Ovládání formátování při vkládání textu

V Word můžete vložit text pomocí formátování zdroje, cíle nebo jenom čistě textu. Pokud budete chtít vždycky jednu z těchto možností nastavit, nastavte ji jako výchozí pro vložený text.

Nastavení výchozích možností vložení

Ve výchozím nastavení Word zachová původní formátování při vkládání obsahu do dokumentu pomocí CTRL + V, tlačítka Vložit nebo kliknutím pravým tlačítkem + Vložit. Chcete-li změnit výchozí nastavení, postupujte takto:

 1. > Možnosti > Upřesnit.

 2. V části Vyjmout, kopírovat a vložitvyberte šipku dolů u nastavení, které chcete změnit.

  • Vložení ve stejném dokumentu    Když vložíte obsah do stejného dokumentu, ze kterého jste zkopírovali obsah.

  • Vkládání mezi dokumenty    Když vložíte obsah zkopírovaný z jiného wordového dokumentu.

  • Vkládání mezi dokumenty v případě konfliktu definic stylů    Když vložíte obsah zkopírovaný z jiného wordového dokumentu a styl přiřazený k zkopírovanému textu je definovaný jinak v dokumentu, do kterého se vkládá text.

  • Vkládání z jiných aplikací:    Když vložíte obsah zkopírovaný z jiné aplikace, jako je prohlížeč.

  Možnosti kopírování ve Wordu

 3. Každé nastavení má možnosti, které můžete nastavit:

  Zachovat formátování
  zdrojesloučit formátování
  Zachovat jenom text

  Další informace o těchto možnostech najdete v článku Získejte požadovaný vzhled.

 4. Vyberte OK.

Poznámky: 

 • Můžete taky vybrat nastavit výchozí způsob vložení v nabídce Tlačítko Možnosti vložení Možnosti vložení .

 • Nabídka Vložit s vybranou položkou nastavit výchozí vložení

Změna možností při vkládání obsahu

Když kopírujete obsah z formátovaného zdroje, jako je třeba webová stránka nebo jiný Word dokument, můžete vybrat možnosti v okamžiku vložení do dokumentu.

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete obsah vložit.

 2. Stiskněte CTRL + V a pak vyberte Možnosti vložení Tlačítko Možnosti vložení .

 3. Najeďte myší na tlačítka pro živou recenzi.

  Vložení rozevíracího seznamu s ukazatelem myši nad text

 4. Vyberte možnost vložení, kterou chcete použít.

Tlačítko Tlačítko Možnosti vložení Možnosti vložení umožňuje vybrat možnosti formátování a je ve výchozím nastavení zapnuté. Pokud tlačítko nevidíte, může být vypnuté. Podle těchto pokynů ho zapnete.

 1. > Možnosti > Upřesnit.

 2. V části Vyjmout, kopírovat a vložit vyberte Zobrazit tlačítko Možnosti vložení při vkládání obsahu.

 3. Vyberte OK.

Pokud je nastavení zapnuté, ale při vložení se tlačítko nezobrazuje, zkontrolujte, že vkládáte formátovaný obsah, ne čistý text (třeba z poznámkového bloku).

Když kopírujete text z Word dokumentu, webové stránky nebo jiného dokumentu aplikace a vložíte ho do Word dokumentu, můžete zvolit, jak bude text zformátovaný. Můžete zachovat původní formátování, sloučit je s cílovým formátováním nebo vložit jenom prostý text.

 • Zachovat zdrojové formátování (KB)    Tato možnost zachová formátování použité u zkopírovaného textu. Všechny definice stylů přidružené k zkopírovanému textu se zkopírují do cílového dokumentu.

 • Sloučit formátování (M)    Tato možnost odstraní většinu formátování použitého přímo u kopírovaného textu, ale zachová formátování, které se používá ke zdůraznění, třeba tučné písmo a kurzívu, pokud je použité jenom u části výběru. Text přebírá vlastnosti stylu odstavce, do kterého se vkládá. Text taky přebírá veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylu písma v textu, který je při vkládání textu bezprostředně před kurzorem.

 • Obrázek (U)   Tato možnost je dostupná jenom u předplatného Microsoft 365. Převede text na obrázek a do minulosti. Text nejde změnit, ale můžete s ním pocházet jako s jakýmkoli jiným obrázkem nebo obrázkem a použít efekty, ohraničení nebo otočení. Když je toto políčko zaškrtnuté, zvolte možnosti na kartě Formát obrázku .

 • Zachovat jenom text (T)    Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme charakteristiky stylu odstavce, do kterého se vkládá, a převezme veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylu písma u textu, který se při vkládání textu nachází bezprostředně před kurzorem. Grafické prvky se odstraní a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Když vložíte položky z číslovaného seznamu s odrážkami nebo do jiného seznamu, můžete zachovat jeho původní formátování nebo posloupnost nebo se smíchat pomocí číslování nebo odrážek cílového seznamu.

Vložení číslovaných položek za účelem pokračování v posloupnosti    Zvolte pokračovat v seznamu (C) , aby vložené položky zůstaly v seznamu v posloupnosti.

Zachování původní posloupnosti číslovaných položek    Zvolte Nový seznam (N) , aby vložené položky zachovaly původní pořadí seznamů.

Vložení položek s odrážkami do číslovaného seznamu    Pokud chcete zachovat odrážky, zvolte Zachovat zdrojové formátování (KB). Pokud chcete převést odrážky na čísla, zvolte sloučit formátování (M).

Vložení číslovaných položek do seznamu s odrážkami    Pokud chcete zachovat původní čísla, zvolte Neslučovat seznam (D). Pokud chcete čísla převést na odrážky, zvolte Sloučit seznam (M).

Vložit jenom text    Ve výchozím nastavení se při vkládání jenom odrážek a čísel zachovají. Pokud chcete toto chování vypnout:

 1. > Možnosti > Upřesnit.

 2. Pokud chcete vložit text s možností zachovat jenom text, zrušte zaškrtnutí políčka zachovat odrážky a číslování.

 3. Vyberte OK.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×