Označení e-mailových zpráv příznakem pro sledování

Označení e-mailových zpráv příznakem pro sledování

Příznakem e-mailových zpráv můžete sledovat odpovědi na odeslané zprávy. Můžete se taky ujistit, že budete sledovat zprávy, které dostáváte. V obou případech můžete zahrnout upozornění na připomenutí.

Pokud potřebujete na zprávu včas reagovat, použijte příznak pro příjemce.

Tip:  Tuto funkci používejte s uvážením. Někteří příjemci nemusí ocenit přidání připomenutí do Outlook.

 1. Než vyberete Odeslat, na kartě Zpráva ve skupině Značky vyberte Sledovat apak vyberte Vlastní.

 2. Vyberte Označit příznakem pro příjemce.

 3. V části Příznak pro příjemcevyberte příznak v seznamu Označit příznakem.

 4. Ve výchozím nastavení se k úkolu připojí připomenutí. Pokud chcete příznak odeslat bez upozornění na připomenutí, zrušte zaškrtnutí políčka Připomenutí.

  Text příznaku, který příjemci obdrží, se zobrazí v Informační panel.

  Příznaky a připomenutí se zobrazí v informačním panelu zprávy.

Pokud musíte sledovat zprávu, kterou chcete odeslat, nastavte si připomenutí pro sebe.

 1. Než vyberete Odeslat, na kartě Zpráva ve skupině Značky vyberte Sledovat.

 2. Vyberte příznak, pro který chcete tuto zprávu připomenout.

  Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující data zahájení příznaku, termíny splatnosti a připomenutí:

Příznak

Počáteční datum

Datum splnění

Připomenutí

Dnes

Aktuální datum

Aktuální datum

Jedna hodina před koncem dnešního pracovního dne

Zítra

Aktuální datum plus jeden den

Aktuální datum plus jeden den

Čas zahájení aktuálního dne plus jeden pracovní den

Tento týden

Aktuální datum plus dva dny, nejpozději však poslední pracovní den tohoto týdne

Poslední pracovní den tohoto týdne

Počáteční čas aktuálního dne plus dva pracovní dny

Příští týden

První pracovní den příštího týdne

Poslední pracovní den příštího týdne

Čas zahájení prvního pracovního dne příštího týdne

Žádné datum

Žádné datum

Žádné datum

Aktuální datum

Vlastní

Aktuální datum

Aktuální datum

Aktuální datum

Případně vyberte Vlastní, pokud chcete vytvořit počáteční datum a termín termínu termínu, který se v seznamu nezobrazuje. Dialogové okno zavřete tak, že vyberete OK.

Text příznaku, který příjemci obdrží, se zobrazí na informačním panelu.

Poznámka:  Pokud chcete příznak přizpůsobit tak, že zadáte data Zahájení a Termíny splatnosti nebo změníte, když se zobrazí upozornění na připomenutí, postupujte podle pokynů v části Příznak a připomeňte vám a příjemcům, aby se na to řešli. Zaškrtnutím políčka Označit příznakem pro příjemce můžete přizpůsobit příznaky, které vidíte jenom vy.

Pokud chcete označit novou zprávu příznakem pro vás i příjemce, proveďte toto:

 1. Na kartě Zpráva ve skupině Značky vyberte Sledovat apak vyberte Přidat připomenutí.

 2. Vyberte Označit příznakem pro příjemce.

  Pokud chcete příznak odeslat bez upozornění na připomenutí, zrušte zaškrtnutí políčka Připomenutí.

 3. Zaškrtněte políčko Označit příznakem pro mě a pokud chcete, zaškrtněte políčko Připomenutí.

 4. Můžete zadat počáteční datum a termín termínu termínu pro příznak pro mě.

 5. V seznamu Označit příznakem vyberte text příznaku, který chcete zobrazit. Do pole můžete také zadat vlastní text a pak stisknout enter.

  Poznámka:  Pokud používáte e-mailový účet IMAP, nemůžete změnit text příznaku ani nastavit datum zahájení a termín termínu termínu.

 6. Pokud je zaškrtnuté políčko Připomenutí příznaku pro mě nebo Příznak pro příjemce, zadejte čas připomenutí.

 7. Klikněte na OK.

  Text příznaku se zobrazí na informačním panelu.

  Informační panel pro zprávu s připomenutími Zpracovat

Příznak se zobrazuje v seznamu zpráv a ve zprávě samotné.

 1. V seznamu zpráv klikněte na příznak pravým tlačítkem myši.

 2. Klikněte na Vymazat příznak.

  Příkaz Vymazat příznak v nabídce zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši v seznamu zpráv

Pokud se zpráva otevře v samostatném okně, klikněte na nabídku Zpráva > Zpracovat > Vymazat příznak.

Příkaz Vymazat příznak na pásu karet

Když odeberete příznak, zruší se i připomenutí.

Připomenutí jsou upozornění, která se objeví v dialogovém okně, když je potřeba se určené záležitosti věnovat.

 1. V seznamu zpráv klikněte na příznak pravým tlačítkem myši.

 2. Klikněte na Vlastní.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Připomenutí.

  Dialogové okno Vlastní pro nastavení připomenutí a termínů zahájení a splnění

Pokud se zpráva otevře v samostatném okně, klikněte na nabídku Zpráva > Zpracovat > Vlastní a potom zrušte zaškrtnutí políčka Připomenutí.

Po odeslání zprávy, která používá příznak, můžete vyhledat odpovědi.

Poznámka:  Ve výchozím nastavení se odeslané zprávy ukládají do složky Odeslaná pošta. Pokud používáte účet Microsoft Exchange a přesunete odeslané položky do datového souboru Outlook (.pst) ručně nebo pomocí automatické archivace, tato funkce není dostupná.

 1. Udělejte jedno z tohoto:

  • Otevřete původní zprávu ve složce Odeslaná pošta.

  • Otevřete zprávu s příznakem odeslaná na panelu To-Do.

  • Otevřete zprávu, která je odpovědí na původní zprávu, vyberte informační panel a pak vyberte Otevřít původní zprávu s příznakem.

 2. Vyberte informační panel a pak vyberte Najít související zprávy.

  Zobrazí se dialogové okno Rozšířené hledání a spustí se hledání zpráv, které jsou odpovědí na zprávu s příznakem.

Když odeberete nebo smažete připomenutí nebo příznak, zrušíte veškeré označení zprávy jako položky, která předtím vyžadovala zvláštní pozornost. Pokud chcete nastavit indikátor, že jste dokončili všechno, co označená zpráva vyžadovala, místo odstranění příznaku ji označte za splněnou. Příznak se změní na odškrtnutí. Ve složce Úkoly můžete změnit náhled tak, abyste viděli všechny dokončené položky (dokud nebudou odstraněné).

 1. V seznamu zpráv klikněte na vybranou zprávu.

 2. Klikněte na příznak pravým tlačítkem myši.

 3. Klikněte na Označit jako splněný.

Příkaz Označit jako splněný v nabídce zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši v seznamu zpráv

Pokud už sledování zprávy není hledané, můžete příznak zprávy vymazat.

Proveďte jednu z těchto akcí:

 • Přidali jste příznak k neodeslané zprávě, ale teď chcete příznak odebrat.    

  1. V konceptu zprávy na kartě Zpráva ve skupině Značky vyberte Sledovat.

  2. Vyberte Vymazat příznak.

 • Odeslali jste zprávu, která používá příznak pro sebe nebo pro ostatní uživatele, ale teď chcete příznak odebrat.    

  Udělejte jedno z tohoto:

  1. Odstraňte zprávu s příznakem na To-Do panelu.

   Tím se odstraní i zpráva ve složkách Pošta.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu všude, kde se Outlook, a pak vyberte Označit jako dokončené nebo Vymazat příznak.

   Poznámka:  Příjemcům zprávy se příznak stále zobrazí. Když příznak odeberete, ovlivní to jenom to, co vidíte.

 • Zobrazí se připomenutí příznaku a chcete příznak odebrat.    

  1. Když se zobrazí upozornění na připomenutí, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak vyberte Označit jako dokončené nebo Vymazat příznak.

   Řekněte mi, jak se liší označení Dokončeno a Vymazat příznak

   Označit jako dokončený     Položka zůstane označená příznakem pro sledování, ale zobrazí se přeškrtnutím. Pokud je To-Do panel úkolů nebo úkoly nakonfigurovaný tak, aby se všechny úkoly a úkoly zobrazují bez ohledu na to, jestli jsou dokončené nebo ne, zobrazí se zpráva, dokud ji ze složek Pošta nesmazáte.

   Vymazat příznak     Příznak se ze zprávy odebere a v zobrazeních, jako je například panel To-Do a úkoly, není žádný záznam.

   Pokud chcete mít záznam dokončených položek, použijte příznak Dokončeno. Jakmile ale zprávu odstraníte, položka úplně zmizí ze všech Outlook zobrazení.

 • Přijde odpověď na zprávu s příznakem a chcete příznak odebrat.    

  1. V podokně čtení nebo v otevřené zprávě vyberte informační panel a pak vyberte Otevřít původní zprávu s příznakem.

  2. Na kartě Zpráva ve skupině Značky vyberte Sledovat.

  3. Vyberte Vymazat příznak.

Zprávu, kterou dostanete, můžete označit příznakem, abyste si připomeli, že chcete později provést další kroky. Pokud chcete označit přijatou zprávu příznakem, proveďte jednu z těchto akcí:

 • V seznamu zpráv vyberte sloupec příznaku vedle zprávy.

  Pokud jste nezměnili výchozí příznak, použije příznak dnešní datum pro datum zahájení a termín termínu.

 • V seznamu zpráv klikněte pravým tlačítkem myši na sloupec příznaku vedle zprávy. Vyberte termín termínu splatnosti úkolu.

  Pokud třeba vyberete Další týden, nastaví se počáteční datum příštího pondělí a termín termínu následující pátek. Pokud chcete použít datum zahájení a termín termínu splatnosti, které se v seznamu nezobrazují, vyberte Vlastní.

Po výběru okse text příznaku zobrazí na informačním panelu.

Zprávy s příznakem se zobrazují na panelu To-Do, v úkolech a v seznamu denních úkolů kalendáře.

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující možnosti příznaku.

Příznak

Počáteční datum

Datum splnění

Připomenutí

Dnes

Aktuální datum

Aktuální datum

Jedna hodina před koncem dnešního pracovního dne

Zítra

Aktuální datum plus jeden den

Aktuální datum plus jeden den

Čas zahájení aktuálního dne plus jeden pracovní den

Tento týden

Aktuální datum plus dva dny, nejpozději však poslední pracovní den tohoto týdne

Poslední pracovní den tohoto týdne

Počáteční čas aktuálního dne plus dva pracovní dny

Příští týden

První pracovní den příštího týdne

Poslední pracovní den příštího týdne

Čas zahájení prvního pracovního dne příštího týdne

Žádné datum

Žádné datum

Žádné datum

Aktuální datum

Vlastní

Aktuální datum

Aktuální datum

Aktuální datum

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×