Obsah
×

Obsah buňkymůžetepřesunout nebo zkopírovat pomocí funkce Vyjmout, Kopírovat a Vložit. Můžete také zkopírovat konkrétní obsah nebo atributy z buněk. Například zkopírujte výslednou hodnotu vzorce bez zkopírování vzorce nebo zkopírujte jenom vzorec.

Při přesunutí nebo zkopírování buňky je zkopírována buňka včetně vzorců a jejich výsledných hodnot, formátů buňky a komentářů.

Buňky v Excelu můžete přesouvat přetažením nebo pomocí příkazů Vyjmout a Vložit.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

Přesouvání buněk přetažením

 1. Vyberte buňky nebo oblast buněk, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Nastavte ukazatel myši na okraj ohraničení výběru.

 3. Když se ukazatel myši změní na ukazatel přesunutí Ukazatel pro přesouvání, přetáhněte buňku nebo oblast buněk do jiného umístění.

Přesouvání buněk pomocí příkazů Vyjmout a Vložit

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk.

 2. Vyberte Domů >Vyjmout Vyjmout nebo stiskněte Ctrl+X.

 3. Vyberte buňku, do které chcete data přesunout.

 4. Vyberte Domů >Vložit Vložení nebo stiskněte Ctrl+V.

Zkopírujte buňky v listu pomocí příkazů Kopírovat a Vložit.

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk.

 2. Vyberte Kopírovat nebo stiskněte Ctrl+C.

 3. Vyberte Vložit nebo stiskněte Ctrl+V.

 1. Vyberte buňky, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Pokud chcete přesunout buňky, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítka.

   Klávesová zkratka:    Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Pokud chcete zkopírovat buňky, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka.

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

  Tip: Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka.

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

Poznámky: 

 • Okolo vyjmutých nebo zkopírovaných buněk se zobrazí pohyblivé ohraničení. Toto ohraničení zrušíte stisknutím klávesy ESC.

 • Při vyjmutí a vložení buňky za účelem jejího přesunutí jsou stávající data v oblasti pro vložení automaticky nahrazena.

 • Pokud chcete při vkládání buněk zvolit určité možnosti, můžete kliknout na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítkaa potom kliknout na požadovanou možnost. Můžete kliknout například na příkazy Vložit jinak nebo Obrázek.

 • Ve výchozím nastavení je na listu zobrazeno tlačítko Možnosti vložení, které umožňuje zvolit specifické možnosti při vkládání buněk, například Zachovat formátování zdroje. Pokud nechcete, aby bylo toto tlačítko zobrazeno při každém vkládání buněk, lze tuto možnost vypnout. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti. V kategorii Upřesnit zrušte v části Vyjmout, kopírovat a vložit zaškrtnutí políčka Zobrazovat tlačítko Možnosti vložení při vkládání obsahu.

Ve výchozím nastavení jsou úpravy přetažením zapnuty, a proto lze buňky přesouvat a kopírovat pomocí myši.

 1. Vyberte buňky nebo Oblast buněk, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Výběr obsahu buňky v Excelu

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Chcete-li přesunout buňku nebo oblast buněk, nastavte ukazatel myši na okraj výběru. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel přesunutí Přesunout ukazatel, přetáhněte buňku nebo oblast buněk do nového umístění.

  • Chcete-li zkopírovat buňku nebo oblast buněk, podržte při nastavení ukazatele myši na okraj výběru klávesu CTRL. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel kopírování Ukazatel kopírování, přetáhněte buňku nebo oblast buněk na jiné místo.

Poznámka: Obsah přesouvaných buněk nahradí data v oblasti pro vložení.

Odkazy na buňky jsou při kopírování buněk automaticky upraveny. Při přesunutí buněk však upraveny nejsou a obsah těchto buněk a všech buněk, které na tyto buňky odkazují, může být zobrazen jako chybný odkaz. V takovém případě je nutné odkazy upravit ručně.

Obsahuje-li vybraná oblast kopírování skryté buňky, řádky nebo sloupce, jsou zkopírovány také tyto buňky. Informace, které nechcete při kopírování zahrnout, bude pravděpodobně nutné dočasné zobrazit.

 1. Vyberte buňky nebo Oblast buněk obsahující data, která chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Pokud chcete výběr přesunout, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítka.

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Pokud chcete výběr zkopírovat, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka.

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na levou horní buňku v oblasti pro vložení a poté klikněte na příkaz Vložit vyjmuté buňky nebo Vložit kopírované buňky.

  Tip    Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a poté vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 4. V dialogovém okně Vložit klikněte na směr, kterým chcete posunout okolní buňky.

Poznámka    Při vkládání celých řádků nebo sloupců jsou okolní řádky a sloupce posunuty směrem dolů a doleva.

Pokud se některé buňky, řádky nebo sloupce listu nezobrazují, máte možnost zkopírovat všechny buňky, nebo jenom viditelné buňky. U listu s osnovou můžete například také zkopírovat jenom zobrazená souhrnná data.

 1. Vyberte buňky, které chcete zkopírovat.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na položku Najít a vybrat a poté klikněte na příkaz Přejít na – jinak.

  Obrázek pásu karet v Excelu

 3. V oblasti Vybrat klikněte na Pouze viditelné buňky a potom na OK.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránkana Kopírovat Obrázek tlačítka.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 5. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

  Tip: Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 6. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka.

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

 • Pokud kliknete na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka, můžete si vybrat z několika možností vložení, které se použijí pro výběr.

Zkopírovaná data se vloží do souvislých řádků nebo sloupců. Pokud oblast pro vložení obsahuje skryté řádky nebo sloupce, bude pravděpodobně třeba zobrazit celou oblast pro vložení, aby byly vidět všechny zkopírované buňky.

Pokud kopírujete nebo vkládáte skrytá nebo filtrovaná data do jiné aplikace nebo do jiné instance Excelu, zkopírují se jenom viditelné buňky.

 1. Vyberte Oblast obsahující prázdné buňky.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránkana Kopírovat Obrázek tlačítka.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítkaa potom klikněte na Vložit jinak.

 5. Zaškrtněte políčko Vynechat prázdné.

 1. Poklikejte na buňku obsahující data, která chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Poznámka    Ve výchozím nastavení můžete data buňky upravit a vybrat přímo v buňce tak, že na ně poklikáte, ale můžete taky upravit a vybrat data buňky v Řádek vzorců.

 2. Vyberte v buňce znaky, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Jak vybrat buňky nebo oblasti.

 3. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

 4. Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Pokud chcete výběr přesunout, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítka.

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Pokud chcete výběr zkopírovat, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka.

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 5. V buňce klikněte na místo, kam chcete znaky vložit, nebo poklikejte na jinou buňku, do které chcete data přesunout nebo zkopírovat.

 6. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka.

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

 7. Stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Pokud poklikáte na buňku nebo stisknete klávesu F2, aby bylo možné aktivní buňku upravovat, budou klávesy se šipkou fungovat pouze uvnitř této buňky. Klávesy se šipkou lze použít k přesunutí na jinou buňku až po dokončení úprav v aktivní buňce stisknutím klávesy ENTER.

Při vložení kopírovaných dat můžete provést některou z následujících akcí:

 • Vložit pouze formátování buněk, jako je například barva písma či výplně (nikoli obsah buněk)

 • Převést všechny vzorce v buňce na vypočítané hodnoty, aniž by bylo přepsáno existující formátování

 • Vložit pouze vzorce (nikoli vypočítané hodnoty)

 • Vybrat buňku nebo oblast buněk obsahující hodnoty, formáty buněk nebo vzorce, které chcete kopírovat

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránkana Kopírovat Obrázek tlačítka.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 • Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení nebo buňku, do které chcete vložit hodnotu, formát buňky nebo vzorec.

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítkaa pak proveďte jednu z těchto akcí:

  • Chcete-li vložit pouze hodnoty, klikněte na příkaz Hodnoty.

  • Chcete-li vložit pouze formáty buněk, klikněte na příkaz Formátování.

  • Chcete-li vložit pouze vzorce, klikněte na příkaz Vzorce.

   Poznámka: Pokud kopírované vzorce obsahují relativní odkazy na buňky, dojde v kopiích vzorců k úpravě odkazů (a relativních částí smíšených odkazů na buňky). Předpokládejme například, že buňka B8 obsahuje vzorec =SUMA(B1:B7). Pokud ho zkopírujete do buňky C8, bude kopie vzorce odkazovat na odpovídající buňky v daném sloupci: =SUMA(C1:C7). Pokud kopírované vzorce obsahují absolutní odkazy na buňky, tyto odkazy se v kopiích vzorců nezmění. Pokud nezískáte požadované výsledky, můžete změnit odkazy v původních vzorcích na relativní nebo na absolutní odkazy a buňky potom znovu zkopírovat.

Po vložení zkopírovaných dat používají vložená data nastavení šířky sloupce cílových buněk. Chcete-li šířky sloupců opravit tak, aby odpovídaly zdrojovým buňkám, proveďte následující kroky.

 1. Vyberte buňky, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Pokud chcete přesunout buňky, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítka.

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Pokud chcete zkopírovat buňky, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka.

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

  Tip: Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku v části Vložit Obrázek tlačítkaa potom klikněte na Zachovat šířku zdrojových sloupců.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×