Sloupce z datového souboru můžete přiřadit jako datová pole obrazce pro obrazce organizačního diagramu.

Sloupce datových souborů

Průvodce organizačním diagramem používá sloupce (pole) z datového souboru k vytvoření datových polí obrazců, která budou přidružená k obrazcům v organizačním diagramu.

  • Každý řádek v datovém souboru odpovídá jednomu zaměstnanci, a tedy jednomu poli pozice nebo obrazci v organizačním diagramu.

  • Sloupce v datovém souboru, které určíte jako datová pole obrazce, se stanou datovými poli přidruženými ke každému obrazci v grafu.

  • Hodnota v buňce datového souboru, kde se řádek zaměstnance protíná se sloupcem datového pole obrazce, je hodnota, kterou průvodce zařadí do datového pole obrazce přidruženého k určitému obrazci organizačního diagramu.

Předpokládejme například, že datový soubor obsahuje řádek pro zaměstnance s názvem Ben Smith. Datový soubor obsahuje také sloupec telefonního čísla. Benův telefonní číslo zaznamenaný v buňce, kde se Benův řádek protíná se sloupcem Telefonní číslo, je X521. Pokud v průvodci určíte jako datové pole obrazce telefonní číslo, bude pole pozice představující Bena Nováka v organizačním diagramu obsahovat datové pole obrazce Telefonní číslo a hodnota v poli bude X521.

Zobrazená pole

Datová pole obrazce jsou datová pole, do kterých můžete zadat hodnoty přidružené k obrazcům.

Například obrazce organizačního diagramu mají ve výchozím nastavení tato datová pole obrazce: Oddělení, Telefon, Jméno, Název a E-mail. Podle potřeby můžete vytvořit další pole.

Do datových polí obrazců můžete přidat hodnoty, aby se organizační diagram stal víc než jen hierarchickým popisem vaší organizace, ale také jako zdroj dat o pozicích a lidech.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×