V Word můžete vložit text pomocí formátování zdroje, cíle nebo jenom čistého textu. Pokud chcete mít vždycky jednu z možností, nastavte ji jako výchozí pro vovaný text.

Nastavení výchozích možností vložení

Ve výchozím Word zachová původní formátování při vkládání obsahu do dokumentu pomocí kombinace kláves CTRL+V, tlačítka Vložit nebo kliknutí pravým tlačítkem myši na + Vložit. Pokud chcete změnit výchozí nastavení, postupujte takto.

 1. Přejděte na Možnosti > >Upřesnit.

 2. V části Vyjmout, zkopírovat a vložitvyberte šipku dolů pro nastavení, které chcete změnit.

  • Vložení do stejného dokumentu    Když vložíte obsah do stejného dokumentu, ze kterého jste obsah zkopírovali.

  • Vkládání mezi dokumenty    Když vložíte obsah zkopírovaný z jiného wordových dokumentů.

  • Vkládání mezi dokumenty v případě konfliktu definic stylů    Když vložíte obsah zkopírovaný z jiného wordového dokumentu a styl, který je přiřazen zkopírovaný text, je v dokumentu, kam se text vkládat, definován různě.

  • Vkládání z jiných aplikací:    Když vložíte obsah zkopírovaný z jiné aplikace, například z prohlížeče.

  Kopírování – možnosti vložení ve Wordu

 3. Každé nastavení má možnosti, které můžete nastavit:

  Zachovat formátování zdroje
  Sloučit formátování
  Zachovat jenom text

  Další informace o těchto možnostech najdete v tématu Získání požadovaného vzhledu.

 4. Klikněte na OK.

Poznámky: 

 • V nabídce Možnosti vložení můžete také vybrat nastavit výchozí Tlačítko Možnosti vložení vložit.

 • Nabídka Vložit s vybranou možností Nastavit výchozí vložení

Změna možností při vkládání obsahu

Když kopírujete obsah z formátovaného zdroje, jako je webová stránka nebo jiný Word dokumentu, můžete v okamžiku vložení do dokumentu vybrat možnosti.

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete obsah vložit.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+V a pak vyberte Možnosti vložení Tlačítko Možnosti vložení.

 3. Najeďte myší na tlačítka pro živou recenzi.

  Rozevírací nabídka Vložit s kurzorem najetím myší na text

 4. Vyberte možnost vložení, která se má použít.

Tlačítko Možnosti vložení Tlačítko Možnosti vložení umožňuje vybrat možnosti formátování a je ve výchozím nastavení v nabídce. Pokud tlačítko nevidíte, může být vypnuté. Podle těchto pokynů ji zapněte.

 1. Přejděte na Možnosti > >Upřesnit.

 2. V části Vyjmout, kopírovat a vložit vyberte při vkládání obsahu tlačítko Zobrazit možnosti vložení.

 3. Klikněte na OK.

Pokud je nastavení v režimu, ale při vkládání tlačítko nevidíte, zkontrolujte, jestli vkládat formátovaný obsah, ne čistý text (třeba z NotePadu.)

Když zkopírujete text z Word dokumentu, webové stránky nebo jiného dokumentu aplikace a vložíte ho do Word dokumentu, můžete zvolit, jak se má text formátovat. Můžete zachovat původní formátování, sloučit s cílovým formátováním nebo vložit jenom prostý text.

 • Zachovat formátování zdroje (K)    Tato možnost zachová formátování použité pro zkopírovaný text. Každá definice stylu, která je přidružená k zkopírovanému textu, se zkopíruje do cílového dokumentu.

 • Sloučení formátování (M)    Tato možnost odstraní většinu formátování použitého přímo u kopírovaného textu, ale zachová formátování, které se používá ke zdůraznění, třeba tučné písmo a kurzívu, pokud je použité jenom u části výběru. Text přebírá vlastnosti stylu odstavce, do kterého se vkládá. Text taky přebírá veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylu písma v textu, který je při vkládání textu bezprostředně před kurzorem.

 • Obrázek (U) Tato    možnost je dostupná jenom u Microsoft 365 předplatného. Převede text na obrázek a vloží ho. Text nelze změnit, ale můžete s ním zacházet jako s jiným obrázkem nebo obrázkem a používat efekty, ohraničení nebo otočení. Pokud je tato možnost vybraná, zvolte možnosti na kartě Formát obrázku.

 • Zachovat pouze text (T)    Tato možnost zahodí veškeré formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme charakteristiky stylu odstavce, do kterého se vkládá, a převezme veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylu písma u textu, který se při vkládání textu nachází bezprostředně před kurzorem. Grafické prvky se odstraní a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Když vložíte položky z seznamu s odrážkami nebo číslování do jiného seznamu, můžete zachovat jejich původní formátování nebo posloupnost nebo se prolnout s číslováním nebo odrážkami cílového seznamu.

Vložení číslovaných položek tak, aby posloupnost pokračovala    Pokud chcete, aby se v seznamu vkládané položky vložily postupně, zvolte Pokračovat v seznamu (C).

Zachovat původní pořadí u číslovaných položek    Pokud chcete, aby se vkládané položky vložily do původní posloupnosti seznamu, zvolte Nový seznam (N).

Vložení položek s odrážkami do číslovaných seznamu    Pokud chcete zachovat odrážky, zvolte Zachovat formátování zdroje (K). Pokud chcete převést odrážky na čísla, zvolte Sloučit formátování (M).

Vložení číslování položek do seznamu s odrážkami    Pokud chcete zachovat původní čísla, zvolte Nesloučovat seznam (D). Pokud chcete čísla převést na odrážky, zvolte Sloučit seznam (M).

Vložení seznamů pouze textu    Ve výchozím nastavení jsou odrážky a čísla při vkládání jenom textu zachované. Pokud chcete toto chování vypnout:

 1. Přejděte na Možnosti > >Upřesnit.

 2. Při vkládání textu zruštezaškrtnutí políčka Zachovat odrážky a čísla s možností Zachovat pouze text.

 3. Vyberte OK.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×