Příkaz CREATE INDEX

Vytvoří nový index u existující tabulky.

Poznámka: U databází, které nejsou databázemi Microsoft Accessu, nepodporuje databázový stroj Microsoft Access použití příkazu CREATE INDEX (s výjimkou vytvoření pseudoindexu u propojené tabulky ze zdroje dat ODBC) ani žádného z příkazů DDL (Data Definition Language). Místo toho používejte metody Create rozhraní DAO. Další informace najdete v části Poznámky.

Syntaxe

CREATE [ UNIQUE ] INDEX index
ON tabulka (pole [ASC|DESC][, pole [ASC|DESC], ...])
[WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }]

Příkaz CREATE INDEX se skládá z těchto částí:

Část

Popis

index

Název indexu, který se má vytvořit

tabulka

Název existující tabulky, pro kterou se má index vytvořit

pole

Název pole nebo polí, která se mají indexovat. Když chcete vytvořit index založený na jednom poli, uveďte název pole (uzavřený do závorek) za názvem tabulky. Pokud chcete vytvořit index založený na více polích, uveďte v závorkách seznam všech polí, která chcete do indexu zahrnout. K vytvoření sestupných indexů použijte rezervované slovo DESC; jinak se automaticky vytvoří vzestupné indexy.


Poznámky

Pokud chcete zabránit duplicitním hodnotám v indexovaných polích různých záznamů, použijte rezervované slovo UNIQUE.

Pomocí nepovinné klauzule WITH můžete vynutit pravidla pro ověření dat. Jaké máte možnosti:

  • Zabránit položkám Null v indexovaných polích nebo polích nových záznamů – pomocí možnosti DISALLOW NULL

  • Zabránit, aby se do indexu zahrnuly záznamy s hodnotami Null v indexovaných polích – pomocí možnosti IGNORE NULL

  • Určit jedno nebo více indexovaných polí jako primární klíč – pomocí rezervovaného slova PRIMARY. Hodnoty primárního klíče musí být jedinečné, takže můžete vynechat rezervované slovo UNIQUE.

Pomocí příkazu CREATE INDEX můžete vytvořit pseudoindex u propojené tabulky ve zdroji dat ODBC (například Microsoft® SQL Server™), která ještě index nemá. K vytvoření pseudoindexu nemusíte mít oprávnění nebo přístup ke vzdálenému serveru. Vzdálená databáze nepozná, že byl pseudoindex vytvořen, a nebude to mít na ni vliv. Pro propojené i nativní tabulky se používá stejná syntaxe. Vytvoření pseudoindexu může být užitečné zvláště u tabulky, která bude běžně jen pro čtení.

Když chcete k tabulce přidat index založený na jednom poli nebo na více polích, můžete použít také příkaz ALTER TABLE. Index vytvořený příkazem ALTER TABLE nebo CREATE INDEX můžete odebrat pomocí příkazu ALTER TABLE nebo DROP.

Poznámka: Když chcete vytvořit nový index u tabulky, která už má primární klíč, nepoužívejte rezervované slovo PRIMARY. Pokud to uděláte, dojde k chybě.Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×