Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Přístup ke službám Outlook.com, OneDrive a jiným službám Microsoftu, když někdo umřel

Chápeme, že to může být obtížné pro ty, kdo hledají přístup k e-mailovému účtu nebo účtu úložiště svého blízkého.

Z důvodu ochrany osobních údajů a dalších právních důvodů obecně nemůžeme poskytnout informace držitelům, kteří nejsou držiteli účtu. Níže jsou uvedeny konkrétnější podrobnosti o akcích, které je možné provést.

Obavy našich zákazníků o ochranu osobních údajů a naše právní závazky bereme velmi vážně. Přečtěte si další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Microsoft.

Co dělat, když někdo umřel nebo se stal nezpůsobilým

Nemusíte nám dávat vědět, že někdo umřel nebo se stal nezpůsobilým.

Pokud znáte přihlašovací údaje k účtu, můžete účet zavřít sami. Pokud přihlašovací údaje účtu neznáte, zavře se účet po dvou (2) letech nečinnosti automaticky.

Pokud máte přístup k účtu 

Přečtěte si článek Jak uzavřít účet Microsoft a postupujte podle pokynů k uzavření účtu. Po zavření účtu Microsoft ho můžete do 60 dní znovu otevřít, a to tak, že se k němu znovu přihlásíte. Vaše data po tuto dobu zachováme, abyste nepřišli o nic, pokud si to rozmyslíte. Po uplynutí těchto 60 dnů ale tento účet i data trvale odstraníme.

Pokud nemáte přístup k účtu

Zkontrolujte, jestli jsou všechna předplatná Microsoftu zrušena. Všechny předplatná Microsoftu můžete ukončit tak, že zavřete bankovní účet nebo platební kartu zákazníka, odvoláte autorizaci nebo informujete banku. Účty Outlook.com a OneDrive se po uplynutí 1 roku zmrazí a všechny e-mailové zprávy a soubory uložené na OneDrivu se za krátkou dobu odstraní. Platnost účtu Microsoft vyprší po dvou (2) letech nečinnosti. Pokud chcete získat další informace, přečtěte si část 4 ve Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft.

Pokud potřebujete přístup k účtu, vyhledejte právní pomoc.

Společnost Microsoft musí nejdřív formálně obdržet platnou obsílku nebo soudní nařízení a zvážit, zda je možné v souladu se zákonem vydat informace o osobním e­mailovém účtu zemřelého nebo nezpůsobilého uživatele (týká se to e-mailových účtů s adresami, které končí na Outlook.com, Live.com, Hotmail.com a MSN.com), o úložišti OneDrive nebo informace jakéhokoliv jiného aspektu jeho účtu Microsoft. Společnost Microsoft bude reagovat jenom na netrestní obsílky a soudní nařízení, které obdrží registrovaný agent Microsoftu ve státu nebo oblasti žádající strany, a nemůže odpovídat na žádosti o tyto záležitosti, které obdrží faxem nebo e-mailem.

Jakékoli rozhodnutí o poskytnutí obsahu osobního e-mailového účtu nebo účtu úložiště se provede až po pečlivém přezkoumání a posouzení platných zákonů. Mějte na vědomí, že Microsoft nemusí být schopen poskytnout obsah účtu a odeslání žádosti nebo podání obsílky nebo soudního příkazu nezaručuje, že vám budeme moci pomoci.

Regionální varianty:

 • Pro zákazníky z Evropy bude Společnost Microsoft reagovat na netrestní obsílky a soudní nařízení, které obdrží Microsoft Ireland Operations Ltd na registrovanou adresu 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.

 • Zákazníci z Německa mohou kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Microsoft, aby získali přístup k účtu. Zákazníci musí poskytnout důkaz o právním nástupnictví a následující dokumentaci:

  • Kopie úmrtního listu.

  • Kopie ID nebo pasu zemřelého.

  • Kopie osvědčení o děditství (Erbschein) nebo jinou dokumentaci od soudu, která prokazuje výlučné dědické právo nebo jména a adresy všech dědiců a souhlas, se kterým jste ustanoven jednat jejich jménem.

  • Kopie dokladu totožnosti nebo pasu žadatele nebo podepsané plné moci

 • Pokud jde o zákazníky v Číně, můžete kontaktovat zákaznickou podporu Microsoftu kvůli vašemu oprávněnému a oprávněnému zájmu, abyste získali přístup k účtu zesnulého zákazníka. Musíte zadat následující dokumenty:

  • Kopie osvědčení o smrti, osvědčení o zrušení registrace sociálního průkazu nebo jiného úředního dokladu, který může prokázat smrt zemřelého držitele účtu.

  • Dokument, který může prokázat váš vztah k zemřelému majiteli účtu jako "blízký příbuzný", který je manželem, rodičem, dítětem, sourozenec, prarodičem nebo vnoučetem. Tady jsou různé možnosti:

   • Registrace hukou.

   • Oddací list.

   • Certifikace relativního vztahu vydaná úřadem veřejné bezpečnosti nebo úřadem subdistrict.

   • Notářská certifikace vydaná notářskou kanceláří.

  • Kopie dokladu totožnosti nebo pasu žadatele.

  • Podepsaný výpis pro účely přístupu k účtu zesnulého držitele účtu.

Potřebujete další pomoc?

Pokud chcete získat podporu na Outlook.com, klikněte sem nebo na řádku nabídek vyberte Nápověda a zadejte svůj dotaz. Pokud samoobslužná nápověda váš problém nevyřeší, posuňte se dolů na Stále potřebujete pomoc? a vyberte Ano.

Pokud nás chcete kontaktovat na Outlook.com, budete se muset přihlásit. Pokud se nemůžete přihlásit, klikněte sem

Pro další nápovědu ke svému účtu Microsoft a předplatným, navštivteNápovědu k účtu a fakturaci.

Ikona aplikace Získat pomoc

Pokud chcete získat nápovědu a řešit potíže s jinými produkty a službami Microsoftu, zadejte svůj problém zde

Publikujte dotazy, sledujte diskuse a sdílejte své znalosti v komunitě Outlook.com.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×