Označení e-mailových zpráv pro zpracování

Označení e-mailových zpráv pro zpracování

Označením e-mailových zpráv příznakem můžete sledovat odpovědi na zprávy, které odesíláte. Můžete se také ujistit, že budete sledovat zprávy, které dostanete. V obou případech můžete zahrnout upozornění na připomenutí.

Pokud potřebujete mít včas odpověď na zprávu, použijte příznak pro příjemce.

Tip:  Tato funkce se používá k uvážení. Někteří příjemci nemusí porušovat přidávání připomenutí do jejich Outlooku.

 1. Než vyberete Odeslat, klikněte na kartě zpráva ve skupině značky na zpracovata pak vyberte vlastní.

 2. Vyberte příznak pro příjemce.

 3. V části příznak pro příjemcevyberte v seznamu příznak požadovaný příznak.

 4. Ve výchozím nastavení se k úkolu připojí připomenutí. Pokud chcete odeslat příznak bez upozornění, zrušte zaškrtnutí políčka připomenutí .

  Text příznaku, který příjemce obdrží, se zobrazí v Informační panel.

  Příznaky a připomenutí se zobrazí v informačním panelu zprávy.

Pokud se musíte řídit zprávou, kterou chcete odeslat, nastavte připomenutí pro sebe.

 1. Než vyberete Odeslat, klikněte na kartě zpráva ve skupině značky na zpracovat.

 2. Vyberte příznak, pro který chcete, aby se tato zpráva zobrazila.

  Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující označení dat zahájení, termín splnění a připomenutí:

Příznaky

Datum zahájení

Termín splnění

Připomenutí

Dnes:

Aktuální datum

Aktuální datum

Hodinu před koncem dnešního pracovního dne

Zítra

Aktuální datum plus jeden den

Aktuální datum plus jeden den

Čas zahájení aktuálního dne plus jeden pracovní den

Tento týden

Aktuální datum plus dva dny, ale ne později než poslední pracovní den tohoto týdne

Poslední pracovní den tohoto týdne

Počáteční čas aktuálního dne plus dva pracovní dny

Příští týden

První pracovní den příštího týdne

Poslední pracovní den příštího týdne

Počáteční čas prvního pracovního dne příštího týdne

Bez data

Bez data

Bez data

Aktuální datum

Vlastní

Aktuální datum

Aktuální datum

Aktuální datum

Pokud chcete vytvořit počáteční datum a termín splnění , který se v seznamu nezobrazuje, vyberte možnost vlastní . Kliknutím na OK zavřete dialogové okno.

Na informačním panelu se zobrazí text příznaku, který příjemce obdrží.

Poznámka:  Pokud chcete přizpůsobit příznak zadáním počátečního data a termínu splnění nebo změnou při zobrazení upozornění, postupujte podle pokynů v části příznak a příjemci, který chcete zpracovat . Zaškrtnutím políčka příznak pro příjemce můžete změnit příznaky, které uvidíte jenom vy.

Chcete-li označit novou zprávu příznakem pro vás i příjemce, postupujte takto:

 1. Na kartě zpráva ve skupině značky vyberte zpracovata pak vyberte Přidat připomenutí.

 2. Vyberte příznak pro příjemce.

  Pokud chcete odeslat příznak bez upozornění, zrušte zaškrtnutí políčka připomenutí .

 3. Zaškrtněte políčko příznak pro mě a pokud chcete, zaškrtněte políčko připomenutí .

 4. Můžete zadat počáteční datum a termín splněnípříznaku.

 5. V seznamu příznak vyberte text příznaku, který chcete zobrazit. Do pole můžete taky zadat vlastní text a pak stisknout ENTER.

  Poznámka:  Pokud používáte e-mailový účet IMAP, nemůžete změnit text příznaku ani nastavit počáteční datum a termín splnění .

 6. Pokud je zaškrtnuto políčko připomenutí pro příznak pro mě nebo příznak pro příjemce , zadejte čas připomenutí.

 7. Vyberte OK.

  Na informačním panelu se zobrazí text příznaku.

  Informační panel pro zprávu s připomenutími Zpracovat

Příznak se zobrazuje v seznamu zpráv a ve zprávě samotné.

 1. V seznamu zpráv klikněte na příznak pravým tlačítkem myši.

 2. Klikněte na Vymazat příznak.

  Příkaz Vymazat příznak v nabídce zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši v seznamu zpráv

Pokud se zpráva otevře v samostatném okně, klikněte na nabídku Zpráva > Zpracovat > Vymazat příznak.

Příkaz Vymazat příznak na pásu karet

Když odeberete příznak, zruší se i připomenutí.

Připomenutí jsou upozornění, která se objeví v dialogovém okně, když je potřeba se určené záležitosti věnovat.

 1. V seznamu zpráv klikněte na příznak pravým tlačítkem myši.

 2. Klikněte na Vlastní.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Připomenutí.

  Dialogové okno Vlastní pro nastavení připomenutí a termínů zahájení a splnění

Pokud se zpráva otevře v samostatném okně, klikněte na nabídku Zpráva > Zpracovat > Vlastní a potom zrušte zaškrtnutí políčka Připomenutí.

Po odeslání zprávy, která používá příznak, můžete vyhledávat odpovědi.

Poznámka:  Ve výchozím nastavení se odeslané zprávy ukládají do složky Odeslaná pošta. Pokud používáte účet Microsoft Exchange a přesunete odeslané položky do datového souboru Outlooku (. PST) ručně nebo pomocí automatické archivace, tato funkce není dostupná.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Otevřete původní zprávu ve složce Odeslaná pošta .

  • Otevření odeslané zprávy označené příznakem na panelu úkolu

  • Otevřete libovolnou zprávu, která odpovídá původní zprávě, vyberte informační panel a pak vyberte otevřít původní zprávu s příznakem.

 2. Vyberte informační panel a pak vyberte Najít související zprávy.

  Zobrazí se dialogové okno Rozšířené hledání a vyhledávání zpráv, které jsou odpovědí na zprávy označené příznakem.

Když odeberete nebo smažete připomenutí nebo příznak, zrušíte veškeré označení zprávy jako položky, která předtím vyžadovala zvláštní pozornost. Pokud chcete nastavit indikátor, že jste dokončili všechno, co označená zpráva vyžadovala, místo odstranění příznaku ji označte za splněnou. Příznak se změní na odškrtnutí. Ve složce Úkoly můžete změnit náhled tak, abyste viděli všechny dokončené položky (dokud nebudou odstraněné).

 1. V seznamu zpráv klikněte na vybranou zprávu.

 2. Klikněte na příznak pravým tlačítkem myši.

 3. Klikněte na Označit jako splněný.

Příkaz Označit jako splněný v nabídce zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši v seznamu zpráv

Pokud se sledování zprávy už nepokoušíte, můžete její příznak vymazat.

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Přidali jste příznak do zprávy, která se vám neposlala, ale teď chcete tento příznak odebrat.    

  1. V konceptu zprávy vyberte na kartě zpráva ve skupině značky možnost zpracovat.

  2. Vyberte Vymazat příznak.

 • Odeslali jste zprávu, která pro sebe nebo pro ostatní používá příznak, ale teď chcete tento příznak odebrat.    

  Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Odstranění zprávy označené příznakem na panelu úkolu

   Tím se taky odstraní zpráva v poštovních složkách.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu kdekoli zobrazenou v Outlooku a pak vyberte Označit jako dokončeno nebo Vymazat příznak.

   Poznámka:  Příjemci zprávy pořád zobrazují příznak. Když příznak odeberete, bude to mít vliv jenom na to, co vidíte.

 • Zobrazí se připomenutí příznakem, které chcete odebrat.    

  1. Po zobrazení připomenutí klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte Označit jako dokončený nebo Vymazat příznak.

   Informace o tom, jak označit, že se liší označení za hotové

   Označit jako dokončený     Položka zůstane označená příznakem pro zpracování, ale zobrazí se přeškrtnutím. Pokud je panel úkolů nebo úkoly nakonfigurovaný tak, aby zobrazoval všechny úkoly a položky bez ohledu na to, jestli jsou hotové nebo ne, zobrazí se zpráva, dokud ji neodstraníte z poštovních složek.

   Vymazat příznak     Příznak se ze zprávy odebere a v zobrazeních, jako je panel úkolů a úkoly, se nikdy nezobrazuje žádný záznam zprávy.

   Pokud chcete uchovat záznamy o dokončených položkách, použijte příznak dokončeno. Po odstranění zprávy se však položka úplně zmizí ze všech zobrazení aplikace Outlook.

 • Přijde odpověď na zprávu s příznakem a vy chcete odebrat příznak.    

  1. V podokně čtení nebo v otevřené zprávě vyberte informační panel a pak vyberte otevřít původní zprávu s příznakem.

  2. Na kartě zpráva ve skupině značky vyberte zpracovat.

  3. Vyberte Vymazat příznak.

Zprávu, kterou jste obdrželi, můžete označit příznakem, abyste ji mohli zpracovat nebo později přijmout. Pokud chcete označit přijatou zprávu, proveďte jednu z následujících akcí:

 • V seznamu zpráv vyberte sloupec příznaku vedle zprávy.

  Pokud jste výchozí příznak nezměnili, použije příznak aktuální datum zahájení a termín splnění.

 • V seznamu zpráv klikněte pravým tlačítkem myši na sloupec příznaku vedle zprávy. Vyberte termín splnění úkolu.

  Pokud například vyberete Další týden, nastaví se počáteční datum příštího týdne a termín splnění v následujícím pátek. Pokud chcete použít počáteční datum a termín splnění , který se v seznamu nezobrazuje, vyberte vlastní .

Po výběru OKse na informačním panelu zobrazí text příznaku.

Zprávy označené příznakem se zobrazují na panelu úkolů, v části úkoly a v seznamu denních úkolů kalendáře.

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující možnosti příznaku.

Příznaky

Datum zahájení

Termín splnění

Připomenutí

Dnes:

Aktuální datum

Aktuální datum

Hodinu před koncem dnešního pracovního dne

Zítra

Aktuální datum plus jeden den

Aktuální datum plus jeden den

Čas zahájení aktuálního dne plus jeden pracovní den

Tento týden

Aktuální datum plus dva dny, ale ne později než poslední pracovní den tohoto týdne

Poslední pracovní den tohoto týdne

Počáteční čas aktuálního dne plus dva pracovní dny

Příští týden

První pracovní den příštího týdne

Poslední pracovní den příštího týdne

Počáteční čas prvního pracovního dne příštího týdne

Bez data

Bez data

Bez data

Aktuální datum

Vlastní

Aktuální datum

Aktuální datum

Aktuální datum

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×