Představení aplikace: Použití aplikace Lync 2010 Attendant

V tomto představení aplikace jsou popsány nejčastěji prováděné úlohy při používání komunikačního softwaru Microsoft® Lync™ 2010 Attendant.

Co chcete udělat?

Navigace v hlavním okně

Hlavní okno má dvě části: oblast Konverzace a seznam Kontakty. V oblasti Konverzace probíhá správa příchozích hovorů, aktivní konverzace a přidržení hovorů.

Rozvržení okna aplikace Attendant

Začátek stránky

Volání a přijímání hovorů

V aplikaci Lync 2010 Attendant je k dispozici zjednodušené rozhraní pro volání a přijímání hovorů. Rychlé zprávy můžete přijímat i v době, kdy voláte.

Volání

Jestliže chcete zavolat uživateli uvedenému ve vašem seznamu Kontakty, klikněte dvakrát na dané jméno nebo klikněte na tlačítko telefonu vedle tohoto jména.

Volání

Příjem hovoru

Když vám někdo volá, zobrazí se upozornění v oblasti Příchozí v hlavním okně. Hovor můžete přijmout dvojitým kliknutím na upozornění.

Upozornění na příchozí volání

Vytočení určitého čísla

Zadejte číslo do pole pro hledání a dvakrát klikněte na výsledek hledání.

Volání čísla

Začátek stránky

Pořizování poznámek během konverzace

Během konverzace si můžete dělat poznámky, abyste si zapamatovali důležité body. Když konverzace skončí, můžete tyto poznámky uložit tak, že je odešlete v e-mailové zprávě.

 1. Pokud je potřeba, klikněte na tlačítko Poznámka.

 2. Klikněte kamkoli do oblasti poznámky a zadejte poznámku.

 3. Budete-li chtít odeslat poznámky v e-mailové zprávě, klikněte na volbu Odeslat poznámky.

Poznámka:  Poznámky se automaticky ukládají jako součást historie konverzace, pokud je tato možnost povolena v části Možnosti.

Probíhá volání

Začátek stránky

Konferenční hovor

K dispozici je možnost uskutečnit konferenční hovor s více kontakty, kteří se účastní konverzace.

 1. Ze seznamu Kontakty vyberte kontakty, které chcete pozvat. Více kontaktů vyberete tak, že podržíte stisknutou klávesu CTRL.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z vybraných kontaktů.

 3. Klikněte na volbu Zahájit konferenční hovor.

Zahájení konferenčního hovoru

Přidání kontaktů během konferenčního hovoru

Během konferenčního hovoru lze přidávat kontakty.

 1. V oblasti Konference nebo v okně Konverzace klikněte na tlačítko Přidat.

Ovládací prvky volání

 1. Dvakrát klikněte na jméno kontaktu nebo ho přetáhněte ze seznamu kontaktů do oblasti Konference. Číslo mobilního telefonu můžete zadat také pomocí číselníku.

Začátek stránky

Hledání kontaktu

Kontakt můžete vyhledat zadáním jména do pole pro hledání. Při zadávání jména se budou v seznamu výsledků hledání zobrazovat odpovídající jména.

 1. Do pole pro hledání zadejte jméno kontaktu.

 2. V seznamu výsledků hledání najděte příslušné jméno.

Poznámka:  Chvíli může trvat, než hledání dokončí počáteční indexování.

Začátek stránky

Řazení kontaktů

Kontakty můžete řadit podle různých kritérií, jako jsou zobrazované jméno, dostupnost nebo společnost. Řazení kontaktů umožňuje snadno a rychle uspořádat a vyhledat kolegy a spojit se s nimi.

 1. V horní části seznamu kontaktů klikněte na šipku u položky Uspořádáno podle. Výchozí pořadí řazení v aplikaci Attendant je podle kritériaZobrazované jméno.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte požadované kritérium řazení (například Dostupnost).

Poznámka:  Kontakty, které mají stav Offline nebo Stav není znám, nelze skrýt.

Začátek stránky

Přepojení hovoru

Hovor lze přepojit jinému kontaktu nebo na jiné číslo následujícím způsobem:

 1. Klikněte na tlačítko Přepojit. Hovor před přepojením můžete přidržet tak, aby volající během přepojení nebudou nemohli nic slyšet.

 2. V seznamu kontaktů dvakrát klikněte na jméno osoby, které chcete hovor přepojit.

Hovor zmizí z okna Konverzace. Pokud nebude přepojení úspěšné, zobrazí se chybová zpráva.

Ovládací prvky volání

Začátek stránky

Přepnutí zvukového zařízení

Pokud se účastníte hlasové konverzace, můžete přepnout zvukové zařízení, aniž by tím byla konverzace přerušena.

 1. Na panelu nástrojů nahoře klikněte na tlačítko Aktuální zařízení.

 2. V rozevíracím seznamu zvolte příslušné zařízení.

Možnosti zvuku

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×