Přesunutí objektu dopředu nebo dozadu

Pořadí vrstev (označované taky jako pořadí z) objektů v publikaci můžete změnit tak, aby se objekty objevily nad ostatními objekty.

 1. Vyberte objekt, který chcete přesunout. Pokud je objekt skrytý, vyberte libovolný objekt a opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT+TABULÁTOR, dokud nevyberte objekt, který chcete použít.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  Přenést objekt do popředí sady:

  • Na kartě Domů ve skupině Uspořádat klikněte na šipku vedle nebo pod položkou Přenést do popředí a potom klikněte na Přenést do popředí.

   Výběr možnosti Přenést do popředí v nabídce Přenést dál

   Odeslání objektu na zadní straně zásobníku:

  • Na kartě Domů ve skupině Uspořádat klikněte na šipku vedle možnosti nebo v části Přeřadit dál a potom klikněte na přeřadit do zpět.

   Selecting Send to Back on the Send Backward menu

   Přenést objekt o jeden krok dopředu:

  • Na kartě Domů ve skupině Uspořádat klikněte na šipku vedle nebo pod položkou Přenést dál a potom klikněte na Přenést dál.

   Výběr přenést dál v nabídce Přenést dál

   Odeslání objektu o jeden krok dozadu:

  • Na kartě Domů ve skupině Uspořádat klikněte na šipku vedle nebo pod položkou Přeřadit dál a potom klikněte na Přeřadit dál.

   Selecting Send Backward on the Send Backward menu

 1. Vyberte objekt, který chcete přesunout. Pokud je objekt skrytý, vyberte libovolný objekt a opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT+TABULÁTOR, dokud nevyberte objekt, který chcete použít.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  Přenést objekt do popředí sady:

  • Na kartě Domů ve skupině Uspořádat klikněte na rozevírací seznam v okně Přenést do popředí a potom klikněte na Přenést do popředí.

   bring object to front

   Odeslání objektu na zadní straně zásobníku:

  • Na kartě Domů ve skupině Uspořádat klikněte na rozevírací seznam v části Přeřadit dál a potom klikněte na Přeřadit do zpět.

   send object to back

   Přenést objekt o jeden krok dopředu:

  • Na kartě Domů ve skupině Uspořádat klikněte na rozevírací seznam v okně Přenést dál a potom klikněte na Přenést dál.

   Odeslání objektu o jeden krok dozadu:

  • Na kartě Domů ve skupině Uspořádat klikněte na rozevírací seznam v části Přeřadit dál a potom klikněte na Přeřadit dál.

Objekt je jedním z následujících objektů:

 • Automatický obrazec

 • Tabulka

 • Textové pole

 • Klipart nebo obrázek

 • Vyberte objekt, který chcete přesunout.

  Pokud je objekt skrytý, vyberte libovolný objekt a opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT+TAB, dokud nevyberte objekt, který chcete vybrat.

  Chcete-li vybrat více objektů současně, podržte klávesu CTRL, klikněte na objekty, které chcete vybrat, a poté uvolněte klávesu CTRL.

 • V nabídce Uspořádat přejděte na Pořadía pak proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete objekt přenést do popředí, klikněte na Přenést do popředí.

  • Pokud chcete objekt poslat do zadní části zásobníku, klikněte na Převracet do back-back-objektů.

  • Pokud chcete objekt přenést o jeden krok dopředu, klikněte na Přenést blíž.

  • Pokud chcete objekt poslat o jeden krok dopředu, klikněte na Přezpátek.

Poznámky: 

 • Pokud chcete vložený obrázek zobrazit jako pozadí za textem, klikněte pravým tlačítkem myši na textové pole, v místní nabídce klikněte na Formát textového pole, klikněte na kartu Rozložení a potom klikněte na Žádné nebo Through v části Styl obtékání.

 • Pokud chcete, aby byl objekt ve vrstvě průhledný, kliknutím objekt vyberte (v případě tabulky vyberte celou tabulku) a stiskněte kombinaci kláves CTRL+T. Pokud chcete, aby byl průhledný objekt neprůhledný bílou výplní, vyberte ho a stiskněte CTRL+T.

Viz také

Vytvoření vodoznaku z fotografie nebo obrázku

Přidání obrazce nebo symbolu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×