Vytvoří vytvářecí dotaz.

Syntaxe

SELECT field1[, field2[, ...]] INTO newtable [IN externaldatabase]
FROM source

Příkaz SELECT...INTO se skládá z těchto částí:

Část

Popis

pole1, pole2

Název polí, které se mají zkopírovat do nové tabulky

nová_tabulka

Název tabulky, která se má vytvořit. Pokud je nová_tabulka stejná jako název nějaké existující tabulky, dojde k zachytitelné chybě.

externí_databáze

Cesta k externí databázi. Popis této cesty najdete u klauzule IN.

zdroj

Název existující tabulky, ze které se mají záznamy vybrat. Může to být jedna nebo více tabulek, případně dotaz.

Poznámky

Vytvářecí dotazy slouží k archivaci záznamů, vytváření záložních kopií tabulek nebo vytváření kopií, které použijete k exportu do jiné databáze nebo jako základ sestav zobrazujících data za konkrétní časové období. Spouštěním stejného vytvářecího dotazu můžete například každý měsíc vytvořit sestavu měsíčních prodejů podle oblasti.

Poznámky: 

  • Pro novou tabulku můžete potřebovat definovat primární klíč. Při vytváření tabulky zdědí pole v nové tabulce datový typ a velikost jednotlivých polí v podkladových tabulkách dotazu, žádné jiné vlastnosti polí nebo tabulek se ale nepřenesou.

  • Pokud chcete přidat data do existující tabulky, místo vytvoření přidávacího dotazu použijte příkaz INSERT INTO.

  • Pokud chcete před spuštěním vytvářecího dotazu zjistit, jaké záznamy se vyberou, prozkoumejte napřed výsledky příkazu SELECT, který používá stejná výběrová kritéria.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×