Přesouvání a posouvání v listu

V seznamu se můžete posouvat různými List. K rychlému přesouvání mezi buňkami a k rychlému přesouvání do různých oblastí listu můžete použít šipkové klávesy, posuvníky nebo myš.

V Excelu můžete využít vyšší rychlost posouvání, snadné procházení na konec rozsahu a popisy ovládacích prvků, které vás uznají, kde se v listu nacházíte. V dialogových oknech s rozevíracími seznamy s posuvníky se můžete posouvat také pomocí myši.

Pohyb v listu pomocí kláves se šipkami

Mezi buňkami na listu se můžete pohybovat kliknutím na libovolnou buňku nebo pomocí kláves se šipkami. Když se přesunete do buňky, stane se z ní Aktivní buňka.

Posunutí

Akce

Na začátek a konec rozsahu:

Před zastavením na konci listu se stisknutím kombinace kláves CTRL+šipka posuňte na začátek a konec každé oblasti ve sloupci nebo řádku.

Pokud se chcete posunout na začátek a konec každé oblasti a vybrat oblasti, než se zastavíte na konci listu, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+šipková klávesa.

O jeden řádek nahoru nebo dolů

Stiskněte klávesu SCROLL LOCK a potom pomocí kláves ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ přejděte o jeden řádek nahoru nebo dolů.

O jeden sloupec doleva nebo doprava

Stiskněte klávesu SCROLL LOCK a potom pomocí kláves ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO posouvání o jeden sloupec doleva nebo doprava.

O jedno okno nahoru nebo dolů

Stiskněte klávesu PAGE UP nebo PAGE DOWN.

O jedno okno doleva nebo doprava

Stiskněte klávesu SCROLL LOCK, podržte klávesu CTRL a stiskněte klávesu ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO.

Velká vzdálenost

Stiskněte klávesu SCROLL LOCK a pak současně podržte klávesu CTRL a šipkovou klávesu, abyste se rychle posunuly mezi velkými oblastmi listu.

Poznámka: Je-li funkce SCROLL LOCK je v aplikaci Excel zobrazena, je na stavovém řádku zobrazena funkce Scroll Lock. Stisknete-li v době, kdy je stisknete šipkovou klávesu, posunete list o jeden řádek nahoru nebo dolů nebo o jeden sloupec doleva nebo doprava. Chcete-li se pohybovat mezi buňkami pomocí kláves se šipkami, je nutné funkci SCROLL LOCK vypnout. Toho docílíte stisknutím klávesy Scroll Lock (označované jako ScrLk) na klávesnici. Pokud vaše klávesnice tuto klávesu neobsahuje, můžete pomocí klávesnice na obrazovce funkci SCROLL LOCK vypnout. Pokud chcete otevřít klávesnici na obrazovce, klikněte na tlačítko Start na ploše Windows a zadejte Klávesnice na obrazovce. Pokud chcete funkci SCROLL LOCK vypnout, klikněte na klávesu ScrLk a zavřete klávesnici na obrazovce.

Pohyb v listu pomocí posuvníků

Pokud posuvníky nevidíte, zobrazte je následujícím způsobem:

  1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

    Ve Excel 2007 Klikněte na tlačítko Microsoft Office, Obrázek tlačítka Office na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

  2. Klikněte na Upřesnita potom v části Možnosti zobrazení pro tento sešit zkontrolujte,že jsou zaškrtnuté políčka Zobrazit vodorovný posuvník a Zobrazit svislý posuvník, a klikněte na OK.

Následující tabulka popisuje různé způsoby procházení listu pomocí posuvníků.

Posunutí

Akce

O jeden řádek nahoru nebo dolů

Kliknutím na šipky posuvníku obrázek tlačítka nebo obrázek tlačítka na svislém posuvníku posuňte list o jeden řádek nahoru nebo dolů.

O jeden sloupec doleva nebo doprava

Kliknutím na šipky posuvníku obrázek tlačítka nebo obrázek tlačítka na vodorovném posuvníku posuňte list o jeden sloupec doleva nebo doprava.

Procházení listu se zvětšenou rychlostí posouvání

Při posouvání zvětšete rychlost posouvání tak, že podržíte myš na nejdále na konci obrazovky o víc než 10 sekund.

Přesunutí myši opačným směrem zpomaluje rychlost posouvání.

O jedno okno nahoru nebo dolů

Klikněte nad nebo pod posuvník obrázek tlačítka na svislém posuvníku.

O jedno okno doleva nebo doprava

Klikněte vlevo nebo vpravo od posuvníku nebo obrázek tlačítka na vodorovném posuvníku.

Velká vzdálenost

Podržte klávesu SHIFT a přetáhněte posuvník obrázek tlačítka .

Poznámky: 

  • Pokud používáte posuvníky k pohybu v listu, zobrazí Excel popis označující čísla řádků nebo písmena sloupců (nebo čísla, pokud je pro sešit zadaný styl odkazu R1C1), abyste věděli, kde se v listu nacházíte.

  • Velikost posuvníku označuje poměrnou velikost použité oblasti listu, která je viditelná v okně. Umístění posuvníku označuje relativní umístění viditelné oblasti v listu.

  • Okno můžete rychle rozdělit, abyste se mohli posouvat ve dvou nebo čtyřech podoknech současně. Přejděte na okno rozdělení Úchyt příčky na svislý nebo vodorovný posuvník. Jakmile se ukazatel myši změní na oboustrannou šipku Vodorovná oboustranná šipka přetáhněte příčky na list, kam chcete okno rozdělit. Poklikejte na příčky, které chcete odebrat.

Posouvání a zvětšování pomocí myši

Některá zařízení myši a jiná umisovací zařízení, například myš Microsoft IntelliMouse, mají integrované funkce posouvání a přiblížení a oddálení, pomocí které se můžete pohybovat v listu nebo v listu nebo v zobrazení List s grafem. V dialogových oknech s rozevíracími seznamy s posuvníky se můžete posouvat také pomocí myši. Další informace najdete v pokynech pro pointovací zařízení.

Akce

Akce

Posouvání nahoru nebo dolů o několik řádků najednou

Otáčejte kolečkem dopředu nebo dozadu.

Posouvání doleva nebo doprava ve Windows

Stiskněte a podržte kombinaci kláves CTRL+SHIFT a otáčejte kolečkem dopředu nebo dozadu.

Procházení listu se zvětšenou rychlostí posouvání

Při posouvání zvětšete rychlost posouvání tak, že podržíte myš na nejdále na konci obrazovky o víc než 10 sekund.

Přesunutí myši opačným směrem zpomaluje rychlost posouvání.

Posouní se v listu

Podržte tlačítko kolečka a přetáhněte ukazatel směrem od značky origin mark v libovolném směru, který chcete posunout. Pokud chcete zrychlit posouvání, přesuňte ukazatel mimo značku původu. Pokud chcete posouvání zpomalit, přesuňte ukazatel blíž ke značkou originu.

Automatické posouní listu

Klikněte na tlačítko kolečka a pak přesuňte myš ve směru, kterým chcete zobrazení posouvat. Pokud chcete zrychlit posouvání, přesuňte ukazatel mimo značku původu. Pokud chcete posouvání zpomalit, přesuňte ukazatel blíž ke značkou originu. Automatické posouvání zastavíte kliknutím na libovolné tlačítko myši.

Přiblížení nebo oddálení zobrazení

Podržte stisknutou klávesu CTRL a otáčejte kolečkem IntelliMouse dopředu nebo dozadu. Procento zvětšené tabulky se zobrazuje na stavovém řádku.

Zobrazení podrobností v osnovách

Na buňku, která shrnuje data v osnově, namiňte kurzorem a podržte klávesu SHIFT a otáčejte kolečkem dopředu.

Skrytí podrobností v osnovách

Přejděte na libovolnou buňku, která obsahuje podrobná data, podržte klávesu SHIFT a otáčejte kolečkem dozadu.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×