Přístup ke službám Outlook.com, OneDrive a jiným službám Microsoftu, když někdo umřel

Chápeme, že tyto chvíle jsou asi těžké pro osoby, které potřebují získat přístup k e-mailovým účtům nebo účtům úložiště svého příbuzného, ale kvůli ochraně osobních údajů a z dalších právních důvodů nemůžeme poskytovat o jakýchkoliv účtech žádné informace. Obavy našich zákazníků o ochranu osobních údajů a naše právní závazky bereme velmi vážně. Přečtěte si další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Microsoft.

Co dělat, když někdo umřel nebo se stal nezpůsobilým

Nemusíte nám dávat vědět, že někdo umřel nebo se stal nezpůsobilým.

Pokud znáte přihlašovací údaje k účtu, můžete účet zavřít sami. Pokud přihlašovací údaje účtu neznáte, zavře se účet po dvou (2) letech nečinnosti automaticky.

Pokud máte přístup k účtu 

Přečtěte si článek na stránce https://support.Microsoft.com/help/12412/ a pokud chcete Zavřít účet, postupujte podle pokynů. Po zavření účtu Microsoft ho můžete do 60 dní znovu otevřít, a to tak, že se k němu znovu přihlásíte. Vaše data po tuto dobu zachováme, abyste nepřišli o nic, pokud si to rozmyslíte. Po uplynutí těchto 60 dnů ale tento účet i data trvale odstraníme.

Pokud nemáte přístup k účtu

Zkontrolujte, jestli jsou všechna předplatná Microsoftu zrušena. Všechny předplatná Microsoftu můžete ukončit tak, že zavřete bankovní účet nebo platební kartu zákazníka, odvoláte autorizaci nebo informujete banku. Účty Outlook.com a OneDrive se po uplynutí 1 roku zmrazí a všechny e-mailové zprávy a soubory uložené na OneDrivu se za krátkou dobu odstraní. Platnost účtu Microsoft vyprší po dvou (2) letech nečinnosti. Pokud chcete získat další informace, přečtěte si část 4 ve Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft.

Pokud potřebujete přístup k účtu, vyhledejte právní pomoc.

Společnost Microsoft musí nejdřív formálně obdržet platnou obsílku nebo soudní nařízení a zvážit, zda je možné v souladu se zákonem vydat informace o osobním e­mailovém účtu zemřelého nebo nezpůsobilého uživatele (týká se to e-mailových účtů s adresami, které končí na Outlook.com, Live.com, Hotmail.com a MSN.com), o úložišti OneDrive nebo informace jakéhokoliv jiného aspektu jeho účtu Microsoft. Společnost Microsoft bude reagovat jenom na netrestní obsílky a soudní nařízení, které obdrží registrovaný agent Microsoftu ve státu nebo oblasti žádající strany, a nemůže odpovídat na žádosti o tyto záležitosti, které obdrží faxem nebo e-mailem.

Jakékoli rozhodnutí o poskytnutí obsahu osobního e-mailového účtu nebo účtu úložiště se provede až po pečlivém přezkoumání a posouzení platných zákonů. Upozorňujeme, že je možné, že společnost Microsoft nebude moct poskytnout obsah účtu, a odeslání žádosti nebo předložení obsílky nebo soudního nařízení nezaručuje, že vám budeme moct pomoct.

Regionální varianty:

  • Pro zákazníky z Evropy bude Společnost Microsoft reagovat na netrestní obsílky a soudní nařízení, které obdrží Microsoft Ireland Operations Ltd na registrovanou adresu 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.

  • Zákazníci z Německa mohou kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Microsoft, aby získali přístup k účtu. Zákazníci musí poskytnout důkaz o právním nástupnictví a následující dokumentaci:

    • Kopie úmrtního listu.

    • Kopie ID nebo pasu zemřelého.

    • Kopie osvědčení o děditství (Erbschein) nebo jinou dokumentaci od soudu, která prokazuje výlučné dědické právo nebo jména a adresy všech dědiců a souhlas, se kterým jste ustanoven jednat jejich jménem.

    • Kopie ID nebo pasu žadatele nebo podepsané plné moci.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×