Řadu hodnot, které se vejdou do jednoduchého lineárního trendu nebo exponenciálního trendu růstu, můžete rozšířit pomocí fill handle.

Úchyt

Pomocí následujících postupů se dozvíte, jak zobrazit a předpovídat trendy a vytvořit projekci.

Vytvoření řady trendů z dat

Vytvoření lineární řady trendů, která se nejlépe hodí

V řadě lineárního trendu se hodnota kroku – rozdíl mezi počáteční a další hodnotou v řadě – přičte k počáteční hodnotě a pak se přidá k každé další hodnotě.

 1. Vyberte aspoň dvě buňky, které obsahují počáteční hodnoty trendu.

  Pokud chcete zvýšit přesnost řad trendů, vyberte více než dvě počáteční hodnoty.

 2. Přetáhněte úchyt ve směru zvětšování nebo zmenšení hodnot.

  Pokud jste například vybrali buňky C1:E1 a počáteční hodnoty v těchto buňkách jsou 3, 5 a 8, přetáhněte úchyt doprava, aby se vyplnily rostoucími hodnotami trendu, nebo je přetáhněte doleva, aby se zaplnily zmenšenou hodnotou.

  Tip: Pokud chcete ručně řídit způsob vytvoření řady, přejděte v nabídce Úpravy na Výplň apotom klikněte na Řady.

Vytvoření řady exponenciálního trendu růstu

V řadě trendů růstu se počáteční hodnota vynásobí hodnotou kroku, aby se v řadě nasála další hodnota. Výsledný produkt a každý další produkt se pak vynásobí hodnotou kroku.

 1. Vyberte aspoň dvě buňky, které obsahují počáteční hodnoty trendu.

  Pokud chcete zvýšit přesnost řad trendů, vyberte více než dvě počáteční hodnoty.

 2. Podržte stisknutou klávesu CONTROL a přetáhněte úchyt ve směru, kterým chcete vyplnit zvyšující se nebo zmenšující se hodnoty.

  Pokud jste například vybrali buňky C1:E1 a počáteční hodnoty v těchto buňkách jsou 3, 5 a 8, přetáhněte úchyt doprava, aby se vyplnily rostoucími hodnotami trendu, nebo je přetáhněte doleva, aby se zaplnily zmenšenou hodnotou.

 3. Uvolněte ovládací prvek a tlačítko myši a v místní nabídce klikněte na položku Růst Trend.

  Excel automaticky vypočítá trend růstu a pokračuje v řadě ve vybraných buňkách.

  Tip: Pokud chcete ručně řídit způsob vytvoření řady, přejděte v nabídce Úpravy na Výplň apotom klikněte na Řady.

Zobrazení řady trendů pomocí spojnice trendu v grafu

Pomocí dvourozměrných Spojnice trendu a Klouzavý průměr grafů můžete graficky zobrazit trendy a analyzovat problémy s předpovídáním (označované taky jako regresní analýza). Klouzavý průměr vyhlašuje kolísání dat a jasněji zobrazuje vzorec nebo trend. Pomocí regresní analýzy, která odhaduje vztah mezi proměnnými, můžete rozšířit spojnice trendu v grafu za skutečná data a předpovědět budoucí hodnoty.

 1. V grafu klikněte na datovou řadu, do které chcete přidat spojnice trendu nebo klouzavý průměr.

 2. Na kartě Návrh grafu klikněte na Přidat prvek grafua přejděte na Spojnice trendu.

  Poznámka: Spojnice trendu můžete přidat jenom do neskládaných, 2D, ploch, pruhových, sloupcových, spojnicových, burzovní, xy bodových nebo bublinových grafů.

 3. Klikněte na typ spojnice trendu nebo klouzavý průměr, který chcete použít.

 4. Klikněte na OK.

  Poznámka: Pokud přidáte klouzavý průměr do bodového grafu XY, je tento průměr založen na pořadí hodnot X vynesených v grafu. Pokud chcete získat požadovaný výsledek, budete pravděpodobně muset před přidáním klouzavého průměru hodnoty X seřadit.

Pomocí dvourozměrných Spojnice trendu a Klouzavý průměr grafů můžete graficky zobrazit trendy a analyzovat problémy s předpovídáním (označované taky jako regresní analýza). Klouzavý průměr vyhlašuje kolísání dat a jasněji zobrazuje vzorec nebo trend. Pomocí regresní analýzy, která odhaduje vztah mezi proměnnými, můžete rozšířit spojnice trendu v grafu za skutečná data a předpovědět budoucí hodnoty.

 1. V grafu klikněte na datovou řadu, do které chcete přidat spojnice trendu nebo klouzavý průměr.

 2. V nabídce Chart (Graf) klikněte na Add Trendline (Přidat spojnice trendu)a potom klikněte na Type (Typ).

  Poznámka: Spojnice trendu můžete přidat jenom do neskládaných, 2D, ploch, pruhových, sloupcových, spojnicových, burzovní, xy bodových nebo bublinových grafů.

 3. Klikněte na typ spojnice trendu nebo klouzavý průměr, který chcete použít.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Pokud vyberete

  Udělejte toto

  Polynomická

  Do pole Pořadí zadejte číslo nejvyššího výkonu, který chcete použít pro nezávislou proměnnou.

  Analytický nástroj Klouzavý průměr

  Do pole Období zadejte počet období, která chcete použít pro výpočet klouzavý průměr.

 5. Klikněte na OK.

  Poznámka: Pokud přidáte klouzavý průměr do bodového grafu XY, je tento průměr založen na pořadí hodnot X vynesených v grafu. Pokud chcete získat požadovaný výsledek, budete pravděpodobně muset před přidáním klouzavého průměru hodnoty X seřadit.

Viz také

FORECAST

LINTREND

LOGLINTREND

LINREGRESE

LOGLINREGRESE (funkce)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×