovuje nejlépe.

Opravy:

 • Obecné – Opravena chyba, která se objevila ve verzi 16.45.20121604.

 • Pošta - Opraven problém s přístupností, kdy Voice Over neoznámil odloženou poštu

 • Pošta - Opraven problém s velikostí písma při kopírování a vkládání obsahu

 • Hledání - Opraven problém s přístupností, kdy při stisknutí klávesy „esc“ nezůstalo fokus ve vyhledávacím poli

 • Webex a Zoom – Opravena logika detekce, aby nasměrovala uživatele na stránku aka.ms/InjectionPlugins.

Známé problémy:

 • Kalendář – Zavádění sdílených kalendářů se zastavilo kvůli problémům se stabilitou.

 • Kalendář - Návrhy na umístění se nezobrazují a Vyhledávač místností nepřidává místnosti pro schůzku

Verze: 16.44 (20111807) 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Kalendář – Nově je podporováno otevírání sdílených kalendářů! Ty stávající budou migrovány, když přepnete ze starého na nový Outlook 

 • Automatické a doporučené štítky citlivosti – Správce může nakonfigurovat štítky citlivosti tak, aby se automaticky aplikovaly na e-mail, nebo může Outlook poskytnout uživateli doporučení, jak štítek citlivosti použít.  
   

Opravy:

 • Kalendář – Opravena chyba, která vytváří duplicitní instance událostí pro série, které procházejí přechody DST. 

 • Účty Google - Opraven problém, kdy se přílohy k účtům Google nezobrazují.

 • Pravidla - Opraven problém, který neumožňuje vytváření nebo aktualizace pravidel ani pro podporované účty.

 • Doplňky - Opravena chyba, kdy události kalendáře nebyly vyplněny podrobnostmi schůzky z doplňku BlueJeans.

 • Přílohy - Opravena chyba, kdy se přílohy nezobrazovaly v záhlaví e-mailu při odesílání pouze příjemcům BCC.

 • Vnořené psaní - Opraven problém, kdy funkce „Uložit jako“ a „Uložit jako šablonu“ nefungují z vnořeného psaní.

 • Klávesové zkratky – Opraven problém, který zabraňoval tomu, aby byly e-maily označeny jako přečtené pomocí klávesové zkratky.
   

Známé problémy:

 • Ikony můžou mít v aktuálním sestavení IF nesprávnou velikost, ale brzy se očekává aktualizace.

Verze: 16.44 (20110306) 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • V nejnovějším buildu Insider Fast je znovu k dispozici standard S/MIME. 

 • Outlook teď uživatele upozorní, pokud budou mít nainstalovaný modul plug-in Zoom, a místo toho jim doporučí podporovaný doplněk Zoom.

Informační panel zobrazující Zoom

Opravy:

 • Účty – Opravena chyba, kdy uživatelé nemohli do Outlooku přidávat účty Google (chyba Nepodporovaný účet). 

 • Kalendář – Opravena chyba, kdy nebylo při prohlížení události možné kliknout na odkazy v poli s místem události.

 • Předvolby – Outlook teď správně dodržuje jazykovou sadu v předvolbách systému.

 • Předvolby – Když je nový přepínač Outlooku prostřednictvím zásad skrytý, Outlook teď správně skryje novou položku nabídky Vyzkoušet nový Outlook.

 • Chyby uživatelského rozhraní – Opraveny některé problémy s uživatelským rozhraním související s Big Sur v různých částech aplikace Outlook. 

 • Přístupnost – Vylepšení AX (VoiceOver) pro pole Automatické dokončování, pokud se nenajdou žádné výsledky.

 • IRM – Opravena chyba, kdy nový Outlook umožňoval úpravu příjemců u e-mailu chráněného technologií IRM, který nejde poslat dál.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.43 (20101507)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Přidejte lidi do svých oblíbených: Dávejte prioritu zprávám od svých nejdůležitějších kontaktů tím, že tyto kontakty v zobrazení Lidé přidáte do oblíbených, a přidejte si tak tyto zprávy do svých oblíbených složek v zobrazení Pošta.

Oblíbení lidé

Přidání oblíbených lidí

Opravy:

 • Rozhraní API pro doplňky – Opravili jsme chybu, kvůli které rozhraní API pro opakování nastavovalo nesprávné časy zahájení a ukončení.

 • Přístupnost – Opravili jsme problémy s navigací pomocí klávesnice na bočním panelu a v podoknech úkolů.

 • Spravované předvolby – Opravili jsme chybu, která způsobovala zobrazení zprávy „Vyzkoušejte nový Outlook“, i když byl parametr EnableNewOutlook nastavený na nulu.

 • Kalendář – Opravili jsme chybu, která způsobovala zobrazení nesprávných dnů u vícedenních událostí.

 • Kalendář – Opravili jsme chybu, která způsobovala zobrazení nesprávného času v návrhu nového času.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.43 (20100803)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • S/MIME: Pomocí digitálního šifrování určujte, kdo může zobrazovat zprávy, a pomocí podpisů se postarejte o to, aby s e-maily nikdo nemohl úmyslně manipulovat.

SMIME

 • Povinný popisek: Jako správce tenanta teď můžete požadovat, aby uživatelé před odesláním e-mailu použili popisek.

Povinný popisek

Opravy:

 • Kalendář: Při vytváření události se teď snáz používá výběr času konce události.

 • Kalendář: Opravili jsme chybu v návrzích nového času, která způsobovala ztrátu informací o účastnících.

 • Kontakty: Opravili jsme chybu, kvůli které se neotevíralo okno s podrobnostmi o kontaktu, když byl Outlook offline.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.43 (20093000)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Nový Outlook pro Mac má aktualizované uživatelské prostředí, aby lépe odpovídalo změnám uživatelského prostředí v operačním systému MacOS Big Sur. Změny vytvořené speciálně pro Mac jsou ovlivněné vzhledem operačního systému Big Sur, takže uvidíte zaoblené rohy tlačítek, seznamu zpráv i podokna s konverzacemi. Také jsme připravili přátelsky vypadající a moderní ikony rozhraní Fluent, které vám zajistí konzistentní prostředí ve všech našich produktech a službách.

  ss

 • Hledání v přirozeném jazyce: S hledáním v přirozeném jazyce jednoduše zadáte dotaz tak, jak byste se zeptali na otázku nebo formulovali prohlášení, aniž byste museli použít syntaxi dotazu. Už nebudete muset hledat ta správná slova – my vašim záměrům porozumíme, i když je vyjádříte přirozeně. 

 • Uložené hledání (neboli Inteligentní složky): Uložené hledání, kterému se taky říká inteligentní složka nebo složka výsledků hledání, je virtuální složka, která dynamicky zobrazuje sadu výsledků hledání. Můžete třeba vyhledat všechny položky v kategorie Manažer. Toto hledání se dá uložit jako Uložené hledání, abyste mohli kritéria vyhledávání použít později bez toho, aniž byste je museli znovu ručně vytvářet.

  ss

  ss

  ss

Opravy:

 • Kalendář: opravili jsme chybu po kliknutí na „Hotovo“ na stránce „Zobrazit všechny návrhy“

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.42 (20092705)

Opravy:

 • Přílohy: přidali jsme informační zprávu, aby uživatelé věděli, že se příloha stahuje, pokud její otevření trvá déle než 3 vteřiny. Po otevření přílohy už se nebude zobrazovat chyba. 

 • Pošta: do Tipů pro e-mail jsme přidali oznámení hlasových pokynů, poměr kontrastu barev a možnost zvětšit text po najetí kurzorem

 • U připojení protokolu HTTP jsme přidali podporu kontroly před výstupem prostřednictvím ověřování NTLM

 • Kontakty: v aktuálním Outlooku namapováno „Ve zprávách od mých kontaktů“ na „Nikdy“ v novém Outlooku

 • Kalendář: na pilulky umístění se dá v prostém textu kliknout

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.42 (20092300)

Opravy:

 • Kontakty: je opravený neočekávaný fokus klávesnice na akci popisku volání/e-mail/chat v seznamu lidí.

 • Pošta: při psaní e-mailu ve vnořeném okně pro psaní je teď možné vložit tabulku. 

 • Byla přidána funkce pro místní uživatele, kteří nemají identitu Office k aktivaci funkce Microsoft Teams.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.42 (20092101)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Podpora iCloudu: Po přidání svého účtu iCloud do nového Outlooku budete moct synchronizovat poštu, kalendář a kontakty. Pokud už máte účet přidaný v aktuálním Outlooku, zobrazí se výzva k jeho migraci do nového Outlooku. Vyžaduje se aktivace předplatného M365.

  Přidaný účet iCloud:
  image

  Pošta iCloud:
  image

  Kalendář iCloud:
  image

  Kontakty iCloud:
  image

Opravy:

 • Zvuky pro poštu: přehraje se zvuk pro novou poštu, když do složky Doručená pošta nebo Prioritní doručená pošta (pokud je zapnutá) dorazí zpráva.

 • Doplňky: když se uživatel pokusí sledovat schůzku do záznamu Dynamics, už se mu nezobrazí výzva k opakovanému odeslání pozvánky.

 • Účty: opravena chyba při kliknutí na účet Google v předvolbách účtu

 • Přílohy: opravený problém, aby uživatelé mohli přílohu otevřít ze zpráv.

 • Kontakty: přidání VoiceOveru k polím Narozeniny a Výročí, aby se oznámil typ data.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.42 (20091509)

Opravy:

 • Kalendář: Označování položek jako soukromých bude zakázané u upravené výjimky a výskytu v řadě. Bude povolené jen pro jednu instanci nebo nadřazenou řadu. 

 • Hledání: Tlačítko Přidat další možnosti už není aktivní, pokud jsou vypnuté všechny možnosti v místní nabídce. 

 • Účty: Účty IMAP a POP se už nezablokují na konfigurační obrazovce, ale zobrazí se jako nepodporované. 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.42 (20091400)

Opravy:

 • Kalendář: Bylo vyřešeno chybové ukončování při zavírání okna v případě výběru dvou kalendářů s vypnutým překryvem.

 • Aktuální Outlook | Oblíbené: Přesuny nahoru a dolů v seznamu v místní nabídce byly odebrány u skupinových složek.

 • Kalendář: Výpočet minut u položek offset a startTime teď bude zohledňovat letní čas u daného data.

 • Kalendář: Bylo vyřešeno chybové ukončování na panelu událostí, když se zobrazovala barva kalendáře.

 • Podokno čtení: Přidání podpory místní nabídky pro podokno čtení

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.42 (20090901)

Opravy:

 • Seznam zpráv: zpráva bude vybraná po odpovědi nebo při přeposlání zprávy.

 • Doplňky: nová instalace některých doplňků spravovaných správcem již nezpůsobí chybu v Outlooku.

 • Hledání: veškerý obsah v místní nabídce rozšířeného vyhledávání lze nyní posouvat pomocí klávesnice.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.42 (20090700)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Změna pořadí položek Oblíbené a Účty: Jednoduchým přetažením můžete uspořádat položky v Oblíbených a změnit pořadí různých účtů přidaných v bočním panelu, abyste je měli ihned k dispozici.

 • Hledání: Pokud uživatelský dotaz nevrátí žádné výsledky, hledání vrátí výsledky odpovídající změně původního dotazu. Informace o změně je prezentována uživateli

  kontrola pravopisu .

Opravy:

 • Hledání: Opravená chyba přístupnosti k tlačítkům „Hledat editační pole“, „Nový Outlook“, „Odeslat hlášení o chybě“, „Co je nového“ při zpětné navigaci pomocí klávesnice.

 • Doplňky: Pokud existuje jenom jeden doplněk, zobrazí se jeho název na tlačítku.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.41 (20090201)

Opravy:

 • Pošta: vnořené okno pro psaní už po odeslání určitých zpráv nezůstává otevřené.

 • Kontakty: dvojitým kliknutím na kontakt v seznamu se teď otevře nově vybraný kontakt.

 • Hledání: fokus klávesnice se zachová i po zavření rozevíracího seznamu „Prohledávat“ v Rozšířeném hledání.

 • Hledání: vylepšená oznámení čtečky VoiceOver pro "Přidat další možnosti" v Rozšířeném hledání.

 • Hlavní okno: Když je postranní panel rozbalený, zobrazí se v horní nabídce Zobrazení jako zaškrtnutý.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.41 (20083005)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Hledání: možnost zobrazení podrobných informací o kontaktu kliknutím na tlačítko přímo z nabídky návrhů hledání Zobrazení podrobností o kontaktu v návrzích hledání

Opravy:

 • Hledání: klávesy se šipkou doleva a doprava fungují i při psaní hledané položky.

 • Pošta: po instalaci aktualizace aplikace se teď výchozí účet vybere při spuštění.

 • Aktuální Outlook | macOS Big Sur: opravili jsme různé případy oříznutí textu.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.41 (20082600)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Seznam zpráv: kliknutím na možnost přímo v dolní části seznamu můžete rychle spustit vyhledávání ve všech zprávách v rámci zadaného filtru, včetně nepřečtených zpráv, zpráv označených příznakem nebo obsahujících přílohy. Spuštění hledání z filtru v seznamu zpráv

Opravy:

 • Pravidla: pravidla teď můžete úspěšně vytvářet a ukládat. 

 • Kalendář: schůzky pro účty Google můžete stornovat z vyskakovacích oken událostí

 • Hlavní okno: rozbalení nebo sbalení bočního panelu aktualizuje jenom vybrané hlavní okno.

 • Kontakty: zařadit do kategorií teď můžete víc vybraných kontaktů (pomocí možností panelu nástrojů a nabídky).

 • Psaní zpráv: když je možnost „Automaticky stahovat obrázky z internetu“ nastavená na Nikdy, nezobrazuje se už při psaní nových zpráv informační panel „Některé obrázky v této zprávě se nestáhly“.

 • Možnosti správy administrátora: předvolba AutomaticallyDownloadExternalContent, která spravuje nastavení „Automaticky stahovat obrázky z internetu“, se teď při správě zobrazuje jako zakázaná. 

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.41 (20082300)

Opravy:

 • Pošta: při otevírání zprávy v konverzaci se místo poslední zprávy otevře vybraná zpráva.

 • Kalendář: sbalení bočního panelu už nepřesouvá tlačítko Nová události nad panel nástrojů.

 • Vyhledávání: Čtečka VoiceOver teď oznamuje možnost Stav příznaku v Rozšířeném hledání správně.

 • Aktuální Outlook | Kalendář: sdílené kalendáře pro místní účty Exchange se dají otevřít. 

 • Aktuální Outlook | Pošta: zprávy, které se dříve nestahovaly, se teď zobrazují správně.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.41 (20081900)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Kalendář: události nad nebo pod vaším aktuálním zobrazením v mřížce kalendáře jsou teď indikované na začátku nebo na konci každého dne spolu s počtem událostí, které jsou k dispozici po najetí myší Indikátor pro události, které jsou nad nebo pod aktuálním zobrazením mřížky kalendáře .

Opravy:

 • Účty: změny provedené v poli Popis účtu v nastavení se teď úspěšně ukládají.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.41 (20081700)

Opravy:

 • Pošta: odkazy ve zprávách přetažených z nevyžádané pošty do jiných složek se teď otevírají správně.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.41 (20081200)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Kontakty: řazení kontaktů v zobrazení Lidé podle zobrazovaného jména, jména, příjmení nebo společnosti Nabídka Seřadit podle u kontaktů

 • Kontakty: prohlížení kontaktů v zobrazení Lidé podle jména nebo podle příjmení Zobrazení jmen jako u kontaktů v nabídce Zobrazit

Opravy:

 • Aktuální Outlook | Účty Outlook.com: účet se teď přidává po ověření 

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.41 (20081001)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Hledání: Název složky zprávy se ve výsledcích hledání zobrazí bez nutnosti otevírat zprávu Zobrazení názvů složek ve výsledcích hledání .

Opravy:

 • Pošta: Počet odznáčků v Docku respektuje předvolbu oznámení Zahrnout jenom prioritní zprávy. 

 • Přílohy: Již nechybí možnosti podnabídky v části Zpráva > Přílohy.

 • Přílohy: Přetažení souboru, který již připojený je, již soubor neduplikuje.

 • Kontakty: Kontextová nabídka kontaktů v zobrazení Lidé nyní obsahuje možnost Upravit.

 • Doplňky: Možnost Získat doplňky byla přesunuta z vrchní nabídky Okno do vrchní nabídky Nástroje.

 • Účty Google: Při migraci na novou aplikaci Outlook se účty Google z aktuálního Outlooku po ověření přidají 

 • Účty Google: E-maily ve formátu prostého textu se zobrazují správně.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.41 (20080530)

Opravy:

 • Kalendář: Návrhy umístění se již nedopatřením nezobrazují i po zavření karty lokace.

 • Kalendář: Při reagování na návrh nového času se v odpovědi zobrazí navrhovaný čas.

 • Aktuální Outlook | Citlivost: Štítky se nyní používají, když se název účtu a e-mailová adresa neshodují.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.41 (20080203)

Opravy:

 • Tmavý režim: Pozadí při psaní zprávy již nezůstává světlé při prvním přepnutí do tmavého režimu.

 • Seznam zpráv: Možnosti Označit jako přečtené a Označit jako nepřečtené zůstávají při výběru více zpráv dostupné.

 • Psaní zprávy: Při zadávání příjemců během psaní zprávy VoiceOver oznámí návrh kontaktu. 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.41 (20072700 a 20072901)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tlačítko Nová zpráva: Tlačítko Nová zpráva jsme přesunuli na nové místo, aby bylo přístupnější a pomohlo vám vytvářet nové zprávy rychleji.

Nová zpráva

 • Kontakty: Kategorizujte své kontakty a zobrazujte kategorie v seznamu kontaktů.

Kategorizace kontaktů a zobrazení kategorií v seznamu kontaktů

 • Kontakty: Prohlížejte a nastavujte věk, krevní skupinu, znamení zvěrokruhu a zájmy svých kontaktů.

Další pole kontaktů

Zobrazení údajů o věku v kontaktu

Opravy:

 • Kalendář: Účastníky teď jde odebrat od události, když po zobrazení karty kontaktu stisknete klávesu DELETE.

 • Kalendář: Jednotlivé výskyty celodenní události, která se opakuje každý den, se dají upravovat. 

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.40 (20071905 a 20072109)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Kalendář: Všechny schůzky online – všechny schůzky teď můžou být ve výchozím nastavení přes Teams nebo Skype! Toto nastavení můžete spravovat v předvolbách kalendáře Outlook

Preference kalendáře pro každou online schůzku

 • Kalendář: Pomocí trackpadu můžete jednoduše procházet mřížku kalendáře nebo minikalendář Můj den a mít tak svůj den nebo týden hned po ruce.

Opravy:

 • Složky: Na macOS Mojave a v dřívějších verzích se lze přihlásit k odběru veřejných nebo IMAP složek

 • Pošta: V účtech Google se koncept e-mailu znovu nezobrazí u vlákna konverzace potom, co byl zahozen.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.40 (20071300 & 20071407)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Hledání na kartě Lidé: Odeslání e-mailu, chat nebo hovor s kontaktem z karty Lidé se vrátí ve výsledcích hledání Karta Lidé ve výsledcích hledání

 • Aktuální Outlook | Doplňky: Doplňky nainstalované delegátem teď budou k dispozici a na pásu karet se zobrazí správně. 

Opravy:

 • Přílohy: Název souboru se při přesunu do Finderu nezkrátí.

 • Psaní zpráv: Do nové zprávy můžete myší přetahovat zprávy z hlavního okna Outlooku.

 • Schůzka: Přehledy ze stejné schůzky jsou konzistentní mezi Outlookem na webu a Outlookem pro Mac.

 • Složky: Oblíbené složky se teď zobrazují při přidání prvního účtu.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.40 (20070603 a 20070801)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Psaní zpráv: Tlačítka Odeslat a Zahodit jsou teď pouze na horním panelu nástrojů pro vnořené vytváření zpráv. Tlačítka Odeslat a Zahodit na panelu nástrojů pro psaní zpráv

 • Seznam zpráv: Byla přidána předvolba pro zobrazení nebo skrytí záhlaví skupin v seznamu zpráv. Zobrazování předvoleb záhlaví skupin v Předvolbách čtení

Opravy:

 • Pošta: V seznamu zpráv se už nezobrazují položky bez předmětu a příjemce.

 • Můj den: Při minimalizaci hlavního okna se už nemění velikost.

 • Pošta: Při přejmenování nadřazené složky se neodstraní její podsložky.

 • Hledání: Při vytváření rozšířeného hledání v předmětu se automaticky nepřidávají závorky.

 • Podokno čtení: Předmět e-mailů a pozvánek na schůzky se nyní nezkracuje, ale zalamuje se místo toho na dva řádky.

 • Hledání: U podporovaných typů účtů teď funguje hledání v kalendáři.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.40 (20062901 a 20070100)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Úkoly: Odteď se ke svým úkolům dostanete i přes webovou verzi To-Do
  Vyzkoušejte si Microsoft To Do  

 • Poznámky: Odteď se ke svým poznámkám dostanete i přes webovou verzi Notes
  Vyzkoušejte si Microsoft Notes na webu

 • Pravidla: Odteď můžete vytvořit nové pravidlo pro server nebo upravit pravidlo stávající přes Nástroje > Pravidla
  Vytvoření pravidla

Opravy:

 • Pošta: Opravili jsme problém, kdy po upgradu byla vypnutá funkce Prioritní doručená pošta.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.39 (20062305)

Opravy:

 • Aktuální Outlook | Účty IMAP: Tlačítko Přidat účet teď funguje (předchozí známý problém).

 • Zprávy s akcemi: Tlačítka po otevření samostatného okna zůstanou povolená.

 • Co je nového: Tlačítka se teď při navigaci pomocí klávesy TAB posouvají do zobrazení.

 • Nastavení účtu: Vylepšené zpracování chyb při dvojím pokusu o přidání stejného účtu.

 • Kontakty: Tlačítka na panelu nástrojů lze po stisknutí kteréhokoli z nich procházet pomocí klávesy TAB.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.39 (20062201)

Známé problémy:

 • Aktuální Outlook | Účty IMAP: Tlačítko Přidat účet v nastavení nepřidá účet.

Opravy:

 • Možnost úprav kontaktů je znovu povolená (předchozí známý problém).

 • Kontakty: VoiceOver teď oznámí pole poznámek při úpravách kontaktu.

 • Kontakty: Změna velikosti textu v předvolbách písma odpovídajícím způsobem aktualizuje zobrazení Lidé.

 • Doplňky: Při přepínání účtů při vytváření události se odpovídajícím způsobem aktualizují dostupné doplňky.

 • Doplňky: VoiceOver teď oznamuje nainstalované doplňky v možnostech přizpůsobení na panelu nástrojů.

 • Podpisy: Obrázky v podpisech se při vložení během vytváření zprávy zobrazují správně. 

 • Hledání: Klávesou TAB teď jde přejít na obor vyhledávání a tlačítka pro rozšířené hledání.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.39 (20061607)

Známé problémy:

 • Kontakty: Úpravy jsou zakázané kvůli problému při ukládání upravených kontaktů. Na opravě se pracuje.

Opravy:

 • Kontakty: Zobrazení Lidé a náhled kontaktů jsou znovu povolené (předchozí známý problém). 

 • Kalendář: Opravili jsme chybové ukončení při odpovídání na událost nebo pozvánku na schůzku (předchozí známý problém).

 • Kalendář: Opravili jsme chybu způsobující chybové ukončení aplikace při odstraňování událostí.

 • Pošta: Opravili jsme chybu způsobující chybové ukončení aplikace v zobrazení složky s nevyžádanou poštou.

 • Lidé: Opravili jsme chybu způsobující chybové ukončení aplikace při hledání v zobrazení Lidé.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.39 (2006100 a 20061500)

Známé problémy:

 • Kontakty: Zobrazení Lidé a úpravy kontaktů jsou zakázané kvůli problému při ukládání upravených kontaktů. Na opravě se pracuje.

 • Kalendář: Chybové ukončení při odpovídání na událost nebo pozvánku na schůzku.

Opravy:

 • Kalendář: Vylepšení navigace přes VoiceOver v přehledech schůzek. 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.39 (20060705)

Známé problémy:

 • Kontakty: Zobrazení Lidé a úpravy kontaktů jsou zakázané kvůli problému při ukládání upravených kontaktů. Na opravě se pracuje.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Účty Google: Vylepšené funkce pro účty Google IMAP včetně synchronizace kalendáře přes CalDAV.

  • Poznámka: Nový Outlook je dostupný jenom pro účty Office 365, Outlook.com a Google.

Opravy:

 • Účty: Opravilo se chybové ukončení při přidávání účtu Office 365 (předchozí známý problém).

 • Pošta: Opravili jsme chybu způsobující nefunkční otevírání odkazů v případě určitých typů účtů (předchozí známý problém).

 • Kalendář: VoiceOver teď oznamuje pole přehledů schůzek.

Verze: 16.39 (20060302)

Známé problémy:

 • Účty: Chybové ukončení při přidávání účtu Office 365.

 • Pošta: E-mailové odkazy na některých typech účtů se neotevírají v prohlížeči.

Opravy:

 • Pošta: VoiceOver teď oznamuje tlačítko nové události na horním panelu.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.38 (20053105)

Známé problémy:

 • Účty: Chybové ukončení při přidávání účtu Office 365.

 • Pošta: E-mailové odkazy na některých typech účtů se neotevírají v prohlížeči.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Opravy:

 • Žádné

Verze: 16.38 (20052800)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Když vyhledáte nějaký kontakt, můžete ve výsledcích hledání kliknout na obrázek jeho avataru a zobrazit o něm další podrobnosti, jako je související organizační diagram, jméno a e-mailová adresa.

Další podrobnosti

 • Novinky v novém Outlooku: Získejte aktuální informace o nových funkcích a možnostech v novém Outlooku a vyzkoušejte je. V podokně Co je nového zjistíte nejaktuálnější informace, abyste mohli svoji doručenou poštu a kalendář využívat na maximum.

Co je nového v novém Outlooku

 • Potvrzení o přečtení: Zajistěte, aby si hlavní příjemci přečetli důležité e-maily. Pokud při vytváření zprávy nastavíte potvrzení o přečtení, můžete sledovat, kdo si ji otevřel a přečetl.

Potvrzení o přečtení

Opravy:

 • Účty: Opravili jsme chybu která ve výjimečných případech způsobovala, že si uživatelé nemohli přidat účet Office 365. 

 • Lokalizace: Odstranili jsme problém s tím, že některé části Outlooku se nelokalizovaly do určitých jazyků.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.38 (20052001)

Nové nebo vylepšené funkce:

 •  Podpora zobrazení Lidé a Kontaktů

  • Prohlížejte, přidávejte, upravujte, vyhledávejte a odstraňujte kontakty z jednoho místa. Prozkoumejte kontakty, které jsou pro vás důležité a se kterými se můžete chtít spojit.

Kontakty

 • Navrhované časy

  • Potřebujete trochu pomoct s nalezením vhodného času pro schůzku? Outlook teď bude navrhovat časy, kdy máte vy a vaši kolegové čas!

Navrhované časy

 • Vytvoření události – Označit jako soukromé

  • Panel nástrojů pro vytvoření události teď obsahuje příkaz Označit jako soukromé.

 • Hledání – Přidat další možnosti

  • V rozšířeném formuláři Hledání teď můžete použít možnost Přidat další možnosti. To vám umožní upřesnit hledání pomocí dalších polí, jako je Kopie, Skrytá kopie, Priorita, Stav čtení, Kategorie a Příznak.

Přidání dalších možností hledání

Opravy:

 • Vytvoření události – při změně organizátora během vytváření události se nyní zavře otevřený doplněk.

 • Místní kategorie – u účtů IMAP/POP nebo složek Tento počítač jde nyní správně použít kategorie.

 • Funkce Odložit – byla opravena chyba, při které se v rozevírací nabídce Odložit zobrazoval zkomolený text, když se daný e-mail otevřel v novém okně.

 • Tipy pro e-mail – v Tipech pro e-mail se nyní správně zobrazují nepovinní pozvaní účastníci.

 • Seznam zpráv – oprava vzácné chyby při opětovném seřazení seznamu zpráv.

 • Seznam zpráv – byla přidána klávesová zkratka CTRL-0 pro nastavení příznaku pro zpracování u vybrané zprávy v seznamu zpráv.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.38 (20051207)

Nové nebo vylepšené funkce:

 •  Vytvořte schůzku z e-mailu

  • Někdy víte, že by schůzka byla lepší než dlouhá e-mailová konverzace, ve které právě jste – no, a to jde teď snadno zařídit!

  • Na panelu nástrojů vyberte Vytvořit schůzku (nebo v horním řádku nabídek přejděte na Zprávy > Vytvořit) a rychle a snadno vytvořte schůzku z e-mailu. 
   vytvoření schůzky

 • Stav Práce offline

  • Outlook vám teď dá vědět, kdy pracujete offline. 

  • Tip pro e-mail Outlook je offline.

Opravy:

 • Různá vylepšení stability a výkonu aplikace

 • Seznam zpráv: Další vylepšení navigace klávesnicí a výzev funkce VoiceOver

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.38 (20050602)

Opravy:

 • Různá vylepšení stability a výkonu aplikace

 • Seznam zpráv: Vylepšení navigace klávesnicí a výzev funkce VoiceOver

 • Můj den: Vylepšení výkonu při zobrazování velkého počtu položek agendy 

 • Události v kalendáři: Vylepšená navigace klávesnicí pro návrh nového času 

 • Události v kalendáři: Ve formuláři pro vytváření událostí teď fungují @zmínky.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • K dispozici jsou doplňky pro Outlook

  • Nainstalujte si oblíbené doplňky a zvyšte svoji produktivitu v Outlooku.

  • Doplněk můžete nainstalovat v části Upravit panel nástrojů v Outlooku.

  • Tato funkce se zavádí postupně, takže pokud ještě doplňky neuvidíte, zkontrolujte prosím jejich dostupnost zase za pár dní. 

Outlook pro Mac zobrazující používaný doplněk

 • Popisky citlivosti

  • Při vytváření e-mailu teď budete moct použít popisek citlivosti a zobrazit výchozí popisek, pokud vám ho správce nakonfiguroval.

  • Na panel nástrojů pro psaní zpráv si můžete přidat tlačítko Citlivost, a to buď prostřednictvím možnosti Upravit panel nástrojů, nebo pomocí možnosti Citlivost v horní nabídce v režimu konceptu.

  • Další informace o této funkci najdete tady: https://aka.ms/officemipdocs.

Výchozí popisek CLP
Použití popisku CLP

 • Vylepšení seznamu zpráv

  • V seznamu zpráv jsou teď k dispozici obrázky odesílatelů. Pomocí obrázků odesílatelů si můžete urychlit kontrolu příchozích zpráv, abyste dokázali snadno a rychle najít e-maily, které jsou pro vás důležité.

  • Pokud máte seznam zpráv nastavený na možnost Pohodlný, uvidíte v něm obrázky odesílatelů.

Obrázky odesílatelů a indikace konceptu v seznamu zpráv

 • Tipy pro e-mail k automatickým odpovědím

  • V Outlooku se teď zobrazí informační panel s oznámením, když bude mít někdo, koho máte v seznamu příjemců, zapnutou automatickou odpověď.

Tip pro e-mail k automatickým odpovědím

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.38 (20042808)

Opravy:

 • Kalendář: Byla přidána podpora událostí autora s nulovou dobou trvání.

 • Seznam zpráv: V novém seznamu zpráv je teď podporováno vyhledávání nebo navigace podle prvních písmen.

 • Kalendář: Bylo opraveno nesprávné datum náhledu v pozvánce k řadě schůzek.

 • Kalendář: Při odeslání schůzky do místnosti se tato místnost nyní přidá jednou.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.37 (20042605)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tip pro e-mail externímu příjemci: Oznámí odesílateli, že zpráva opouští vaši organizaci, když odesilatel přidá externího příjemce (tj. někoho, jehož e-mailová adresa je mimo vaši organizaci) nebo distribuční seznam, který obsahuje externí příjemce. 
  Tip pro e-mail externímu příjemci

 • Tip pro e-mail velké cílové skupině: Upozorní odesílatele, že se zpráva posílá velké cílové skupině (víc než 25 příjemcům). 
  Tip pro e-mail velké cílové skupině

Opravy:

 • Aktuální Outlook | Pošta: Outlook už teď nezobrazuje termín splnění pro e-maily o den dřív s přizpůsobeným datem dalšího zpracování pro časové pásmo GMT+

 • Aktuální Outlook | Přílohy: Outlook přestane končit chybou při ukládání nebo zobrazování náhledu příloh e-mailů v některých scénářích

 • Seznam zpráv: Zprávy už teď v seznamu nebudou chybět kvůli ztrátě oznámení.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.37 (20042107)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vyhledávání místností: Pomocí nového výkonného nástroje Vyhledávání místností snadno najdete místnost, která vyhovuje vašim potřebám!
  Vyhledávání místností

 • 3denní zobrazení v kalendáři: Nové 3denní zobrazení vám pomůže soustředit se jenom na dnešní den a další dva dny v kalendáři.
  3denní zobrazení
   

Opravy:

 • Pošta: Možnost Uložit jako šablonu teď bude fungovat. 

 • Automatické odpovědi: Hlavička s automatickými odpověďmi se teď nebude zobrazovat, pokud automatické odpovědi nejsou aktivní.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.37 (20042000)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Můj den: Funkci Můj den teď můžete jednoduše zapnout nebo vypnout pomocí přepínacího tlačítka. 
  Přepínač Můj den   

Opravy:

 • Kalendář: Řada událostí v kalendáři se už neodstraní po aktualizaci instance, jako je zavření připomenutí.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.37 (20041501)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Jednotná složka Doručená pošta: Slučte více poštovní schránky do jednotné složky Doručená pošta, abyste se mohli snáze podívat na vše důležité na jednom místě.
  Jednotná složka Doručená pošta

 • Hledání v celé poště: Hledání bylo aktualizováno, aby zahrnovalo všechnu poštu. Už není omezeno na konkrétní složku nebo poštovní schránku, ve které se zrovna nacházíte.

  Hledání ve všech poštovních schránkách

 • Můj den: Aplikace Můj den byla aktualizována tak, aby v minikalendáři používala méně místa, takže teď uvidíte ještě více událostí! 
  minikalendář

 • Kalendář zanechal navigační seskupení: Kalendáře jsou teď seskupené podle kalendářů, které vlastníte, a kalendářů, které s vámi byly nasdíleny. Tato funkce se mezi uživatele uvolňuje postupně.
  Kalendář – navigace vlevo  

Opravy:

 • Ověřování: Uživatelé už nebudou vyzýváni k přihlášení, když se počítač probudí ze spánku.

 • Kalendář: Přidali jsme VoiceOver pro kartu Přehledy schůzek.

 • Hledání: Přidali jsme VoiceOver pro přehrání chyby zvuku při použití šipky klávesnice.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.37 (20041300)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Přehledy schůzek: Outlook teď bude ukazovat e-maily související s konkrétním tématem schůzky nebo obsahem sdíleným během schůzky.
  Přehledy schůzek

 • Práce jinde: Spolu s běžnými stavy můžete teď nastavit i práci jinde jako stav pro události. 
  Práce jinde

Opravy:

 • Aktuální Outlook | Kalendář: Přidali jsme diktování k událostem nebo schůzkám v kalendáři.

 • Kontaktování podpory: Opravili jsme zablokování při otevření kontaktování podpory.

 • Kalendář: Návrhy hledání teď nepřekážejí v rozšíření Mého dne.

 • Kalendář: Při posílání schůzek s místností přidanou do místa konání se teď místnost do pozvánky přidá jednou.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.37 (20040801)

Opravy:

 • Současný Outlook | Kalendář: Ikona schůzky v Teams bude dostupná ve vzdálených kalendářích.

 • Seznam zpráv: VoiceOver teď bude oznamovat ikony odstranění, archivace a příznaku

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.37 (20040602)

Opravy:

 • Pošta: Tlačítko Odeslat se už v některých scénářích nezobrazuje jako zakázané.

 • Kalendář: Uloží se @funkce a odkazy/adresy URL přidané do pole lokace v pozvánce na schůzku.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.37 (20040202)

Opravy:

 • Pošta: Počet odznáčků v Docku je teď správný (opravení známé chyby z poslední aktualizace).

 • Účty Outlook.com: Při migraci do nové aplikace Outlook se při chybě zobrazí výzva k zadání hesla, místo toho, aby migrace neuspěla.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.37 (20033001)

Známé problémy:

 • Pošta: Počet odznáčků u ikony Outlooku v Docku ukazuje nesprávný počet nepřečtených zpráv.

Opravy:

 • Tmavý režim: Text se pro některé zprávy už nezobrazuje jako tmavý na tmavém pozadí.

 • Pošta: Otazník (?) se už nezobrazuje vedle příjemců při přidávání @ zmínky.

 • Pošta: Dvojitým kliknutím na zprávu v případě, že Outlook není v aktivním zobrazení, se otevře správná zpráva.

 • Automatické odpovědi: Okno nastavení se zobrazí bez ohledu na aktuálně vybraný účet.

 • Aktuální Outlook | Delegování: Uživatele teď můžete přidat jako delegáty, pokud se zobrazované jméno v kontaktech liší od zobrazovaného jména v adresáři. 

 • Aktuální Outlook | Kontakty: Seznamy kontaktů zůstanou při psaní v polích Komu a Kopie.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.36 (20032418)

Opravy:

 • Kalendář: Při vytváření nové události se dlaždice zobrazí v miniplánovači.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.36 (20032300)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Automatické odpovědi: Automatické odpovědi nastavte, když jste mimo kancelář nebo nemůžete odpovědět. Konfigurujte odpovědi pro odesílatele v rámci vaší organizace a odesílatele mimo vaši organizaci a vyberte pro odpovědi časový interval. K nastavením získáte přístup pomocí Nástroje > Automatické odpovědi... Když jsou automatické odpovědi aktivní, v horní části hlavního okna se zobrazí nápis.

Nápis s povolenými automatickými odpovědmi

 • Hustota zobrazení: K zobrazení více zpráv v seznamu zpráv a více událostí v zobrazení Můj den můžete využít možnost Kompaktní v Předvolbách čtení a v horní nabídce Zobrazení. Možnost Kompaktní navíc skryje náhled zprávy v seznamu zpráv nebo samostatně přepíná zobrazení náhledu zprávy pomocí zvláštního nastavení v části Předvolby čtení a v horní nabídce Zobrazení.

Nastavení hustoty zobrazení čtení

 • Obnovené nápisy s nulou u doručené pošty: Aktualizovaly se kresba a zprávy pro to, když ve složce nemáte žádné položky. 

Obnovený nápis s nulou u doručené pošty

 • Zobrazení Můj den: Poklikáním nebo přetažením v zobrazení mřížky můžete vytvářet nové události přímo v zobrazení Můj den.

Opravy:

 • Pošta: Obsah textu zprávy zůstává při psaní viditelný (oprava známého problému od poslední aktualizace).

 • Seznam zpráv: VoiceOver nyní oznámí tlačítka Filtrovat a Seřadit v záhlaví seznamu zpráv.

 • Kalendář: Klávesy se šipkou nahoru a dolů procházejí zobrazení seznamu a mezerník zobrazí kartu události.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.36 (20031800)

Známé problémy:

 • Pošta: Obsah textu zprávy se při psaní nezobrazuje. 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Gesta potáhnutí: Potáhnutím e-mailu nebo konverzace v seznamu zpráv pomocí trackpadu nebo myši Magic Mouse můžete rychle provádět akce, jako třeba Odstranit, Označit příznakem nebo Přesunout. Také jsme zavedli nové dostupné akce Připomenout přečtení a Archivovat. Přizpůsobení gest potáhnutí prstem v Předvolbách čtení

Gesto potáhnutí prstem v seznamu zpráv k archivaci zpráv

Nastavení gest potáhnutí prstem v předvolbách čtení

Opravy:

 • Pošta: Při psaní se už běžné písmo Tahoma nezobrazuje jako tučné.

 • Seznam zpráv: Vylepšený pomocný text VoiceOver pro tlačítka Prioritní a Další

Verze: 16.36 (20031601)

Opravy:

 • Kalendář: Při offline práci v zobrazení kalendáře se nezobrazují opakované výzvy k přechodu do online režimu. 

 • Aktuální Outlook | Hledání: Poslední hledání a návrhy se zobrazí ve složkách Všechny účty.

 • Aktuální Outlook | Kontaktování podpory: Nově se zobrazuje oznámení, když podpora odpoví.  

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.36 (20031007)

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.36 (20030900)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Aktuální Outlook: Účty Outlook.com teď k ověření používají protokol OAuth, takže pokud je povolené dvoustupňové ověření, už nebudete potřebovat heslo aplikace. U stávajících účtů Outlook.com přidaných do Outlooku se zobrazí přihlašovací stránka pro účet Microsoft (MSA), která umožňuje ověření:

Přihlašovací stránka pro účet Microsoft v Outlooku pro Mac

Opravy:

 • Pošta: Počet nepřečtených zpráv se teď zobrazuje pro všechny složky na bočním panelu.

 • Pošta: Obrys zobrazený kolem složky při přesouvání zprávy se po jeho ukončení už nezachovává.

 • Aktuální Outlook | Pošta: Při nastavování automatických odpovědí už se nezobrazuje chyba typu Neplatné datum. 

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.36 (20030502)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Psaní zpráv: Tlačítka Odeslat a Zahodit na jsou teď na horním panelu nástrojů pro vnořené vytváření.

Tlačítka Odeslat a Zahodit na panelu nástrojů

Opravy:

 • Pošta: Akce Označit jako nevyžádaná pošta teď přesunuje zprávy do složky Nevyžádaná pošta.

 • Můj den: Popisky dnů v týdnu v minikalendáři už nepřekrývají popisky pro měsíc a rok.

 • Kalendář: Přepínání Pomocníka pro plánování při vytváření události prostřednictvím položky horní části nabídky událostí

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.36 (20030201)

Opravy:

 • Pošta: V zobrazení na celou obrazovku se okno Upravit podpis zobrazuje správně.

 • Aktuální Outlook | Doplňky: Doplňky se teď po přidání v Outlooku zobrazují správně.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.36 (20022600)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Psaní zpráv: Vylepšená navigace pomocí klávesnice na panelu nástrojů formátování při vnořeném vytváření zpráv. Klávesou Tab se přejde na panel nástrojů (tlačítko písma) a jejím dalším stisknutím se přejde do textu zprávy. Tlačítka na panelu nástrojů pro formátování se teď dají procházet pomocí kláves se šipkou vpravo a vlevo.

Opravy:

 • Pošta: Přetažení e-mailu ze seznamu zpráv na psaní zpráv teď správně připojí e-mail. 

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.36 (20022400)

Opravy:

 • Pošta: Změna adresy odesílatele už nezpůsobí zahození příloh zpráv.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.35 (20021908, 20021800, 20021300, 20020910, 20020507)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Opakování připomenutí zprávy: Nyní můžete nastavit zprávu tak, aby se zobrazovala v doručené poště v pozdější den a čas.

 • Nedávno přesunuto do složek: Nyní můžou uživatelé, kteří přesouvají zprávy do složek, vybírat ze seznamu nedávno použitých položek.

 •  Teams/Skype v Rychlém vytvoření události: Nyní můžete vytvořit libovolnou událost během vytváření online schůzky pomocí formuláře pro rychlou událost.

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

 • Pošta: Při vytváření e-mailů je nyní respektována automatická možnost kopie nebo skryté kopie.

 • Pošta: Nastavení gest potažení prstem jsou nyní při přechodu na nový Outlook migrována.

 • Kalendář: Opravili jsme chybu, při které nebylo možné přidat text do pozvánky na schůzku.

 • Kalendář: Celodenní události nyní budou respektovat změny stavu.

 • Kalendář: Opravili jsme chybu, kdy se schůzky nesprávně zobrazovaly jako události.

 • Kalendář: Funkce Navrhnout nový čas nyní zobrazuje všechny účastníky, ne jen organizátora.

 • Vyhledávání: Návrhy historie nyní správně navrhují od:/komu: dle kontextu složek.

 • Vyhledávání: Vylepšení VoiceOveru

 • Vyhledávání: Opravili jsme chybu, kdy hledání v kalendáři nevracelo žádné výsledky. 

 • Microsoft 365 Groups: Opravili jsme chybové ukončení při prohlížení zpráv s přílohami ve skupinách.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.35 (20012902)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Teams: Když píšete nebo čtete e-maily, u Teams s povolenými tenanty teď uvidíte informace o stavu kontaktů 

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

 • Záhlaví poštovní zprávy: Opravili jsme chybu, která způsobila, že se v některých situacích neobvykle změnila velikost písma. 

 • Označování zpráv POP/IMAP příznakem: Opravili jsme chybu účtů POP/IMAP, ve kterých měl příznak pro zpracování nastavené nesprávné datum zahájení a termín splnění

 • Vyhledávání: Opravili jsme chybu, která způsobovala nesprávné zobrazení popisku „od:“ při hledání ve složce Odeslaná pošta

 • Vyhledávání: Vylepšení VoiceOveru 

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.34 (20012200)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Pošta: Aktualizované a obnovené záhlaví e-mailových zpráv.

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

 • Celkově: Velikost hlavního okna Outlooku teď může být menší než dřív.

 • Kalendář: Vylepšená navigace pomocí klávesnice v modulu kalendáře

 • Kalendář: Opravené chyby v poli umístění ve formuláři pro vytvoření události, které umožňuje, aby se vlastní umístění uživatele ukládala správně

 • Kalendář: Opravené chyby v editoru opakování při vytváření události

 • Kalendář: Popisky časového pásma už nezmizí, když se při vytváření událostí změní čas začátku nebo konce

 • Kalendář: Oprava na správné zobrazení umístění v Pomocníku pro plánování

 • Psaní zprávy: Vylepšení posouvání při vytváření záhlaví

 • Seznam zpráv: Oprava chybějících záhlaví skupiny v případě, že je seznam zpráv ve filtrovaném zobrazení

 • Karta osoby: Oprava karty osoby, která se v určitých situacích nezobrazuje

 • Skupiny: Kliknutím na skupinu se nyní zobrazí správná karta skupiny

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.34 (20011502)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Pošta: Funkce vnořeného vytváření je znovu povolená.

Opravy:

 • Pošta: Okno pro vytvoření zprávy už nebude vyžadovat, aby se koncept uložil nebo odstranil, pokud v něm nebyly provedeny žádné změny.

 • Tmavý režim: Opravili jsme problém s blikajícím obsahem tmavého režimu, který se někdy přepnul zpět do světlého režimu.

 • Seznam zpráv: Záhlaví e-mailových skupin se nyní správně zobrazují jako záhlaví (nikoliv jako e-maily).

 • Kalendář: Návrh nového času bude nyní po vypnutí organizátorem události skrytý.

 • Kalendář: Pomocník pro plánování bude nyní zobrazovat informace o volném čase s přehledem na několik měsíců dopředu.

 • Kalendář: Když se nyní událost převede na schůzku, zobrazí informační panel „Pozvánka odeslána/Neodesláno“ správnou zprávu.

 • Kalendář: Opravili jsme chybové ukončení při zadávání neplatného data do pole pro výběr data opakované události.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.34 (20010802)

Opravy:

 • Psaní zpráv: Už se nezobrazuje výzva „Opravdu chcete odeslat tuto zprávu bez předmětu?“

 • Kalendář: aktualizace času připomenutí pro existujících událostí z možnosti Žádné na možnost Při zahájení události nyní funguje.

 • Kalendář: správný čas připomenutí je nyní kontrolován vyskakovacím tlačítkem připomenutí. 

 • Seznam zpráv: Funkce VoiceOver teď oznamuje stav výběru tlačítek Prioritní a Další pro doručenou poštu.  

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.34 (20010602)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Psaní zpráv: přidaná podpora pro dotykové ovládání pro vnořené psaní zpráv umožňuje rychlý přístup k běžným akcím.

Opravy:

 • Kalendář: k tlačítkům pro přepínání zobrazení (pošta, kalendář atd.) se nyní dá dostat pomocí klávesy Tab. 

 • Seznam zpráv: po odstranění poslední konverzace se přesune výběr na předchozí konverzaci.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.34 (20010106)

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.33 (19122904)

Opravy:

 • Psaní zpráv: podpis se teď zobrazuje při otevření rozepsané zprávy do samostatného okna.

 • Aktuální Outlook | Kategorie: položky ve složce na mém počítači nyní mohou být správně zařazené do kategorií.  

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.33 (19122502)

Opravy:

 • Seznam zpráv: priorita zprávy (nízká nebo vysoká) se nyní zobrazuje v seznamu zpráv.

 • Psaní zpráv: přílohy nyní můžete odstranit ze seznamu příloh s použitím klávesy Backspace.

 • Aktuální Outlook | Úkoly: nově vytvořené úkoly se před nastavením termínu splnění již nezobrazují jako po termínu splnění.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.33 (19121804)

Opravy:

 • Kalendář: aktualizace data zahájení opakované řady už neupravuje datum ukončení.

 • Psaní zpráv: Klávesová zkratka Command-O se dá použít k otevření nové zprávy v samostatném okně

 • Kalendář: Pole časových pásem už teď nejsou po změně data ukončení události skryta

 • Současný Outlook | Kalendář: Tlačítko Odstranit na pásu karet nyní funguje, když je fokus v textu události. 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.33 (19121600)

Opravy:

 • Klávesnice: klávesová zkratka pro hypertextový odkaz Command-K je nyní zaměněná se synchronizací (nyní Control-Command-K)

 • Klávesnice: Klávesová zkratka F6 pro navigaci teď spolupracuje se zobrazením kalendáře vedle sebe

 • Hledání: Navrhování osob při hledání ve složce Poslané se teď zobrazuje jako Komu: namísto Od:

 • Kalendář: Pole časových pásem už teď nejsou po změně data zahájení události skryta

 • Kalendář: Klávesa Delete se teď dá použít k odstranění události z překryvného okna události

 • Současný Outlook | Doplňky: Překladač pro doplněk Outlooku již funguje správně.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.33 (19121106)

Opravy:

 • Kalendář: přepínání celodenní události na hodnotu Vypnuto už neobnoví datum zahájení na aktuální den.

 • Podpisy: aktualizovaný název podpisu se nyní v okně Upravit podpis zobrazí správně.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.33 (19120904)

Nové nebo vylepšené funkce:

Opravy:

 • Psaní zpráv: vylepšená navigace VoiceOver pro panel nástrojů formátování při vytváření e-mailu a události

 • Psaní zpráv: Zjišťování a rozšiřování distribučních seznamů (DL) nyní při vytváření událostí funguje

 • Pomocník pro plánování: vylepšený výkon zobrazování informací o volném čase

 • Kalendář: účastníci schůzky se při otevírání události v samostatném okně zobrazují správně

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.33 (19120401) 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Nastavení pro Zobrazení konverzace je nyní k dispozici v předvolbách pro čtení a nahoře v nabídce Zobrazení

 • Nastavení pro Prioritní doručenou poštu je nyní k dispozici v předvolbách pro čtení a nahoře v nabídce Zobrazení

 • Obor vyhledávání v podsložkách je nyní pro vyhledávání v Outlooku podporované.

 • Funkce Vložit odkaz je nyní podporovaná na panelu nástrojů v e-mailu a události.

Opravy:

 • Psaní zpráv: nové e-mailové koncepty je nyní možné zařadit do kategorií během psaní

 • Seznam zpráv: e-mail nyní může být ze složky Koš odstraněn

 • Kalendář: vylepšená navigace pomocí klávesnice v zobrazení kalendáře s použitím klávesy F6 

 • Vyhledávání: při vyhledávání v offline režimu se zobrazují návrhy

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.33 (19120200) 

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.33 (19112700) 

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Opravy (aktuální Outlook):

 • Vyhledávání: pokud je podokno čtení níže nebo skryté, hledané termíny jsou teď v seznamu zpráv zvýrazněné.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.33 (19112500) 

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.32 (19112005, 19111901)

Opravy:

 • Pošta: Opravené funkce Odpovědět, Odpovědět všem a Přeposlat pro e-maily ve výsledcích hledání

 • Pošta: Opravená informační zpráva o odeslané poště pro poslání později

 • Obecné: Byla vylepšena klávesnice a navigace pro VoiceOver 

Opravy (aktuální Outlook):

 • Doplňky Office: podpora pro delegování sdílených složek

 • Úkoly: E-maily označené ke zpracování teď zobrazují správné datum splnění

 • Vyhledávání: Outlook už nepřestává reagovat při ukládání inteligentní složky

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.32 (19111400, 19111100, 19110600)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vnořené vytváření: Odpovídání na zprávy bez otevření nového okna pro vytvoření

Opravy:

 • Vyhledávání: Přidání chybějících ikon do panelu hledání

 • Pošta: Oprava informačních panelů u konceptů zpráv a e-mailů se štítkem „odeslat později“

 • Pošta: Opravené záhlaví seznamu zpráv

 • Kalendář: Automatický výběr primárního kalendáře

 • Obecné: Byla vylepšena klávesnice a navigace pro VoiceOver 

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.32 (19110306, 19102902, 19102800)

Opravy:

 • Obecné: Vyřešili jsme problém s přidáváním účtů IMAP/POP

 • Obecné: Vyřešili jsme problém s oznámeními v macOS Catalina

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.31 (19101400)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Microsoft 365 Groups v Outlooku pro Mac teď podporují popisky klasifikace

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.31 (19100700)

Opravy:

 • macOS Catalina: Opravili jsme chybu, kdy okno pro psaní blikalo až do prvního výběru textu 

 • Ověřování: Opravili jsme problém, kdy se některým uživatelům opakovaně zobrazovala výzva k zadání přihlašovacích údajů 

 • Kalendář: Opravili jsme problém, kdy se u některých nadcházejících událostí nezobrazovalo připomenutí 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.31 (19093004)

Opravy:

 • Kalendář: připomenutí událostí v opakovaných řadách se teď zobrazují správně.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.30 (19092600)

Opravy:

 • Kalendář: schůzky ve sdílených kalendářích se teď dají zrušit

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.30 (19092400)

Opravy:

 • Přílohy: zobrazit náhled, otevřít, uložit a odebrat akce teď fungují správně 

 • Kalendář: sdílené kalendáře s oprávněním „Může zobrazit, kdy nemám čas“ zůstanou připojené 

 • Kalendář: Tlačítko Schůzka přes Teams se už nezobrazuje, když není Teams povoleno

 • Pošta: Vložení hypertextového odkazu je teď v horní části nabídky Vložit odkaz na pásu karet při psaní

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.30 (19091800)

Opravy:

 • Pošta: klávesová zkratka pro přílohy (Cmd+E) teď funguje při psaní (přidat) a čtení (stáhnout vše).

 • Pošta: rozšíření pro distribuční seznam (DL) při psaní správně zobrazí členy v poli Komu: nebo Kopie:.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.30 (19091600)

Opravy:

 • Účty Microsoft 365: Opravili jsme problém, kdy se při obnovení z režimu spánku zobrazila výzva k zadání hesla

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.30 (19091202)

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.30 (19091000)

Opravy:

 • Účty Google: Opravili jsme problém, kdy se některým uživatelům zobrazovala zpráva „Tento účet je trvale offline“

 • Inteligentní odkazy: Vložit odkaz teď zobrazuje 12 posledních dokumentů místo 15, aby se u menších obrazovek předešlo oříznutí dolní nabídky. 

 • Kalendář: Přidání časového měřítka do horní nabídky Zobrazení.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.30 (19090305)

Známé problémy:

 • Účty Google: Některým uživatelům se zobrazovala chybová zpráva „Tento účet je trvale offline“

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.30 (19090200)

Známé problémy:

 • Účty Google: Některým uživatelům se zobrazovala chybová zpráva „Tento účet je trvale offline“

Opravy:

 • Pošta: Vylepšená oznámení aplikace VoiceOver pro nápisy v prázdné doručené poště 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.29 (19082800)

Známé problémy:

 • Účty Google: Některým uživatelům se zobrazovala chybová zpráva „Tento účet je trvale offline“

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tmavý režim okna pro psaní zpráv je teď plně k dispozici. Tlačítko na přepnutí pozadí zůstává stejné napříč okny pro čtení a psaní zpráv

 • Vylepšená podpora VoiceOveru v seznamu zpráv: 

  • Je oznámen celkový počet zpráv i počet nepřečtených zpráv v záhlaví konverzace

  • U zpráv je oznámen už i stav čtení

  • Nově je oznamována pozice v rámci konverzace, například 3 z 10. 

Opravy:

 • Celkově: Text v modrých tlačítkách Outlooku je bílý, ne černý 

 • Celkově: Vylepšené připojení po probuzení z režimu spánku

 • Pošta: Když má konverzace více nepřečtených zpráv, je potřeba je vybrat nadvakrát

 • Pošta: Opravili jsme chybu, kdy při odesílání události vytvořené z e-mailové zprávy došlo k chybovému ukončení

Verze: 16.29 (19082600)

Známé problémy:

 • Účty Google: Některým uživatelům se zobrazovala chybová zpráva „Tento účet je trvale offline“

 • Některá tlačítka, například ovládací prvky odesílání a formátování, jsou šedá. Alternativní řešení: Restartujte Outlook

Opravy:

 • Pošta: Dialogové okno Kontrola jmen už nezobrazuje prázdné výsledky kontaktů

 • Kalendář: Začátky a konce celodenních událostí se nyní zobrazují správně

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.29 (19082004)

Známé problémy:

 • Účty Google: Některým uživatelům se zobrazovala chybová zpráva „Tento účet je trvale offline“

 • Některá tlačítka, například ovládací prvky odesílání a formátování, jsou šedá. Alternativní řešení: Restartujte Outlook

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.29 (19081901)

Známé problémy:

 • Účty Google: Některým uživatelům se zobrazovala chybová zpráva „Tento účet je trvale offline“

 • Některá tlačítka, například ovládací prvky odesílání a formátování, jsou šedá. Alternativní řešení: Restartujte Outlook

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.29 (19081305)

Známé problémy:

 • Účty Google: Některým uživatelům se zobrazovala chybová zpráva „Tento účet je trvale offline“

 • Některá tlačítka, například ovládací prvky odesílání a formátování, jsou šedá. Alternativní řešení: Restartujte Outlook

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Přichází tmavý režim okna pro psaní zpráv! Postupně ho zavádíme.

Tmavý režim okna pro psaní zpráv

Opravy:

 • Hledat: Rozšířené vyhledávání už neaktualizuje výsledky hledání, pokud se vybere položka

 • Tmavý režim: Potom, co se tmavý režim v Outlooku vypne, se kalendář přepne zpátky na světlý režim

 • Kontakty: Opravili jsme chybu, kdy při otevírání kontaktu z LDAP došlo k chybovému ukončení

 • Pošta: Opravili jsme chybu, kdy při odesílání události vytvořené z e-mailové zprávy došlo k chybovému ukončení

 • Celkově: Opravili jsme chybu, kdy při otevírání nebo vytváření události po přechodu z modulu Pošta na Kalendář došlo k chybovému ukončení

Verze: 16.29 (19081200)

Známé problémy:

 • Některá tlačítka, například ovládací prvky odesílání a formátování, jsou šedá. Alternativní řešení: Restartujte Outlook

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.28 (19073002)

Známé problémy:

 • Některá tlačítka, například ovládací prvky odesílání a formátování, jsou šedá. Alternativní řešení: Restartujte Outlook

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.28 (19072500)

Známé problémy:

 • Některá tlačítka, například ovládací prvky odesílání a formátování, jsou šedá

 • Účty Microsoft 365 požadují po některých uživatelích zadání hesla, když se Outlook spustí

Opravy:

 • Teams: Oprava textu na informačním panelu při vytváření týmových schůzek

 • Skype pro firmy: Možnost „Nastavit přístupová oprávnění“ už nevymazává pole místa

 • Pošta: Možnost „Odpovědět jen na vybraný text“ je teď ve výchozím nastavení vypnutá

 • Kalendář: Oprava nefunkční automatické aktualizace Kalendáře

 • Kalendář: Vylepšení synchronizace pro aktualizace Kalendáře

 • Doplňky Office: Doplňky se už nezobrazují pro chráněné e-maily

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.28 (19072200)

Známé problémy:

 • Některá tlačítka, například ovládací prvky odesílání a formátování, jsou šedá

 • Účty Microsoft 365 požadují po některých uživatelích zadání hesla, když se Outlook spustí

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.28 (19071506)

Známé problémy:

 • Kliknutí na poštu nebo spuštění vyhledávání mohlo v některých případech způsobit, že Outlook přestal reagovat.

 • Účty Microsoft 365 požadují po některých uživatelích zadání hesla, když se Outlook spustí

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.28 (19071500)

Známé problémy:

 • Kliknutí na poštu nebo spuštění vyhledávání mohlo v některých případech způsobit, že Outlook přestal reagovat.

 • Účty Microsoft 365 požadují po některých uživatelích zadání hesla, když se Outlook spustí

Opravy:

 • Pošta: certifikáty teď zůstávají uložené na kartě Certifikáty v kontaktu.

 • Celá obrazovka: překryvné okno karty události se teď při odpovídání na událost s komentáři zavře

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.28 (19071004)

Známé problémy:

 • Kliknutí na poštu nebo spuštění vyhledávání mohlo v některých případech způsobit, že Outlook přestal reagovat.

 • Účty Microsoft 365 požadují po některých uživatelích zadání hesla, když se Outlook spustí

Opravy:

 • Pošta: Tlačítko a příkaz nabídky „Odstranit vše“ už nejsou při odchodu ze složky Skupiny skryté

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.28 (19070900)

Známé problémy:

 • Účty Microsoft 365 požadují po některých uživatelích zadání hesla, když se Outlook spustí

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.28 (19070300)

Známé problémy:

 • Účty Microsoft 365 požadují po některých uživatelích zadání hesla, když se Outlook spustí

Opravy:

 • Pošta: Opravili jsme problém, který způsoboval zpoždění při přepínání mezi e-maily

 • Účty Google IMAP: Opravili jsme problém, který způsoboval, že uživatelé byli opakovaně vyzýváni výzvami OAuth

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.27 (19063001)

Známé problémy:

 • Účty Microsoft 365 požadují po některých uživatelích zadání hesla, když se Outlook spustí

Opravy:

 • Pošta: Při odpovídání na neklasifikované e-maily se nově používá výchozí popisek citlivosti

 • Kalendář: VoiceOver teď správně oznamuje připomenutí událostí v kalendáři

 • Účty Google: opravili jsme problém, při kterém se zprávy v podokně čtení zobrazovaly jako prázdné

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.27 (19062615)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Podpora tmavého režimu pro text zprávy v podokně čtení je tady! Dejte nám, prosím, zpětnou vazbu přes Nápověda > Kontaktovat podporu

Opravy:

 • Kalendář: Tlačítko Připojit se už u některých online schůzek v překryvném okně události nechybí

 • Tmavý režim: Vylepšený kontrast pro různé části aplikace Outlook 

 • Účty Microsoft 365: Opravili jsme problém, kdy se při spouštění Outlooku zobrazila výzva k zadání hesla

 • Účty Google: Opravili jsme problém, kdy Outlook za určitých podmínek neposlal e-mail

 • Účty POP: Opravili jsme problém, kdy Outlook nepřijímal e-maily

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.27 (19061900)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Dál rozšiřujeme vydání Tmavého režimu pro text zprávy v podokně čtení! Tento režim pomalu zavádíme, takže pokud ho ještě nevidíte, měli byste ho mít k dispozici již brzy.

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

 • Úkoly: Opravili jsme problém v Zobrazení úkolů, ve kterém se text zobrazoval na místě ikon Priority a Dokončení úkolu

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.27 (19061200)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Inteligentní odkazy: Vkládání odkazů na dokumenty z OneDrivu, OneDrivu pro firmy a SharePointu s použitím výchozích oprávnění tenanta

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.27 (19060500)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tmavý režim pro text zprávy v podokně čtení je tady! Tento režim pomalu zavádíme, takže pokud ho ještě nevidíte, měli byste ho mít k dispozici již brzy.

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.27 (19052910)

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.27 (19052703)

Opravy:

 • Sdílené kalendáře: duplicitní sdílené kalendáře se už nezobrazují

 • Účty Microsoft 365: opravili jsme problém, kdy Outlook po obnovení z režimu spánku nebo po připojení k nové síti zobrazoval dialog pro přihlášení k Microsoft 365

 • Účty Google: při výskytu určitých chyb se Outlook bude místo okamžitého přesunutí zpráv do složky Koncepty znovu pokoušet posílat zprávy

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.26 (19052200)

Opravy:

 • Kalendář: zástupná událost zobrazená v pozvánce na schůzku teď ukazuje správný čas

 • Doplňky: opravili jsme problém, kdy se nezobrazovaly karty v doplňku pro přehledy v Outlooku

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.26 (19052000)

Opravy:

 • Kontakty: výchozí aplikace pro zasílání rychlých zpráv (IM) se teď používá s tlačítky Kontaktů a s položkami nabídky

 • Kalendář: připomenutí celodenních událostí teď zobrazují správné datumy 

 • Pošta: vylepšený výkon při vytváření (psaní) po vybrání šifrovacího certifikátu

 • Tisk: nové zprávy teď můžete vytisknout bez toho, abyste je museli uložit jako koncepty

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16,26 (19051513)

Opravy:

 • Integrace Teams: Delegáti můžou vytvářet týmové schůzky pro objekty zabezpečení pomocí účtů Microsoft 365

 • Obecné: Nová hlavní okna můžou být otevřena po zavření hlavních oken bez ukončení.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.26 (19051310)

Opravy:

 • Karta kontaktu: Přepracovaná karta se teď zobrazuje (předchozí známý problém).

 • Kalendář: Při odpovídání na událost s přílohami již nejsou přílohy přidány.

 • Kalendář: Při odpovídání na událost již nejsou místnosti součástí seznamu příjemců.

 • Kalendář: Vložené obrázky v událostech se teď tisknou.

 • Účty Google: Opravili jsme problém, kde selhávalo ověřování u některých konfigurací.

 • Skupiny: Vylepšená navigace pro VoiceOver v dialogovém okně Přidat členy při vytváření skupiny.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.26 (19050613)

Známé problémy:

 • Karta kontaktu: Místo nové karty se zobrazuje aktuální produkční karta.

Opravy:

 • Pošta: Vylepšený výkon při vytváření zašifrovaných zpráv.

 • Pošta: Podepsané e-maily z Outlooku pro Mac už nebudou zobrazovat upozornění o neplatném podpisu.

 • Kalendář: Pomocí klávesy F6 je možné přecházet mezi pásem karet, bočním panelem, kalendářem a stavovým řádkem.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.26 (19043011)

Opravy:

 • Zobrazení na celé obrazovce: Karta Hledat na pásu karet se již nezobrazí při zobrazení na celou obrazovku.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.25 (19042900)

Opravy:

 • Obecné: Kliknutím na ikonu v doku se otevře nové hlavní okno, pokud nejsou otevřena žádná hlavní okna.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.25 (19042415)

Opravy:

 • Karta kontaktu: Karta při vytváření zprávy nebo události už po kliknutí rychle nezmizí.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.25 (19042203) 

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.25 (19041700) 

Opravy:

 • Karta kontaktu: Podpora distribučních seznamů (DS) pro místní poštovní schránky Exchange

 • Karta kontaktu: Ve vnořených distribučních seznamech se nyní zobrazují jejich členové a vlastníci.

 • Pošta: Panel s výstrahou „Ověřit přihlašovací údaje“ se už nezobrazuje pro zprávy s chráněnými právy, pokud uživatel už provedl ověření

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.25 (19041500) 

Opravy:

 • Pošta: V místních poštovních schránkách Exchange 2013 se nyní zobrazují fotky kontaktů

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.25 (19041000) 

Opravy:

 • Nastavení účtu: Správné informace o serveru a portu se nastaví, pokud se rozpozná typ účtu

 • Čipové karty: Certifikáty se v operačním systému Mojave nyní vybírají v předvolbách zabezpečení

 • Pošta: Složka „Spam“ se pro lepší orientaci v aplikacích Outlooku přejmenovala na „Nevyžádaná pošta“

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.25 (19040800) 

Opravy:

 • Pošta: U digitálně podepsaných zpráv odeslaných skupině Microsoft 365 jde nově zobrazovat přílohy.

 • Kalendář: Soubory .msg připojené k pozvánkám na schůzku se už nezobrazují jako soubory o velikosti 0 KB

 • Kalendář: Účastníci nyní mohou pracovat s řadou schůzek z mřížky kalendáře

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.25 (19040300) 

Opravy:

 • Kalendář: Řady událostí lze nyní odstranit z místního okna kalendáře

 • Kalendář: Začátky a konce celodenních událostí se ve výsledcích vyhledávání nyní zobrazují správně

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.25 (19040100) 

Opravy:

 • Kontakty: Aktualizace data narození už neukládá nesprávné datum narození na server

 • Kalendář: Mřížka kalendáře zobrazuje správnou délku schůzky, když se přejde na letní čas

 • Kalendář: Je možné zavřít poslední připomenutí v opakující se řadě

 • Kalendář: Obrázkové přílohy v pozvánkách ke kalendáři už se neodebírají 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.24 (19032606) 

Opravy:

 • Sdílené kalendáře: Oprava problému s odebráním sdíleného nebo delegovaného kalendáře. Další informace

 • Kalendář: Outlook zobrazuje správný účet při vytváření události ze sdíleného kalendáře

 • Kalendář: Opakované nastavení připomenutí opakující se schůzky v kalendáři nevyskakuje hned zase zpátky

 • Kalendář: Oprava duplicitních kalendářů zobrazených v mřížce kalendáře

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.24 (19032500) 

Známé problémy:

 • Pokud se sdílený kalendář odebere, můžou se odstranit události v kalendáři vlastníka. Podrobnosti najdete tady.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Teams: Když píšete nebo čtete e-maily a události, u Teams s povolenými tenanty teď uvidíte informace o stavu kontaktů

Opravy:

 • Pošta: Na kartách s přehledem cestovních rezervací se teď zobrazuje odhlášení z hotelu

 • Pošta: Opravy usnadnění pro navigaci pomocí klávesnice při přeposílání e-mailu

 • Kalendář: Do Exchange se teď správně ukládá datum narození kontaktu

 • Kalendář: Opravili jsme problém, kvůli kterému neprobíhal výběr kalendáře správně

 • Ověřování certifikátů: Certifikáty se teď zobrazují v rozevírací nabídce v předvolbách zabezpečení účtu

Verze: 16.24 (19032003) 

Opravy:

 • Podívejte se na opravy uvedené u verze vydané 26. března 2019: 16.24 (19032500)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.24 (19031800) 

Opravy:

 • Pošta: Opravy VoiceOveru v navigaci seznamu zpráv

 • Skupiny: Opravy přístupnosti u dialogového okna Přidat členy při vytváření skupin

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.24 (19031300) 

Opravy:

 • Podívejte se na opravy uvedené u verze vydané 18. března 2019: 16.24 (19031800)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.24 (19031005)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Kalendář: jako účastník už nemůžete schůzky přesouvat na jinou dobu, protože časy událostí má možnost upravovat pouze organizátor

 • Outlook pro Mac nyní k hledání dostupných certifikátů používá novější zabezpečení rozhraní API:

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem CryptoTokenKit

Opravy:

 • Kalendář: položky na vytištěném kalendáři teď obsahují čas zahájení a ukončení

 • Kalendář: soubor ICS teď můžete importovat přetažením do mřížky kalendáře

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.24 (19030606)

Známé problémy:

 • Kalendář: při vytváření dvou událostí v zobrazení mřížky se název první události přepíše názvem druhé

Opravy:

 • Stavový řádek: u složek ve složce Oblíbené se zobrazí stav synchronizace 

 • Karta kontaktu: karta se teď zobrazí při každém kliknutí nebo stisknutí mezerníku na kontaktu 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.24 (19030306)

Známé problémy:

 • Cisco WebEx už nefunguje s Outlookem pro Mac, protože je nestabilní a způsobuje chybé ukončení Outlooku. Se společností Cisco spolupracujeme na co nejrychlejším vydání nové verze.

 • Víme o problému, kdy někteří uživatelé nemohou přejít na modul kalendáře, a pracujeme na jeho opravě.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Upravené karty kontaktu:

  • Podpora tmavého režimu (vyžadován macOS Mojave)

  • Podpora distribučního seznamu (DS), včetně zobrazení členů a vlastníků DS

  • Karta se zobrazí jediným kliknutím myší nebo stisknutím mezerníku (není nutné nad kartu přesunout myš)

 • bezpečných odkazů

Opravy:

 • Kalendář: fotky kontaktů už nechybí v překryvném okně kalendáře.

 • Kalendář: opravy VoiceOveru pro ohlašování informací času a data při procházení událostí v kalendáři.

 • Kalendář: Outlook při používání zobrazení seznamu obnoví při každém spuštění (nebo u nového hlavního okna) zobrazení mřížky.

Verze: 16.24 (190227)

Známé problémy:

 • Cisco WebEx 39.2 a nižší verze už nefungují s Outlookem pro Mac, jelikož jsou tyto starší verze nestabilní a mohou způsobit chybové ukončení Outlooku. Proveďte prosím upgrade na nejnovější verzi Cisco WebEx.

 • Víme o problému, kdy někteří uživatelé nemohou přejít na modul kalendáře, a pracujeme na jeho opravě.

Opravy:

 • Kalendář: opraven problém, kdy v některých situacích ukazovala mřížka kalendáře vedle sebe, i když byla zapnutá možnost překrývání kalendářů.

 • Účty Google: opraveno ověřování a problémy s konfigurací nového účtu.

 • Celkově: opraven problém, kdy boční panel (navigační podokno složek) zmizel po aktualizaci Outlooku.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.23 (190220)

Známé problémy:

 • V některých situacích ukazuje mřížka kalendáře vedle sebe, i když je zapnutá možnost překrývání kalendářů.

 • V některých situacích mohou mít uživatelé problémy s ověřováním v účtech Google nebo s jejich přidáním.

Opravy:

 • Kalendář: opraven problém, kdy se zrušená schůzka ukazovala v kalendáři Outlooku pro Mac.

 • Kalendář: odebráno nastavení pro povolení tisku událostí z vybraných kategorií. 

 • Pošta: zmínky už nejsou v některých situacích oříznuté na pravém kraji obrazovky. 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.23 (190212)

Opravy:

 • Integrace Skypu: opraven problém, kdy se ikona Skypu pro firmy neukazovala na pásu karet.

 • Přístupnost: opraven problém, kdy po smazání schůzky z mřížky kalendáře došlo ke ztrátě fokusu.

 • Nová zpráva: opraven problém, kdy se ořezávaly obrázky a snímky obrazovky po zkopírování do okna nové zprávy.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.23 (190206)

Opravy:

 • Účty Google: Během nastavení se už neobjevuje chybová zpráva „Bohužel se nám nepodařilo váš účet přidat“.

 • Citlivost: Při odpovídání na označenou chráněnou zprávu se objeví správný informační panel.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.23 (190203)

Opravy:

 • Kalendář: Při odpovídání na událost z e-mailu nebo při jejím vytváření se vložené obrázky zachovají. 

 • Tmavý režim: V mřížce kalendáře se zlepšil kontrast pro pracovní a nepracovní hodiny.

 • Pošta: Při spuštění Outlooku se hlavní podokna už ukazují správně.

 • Účty Google: Po pokusu odeslat už nejsou nedoručitelné zprávy přijaté.

 • Schůzky online: Tlačítko schůzky v klientu Skypu pro firmy už pro místní uživatele není neaktivní.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.23 (190130)

Opravy:

 • Pošta: Ve zprávách v účtech IMAP se už ukazuje správné datum přijetí.

 • Úkoly: Při vytváření úkolu ze zprávy zůstanou přílohy v nově vytvořené zprávě.

 • Karta kontaktu: Pokud necháte myš nad kontaktem, objeví se jen jedna karta kontaktem.  

 • Účty Google: Po změně hesla teď Outlook vyzve k opětovnému přihlášení.

 • Tmavý režim: Zlepšení kontrastu v dialogu „Nastavit přístupová oprávnění“ v klientu Skypu pro firmy.

 • Skupiny: Tlačítko „Nové položky“ na pásu karet teď nabízí možnost vytvořit novou skupinu.

 • Tisk: Při výběru „Zahrnout úkoly a položky označené příznakem“ je teď u mřížky kalendáře zachován správný poměr.  

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.22 (190127)

Opravy:

 • Mail: Ve zprávách ve formátu prostého textu se znak > už nenahrazuje mezerami.

 • Mail: Při ukládání souborů .eml se nekompatibilní znaky nahradí.

 • Pošta: Po aktualizaci aplikace se postranní panel už nesbaluje. 

 • Kalendář: Zobrazení mřížky se neočekávaně nemění z překryvu na souběžné zobrazení.

 • Doplňky: V zobrazení na celou obrazovku se při psaní zprávy doplňky nově zobrazují na pásu karet.

 • Utajení: Možnost Další informace se nově zobrazuje v horní nabídce Koncept > Utajení (podle konfigurace zvolené organizací).

 • Účty Google: Některé adresy, které nepatří do domény @gmail.com, se už při ověřování nebudou zadržovat.  

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.22 (190123)

Opravy:

 • Doplňky: Doplňky bez uživatelského rozhraní teď fungují správně  

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.22 (190120)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Úkoly: Nově se podporují přílohy; možnost připojení souborů přes pás karet, z nabídky Úkol nebo přetažením

Přílohy k úkolům

Opravy:

 • Přílohy: Výchozí umístění pro ukládání souborů Office otevřených z Outlooku už není „Outlook Temp“. 

 • Kalendář: Připomenutí událostí v řadě se už po zavření nebo odložení na později automaticky neotevírá.

 • Kalendář: Události vytvořené kliknutím myši v mřížce mají nyní správný čas zahájení a ukončení.

 • Kalendář: Při prohlížení kalendáře v zobrazení seznamu je nově možné nastavit kategorie událostí.

 • Mail: Při prohlížení složky v zobrazení Oblíbené se nyní na stavovém řádku zobrazuje stav připojení poštovní schránky.

 • Mail: Při vytváření nové složky Na mém počítači se před uložením vyžaduje jedinečný název.

 • Mail: V oddílu Na mém počítači se nyní dají složky přesunovat.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.22 (190115)

Opravy:

 • Celkově: Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.22 (190112)

Opravy:

 • Mail: Pokud je podokno čtení nastaveno na možnost Dole nebo Skryté, zobrazují se kategorie u konverzací správně.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.22 (190109)

Opravy:

 • Kalendář: U událostí se už nezobrazují výzvy k uložení změn po kliknutí na Uložit a zavřít. 

 • Kalendář: V pozvánkách na schůzky se teď v zobrazení s denním náhledem zobrazuje jen výchozí časové pásmo.

 • Pošta: Složky IMAP se budou synchronizovat i po zjištění chyb u určitých velkých zpráv IMAP.  

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.22 (190107)

Opravy:

 • Hledání: Přestala se nahrazovat nebo odebírat klíčová slova zadávaná do vyhledávacího pole. 

 • Kalendář: U sdílených kalendářů se už opakovaně nezobrazuje upozornění, že v této chvíli není možné poštu přijmout. 

 • Kalendář: Události se správně zobrazují i po zrušení nebo přesunutí.

 • Kalendář: Pokud si neodpovídají e-mailová adresa a hlavní název uživatele (UPN), zobrazuje se tlačítko Schůzka přes Teams.

 • Zobrazení na celé obrazovce: Minimalizované zprávy se teď dají zavřít pomocí tlačítka Zavřít na kartě Zpráva.

 • Tmavý režim: Vylepšil se kontrast ovládacího prvku pro výběr data u událostí v kalendáři.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.22 (190101)

Opravy:

 • Kalendář: Po přepnutí na REST teď pro Skype pro firmy funguje možnost Nastavit přístupová oprávnění.

 • Kalendář: Při tisku kalendáře v zobrazení týdne se teď správně zobrazuje mřížka.

 • Kalendář: V souřadnicích schůzek přes Teams se teď zobrazují čísla bezplatných linek.

 • Tmavý režim: Provedli jsme různé opravy chyb, abychom vylepšili kontrast.  

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Zavádíme podporu pro delegování pro schůzky Teams! (toto je pouze pro místní servery Exchange)

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.21 (181219)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Předvolba pro uživatele v systému macOS Mojave (10.14 a novější), která zakazuje tmavý režim v Outlooku

  • Uživatelé se zapnutým tmavým režimem v předvolbách systému macOS ho teď můžou zakázat jenom pro Outlook.

  • Přejděte v nabídce na Outlook > Předvolby > Obecné a zaškrtněte novou možnost Nepovolovat změnu vzhledu v tmavém režimu.

Podokno Předvolby Outlooku

Opravy:

 • Pošta: Při přetažení zprávy s přidržením klávesy Option se teď zpráva zkopíruje. 

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.21 (181214)

Opravy:

 • Účty Google: Začalo fungovat přetahování zpráv.

 • Klávesnice: Šipka pro řazení se teď správně zobrazuje v pořadí podle klávesnice.

 • Kalendář: Opravili jsme popisky časových pásem, které se zobrazovaly nesprávně.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.21 (181212)

Opravy:

 • Celkově: Vylepšená stabilita v macOS Mojave

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.21 (181210)

Opravy:

 • Citlivost: Popisky se už nezobrazují při psaní zpráv z účtů, které je nepodporují.

 • Kalendář: Výchozí účet je teď na bočním panelu kalendáře uvedený nahoře.

 • Tmavý režim: Vylepšil se kontrast tlačítka Zobrazit všechny zprávy v této konverzaci v podokně čtení.

 • Tmavý režim: Tlačítka pro odebrání členů ze skupin Microsoft 365 jsou teď dobře vidět ve světlém i tmavém režimu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.21 (181205)

Opravy:

 • Kalendář: Při přidání nebo odebrání místnosti u existující schůzky se teď správně zaktualizuje pole Místo konání.

 • Vyhledávání: Pokud pro vyhledávání nejde použít předchozí použitý obor, nastaví se teď obor ve výchozím nastavení na aktuální složku.

 • Tmavý režim: Vylepšil se kontrast v dialogovém okně Opakování pro události kalendáře a úkoly.

 • Tmavý režim: Vylepšil se kontrast při úpravách zpráv.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.21 (181202)

Opravy:

 • Stav: Stav u rychlých zpráv Skypu pro firmy se teď při prohlížení určitých zpráv zobrazuje správně.

 • Tmavý režim: vylepšený kontrast pro zvýraznění hledaných termínů

 • Tmavý režim: Dialogové okno Nastavit přístupová oprávnění pro schůzky Skypu pro firmy se teď zobrazuje správně.  

 • Tmavý režim: Ikony pro let na kartách s přehledem cestovních rezervací se teď zobrazují správně.

 • Inteligentní složky: V inteligentní složce Termín splnění vyprší dnes v zobrazení úkolů se teď zobrazují úkoly s dnešním termínem splnění.

 • Automaticky otevíraná karta události: Když se změní předvolba písma Velikost zobrazení textu, velikost textu se správně aktualizuje.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.20 (181125)

Opravy:

 • Tmavý režim: Provedli jsme různé opravy chyb, abychom vylepšili kontrast. 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.20 (181120)

Opravy:

 • WebEx: Jsou blokované verze modulu WebEx, které způsobují chybové ukončení Outlooku (předchozí známý problém).

 • Kalendář: oprava problému, kvůli kterému nemizelo okno schůzky při kliknutí na tlačítka Přijmout nebo Nezávazně

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.20 (181118)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Pošta: Byla přidána nová předvolba pro psaní pro možnost Odpovědět jen na vybraný text.

Známé problémy:

 • Nejnovější verze modulu WebEx způsobují chybové ukončení Outlooku.

Opravy:

 • Kalendář: Po přechodu na REST už nezmizí tlačítko Schůzka přes Teams (předchozí známý problém).

 • Kalendář: Odmítavé odpovědi na schůzky v řadě teď zobrazují čas a datum odmítnuté schůzky.

 • Tmavý režim: Celodenní události nastavené jako Mimo kancelář se teď v kalendáři zobrazují správně.

 • Tmavý režim: Zvýrazněné hledané termíny se teď zobrazují správně.

 • Tmavý režim: Karty s přehledem cestovních rezervací s více rezervacemi se teď zobrazují správně.  

Verze: 16.20 (181113)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Podpora Tmavého režimu pro uživatele v systému macOS Mojave (10.14 +)

  • Outlook teď podporuje Tmavý režim pro uživatele, kteří mají tento režim zapnutý.

  • Pokud chcete tuto funkci vyzkoušet, přepněte v Předvolbách systému vzhled na Tmavý.
   Předvolby – tmavý režim

  • Jakmile ho povolíte, Outlook se přepne do Tmavého režimu, který zahrnuje i nové ikony.
   Tmavý režim Outlooku

Známé problémy:

 • Nejnovější verze modulu WebEx způsobují chybové ukončení Outlooku pro Mac.

 • Kalendář: Uživatelé, kteří migrovali na REST, přijdou o tlačítko Schůzka přes Teams v případě, že tenant TeamsUpgradeMode je nastavený na „ostrovy“.

Opravy:

 • Žádné

Verze: 16.20 (181112)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • V zobrazeních kalendáře Den a Týden teď podporujeme až 3 časová pásma.

  • Přejděte do předvoleb Outlooku a přidejte 2. a 3. časové pásmo, které se má zobrazit v kalendáři.
   Předvolby časových pásem

 • Karty událostí v kalendáři teď u účastníků zobrazují stav odpovědi na schůzku (jenom u předplatného Microsoft 365)
  Sledování účastníků

Známé problémy:

 • Nejnovější verze modulu WebEx způsobují chybové ukončení Outlooku pro Mac.

Opravy:

 • Kalendář: oprava karet pro celodenní události spojené s cestováním týkající se ubytování a pronájmu aut  

 • Kalendář: oprava aktualizací oprávnění v organizaci pro uživatele, kteří provedli migraci do kalendáře na bázi služby REST

Verze: 16.20 (181107)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Synchronizace kalendářů přes REST se teď nasazuje u všech uživatelů v kanále Insider Fast, kteří používají Exchange Online.

Opravy:

 • Ověřování: oprava opakovaných výzev k zadání hesla při restartování Outlooku

 • Kalendář: oprava u uživatelů, kteří provedli migraci na REST, aby mohli přesouvat události mezi kalendáři  

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.20 (181031)

Známé problémy:

 • Některým uživatelům se při restartu nebo upgradu můžou zobrazovat opakované výzvy k zadání hesla.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Opravy:

 • Žádné

Verze: 16.20 (181029)

Opravy:

 • Celkově: oprava položek v nabídkách Outlooku, které v některých situacích mizely

 • Kalendář: oprava problému s výchozím kalendářem, který je u některých uživatelů příčinou nežádoucího chování

 • Kalendář: oprava problému, kdy některým uživatelům místního Skypu pro firmy chyběla možnost pro naplánování schůzek 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.19 (181024)

Známé problémy:

 • U uživatelů, kteří na synchronizaci kalendářů migrovali přes protokol REST:

  • Některým uživatelům místního Skypu pro firmy chybí tlačítko pro plánování online schůzek.

  • U některých uživatelů se nezobrazují správně výchozí kalendáře, což způsobuje neočekávané chování akcí kalendáře

Opravy:

 • Pravidla: oprava pro chybějící cílové složky při vytváření pravidel Přesunout do složky nebo Kopírovat do složky

 • Kalendář: Oprava pro události v kalendáři, které se v macOS Mojave (10.14 a vyšší) těžko čtou, když je v obecných předvolbách systému nastavený tmavý vzhled

 • Synchronizace s účty Google: Outlook teď uživatele znovu vyzve k ověření v případě změny hesla Google.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.19 (181020)

Známé problémy:

 • Kalendář: Události v kalendáři se v macOS Mojave (10.14 a vyšší) těžko čtou, když je v obecných předvolbách systému nastavený tmavý vzhled.

  • Oprava bude dostupná v příští aktualizaci.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Opravy:

 • Žádné

Verze: 16.19 (181018)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Kalendář se teď synchronizuje prostřednictvím technologie REST namísto Webových služeb systému Exchange (EWS).

  • Nový model pro sdílení kalendářů! Další informace najdete v našem blogovém příspěvku

  • Informace o sdílení kalendářů v různých verzích Outlooku najdete v tomto článku

  • Organizátoři budou teď mít možnost omezit přeposílání schůzek.

  • Tyto funkce se budou zákazníkům pomalu zavádět v nadcházejících týdnech.

Opravy:

 • Opravy chyb, které byly uvedené v předchozích poznámkách k verzi jako známé problémy

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.19 (181015)

Známé problémy:

 • V některých instancích Outlooku náhodně dochází k chybovému ukončení. Tento problém aktivně prošetřujeme a pracujeme na opravě.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšené možnosti správy pro správce:

  • Možnost zabránit uživatelům v tom, aby přidávali podrobnosti online schůzky k událostem

   • Nový logický klíč předvolby v doméně předvoleb Outlooku: DisableSkypeMeeting 

   • Když tuto možnost vynutíte v konfiguračním profilu, podpisy se v Outlooku zobrazí jako zakázané.

   • Poznámka: K online schůzkám se stále dá připojit, ale nedají se přidat k novým událostem.

Nabídka pro schůzku – skypová schůzka – zakázáno

Pás karet pro schůzku – skypová schůzka – zakázáno

Opravy:

 • Karta kontaktu: Přepracovaná karta se teď zobrazuje (předchozí známý problém).

 • Karta kontaktu: Při zobrazení karty kontaktu z karty události se teď karta kontaktu zavře správně.

 • Počasí v kalendáři: Poloha pro informace o počasí už není zaseknutá na možnosti Automaticky aktualizovat polohu.  

 • Kalendář: První den v týdnu v části Předvolby Outlooku > Kalendář už se nepřepíná na neděli.

Verze: 16.19 (181010)

Známé problémy:

 • Karta kontaktu: Místo nové karty se zobrazuje aktuální produkční karta.

 • V některých instancích Outlooku náhodně dochází k chybovému ukončení. Tento problém aktivně prošetřujeme a pracujeme na opravě.

Opravy:

 • Psaní zpráv: Opravili jsme chybu, ke které docházelo při vkládání obrázků a adres URL do textu zprávy a výběru možnosti Vložit a přizpůsobit styl.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Verze: 16.19 (181007)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšené možnosti správy pro správce:

  • Uživatelům můžete bránit v přidávání osobních účtů do Outlooku.

   • Nový klíč předvolby v doméně předvoleb Outlooku: AllowedEmailDomains

   • Zadejte matici povolených domén pomocí regulárních výrazů.

   • Příklad příkazu: defaults write com.microsoft.Outlook AllowedEmailDomains -array "'contoso\\.com$'"

   • Bránění v přidávání osobních účtů

  • Můžete nastavit vlastní místo pro předpověď počasí v kalendáři.

   • Nový klíč předvolby v doméně předvoleb Outlooku: DefaultWeatherLocation

   • Zadejte místo jako řetězec ve formátu, který se zobrazuje při vyhledávání míst pro předpověď počasí.

   • Příklad příkazu: defaults write com.microsoft.Outlook DefaultWeatherLocation -string 'San Francisco, CA' 

   • Vlastní místo pro předpověď počasí v kalendáři

  • Uživatelům můžete bránit ve vytváření a úpravách podpisů v Outlooku.

   • Nový logický klíč předvolby v doméně předvoleb Outlooku: DisableSignatures

   • Když tuto možnost vynutíte v konfiguračním profilu, podpisy se v Outlooku zobrazí jako zakázané.

   • Zakázané podpisy

Opravy:

 • Kontakty: Vylepšili jsme práci s fotkami kontaktů zobrazovanými v poště a kalendáři.

 • Karta kontaktu: Provedli jsme opravu, aby se zobrazovala správná fotka kontaktu.

 • Pravidla: Vylepšili jsme zpracování chyb u pravidel s distribučními seznamy, které už nejsou platné.

 • Doplňky: Provedli jsme opravu, aby se vracely správné typy příjemců. 

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.18 (180926)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Popisky citlivosti

  • Pokud jste přihlášení pomocí pracovního účtu Microsoft 365, najdete při psaní e-mailu nebo vytváření dokumentu na kartě Domů nové tlačítko Citlivost.

  • Pokud vám správce nakonfiguroval popisky citlivosti, můžete pomocí tohoto tlačítka nastavit pro e-mail nebo dokument potřebnou úroveň citlivosti.

  • Další informace najdete v dokumentaci tady: https://aka.ms/officemipdocs

Opravy:

 • Pošta: Delegáti už nevidí zprávy označené jako soukromé.

 • Pošta: Vložené obrázky se zobrazují správně v jiných koncových bodech, jako je Outlook Web Access, Outlook Mobile atd.

 • Pošta: Při vkládání a přizpůsobování formátování se zachovají odrážky a číslování.

 • Pošta: Opravili jsme černou čáru, která se zobrazovala v textu při psaní zprávy.

 • Kalendář: Výjimka z opakované schůzky vytvořená delegátem už nezmizí.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.18 (180924)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšený boční panel kalendáře

  • Vylepšili jsme boční panel kalendáře

  • Kalendáře jsou seskupené smysluplnějším způsobem podle účtů. Odebrali jsme část Moje kalendáře (to stejné platí pro kategorie Lidé, Úkoly a Poznámky).

  • Kategorie byly odebrány z jednotlivých kalendářů a zobrazují se pouze v mřížce kalendáře.

Vylepšený boční panel kalendáře

 • Šifrování zpráv Office 365

  • Při psaní e-mailů máte na kartě Možnosti k dispozici tlačítko Šifrovat, které nově podporuje službu Šifrování zpráv Office 365 s možností Pouze šifrování.

  • Jsou u něj pěkně pohromadě také další možnosti, například Nepřeposílat, a šablony IRM, které byly dříve pod tlačítky Oprávnění a Zabezpečení.

Nová možnost šifrování s podporou služby Šifrování zpráv Office 365, možnost Nepřeposílat a šablony IRM

 • Na kartě Možnosti je také samostatné tlačítko Podepsat. Tato možnost byla dříve pod tlačítkem Zabezpečení.

Samostatné tlačítko Podepsat na kartě Možnosti

Opravy:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.18 (180919)

Opravy:

 • Souhrnná karta k cestovní rezervaci: Datum odbavení nebo přihlášení v hotelu pro celodenní události už se zobrazuje správně.

 • Kalendář: Celodenní události v různých časových pásmech se zobrazují správně.

 • Kalendář: Opravili jsme vynucení pravidla Nepřeposílat pro pozvánky na schůzku.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.18 (180911)

Opravy:

 • Celkově: Vylepšená stabilita v macOS Mojave

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Žádné

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.18 (180910)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšené možnosti konfigurace pro správce:

  Automatické přidání účtu Microsoft 365 při prvním spuštění, pokud adresa poštovní schránky neodpovídá aktivační adrese pro Office

  • Nový klíč předvolby v doméně předvoleb Outlooku: DefaultEmailAddressOrDomain

  • Zadání celé e-mailové adresy nebo domény, která se má přidat do Outlooku, jako řetězce

  • Při zadávání domény se použije místní část aktivační adresy s určenou doménou.

  • Pokud je například aktivační e-mailová adresa pro Office uzivatel@contoso.biz, ale do Outlooku se má přidat uzivatel@contoso.com.

  • Příklad příkazu: defaults write com.microsoft.Outlook DefaultEmailAddressOrDomain -string "contoso.com"

Opravy:

 • Přístupnost: VoiceOver oznamuje správně název tlačítka pro možnost Soukromá/Veřejná v okně Ochrana osobních údajů v dialogu Vytvořit skupinu.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.18 (180903)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšené možnosti správy pro správce:

  • Znemožnění importu nebo exportu položek Outlooku pro uživatele

  • Nové předvolby pro doménu předvoleb Outlooku: DisableImportDisableExport

  • Vynucený konfigurační profil, který zajistí zobrazení v zakázaném stavu v nabídce Soubor a na pásu karet

Zakázané položky nabídky pro import nebo export pomocí nové možnosti pro správce

Zakázaná tlačítka pro import nebo export na pásu karet pomocí nové možnosti pro správce

Opravy:

 • Karta kontaktu: Podrobnosti o organizaci se na kartě kontaktu zobrazují správně (dříve ohlášený problém).

 • Kalendář: Tisk kalendáře na macOS Mojave probíhá správně.

 • Kalendář: Celodenní události v různých časových pásmech se zobrazují správně.

 • Hledání: Rozsahy hledání (třeba aktuální složka, podsložky apod.) se už při hledání nevypnou.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.18 (180828)

Opravy:

 • Hledání: Tlačítka pro rozšířené hledání na pásu karet už nejsou zakázaná při hledání veškeré pošty.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Karta kontaktu: Podrobnosti o organizaci se na kartě kontaktu nemusí zobrazit (z předchozí aktualizace).

Verze: 16.18 (180827)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšené možnosti správy pro správce:

  • Skrytí textu „Víte to? Outlook podporuje účty Google, Yahoo! a iCloud.“ v dialogu s úspěšným nastavením účtu

   • Nový klíč předvolby: HideCanAddOtherAccountTypesTipText

   • Příklad příkazu: defaults write com.microsoft.Outlook HideCanAddOtherAccountTypesTipText -bool TRUE

Opravy:

 • Karta kontaktu: Přepracovaná karta se teď zobrazuje (předchozí známý problém).

 • Pošta: V seznamu zpráv se už nezobrazují prázdné řádky, když je podokno čtení umístěné vpravo.

 • Podpisy: Při kliknutí na hypertextový odkaz v náhledu podpisu se teď odkaz otevře v okně prohlížeče.

 • Šablony: Zprávy odeslané pomocí některé šablony se už nebudou seskupovat do stejné konverzace. 

Známé problémy:

 • Karta kontaktu: Podrobnosti o organizaci se na kartě kontaktu nemusí zobrazit.

Verze: 16.17 (1808122)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšené možnosti konfigurace a správy pro správce:

  • Automatické přidání poštovních schránek Microsoft 365 při prvním spuštění

   • Když je parametr OfficeAutoSignIn nastavený na TRUE, při prvním spuštění se přidají poštovní schránky.

  • Vynucení předvoleb přes konfigurační profil macOS

   • Když předvolby nastavíte jako vynucené, budou zakázané a nepůjdou změnit.

Spravovaná předvolba v Outlooku

Opravy:

 • Kalendář: Časy událostí už nejsou po změně letního času o hodinu posunuté.

 • Pošta: Klávesová zkratka pro přílohy (Cmd+E) teď funguje při psaní (přidat) a čtení (stáhnout vše).

 • Celá obrazovka: Při odpovědi na schůzku s komentáři se teď okno odpovědi zobrazí s fokusem.

 • Skupiny: Zaškrtávací políčko Sledovat v doručené poště se teď zobrazuje na kartě Skupina.

 • Podpisy: Při úpravě názvu podpisu v okně editoru se teď aktualizuje záhlaví okna.  

Známé problémy:

 • Karta kontaktu: Místo přepracované karty se zobrazuje aktuální produkční karta.

Verze: 16.17 (180816)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • V Outlooku teď můžete vytvářet schůzky přes Teams:

Klikněte na Schůzka přes Teams na kartě Schůzka organizátora na pásu karet a přidejte podrobnosti o schůzce.

Tlačítko Schůzka přes Teams na pásu karet

Do textu události se přidá odkaz Připojit se ke schůzce Microsoft Teams a podrobnosti o schůzce.

Odkaz Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams v textu události

Tato funkce se předplatitelům Microsoft 365 zavádí postupně, takže ji nemusíte vidět hned

Opravy:

 • Kalendář: Ukazatel aktuálního času se už v mřížce kalendáře překrývá s popisky hodin.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.17 (180813)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Hledání bylo vylepšeno tak, abyste všechno našli rychleji:

Historie hledání a návrhy se zobrazí při umístění kurzoru do vyhledávacího pole ještě předtím, než začnete psát.

Historie hledání a návrhy

Historie hledání a návrhy se během psaní aktualizují.

Hledání během psaní

Nové tlačítko Aktuální poštovní schránka na kartě hledání na pásu karet umožňuje hledání ve vybrané poštovní schránce.

Prohledání aktuální poštovní schránky

Opravy:

 • Seznam položek: Při kliknutí sekundárním/pravým tlačítkem na záhlaví se teď zobrazí místní nabídka pro volbu sloupců.

 • Skupiny: Tlačítko Odebrat z kalendáře se už nezobrazuje u zrušených schůzek ve složkách skupin.

 • Mimo kancelář: Textové oblasti teď mají šedé pozadí, když tato funkce není povolená.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.17 (180808)

Opravy:

 • Ověřování: Vylepšené ověření pro zamezení duplicitních identit Kerberos a zbytečných výzev k zadání přihlašovacích údajů

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.17 (180806)

Opravy:

 • Karty s přehledem cestovních rezervací: Tlačítko Zobrazit v kalendáři teď funguje.

 • Kalendář: Navigace pomocí klávesnice se už nezacykluje v oddílu Moje kalendáře.

 • Podpisy: Při kliknutí na Uložit po uložení nového názvu podpisu se už nezobrazuje chyba.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.17 (180802)

Opravy:

 • Pošta: Při rozbalení konverzace v seznamu zpráv se už nevybírají náhodné zprávy.  

 • Kalendář: Outlook už po spuštění nezobrazuje prázdné zobrazení kalendáře.

 • Kalendář: Při přijetí schůzky bez odpovědi se už nevytvoří zpráva ve složce Koncepty.

 • Online schůzky: Odkaz „První online schůzka?“ v textu schůzky byl aktualizován na nový článek nápovědy.

 • Připomenutí: Outlook se už nesnaží automaticky zavřít připomenutí opakované události, když se připomenutí této události a předchozí události překrývají.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.16 (180726)

Opravy:

 • Ověřování: Outlook už nezobrazuje výzvu, že účet Kerberos je neplatný, pokud je závislý na zprostředkovateli třetí strany.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.16 (180724) 

Opravy:

 • Kalendář: Události vytvořené v Outlooku pro Mac se teď synchronizují s ostatními aplikacemi Outlook.

 • Pošta: VoiceOver teď oznamuje, že byli odebráni příjemci z polí Komu, Kopie a Skrytá.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.16 (180718)  

Opravy:

 • Pošta: Tlačítko pro pořadí řazení v záhlaví seznamu zpráv už není oříznuté (dříve známý problém).

 • Pošta: V záhlaví seznamu zpráv už není možné zobrazit místní nabídku.

 • Skupiny: U zrušených schůzek ve skupinách se už nezobrazuje tlačítko Odebrat z kalendáře.

 • Podpisy: Jméno v podpisu teď můžete upravit přímo v okně editoru podpisu.

Jméno v podpisu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.16 (180713)  

Známé problémy:

 • Pošta: Tlačítko pro pořadí řazení v záhlaví seznamu zpráv je oříznuté.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Předvolby: Informace o inteligentní službách Office jsou teď v předvolbách zabezpečení a ochrany osobních údajů.

Opravy:

 • Účty: Při změně výchozího účtu se teď změní i výchozí složky kalendáře a kontaktů.

Verze: 16.16 (180712)  

Opravy:

 • Pro události a zprávy s příznakem se teď zobrazují připomínky (v předchozí verzi s tím byl známý problém).

 • Navigace pomocí klávesnice: Pokud přeskakujete na složky pomocí kláves s písmeny, fokus teď zůstane na vybrané složce.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.16 (180710)  

Známé problémy:

 • Pro události a zprávy s příznakem se nezobrazují připomínky.

Opravy:

 • Karta kontaktu: Při otevření z karty kontaktu se v okně rychlých zpráv zobrazí jméno kontaktu.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Verze: 16.16 (180709)  

Opravy:

 • Účty Google: Z pozvánek se teď dají přijímat a odmítat schůzky (dřívější známý problém).

 • Online archiv: Archivační poštovní schránky jsou teď pro určité servery správně rozpoznávány.

 • Pošta: U některých účtů IMAP už se neduplikují zprávy při přesouvání mezi složkami.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.16 (180705)  

Známé problémy:

 • Účty Google: Z pozvánek se nedají přijímat ani odmítat schůzky. Tento problém vyřešíte restartováním aplikace.

Opravy:

 • Kalendář: Opravili jsme problém s vysokým využitím procesoru při synchronizaci s Exchangem 2010.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Verze: 16.16 (180702)  

Opravy:

 • Pošta: Při vkládání obsahu v okně pro psaní už v aplikaci nedochází k chybě (dřívější známý problém).

 • Pošta: Přílohy se teď v Mojave OS (macOS 10.14 Beta) zobrazují správně.

 • Pošta: Při přidávání připomenutí k e-mailu s přílohami už v aplikaci nedochází k chybě.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.16 (180627)  

Známé problémy:

 • Chyba při vkládání obsahu v okně pro psaní

Opravy:

 • Kalendář: Výsledky hledání pro aktuální složku se zobrazují správně a možnost pro všechny události je vybraná.

 • Přístupnost: Vylepšení VoiceOveru v okně pro podpisy

 • Předvolby: V jazycích se zápisem zprava doleva se tlačítko Zobrazit vše zobrazuje ve správném umístění.

 • Výkon: Rychlejší přepínání mezi modulem pošty a kalendáře

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Verze: 16.15 (180620)  

Opravy:

 • Pošta: Oprava občasných chybových ukončení při otevření zašifrovaných e-mailů s přílohami

 • Kalendář: Oprava zajišťující podporu synchronizace funkce pro neodeslání odpovědi se serverem a správné zobrazení odpovědi účastníka ve všech klientech Outlook

 • Přístupnost: Opravy pro prostředí pro vytváření skupin a odstraňování kontaktů

 • Celkově: Běžící Outlook už nepoužívá vysoce výkonný GPU

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.15 (180611)  

Opravy:

 • Kalendář: Oprava zobrazování nesprávného časového pásma u událostí a karet kalendáře

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Přidali jsme možnost spravovat členy skupin Microsoft 365 prostřednictvím místní nabídky otevírané kliknutím pravým tlačítkem. Jednoduše kliknete pravým tlačítkem na uzel skupiny a vyberete Zobrazit členy.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.15 (180602)  

Opravy:

 • Přístupnost: Vylepšení pro klávesnici u zobrazení pro vytváření pošty při hledání kontaktů prostřednictvím adresáře

 • Doplňky: Oprava problému se zavedením doplňku pro položky pošty bez podpory rozšiřitelnosti

 • Pošta: Oprava občasného chybového ukončení při načítání příloh

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.15 (180530) (včetně oprav vydaných ve verzi 16.15.180528 a 16.15.180523)  

Opravy:

 • Skupiny: Oprava chyby aplikace, ke které docházelo při pokusu o odebrání členů skupiny, když byl Outlook offline

 • Kontakty: Oprava chyby při ukládání kontaktních informací v některých scénářích

 • Kontakty: Oprava chyby, při které se pro některé nebo všechny kontakty zobrazovaly šedé kroužky namísto avatarů nebo iniciál

 • Kalendář: Oprava problémů se synchronizací, ke kterým docházelo, když byla poštovní schránka uživatele převedena do režimu místního blokování pro archivaci nebo blokování z důvodu soudního sporu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Žádné

Verze: 16.14 (180520)

Opravy:

 • Pošta: Opravili jsme problém, při kterém se pro účty IMAP duplikovaly e-maily při přesunutí do jiné složky.

 • Kalendář: Oprava nesprávného uživatelského prostředí, které se zobrazovalo při pokusu o přetažení schůzek z jednoho účtu do druhého v zobrazení mřížky kalendáře

 • Přístupnost: Vylepšení fokusu klávesnice pro karty událostí kalendáře

 • Přístupnost: Vylepšení VoiceOveru při odstraňování kontaktů pomocí klávesy Backspace v okně pro psaní zprávy

 • Pošta: Oprava problému s odskakováním záhlaví e-mailové zprávy při používání posouvání dvěma prsty na trackpadu nebo při používání myši Magic Mouse

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Při vytváření pozvánek na schůzky se na pásu karet okna pro vytváření schůzky zobrazuje šedé, nefunkční tlačítko pro schůzku aplikace Teams. Tento problém bude odstraněn v příští verzi pro účastníky programu Insider Fast. 

Verze: 16.14 (180513)

Opravy:

 • Celkově: Opravili jsme problém s ořezáváním textu na levé straně panelu předvoleb Outlooku, když byl jazyk nastavený na němčinu.

 • Pošta: Podpisy na panelu podpisů se teď dají přejmenovat pomocí klávesy Return.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy. 

Verze: 16.14 (180509)

Opravy:

 • Pošta: Opravili jsme chybu, kvůli které v nabídce pro filtrování seznamu zpráv chyběla položka Uspořádat podle.

 • Pošta: Opravili jsme problém s nesprávnou fotkou kontaktu v záhlaví zprávy při delegování.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy. 

Verze: 16.14 (180507)

Opravy:

 • Podpora: Opravili jsme oznámení o příchozích zprávách podpory na stavovém řádku.

 • Přístupnost: Vylepšili jsme možnosti VoiceOveru pro podpisy.  

 • Kalendář: Opravili jsme chybu způsobující chybové ukončení, která souvisela s widgetem Počasí v mřížce kalendáře.

 • Kalendář: Opravili jsme dlouho se vyskytující chybu, kvůli které se odrážky v pozvánkách na schůzky převáděly na otazníky.

 • Pošta: Opravili jsme nesprávné datum přijetí u odeslaných zpráv, které byly dříve ve složce Koncepty.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy. 

Verze: 16.14 (180502)

Opravy:

 • Pošta: Opravili jsme chybu, při které v systémech Yosemite a El Capitan docházelo k tomu, že při psaní zprávy aplikace přestala reagovat (známý problém z poslední aktualizace).

 • Pošta: Opravili jsme sporadický problém s nesprávným řazením v poli Od.

 • Přístupnost: Vylepšili jsme možnosti VoiceOveru v dialogovém okně pro nastavení opakování schůzky.

 • Přístupnost: Vylepšili jsme možnosti VoiceOveru v dialogovém okně pro hledání místností pro schůzky.

 • Přístupnost: Vylepšili jsme možnosti VoiceOveru v dialogovém okně Podpisy.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy. 

Verze: 16.14 (180430)

Známé problémy:

 • Někdy se Outlook v systému Yosemite nebo El Capitan zablokuje při vytváření zprávy

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Pošta: Animované GIFy se teď animují v okně pro psaní e-mailů.

Opravy:

 • Pošta: V okně editoru se nedá změnit velikost obrázků, grafu ani obrázku SmartArt (známý problém z předchozí aktualizace).

 • Pošta: oprava pro třídění akcí při najetí myší, které se někdy nezobrazují při najetí myší v seznamu zpráv

 • Přístupnost: vylepšení VoiceOveru a navigace pomocí klávesnice při vytváření skupin

 • Přístupnost: Ovládací prvek pro výběr data Poslat později je teď k dispozici prostřednictvím VoiceOveru a navigace pomocí klávesnice.

Verze: 16.13 (180422)

Známé problémy:

 • Pošta: V okně editoru se nedá změnit velikost obrázků, grafu ani obrázku SmartArt.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Synchronizace: Pokud jste na baterii a kaptivní (předplacené) síti nebo síti se sdíleným připojením (tethering), synchronizace speciálních složek a složek oblíbených položek bude optimalizována kvůli úspoře prostředků.

 • Účty: Vylepšili jsme funkci automatické konfigurace pro poštovní schránky Microsoft 365 kvůli větší spolehlivosti při nastavování účtu

Opravy:

 • Pošta: Koncepty, které jste zahodili, už se neukládají.

 • Kalendář: Navrhovaný čas už nemění původní čas v záhlaví zprávy.

 • Kalendář: Kliknutí na název kalendáře už nezpůsobí zrušení zaškrtnutí u dalších vybraných kalendářů.

 • Kalendář: Čísla týdnů v zobrazení měsíce odpovídají minikalendáři.

 • Přílohy: Přílohy s určitým formátem souboru se ukládají správně.

 • Delegování: oprava pro otevírání sdílených kalendářů s úplnými oprávněními týkající se uživatelů, kteří používají hybridní delegování

 • Přístupnost: Při používání VoiceOveru se popisek data u možnosti Poslat později oznamuje správně.

 • Přístupnost: Při používání VoiceOveru se popisek pole Od při psaní e-mailu oznamuje správně.

 • Modul plug-in: oprava chyby pro uživatele se starší verzí modulu plug-in Zoom

Verze: 16.13 (180416)

Opravy:

 • Pošta: Store a doplňky se zobrazují.

 • Kalendář: VoiceOver funguje pro čísla týdnů v minikalendáři.

 • Kalendář: Po zrušení schůzky v offline režimu už se nezobrazuje chyba synchronizace.

 • Skupiny: V nově vytvořené skupině funguje automatické přihlašování nových členů.

 • Úkoly: Datum připomenutí reflektuje změny termínu splnění.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy. 

Verze: 16.13 (180411)

Opravy:

 • Kalendář: Formátování události otevřené ze souboru ICS se při uložení zachová.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Doplňky pro Office: Chybí Store a doplňky; oprava se připravuje pro příští aktualizaci.  

Verze: 16.13 (180409)

Opravy:

 • Pošta: VoiceOver správně přečte i e-maily bez zobrazovaného jména.

 • Pošta: Opravili jsme problém způsobující chybové ukončení při psaní e-mailů.

 • Kalendář: Při tisku se zobrazuje počáteční a koncové časové pásmo.

 • Kalendář: Opravili jsme problém s úpravou výskytu pro opakované celodenní události.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.13 (180404)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Skupiny: Začneme zavádět možnost přidání nebo odebrání členů z karty skupiny.

Přidání a odebrání členů skupiny

Opravy:

 • Skupiny: Na bočním panelu se zobrazí aktualizovaný název.

 • Delegování: Záhlaví pošty teď zobrazuje informace o účastnících schůzky přijaté delegátem.

 • Pošta: Bylo opraveno chybové selhání při otevření zprávy IMAP.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.13 (180401)

Opravy:

 • Kalendář: Při nastavení delegování se zobrazuje správný informační panel.

 • Sdílené poštovní schránky: Automaticky synchronizujte sdílené poštovní schránky pomocí nové možnosti v části Účet > Upřesnit.

Možnost pro automatickou synchronizaci sdílené poštovní schránky

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.13 (180329)

Opravy:

 • Schůzky: Delegáti teď můžou plánovat online schůzky pomocí e-mailových adres účtů objektů zabezpečení.

 • Psaní zpráv: K dispozici jsou teď písma Century a Century Gothic.

 • Hledání: Při hledání podle kalendářního data se teď zobrazují výsledky pro správné datum.

 • Pošta: Vložené obrázky už se v seznamu příloh u částečně stažených zpráv nezobrazují šedě.

 • Podpora: Aplikace už se při kliknutí na možnost Kontaktovat podporu bez připojení k síti nezablokuje.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.13 (180327)

Opravy:

 • Vyhledávání: K zahájení vyhledávání už není potřeba stisknout klávesu Return. Obnovilo se tak dřívější chování.

 • Pošta: Už nedochází k zablokování aplikace při pokusu o otevření některých e-mailů ve formátu prostého textu.

 • Pošta: Přílohy se teď dají přidat i do odpovědí a přeposílaných zpráv převedených z formátu prostého textu do formátu HTML.

 • Kalendář: U pozvánek se zobrazuje možnost Odebrat z kalendáře, i když už jsou odmítnuté.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.12 (180320)

Opravy:

 • Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.12 (180318)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšený editor podpisů: Teď máte k dispozici větší okno pro vytváření a úpravu podpisů s různými možnostmi formátování a také s možností vkládat obrázky, alternativní text, odkazy a tabulky. Další informace o vylepšeném editoru najdete v článku o podpisech publikovaném na blogu o Outlooku.

Opravy:

 • Pravidla: Serverová pravidla obsahující chyby jsou teď zvýrazněná při prvním zobrazení v seznamu pravidel.

 • Místní nabídka: Při použití kombinace kláves Shift-F10 a výběru možnosti pomocí klávesnice už se nepřehrává zvuk chyby.

 • Filtry: V podnabídce v horní nabídce Zobrazení už se nezobrazují duplicitní možnosti filtrování.

 • Předvolby: Součástí předvoleb Počet odznáčků v nastavení Oznámení a zvuky je teď možnost zahrnout poštovní schránky delegáta.  

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.12 (180314)

Opravy:

 • Editor: Při vkládání tabulek z Excelu do Outlooku je teď k dispozici možnost Přizpůsobit styl cílové tabulce.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce. 

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.12 (180312)

Opravy:

 • Kalendář: Pro účty IMAP a POP se teď schůzky převedené z událostí odesílají správně.

 • Kalendář: Při odpovídání pomocí možnosti Neposílat odpověď se teď odpověď správně uloží.

 • Účty Google: Výběr složek v rozšířeném vyhledávání teď zobrazuje složky v účtech Google.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Připomenutí: Outlook už nebude zobrazovat připomenutí minulých výskytů z opakující se řady ani připomenutí pro dokončenou řadu.  

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.12 (180308)

Opravy:

 • Opravili jsme známý problém z poslední aktualizace – obsah zprávy v podokně čtení se teď pro místní poštovní schránky Exchange zobrazuje správně.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.12 (180306)

Známý problém:

 • Obsah zprávy v podokně čtení se pro místní poštovní schránky Exchange zobrazuje jako prázdný. Pracujeme na nasazení opravy, která tento problém vyřeší.  

Opravy:

 • Počasí v kalendáři: Hodnoty teploty se už nepřepínají ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita nebo naopak. Jde o opravu známého problému z minulé aktualizace.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Verze: 16.12 (180305)

Známý problém:

 • Počasí v kalendáři: Hodnoty teploty se přepínají ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita nebo naopak.  

Opravy:

 • Text v celé aplikaci, včetně záhlaví seznamu zpráv a stavového řádku, je teď správně přeložený do jazyka systému.

 • Kalendář Google: Celodenní opakované události vytvořené v Kalendáři Google na webu se teď v kalendáři Outlooku zobrazují správným způsobem (opravili jsme chybu, kdy se nesprávně zobrazovaly přes více dnů).

 • Nová karta kontaktu: Telefonní čísla uložená v místních kontaktech se teď zobrazují společně s čísly z adresáře.

 • Nová karta kontaktu: Při vytváření zprávy nebo schůzky teď můžete kartu kontaktu zobrazit pomocí klávesnice tak, že vyberete kontakt pomocí klávesy Shift a šipky a pak stisknete mezerník.

 • Online archiv: Na stavovém řádku pro složky Online archivu se teď správně zobrazují celkové počty položek a počty nepřečtených.

 • Delegování: U zpráv a pozvánek na schůzky odeslaných delegáty jménem nadřízeného se teď zobrazuje kontaktní fotka delegáta místo fotky nadřízeného. 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Verze: 16.12 (180227)

Opravy:

 • Vylepšení stability a výkonu

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.12 (180226)

Opravy:

 • Online archiv: Zprávy a přílohy se teď správně synchronizují, když kliknete na složky online archivu nebo je rozbalíte (synchronizace na vyžádání) – namísto toho, aby se synchronizovaly všechny položky, aniž byste nejprve přešli do konkrétních složek.

 • Kalendář Google: Pozvánky na schůzky se teď správně odesílají – už se tedy nepřesouvají do pošty k odeslání s chybou, že jde o neočekávané datum.

 • Pravidla: Serverová pravidla obsahující neplatné kontakty nebo distribuční seznamy, jejichž platnost vypršela, jsou teď v seznamu pravidel zvýrazněná, aby se dala snadno opravit a uložit zpátky na server.

 • Google IMAP: Existující účty Google přidané jako IMAP jsou teď správně upgradovány ze základního ověřování na ověřování OAuth. Další informace o této funkci najdete v našem článku o ověřování Google publikovaném na blogu o Outlooku.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.11 (180223)

Opravy:

 • Kalendář: Události už se v zobrazení týdne pro týden, kdy začíná nebo končí letní čas, nezobrazují jako posunuté o hodinu.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.11 (180221)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Nová karta události v kalendáři: Stačí kliknout na událost nebo u ní stisknout mezerník, abyste zobrazili podrobnosti a provedli rychlé akce, například přijetí nebo odmítnutí, úpravu odpovědi nebo připojení k online schůzce. Další informace o nové kartě události najdete v našem článku o kartě události publikovaném na blogu o Outlooku.

Opravy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné opravy.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.11 (180220)

Opravy:

 • Vylepšené funkce aplikace Lidé: Když při vytváření nového e-mailu nebo události kliknete na příjemce, zobrazí se jeho karta kontaktu, která má novou podobu. Když pak stisknete klávesu Delete, příjemce se odebere a není třeba napřed zavřít jeho kartu. Další informace o nové kartě kontaktu najdete v článku o aplikaci Lidé publikovaném na blogu o Outlooku.

 • Zobrazení druhého časového pásma: Když do mřížky kalendáře přidáte druhé časové pásmo, zobrazí se nově popisek pro výchozí časové pásmo. Další informace o nových funkcích časových pásem najdete v článku o aplikaci Kalendář publikovaném na blogu o Outlooku.

 • Nastavení počátečního a koncového časového pásma: Když přetáhnete událost v mřížce kalendáře nebo změníte její velikost (dobu trvání), zůstane teď koncový čas správně nastavený ve správném koncovém časovém pásmu.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.11 (180214)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšené prostředí Lidé: Karta kontaktu byla přepracována tak, aby důležité podrobnosti kontaktu byly hned na očích. Kliknutím na nějaké jméno ve zprávách nebo událostech se dostanete k adresám pro zasílání e-mailů a rychlých zpráv, telefonním číslům a jiným podrobnostem, třeba organizačnímu diagramu. Vyžaduje aktivaci prostřednictvím předplatného Microsoft 365. Další informace najdete v článku o aplikaci Lidé publikovaném na blogu o Outlooku. 

 • Zobrazení druhého časového pásma: Do mřížky kalendáře si můžete přidat druhé časové pásmo, takže uvidíte zároveň svoje a jiné časové pásmo. Druhé časové pásmo zobrazíte tak, že přejdete na Předvolby Outlooku > Kalendář nebo na místní nabídku v mřížce kalendáře. Vyžaduje aktivaci prostřednictvím předplatného Microsoft 365. Další informace najdete v článku o aplikaci Kalendář publikovaném na blogu o Outlooku.  

 • Nastavení časového pásma začátku a konce: Můžete plánovat události, které začínají a končí v různých časových pásmech, jako jsou lety přes několik časových pásem. Jednoduchým přepnutím časového pásma na pásu karet nebo v horní nabídce schůzky zobrazíte rozevírací seznam časových pásem.

 • Přizpůsobení gesta potáhnutí prstem: Při potáhnutí prstem doleva a doprava na trackpadu v seznamu zpráv můžete zvolit, jaká akce se u zprávy použije. Mezi dostupné akce patří Odstranit, Archivovat, Označit jako přečtené, Označit příznakem a Žádná, kdy je toto gesto zakázané. Vyžaduje aktivaci prostřednictvím předplatného Microsoft 365. Další informace najdete v článku o gestech potáhnutí prstem publikovaném na blogu o Outlooku. 

Opravy:

 • Psaní zprávy: Předvolba automatických oprav Nahrazovat text během psaní teď po restartování zůstane zakázaná.

 • Kalendář: Pozvánky se teď dají odmítnout, pokud si organizátor nevyžádal žádnou odpověď.

 • Hledání: Výsledky se už nevymažou, když kliknete na možnosti kritérií hledání a stisknete klávesu Enter. 

 • Online archiv: Příjemci v záhlaví zpráv v online archivu se teď zobrazují správně.

 • Navigace pomocí klávesnice: Místní nabídku si teď kdekoli v aplikaci můžete zobrazit pomocí zkratky Shift-F10.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.11 (180206)

Opravy:

 • Skupiny: vylepšené popisování hostů u funkce pro vytvoření skupiny

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.11 (180205)

Opravy:

 • Pošta: Při přeposílání zpráv od uživatelů Apple Mail už nedochází ke ztrátám příloh.

 • Pošta: Byl vylepšen výkon u nastavení IMAP, kdy se při ukončení aplikace trvale odstraňují zprávy z koše.

 • Pošta: Okno se už nerozšiřuje mimo viditelnou obrazovku při rozbalení úplného seznamu příjemců v záhlaví zprávy, pokud jich je více, než se vejde do zobrazení.

 • Kalendář: Byly přidány položky nabídky pro akce Další a Předchozí den/týden/měsíc v horní nabídce Zobrazení a jsou spojené s existujícími klávesovými zkratkami (Command-šipka vpravo, respektive Command-šipka doleva). 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.11 (180130)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • U účtů Google IMAP se teď k ověřování přihlášením přes webový prohlížeč používá OAuth. Další podrobnosti najdete v příspěvku na našem blogu. Má to následující výhody:

  • Pro tento účet už nemusíte nastavovat možnost Povolit méně bezpečné aplikace.

  • Při zapnutém dvoustupňovém ověření už není zapotřebí heslo aplikace.

Opravy:

 • Pošta: Do počtu nepřečtených zpráv v oznámení na ikoně Outlooku v doku se už nezapočítávají nepřečtené zprávy z delegovaných poštovních schránek.

 • Pošta: Při přijetí určitých odpovědí na schůzku už hlavní okno není roztažené za zobrazitelnou oblast.

 • Pošta: Při prohlížení určitých zpráv, jejichž zobrazení bylo zaseknuté, se teď můžete normálně posouvat nahoru a dolů.

 • Pravidla: Vylepšené ošetření chyb při odstraňování a úpravách serverových pravidel

 • Pravidla: Vylepšené přesouvání zpráv při vytváření serverových pravidel prostřednictvím položky nabídky Přesunout zprávy

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.10 (180124)

Opravy:

 • Pravidla: Vylepšené ošetření chyb při úpravách serverových pravidel v Outlooku pro Windows a následně pro Mac

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.10 (180120)

Opravy:

 • Účty Google: Příjemcům se teď správně zobrazí soubory připojené ze služby Drive File Stream.

 • Delegování: Zprávy odeslané jménem delegátů se teď zobrazují jako „[hlavní uživatel] jménem [delegáta]“.

 • Pozvánky na schůzky: Náhled mřížky kalendáře v pozvánce už není roztažený.

 • Pozvánky na schůzky: Po odpovědi pomocí akce přijetí, nezávazného přijetí nebo odmítnutí se okno zavře.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.10 (180114)

Opravy:

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikace.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Nově podporujeme Jednotné přihlašování pro doplňky pro Office verze 1.6

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.10 (180109)

Opravy:

 • Opravili jsme tlačítko Zobrazit odpověď, které se u některých typů účtů nezobrazovalo.

 • Opravili jsme chybu překladu v Kalendáři ve finské jazykové verzi.

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikace.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Výsledky hledání se teď zvýrazňují v seznamu zpráv a v podokně náhledu. Tato funkce se bude pomalu zavádět v rámci programu Insider Fast. Podrobnosti najdete v tomto blogovém příspěvku.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.10 (180102)

Opravy:

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikace.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • V buildech Insider Fast je teď dostupná možnost vytvářet skupiny Microsoft 365 Groups. Další informace najdete v tomto blogovém příspěvku

Známé problémy:

 • V buildech v jiném jazyce než v angličtině se po upgradu nezachová nastavení přiblížení nebo oddálení pro nové e-maily

 • Prázdná obrazovka nebo chybová zpráva při přidávání některých účtů Microsoft 365

 • Problémy s vyjmutím/vložením textu ve zprávách ve formátu prostého textu projevující se převedením textu na jeden řádek

Verze: 16.9 (171226)

Opravy:

 • Opravili jsme problém, který se projevoval tak, že se v neanglických verzích Outlooku na pásu karet zobrazovaly popisky v angličtině.

 • Opravili jsme problém, který se projevoval tak, že nefungovala možnost Označit vše jako přečtené po kliknutí pravým tlačítkem myši na složku Doručená pošta přidanou do oblíbených.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšili jsme navigaci pomocí klávesnice mezi podoknem složek, seznamem položek a podoknem náhledu v modulu Pošta.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.9 (171219)

Opravy:

 • Opravili jsme problém, kdy nešla zavřít připomenutí událostí v kalendářích účtů Google

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • V neanglických verzích Outlooku se na pásu karet zobrazují popisky v angličtině. Na řešení tohoto lokalizačního problému pracujeme a v příští verzi už bude opravený.

Verze: 16.9 (171217)

Opravy:

 • Opravili jsme překlad dat v modulu Kalendář ve finštině.

 • Opravili jsme problém, kdy se při psaní e-mailových zpráv v případě změny e-mailové adresy odesílatele odebíraly přílohy. 

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikace.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšili jsme navigaci pomocí klávesnice v okně Hledat lidi a v okně pro napsání e-mailu.

 • Vylepšili jsme chybovou zprávu pro situaci, kdy Outlook narazí na chyby související s režimem offline při odesílání e-mailů chráněných technologiemi správy přístupových práv (RMS nebo IRM).

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.9 (171212)

Opravy:

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikací.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • V kanálu Insider Fast teď vydáváme podporu tabulek při psaní e-mailů. Informace najdete v tomto  blogovém příspěvku .

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.9 (171210)

Opravy:

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikací.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Podokno doplňků bude při přepnutí náhledu e-mailu stále zobrazené na straně.

 • Zrušená událost nebude aktivovat žádná připomenutí.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.9 (171206)

Opravy:

 • Opravili jsme problém, který způsoboval zablokování při načítání velkých e-mailů s formátováním HTML.

 • Opravili jsme problém s výběrem správného účtu Kerberos při ověřování protokolem Kerberos.

 • Opravili jsme problém s tokenizací seznamu e-mailových adres oddělených čárkami v poli Komu.

 • Opravili jsme chybu, kdy se vložené obrázky při odpovídání na e-mail zobrazovaly jako prázdné místo.

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikací.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšili jsme postup konfigurace nového účtu pro účty IMAP v některých známých doménách.

 • Vylepšili jsme navigaci pomocí klávesnice mezi událostmi v mřížce kalendáře, když je vybraných více kalendářů.

 • Vylepšili jsme generování telefonních čísel a přístupových kódů ve Skypu pro firmy, aby se usnadnila vytáčená připojení.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.9 (171129)

Opravy:

 • Opravili jsme problém, kdy při zavření okna kalendáře po vyhledávání v kalendáři docházelo k chybovému ukončení aplikace.

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikací.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Pokud dojde k chybovému ukončení, uložte si prosím podrobnosti tak, že zkopírujete a uložíte protokoly z oddílu Další informace v okně Zasílání zpráv o chybách. Pak nahlaste problém pomocí příkazu Kontaktovat podporu (nabídka Outlooku > Nápověda > Kontaktovat podporu). Pokud máte potíže se spuštěním Outlooku, ohlaste to prosím prostřednictvím fóra pro účastníky programu Insider.

Verze: 16.8 (171126)

Opravy:

 • Možnost Označit jako dokončené teď funguje – z pásu karet, horní nabídky zprávy i místní nabídky (oprava známého problému z předchozí aktualizace).

 • Zprávy se teď dají posílat, i když je jeden z příjemců kontaktem zkopírovaným ze seznamu kontaktů.

 • Tlačítko Zobrazit v kalendáři teď u rezervací souvisejících s cestováním a přehledů doručování zásilek zobrazí správnou událost v kalendáři.

 • Když použijete příkaz VoiceOveru VO-Shift-M, zobrazí se teď místní nabídka pro vybranou událost v mřížce kalendáře.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.  

Verze: 16.8 (171114)

Známé problémy:

 • Možnost Označit jako dokončené nefunguje z pásu karet ani z místní nabídky. E-mailové položky ale stále můžete označovat jako dokončené pomocí ovládacích prvků seznamu zpráv.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšení přístupnosti:

  • VoiceOver teď u vyhledávacího pole oznamuje počet vrácených výsledků hledání. Také u rozšířeného hledání oznamuje kritéria hledání.

  • VoiceOver teď na stavovém řádku (dole) oznamuje chyby synchronizace a oznámení týkající se podpory.

Opravy:

 • Vylepšená stabilita aplikací 

Verze: 16.8 (171111)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Nápisy v prázdné doručené poště: Když v této složce nebudete mít žádné položky, zobrazí se přátelská, inspirativní zpráva.

Opravy:

 • Doručená pošta a ostatní složky se teď synchronizují správně (oprava známého problému z předchozí aktualizace).

 • Při hledání v kalendáři se teď zobrazení seznamu správně aktualizuje i s výsledky.

 • Náhled zprávy už v seznamu e-mailů není oříznutý.

 • Při vytváření nové události v zobrazení kalendáře je teď nově vytvořená událost po uložení nebo odeslání vybraná v mřížce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy. 

Verze: 16.8 (171107)

Známý problém:

 • Doručená pošta nebo jiné složky se nemusí v určitých situacích správně synchronizovat. Oprava se předpokládá v příští aktualizaci. Jako alternativní řešení je možné k zobrazení nové pošty použít prázdnou mezipaměť pro složku.

Opravy:

 • Při vytváření nové zprávy, odpovídání nebo přeposílání se teď text zadaný hned po otevření okna zobrazí správně.

 • Pošta poslaná na účty IMAP se teď zobrazuje ve složce odeslané pošty na všech účtech.

 • Složky na všech účtech teď zobrazují poštu ze sdílených schránek.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Verze: 16.8 (171101)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Opakování z verze vydané 1. listopadu 2017: Integrace OneNotu: Možnost odeslání pošty a schůzek do OneNotu – podrobnosti najdete v blogovém příspěvku (vyžaduje se předplatné Microsoft 365)

Opravy:

 • Zadávání znaků s diakritikou do textu e-mailu nebo události už nezpůsobuje to, že Outlook přestane reagovat. 

 • Plovoucí okna, například automatické dokončování při psaní nebo počasí v kalendáři, teď mají tmavší ohraničení, pokud použijete nastavení Zvýšit kontrast v systému macOS – v části Předvolby systému > Zpřístupnění > Monitor.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy. 

Verze: 16.7 (171029)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Integrace OneNotu: Možnost odeslání pošty a schůzek do OneNotu, díky které si můžete archivovat obsah z Outlooku a mít k němu přístup kdekoli a kdykoli. Podrobnosti najdete v blogovém příspěvku (vyžaduje se předplatné Microsoft 365)

Opravy:

 • Velikost textu v e-mailu v podokně čtení už po spuštění Outlooku není menší ani větší.

 • Při vytváření online schůzky pro událost teď odkazy Připojit se telefonicky obsahují přístupové kódy a není už je tedy nutné při telefonickém připojení zadávat ručně.

 • Čísla týdnů v zobrazení měsíce v mřížce kalendáře a v minikalendáři na postranním panelu se teď shodují, i když předvolba prvního dne týdne v nastavení Outlook > Kalendář neodpovídá předvolbě prvního dne týdne v nastavení Předvolby systému > Jazyk a oblast.

 • U možnosti Mimo kancelář (nastavení automatické odpovědi) už se fokus VoiceOveru nepřesouvá na nastavení odpovědi pro účet, pokud není zaškrtnutá možnost pro posílání automatických odpovědí z účtu.

 • Při vytváření nebo zobrazení události už otevření možnosti pro vyhledání místnosti v Pomocníkovi pro plánování nepřepíná zobrazení zpátky na událost (záhlaví a text události).

 • Skupiny se teď na postranním panelu pošty zobrazují mezi složkami Odeslaná pošta a Koš (účty Microsoft 365 se skupinami)

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy. 

Verze: 16.7 (171020)

Opravy:

 • V Outlooku už nedochází k chybě při odpovídání na e-maily obsahující chybějící vložené obrázky (zobrazující se jako ? v textu e-mailu) nebo při jejich přeposílání.

 • Když otevřete okno pro napsání nového e-mailu nebo vytvoření události, fokus je teď umístěný v poli Komu, a ne v textu e-mailu nebo události.

 • Účty Google: Pošta s přílohami je teď v seznamu pošty správně označena ikonami příloh.

 • Účty Google: Po zavření připomenutí událostí, které jsou součástí série, zůstane připomenutí zavřené

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy. 

Verze: 16.7 (171017)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Změna velikosti textu v poště: Můžete zvětšit nebo zmenšit text na postranním panelu pošty, v seznamu e-mailů a v podokně čtení pomocí posuvníku v předvolbách písem.

 • Vylepšená podpora VoiceOveru v kalendáři: Můžete přecházet mezi dny v mřížce kalendáře a pracovat s konkrétními dny – můžete přecházet mezi jednotlivými událostmi v rámci těchto dní. Můžete také pomocí ovládacího prvku minikalendáře na postranním panelu vybrat určité týdny nebo dny v mřížce.

Opravy:

 • V odeslané poště se teď zobrazují obrázky v podpisu (oprava známého problému z předchozí aktualizace).

 • Při přidávání podrobností o online schůzce k události se teď zobrazuje odkaz Vyzkoušejte aplikaci Skype Web App.

 • Šifrovaná pošta ve složkách online archivu se teď zobrazuje správně.

 • Výchozí barva písma pro odpovědi a předané zprávy se teď dá změnit v předvolbách písem.

 • Do nabídky schůzky jsme přidali položku pro plánování, pomocí které můžete zapnout nebo vypnout podokno Pomocníka pro plánování. 

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy. 

Aktualizováno 13. října 2017 se zvýrazněnou poštou označenou příznakem v části Nové nebo vylepšené funkce

Verze: 16.7 (171008)

Známý problém:

 • V odesílané poště se nezobrazují obrázky v podpisu. Oprava se očekává v příští aktualizaci. Jedním z alternativních řešení je vytvořit podpis ve Wordu a potom ho zkopírovat a vložit do okna, ve kterém píšete zprávu.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Zvýrazněná pošta s příznakem: Je zpět. Pošta označená příznakem pro zpracování je v seznamu e-mailů zvýrazněná světle žlutou barvou.

 • Účty Google: Události teď můžete přesunout nebo zkopírovat z kalendářů Google do kalendářů Outlook.com, Microsoft 365 a Exchange

Opravy:

 • Při prvním spuštění se už nezobrazuje výzva k přihlášení k Microsoft 365 nebo výzva k povolení přístupu ke klíčence (oprava známého problému z předchozí aktualizace)

 • Při pokusu o odeslání pošty už nedochází k chybovému ukončení Outlooku (oprava známého problému z předchozí aktualizace).

 • V názvu okna pošty a událostí se při psaní zprávy zobrazuje název účtu pro jednodušší identifikaci účtu odesílatele.

 • Při odstraňování zrušené nebo proběhlé schůzky už Outlook nezobrazuje výzvy k upozornění organizátora.

 • Tlačítka v okně Připomenutí jsou teď v pořadí ovládacích prvků klávesnice a můžete je stisknout pomocí mezerníku.

 • Outlook se už nepokouší připojit k účtům Google při práci v offline režimu nebo když nejste připojení k síti.

 • Když pracujete offline, Outlook už se nepokouší stáhnout fotky kontaktů v účtech Microsoft 365 a Exchange

 • Při odeslání pošty pomocí klávesové zkratky Command+Return teď VoiceOver oznámí, že byla pošta odeslána.

 • Když stisknete tlačítko „Zobrazit všechny zprávy v této konverzaci“ v záhlaví zprávy, je teď fokus VoiceOveru na rejstříku konverzace.

 • Počet výsledků hledání v okně Hledat lidi (adresář) se teď zobrazuje správně.

 • V nabídce Schůzka je přidaná položka nabídky pro Vyhledání místnosti.

 • Výběr dostupných místností ve Vyhledávání místností teď jde provést pomocí mezerníku.

 • V jiných zobrazeních než Pošta se teď zobrazuje místní nabídka pro složky na bočním panelu.

Poslední aktualizace: 4. října

Verze: 16.6 (171001)

Známé problémy:

 • Výzva k přihlášení k Microsoft 365 nebo výzva k povolení přístupu ke Klíčence při prvním spuštění u některých uživatelů 

 • V odeslané poště se nezobrazují správně obrázky podpisu. Na opravě aktivně pracujeme. Jedním z možných alternativních řešení je vytvořit podpis ve Wordu, zkopírovat ho a vložit do okna, ve kterém zprávu píšete.

 • Když se v Outlooku pokusíte odeslat poštu, dojde k jeho chybovému ukončení. Pokud bude k chybovému ukončování Outlooku při odesílání pošty docházet pravidelně, kontaktujte nás prosím pomocí možnosti Nápověda > Kontaktovat podporu, abychom vám pomohli tento problém vyřešit.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Podpora emoji při psaní: Podívejte se na emoji, které se dají přidávat prostřednictvím možnosti pro výběr emoji a symbolů v nabídce Úpravy.

Opravy:

 • Pokud nejsou k dispozici žádné inteligentní složky, nezobrazují se už na bočním panelu v zobrazení Kalendář.

 • Do nabídky Zobrazení jsme přidali položku Náhled zprávy.

Verze: 15.40 (170926)

Opravy:

 • High Sierra: opraven problém s chybovým ukončováním v případě existujících připomenutí

 • Záhlaví zprávy: Pod seznamem příloh se už nezobrazuje tlačítko Skrýt podrobnosti

 • Záhlaví zprávy: Vylepšené rozložení příloh a přidružených tlačítek akcí

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy. 

Verze: 15.39 (170919)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšení výkonu v seznamu zpráv zobrazením okna s nejnovějšími zprávami ve vybrané složce

 • Když teď v záhlaví zprávy umístíte ukazatel myši na skupinu v řádku Komu nebo Kopie, zobrazí se karta skupiny  

 • Přidali jsme podporu gest potažení prstem na trackpadu pro odstranění a archivaci e-mailů.

Opravy:

 • Vylepšené rozložení tlačítek pro odpověď na žádost o schůzku v záhlaví pozvánky

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy. 

Aktualizováno 15. září 2017

Verze: 15.39 (170913)

Známý problém:

 • V některých verzích Outlooku v jiných jazycích než angličtině dochází při kliknutí na zprávu nebo při výběru zprávy k chybovému ukončení. Tento problém je opravený v nejnovější verzi Insider Fast 15.39 (170915).

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Přesunutí nebo zkopírování zprávy: Vylepšená podpora VoiceOveru při vyhledávání a navigaci ve složkách u možnosti Zvolit složky

Opravy:

 • Práce offline: Po restartování Outlooku – když stále pracujete offline – se teď zprávy neodešlou, ale zůstanou ve složce Pošta k odeslání.

Verze: 15.39 (170905)

Nové nebo vylepšené funkce:

Opravy:

 • Pomocník pro plánování: Při otevření sdílených kalendářů se teď informace o volném čase zobrazují správně.

 • Hlavní okno: Při zobrazení zprávy s větším počtem příloh se už horní část okna neroztáhne přes horní okraj obrazovky.

 • Událost v kalendáři: Vylepšené pořadí ovládacích prvků v okně události usnadňuje navigaci mezi datem zahájení, časem zahájení, datem ukončení a časem ukončení.

 • Postranní panel pošty: Pořadí speciálních složek (např. Koncepty, Odeslaná pošta, Koš atd.) bylo sladěno s Outlookem pro iOS.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 15.39 (170829)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • K rychlému přecházení mezi hlavními oblastmi, jako jsou pás karet a boční panel, můžete využít klávesu F6. Není třeba procházet jednotlivé ovládací prvky klávesou Tab.

 • Vylepšili jsme spolupráci čtečky VoiceOver s Pomocníkem pro plánování.

Opravy:

 • Obnovili jsme možnost přetahování kontaktů mezi poli Komu, Kopie a Skrytá (byl to známý problém z poslední aktualizace).

 • Opravili jsme problém, kdy se Outlook nepřetržitě snažil aktualizovat určité složky, což způsobovalo vysoké zatížení procesoru.

 • Když při psaní zpráv vložíte obsah z Wordu, tak se teď správně zobrazí ikona schránky s dostupnými možnostmi vložení.

 • Opravili jsme problém, který způsoboval chybové ukončení Outlooku při používání určitých doplňků, například Boomerang.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 15.38 (170822)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Záhlaví pošty: Vylepšený vzhled a funkčnost záhlaví pošty a pozvánek na schůzku (v podokně čtení a samostatném okně). Další informace najdete v článku Insider Fast – vyzkoušejte nový vzhled a vylepšenou funkčnost záhlaví pošty a pozvánek na schůzku.

 • Čísla týdnů: V zobrazení kalendáře se teď v zobrazení měsíce (zobrazení mřížky) a v minikalendáři na bočním panelu zobrazují čísla týdnů. Pokud v minikalendáři kliknete na číslo týdne, zobrazení kalendáře se změní a ukáže se daný týden.

Opravy:

 • Při psaní zprávy se už na pásu karet nezobrazují duplicitní tlačítka Připojit soubor.

 • Při použití mezerníku ke stisknutí tlačítek pro výběr zobrazení na bočním panelu teď fokus klávesnice zůstává na stisknutém tlačítku.

Známé problémy:

 • macOS High Sierra: Pokud máte nainstalovaný modul plug-in Cisco WebEx, může se Outlook chybově ukončit.

 • Když při psaní zprávy přetahujete kontakty mezi poli Komu, Kopie a Skrytá kopie, je nutné je před přetažením vybrat, kliknout na ně a podržet je.

Verze: 15.38 (170815)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšená stabilita aplikací

 • Na kartě kontaktu skupiny aktivovány funkce připojení ke skupině a jejího opuštění

 • Vylepšená klávesnice a navigace pro VoiceOver v modulu Kalendář

 • Ve Vyhledávání místností se teď místnosti zobrazují v abecedním pořadí

 • Podpora souborů ICS ve značce pořadí bajtů UTF-8

Opravy:

 • Opravili jsme známý problém ve verzi 15.38 (170809), který se projevoval tak, že při psaní e-mailu byl prázdný seznam Naposledy použité.

 • Byl opraven problém se synchronizací poštovní schránky při přidání sdílené poštovní schránky s vyšší verzí Exchange, než má primární poštovní schránka.

 • Byl opraven problém s ověřením účtu Exchange způsobený časovými pásmy, který se projevoval zejména u místních poštovních schránek Exchange. Účet Exchange se nově dá přidat pomocí platných přihlašovacích údajů.

 • Byl opraven problém s opakovaným zobrazováním zavřeného připomenutí (v ostatních koncových bodech Outlooku).

Známé problémy:

 • V tuto chvíli nejsou známé žádné problémy.

Verze: 15.38 (170809)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Byla vylepšena stabilita aplikace při chybovém ukončení a zablokování.

 • Byla přidána možnost uložení hesla do mezipaměti v řetězci klíčů při vytváření ID protokolu Kerberos.

 • Byla vylepšena logika mezipaměti „Naposledy použité“ tak, aby zahrnovala e-mailovou adresu, z níž nedávno proběhlo odeslání.

 • Byla vylepšena hlavička při vytváření zprávy, aby se zvýšila zjistitelnost účtu, ze kterého se e-mail odešle.

 • Byla vylepšena klávesnice a navigace pro VoiceOver ve Vyhledávání místností.

Opravy:

 • Byla opravena chyba, kdy možnosti Stáhnout vše a Zobrazit náhled všech zůstávaly zobrazené i po odebrání poslední přílohy v e-mailu.

 • Byla opravena chyba spočívající v absenci informací o volném čase, když počet účastníků schůzky překročil 100 - Outlook teď zobrazuje dostupnost prvních 100 účastníků (předtím nezobrazoval žádné informace o volném čase). 

Známé problémy:

 • V tuto chvíli nejsou známé žádné problémy.

Verze: 15.38 (170801)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšená stabilita aplikace při selhání a chybě.

 • Vylepšená navigace pomocí klávesnice a navigace VoiceOver u rozevíracího seznamu nastavení opakování pro položky schůzky.

 • Vylepšená navigace pomocí klávesnice a navigace VoiceOver u oznamování připojení se ke skupině a opuštění skupiny na kartách skupiny.

 • Vylepšená oznámení o zprávách podpory tak, že Outlook zobrazí oznámení jenom v případě, když je spuštěný v popředí.

Opravy:

 • Opravená chyba při vytvoření pošty Outlooku z adresy URL mailto z webového prohlížeče.

 • Opravili jsme chybu vložení podpisu pod obsahem vygenerovaným z odkazu mailto.

Známé problémy:

 • V tuto chvíli nejsou známé žádné problémy.

Verze: 15.37 (170725)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšená navigace pomocí klávesnice a navigace VoiceOver pro uživatelské rozhraní kontroly jména při vytváření e-mailu

 • Vylepšená stabilita aplikace při chybovém ukončení a zablokování

Opravy:

 • Při importu aktualizované události kalendáře nahradí Outlook původní událost kalendáře, místo aby vytvořil duplicitní událost.

 • Opravili jsme chybu, kdy kliknutí na Další v seznamu příjemců nerozbalilo celý seznam.

Známé problémy:

 • V tuto chvíli nejsou známé žádné problémy.

Aktualizace: Nová verze Insider Fast je dostupná 20. 7. a je to verze 15.37 (170720). Problémy s chybějícím podpisem a odkazy online schůzek jsou opravené.

Verze: 15.37 (170718)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Seznam inteligentních složek na novém bočním panelu je teď viditelný pořád.

 • Vylepšená navigace pomocí klávesnice a navigace VoiceOver u pozvánek na schůzky a hlaviček e-mailů

 • Vylepšené vizuální prvky u přetahování e-mailů do složky

 • K dispozici je příkaz k použití Automatické konfigurace založené na doméně při přidávání poštovní schránky Exchange (platné pro konkrétní tenanty Office 365, podrobnosti vám sdělí váš správce IT)

Opravy:

 • Opravili jsme problém s připomenutím, kdy se vytvořená nebo upravená připomenutí (včetně opakovaných připomenutí) nezobrazovala, dokud se znovu nespustil Outlook.

 • Opravili jsme chybu, kdy po přesunutí zprávy s přílohou ze složky Doručená pošta do jiné složky tato příloha při zobrazení v nové složce chyběla.

Známé problémy:

 • Při vytváření online schůzky chybí podrobnosti a odkazy k online schůzce. Na opravě problému pracujeme se serverovým týmem – aktualizace: Tento problém je vyřešený ve verzi 15.37 (170720) vydané 20. 7.

 • Při ručním vložení podpisu během vytváření zobrazení se podpis ve skutečnosti nepřidá. Bude opraveno v příští verzi Insider Fast – aktualizace: Tento problém je vyřešený ve verzi 15.37 (170720) vydané 20. 7.

Verze: 15.37 (170712)

Nové a vylepšené funkce

 • Oznámení Prioritní doručené pošty se po stisknutí Zrušit už znovu neobjevuje.

 • Delegované a sdílené kalendáře a kontakty se kontrolují na bočním panelu a zobrazují se po přidání správně.

 • Složky teď můžete přesunout pod účtem a v oddílech V mém počítači pomocí přetažení.

 • Je obnovená možnost přetáhnout složku pošty z bočního panelu mimo Outlook a vytvořit tak soubor .mbox.

 • Vylepšená navigace pomocí klávesnice a navigace VoiceOver při přesouvání na tlačítko Zobrazit vše a při přesouvání z tohoto tlačítka v předvolbách Outlooku

 • Vylepšené pořadí karet v okně s předvolbami účtů.

Opravy:

 • Opravená chyba u počítačů s určitým nastavením síťového připojení nebo při přepínání sítí.

 • Filtrování položek podle Tento týden, kdy je jako první den týdne nastavené pondělí, teď funguje správně.

Známé problémy:

 • Nově vytvořená nebo upravená připomenutí (včetně opakovaných připomenutí) se nezobrazí, dokud se znovu nespustí Outlook. Přišli jsme na řešení, které by se mělo objevit v příští aktualizaci Insider Fast.

Další informace:

 • V případě jakýchkoliv problémů prosím použijte možnost Nápověda > Kontaktovat podporu.

 • Pokud chcete požádat o nějakou funkci, použijte možnost Nápověda > Navrhnout funkci.

 • Pokud chcete přejít na úroveň Fast, klikněte na Nápověda > Vyhledat aktualizace > Zapojit se do programu Office Insider a získat přístup k nově vydaným verzím dřív než ostatní > Office Insider Fast.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×