Přiblížení nebo oddálení poznámek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Přiblížení nebo oddálení poznámek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

K přiblížení nebo oddálení stránky můžete ve OneNotu použít klávesnici a Předčítání – čtečku obrazovky integrovanou ve Windows. Dočasně můžete změnit velikost zobrazeného obsahu, aniž byste měnili formátování stránky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku klávesové zkratky ve OneNotu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

Obsah stránky můžete zvětšit nebo zmenšit na kartě Zobrazení. Pokud máte počítač s dotykovou obrazovkou, můžete ke zvětšení nebo zmenšení stránky použít gesto roztažení nebo stažení prstů.

 1. Na stránce, kterou chcete zvětšit, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete aktuální stránku zvětšit, abyste si část poznámek přiblížili (Přiblížit), stiskněte kombinaci kláves Alt+Ctrl+Shift+znaménko plus (+).

  • Pokud chcete aktuální stránku zmenšit, abyste viděli větší část poznámek (Oddálit), stiskněte kombinaci kláves Alt+Ctrl+Shift+znaménko minus (-).

 2. Pokud se chcete vrátit k výchozímu nastavení, stiskněte kombinaci kláves Alt+O, kterou přejdete na kart pásu karet Zobrazení, a pak stiskněte 0 (nulu).

Tip: Opakovaným výběrem možností Přiblížit nebo Oddálit nastavte požadované zvětšení. Pokud vám nevyhovují kroky zvětšení, které OneNote používá při každém výběru, můžete nastavit vlastní úroveň zvětšení. Stiskněte Alt+O, L, zadejte požadované procento zvětšení a stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

K přiblížení nebo oddálení stránky můžete ve OneNotu použít klávesnici a VoiceOver – integrovanou čtečku obrazovky pro Mac OS. Dočasně můžete změnit velikost zobrazeného obsahu, aniž byste měnili formátování stránky.

Poznámky: 

Obsah stránky můžete zvětšit nebo zmenšit na kartě Zobrazení. OneNote pro Mac si zapamatuje stupeň zvětšení, který použijete na každé stránce poznámkového bloku, i když OneNote vypnete a znovu ho zapnete.

 1. Na stránce, kterou chcete zvětšit, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete aktuální stránku zvětšit, abyste si část poznámek přiblížili (Přiblížit), stiskněte kombinaci kláves Coomand+znaménko plus (+). Uslyšíte, že jste stránku přiblížili.

  • Pokud chcete aktuální stránku zmenšit (Oddálit), stiskněte Command+znaménko minus (-). Uslyšíte, že jste stránku oddálili.

 2. Pokud se chcete vrátit k výchozímu nastavení, stiskněte Command+0 (nula). Uslyšíte, že jste obnovili zvětšení.

Tip: Opakovaným výběrem možností Přiblížit nebo Oddálit nastavte požadované zvětšení. Pokud vám nevyhovují kroky zvětšení, které OneNote používá při každém výběru, můžete nastavit vlastní úroveň zvětšení. Stiskněte F6, dokud neuslyšíte "<aktuální pás karet>, (...) TAB (...) ze 4, stiskněte klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě zobrazení, 4 ze 4, a pak stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník přejděte na kartu zobrazení . Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o <aktuální přiblížení>, Lupa, pole zadejte požadované procento přiblížení a stiskněte klávesu ENTER.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu

Klávesové zkratky ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí VoiceOver, což je integrovaná čtečka obrazovky s iOS, můžete pomocí funkce Lupa na telefonu přiblížit OneNote pro iOS stránce.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Zapnutí funkce Zvětšení

Funkci Zvětšení zapnete v telefonu v nastavení Zpřístupnění.

 1. Na telefonu potáhněte třemi prsty doprava nebo doleva a přejděte na plochu, kde je ikona Nastavení. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na Nastavení, a potom poklepejte na displej.

 2. Když chcete v Nastavení otevřít nabídku Zpřístupnění, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Obecné, a pak poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zpřístupnění, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete otevřít nabídku Zvětšení, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zvětšení, které je vypnuté, a poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete funkci Zvětšení zapnout, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na funkci zvětšení, která je vypnutá, a poklepejte na obrazovku.

Přiblížení poznámek

Pokud máte zapnutou funkci Zvětšení, můžete ve OneNotu pro iOS ke zvětšení obsahu stránky používat gesta.

Na stránce OneNotu, kterou chcete zvětšit, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete obrazovku zvětšit, abyste přiblížili určitou část poznámek, poklepejte na obrazovku třemi prsty.

 • Pokud chcete přiblížení přesunout jinam, potáhněte obrazovku třemi prsty.

 • Pokud se chcete vrátit k výchozímu zvětšení, poklepejte na obrazovku třemi prsty.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

K přiblížení stránky v Androidu můžete použít TalkBack, integrovanou čtečku obrazovky pro Android, a funkci Zvětšení.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

 • Před spuštěním OneNotu pro Android se ujistěte, že je zapnutá aplikace TalkBack.

V tomto tématu

Zapnutí funkce Zvětšení

Funkci Zvětšení můžete zapnout v telefonu v nastavení Usnadnění.

 1. V Nastavení telefonu otevřete nabídku Usnadnění opakovaným potažením prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce Usnadnění, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete otevřít nabídku Zvětšení, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce Zvětšení, která je vypnutá. Pak poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete zapnout funkci zvětšení , táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Lupa, a pak poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vypnout, a pak poklepejte na obrazovku. Je zapnuté a uslyšíte: "zapnuto"

Přiblížení poznámek

Když zapnete funkci Zvětšení, můžete ve OneNotu pro Android ke zvětšení obsahu stránky používat gesta.

Na stránce OneNotu, kterou chcete zvětšit, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete zvětšit obrazovku a přiblížit určitou část poznámek, třikrát klepněte na obrazovku. Pokud se chcete vrátit k výchozímu nastavení, znovu třikrát klepněte.

 • Pokud chcete přiblížení přesunout jinam, potáhněte obrazovku dvěma prsty.

 • Pokud se chcete vrátit k výchozímu zvětšení, třikrát poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke čtení stránek ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

K přiblížení stránky ve Windows 10 můžete použít Předčítání – integrovanou čtečku obrazovky pro Windows a funkci Zvětšení.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Zapnutí funkce Lupa

V nastavení Usnadnění přístupu na telefonu zapněte funkci Zvětšení.

 1. V nastavení telefonu otevřete nabídku Usnadnění přístupu. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Usnadnění přístupu“, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete otevřít nabídku Lupa, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce Lupa. Poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete zapnout lupu na obrazovce , potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vypnout lupu, přepínač přepnout, a pak poklepejte na obrazovku. Program Lupa obrazovky je zapnutý a uslyšíte, že se jedná o ikonu "zapnuto", přepínač Switch.

Přiblížení poznámek

Když zapnete funkci Lupa, můžete ve OneNotu pro Windows 10 ke zvětšení obsahu stránky používat gesta.

Na stránce OneNotu, kterou chcete zvětšit, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete obrazovku zvětšit, abyste přiblížili určitou část poznámek, poklepejte na obrazovku dvěma prsty.

 • Pokud chcete přiblížení přesunout jinam, potáhněte obrazovku dvěma prsty.

 • Pokud text už je zvětšený, ale chcete zvětšení změnit, poklepejte na obrazovku dvěma prsty a po poklepání je na obrazovce přidržte. Potom prsty táhněte nahoru nebo dolů, abyste nastavili požadované zvětšení.

 • Pokud se chcete vrátit k výchozímu zvětšení, poklepejte na obrazovku dvěma prsty.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí OneNote pro web s předčítáním, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, můžete zobrazení stránky přiblížit nebo oddálit.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku klávesové zkratky ve OneNotu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání OneNote pro web doporučujeme používat Microsoft Edge jako webový prohlížeč. Protože OneNote pro web běží ve webovém prohlížeči, klávesové zkratky se liší od kláves v počítači. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Ve webovém OneNote pro web prohlížeči se také používají běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a CTRL + O (Open).

Pomocí funkcí přiblížit a oddálitMicrosoft Edge můžete zvětšit nebo zmenšit obsah stránky.

 1. Při použití OneNote pro web v Microsoft Edge proveďte jednu z následujících akcí:

  • Když chcete aktuální stránku zvětšit (Přiblížit), stiskněte Ctrl+znaménko plus (+). Uslyšíte, že jste stránku přiblížili.

  • Když chcete aktuální stránku zmenšit (Oddálit), stiskněte Ctrl+znaménko minus (-). Uslyšíte, že jste stránku oddálili.

 2. Opakovaným výběrem možností Přiblížit nebo Oddálit nastavte požadované zvětšení.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×