Související témata
×
Text a tabulky
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Text a tabulky

Přidání hypertextového odkazu do snímku

Nejrychlejší způsob, jak vytvořit základní hypertextový odkaz na snímku v PowerPointu, je napsat adresu existující webové stránky (například http://www.contoso.com) a stisknout klávesu Enter.

Můžete vytvořit odkaz na webovou stránku, nový dokument nebo místo v existujícím dokumentu. Odkaz se dá vytvořit i na e-mailovou adresu a jeho pomocí pak jde poslat zprávu.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

48 sekund

Odkaz na web

 1. Vyberte text, obrazec nebo obrázek, který chcete použít jako hypertextový odkaz.

 2. Přejděte na Vložení > Odkaz.

 3. Vyberte Existující soubor nebo webová stránka a přidejte tyto údaje:

  • Zobrazený text: Zadejte text, který se má zobrazit jako hypertextový odkaz.

  • Popis: Zadejte text, který se má zobrazit, když uživatel na hypertextový odkaz nastaví ukazatel myši (volitelné).

  • Aktuální složka, Prohlédnuté stránky nebo Poslední soubory: Vyberte, kam má odkaz směřovat.

  • Adresa: Pokud jste nevybrali umístění výše, vložte adresu URL webu, na který chcete vytvořit odkaz.

   Pokud vytvoříte odkaz na soubor ve svém počítači a pak powerpointovou prezentaci přesunete na jiný počítač, budete také muset přesunout všechny odkazované soubory.

  • 4. Vyberte OK.

Odkaz na místo v dokumentu, nový dokument nebo e-mailovou adresu

 1. Vyberte text, obrazec nebo obrázek, který chcete použít jako hypertextový odkaz.

 2. Vyberte Vložení > Odkaz a pak vyberte požadovanou možnost:

  • Místo v tomto dokumentu: Umožňuje vytvořit odkaz na určitý snímek v prezentaci.

  • Vytvořit nový dokument: Umožňuje vytvořit odkaz na jinou prezentaci.

  • E-mailová adresa: Umožňuje vytvořit odkaz na zobrazenou e-mailovou adresu, který otevře e-mailovou aplikaci uživatele.

 3. Vyplňte pole Zobrazený text a Popis a nastavte, kam má odkaz směřovat.

 4. Vyberte OK.

Změna barvy hypertextového odkazu

Barvu hypertextového odkazu si můžete podle libosti změnit. Pokud chcete změnit zobrazený text odkazu, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a vyberte Upravit odkaz.

 1. Vyberte hypertextový odkaz, jehož barvu chcete změnit.

 2. Na kartě Domů na pásu karet vyberte šipku dolů u tlačítka Barva písma. Otevře se nabídka barev.

  Vyberte šipku dolů u tlačítka Barva písma. Otevře se nabídka barev.
 3. Vyberte pro hypertextový odkaz požadovanou barvu.

Test hypertextového odkazu

Až odkaz vložíte, můžete ho otestovat (v normálním zobrazení) tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete možnost Otevřít hypertextový odkaz

Zobrazit a vrátit se

Pole Zobrazit a vrátit se je neaktivní, pokud v prezentaci nemáte propojení na možnost Vlastní prezentace.

Pokud jste předplatitelem Microsoft 365 a chcete používat funkci, jako je Zobrazit a vrátit se, klikněte sem a přečtěte si informace o propojení s jiným snímkem pomocí funkce Náhled pro PowerPoint a podívejte se na funkci „Volba mezi návratem“, která je popsaná na konci tohoto článku.

Viz také

Odebrání podtržení textu hypertextového odkazu

Změna barvy textu hypertextových odkazů v celé prezentaci

Záložka snímku a odkaz na něj odjinud v prezentaci

Nejrychlejší způsob, jak vytvořit základní hypertextový odkaz na snímku v PowerPointu, je napsat adresu existující webové stránky (například http://www.contoso.com) a stisknout klávesu Enter.

Můžete vytvořit odkaz na webovou stránku nebo na jiné místo v prezentaci, odkaz pro otevření jiné prezentace nebo odkaz pro vytvoření zprávy na určitou e-mailovou adresu.

2016

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Odkaz na webovou stránku

 1. Vyberte v normálním zobrazení text, obrazec nebo obrázek, který chcete použít jako hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení klikněte na Hypertextový odkaz.

  Zobrazí se dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

  Dialog pro vložení hypertextového odkazu v Office pro Mac

  1 – Zobrazený text: Text odkazu v dokumentu

  2 – Popis: Text, který se zobrazí, když na text odkazu na snímku najedete myší

 3. Zadejte webovou adresu do pole Adresa. (Příklad: https://www.contoso.com)

Změna barvy hypertextového odkazu

Tato funkce je v aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac dostupná od verze 16.14.18061000. Zjistěte svou verzi Office.

 1. Vyberte hypertextový odkaz, jehož barvu chcete změnit.

 2. Na kartě Domů na pásu karet vyberte šipku dolů u tlačítka Barva písma. Otevře se nabídka barev.

  Volba barvy písma
 3. Vyberte pro hypertextový odkaz požadovanou barvu.

 1. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz klikněte na Tento dokument.

 2. V části Vyberte místo v tomto dokumentu klikněte na snímek, který chcete vytvořit odkaz.

 1. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz klikněte na Webová stránka nebo soubor.

 2. Klikněte na Vybrat a potom klikněte na prezentaci nebo soubor, který chcete vytvořit odkaz.

  Poznámka:  PowerPoint pro macOS neumí odkazovat na konkrétní snímek v jiné prezentaci.

 1. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz klikněte na E-mailová adresa.

 2. Do pole E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete odkazovat, nebo v poli Naposledy použité e-mailové adresy klikněte na požadovanou e-mailovou adresu.

 3. Do pole Předmět zadejte předmět e-mailové zprávy.

2011

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Insert (Vložení) klikněte na Text a pak na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

  Karta Home (Domů), skupina Insert (Vložit)

 3. Do pole Link to (Odkaz na) zadejte webovou adresu.

  Poznámka: Pokud chcete vytvořit odkaz na konkrétní umístění na webové stránce, klikněte na kartu Web page (Webová stránka) a pak v části Anchor (Ukotvení) postupujte podle pokynů.

Text nebo objekt můžete přidat jako hypertextový odkaz, který otevře konkrétní snímek v powerpointové prezentaci nebo vlastní prezentaci. Odkazovat se dá i na wordový dokument, excelový sešit, soubor nebo e-mailovou adresu.

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Insert (Vložení) klikněte na Text a pak na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

  Karta Home (Domů), skupina Insert (Vložit)

 3. Klikněte na kartu Document (Dokument) nebo E-mail Address (E-mailová adresa) pro typ hypertextového odkazu, který chcete vložit.

 4. Podle pokynů vytvořte odkaz.

  Poznámka: Hypertextový odkaz je aktivní v zobrazení prezentace.

Můžete odkazovat na různá místa v prezentaci, třeba na první snímek, poslední snímek, následující snímek nebo na nadpisy snímků.

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Insert (Vložení) klikněte na Text a pak na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

  Karta Home (Domů), skupina Insert (Vložit)

 3. Klikněte na kartu Document (Dokument) a v části Anchor (Ukotvení) klikněte na Locate (Nalézt).

 4. Vyberte místo v dokumentu, na které chcete odkazovat.

  Poznámka: Hypertextový odkaz je aktivní v zobrazení prezentace.

Odkazovaná vlastní prezentace je rychlý způsob, jak z hlavní prezentace přejít na jiné vlastní prezentace. Dá se vytvořit i snímek s obsahem, ze kterého vedou odkazy. Když se prezentace navrhne tímto způsobem, umožní vám to přecházet ze snímku s obsahem na různé části prezentace, abyste mohli určit, kdy budete cílové skupině prezentovat jaké části prezentace. Následující pokyny vysvětlují, jak vytvořit jednu nebo více vlastních prezentací a pak v hlavní prezentaci přidat hypertextový odkaz na tyto vlastní prezentace.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz z jedné prezentace na úplně jinou prezentaci, můžete přidat hypertextový odkaz na jiný dokument. Další informace najdete v tématu o vytvoření, úpravě nebo odebrání hypertextového odkazu.

 1. Pokud chcete vytvořit odkazovanou vlastní prezentaci, otevřete prezentaci, kterou chcete použít.

 2. Na kartě Slide Show (Prezentace) v části Play Slide Show (Spustit prezentaci) klikněte na Custom Shows (Vlastní prezentace) a pak na Edit Custom Shows (Upravit vlastní prezentace).

  Karta Prezentace, skupina Přehrát prezentaci

 3. Klikněte na tlačítko Nový.

 4. V seznamu Snímky v prezentaci klikněte na snímky, které chcete mít ve vlastní prezentaci, a potom klikněte na Přidat.

  Tip: Pokud chcete vybrat několik sousedních snímků, klikněte na první z nich, podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední snímek, který chcete vybrat. Když chcete vybrat několik snímků, které spolu nesousedí, podržte klávesu Command a klikněte na každý ze snímků, které chcete vybrat.

 5. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se budou snímky zobrazovat, klikněte na snímek v seznamu Slides in custom show (Snímky ve vlastní prezentaci) a klikáním na Šipka pro změnu pořadí směrem nahoru nebo Šipka pro změnu pořadí směrem dolů posuňte snímek v seznamu nahoru nebo dolů.

 6. Do textového pole Slide show name (Název prezentace) napište název a klikněte na OK. Pokud chcete ze snímků vaší prezentace vytvořit další vlastní prezentace, opakujte kroky 2 až 6.

 7. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz z hlavní prezentace na podpůrnou vlastní prezentaci, vyberte ve svojí prezentaci text nebo objekt, na kterém má být hypertextový odkaz. Jako způsob navigace vlastní prezentací můžete vytvořit i obsah a z každého textového záznamu udělat hypertextový odkaz. To uděláte tak, že do prezentace vložíte nový snímek, zadáte obsah a pro každý záznam vytvoříte hypertextový obsah.

 8. Na kartě Slide Show (Prezentace) v části Set Up (Nastavení) klikněte na Action Settings (Nastavení akce).

  Karta Slide Show (Prezentace), skupina Set Up (Nastavení)

 9. V dialogovém okně Action Settings (Nastavení akce) vyberte, jak má akce začít. To uděláte jedním z těchto postupů:

 1. Vyberte hypertextový odkaz, který chcete změnit.

 2. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

 3. Proveďte požadované změny.

 1. Vyberte text nebo objekt, který představuje hypertextový odkaz, který chcete odstranit.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Insert (Vložení) klikněte na Text, pak na Hyperlink (Hypertextový odkaz) a nakonec na Remove Link (Odstranit odkaz).

  Karta Home (Domů), skupina Insert (Vložit)

Viz také

Záložka snímku a odkaz na něj odjinud v prezentaci

 1. Zvýrazněte text, který má představovat hypertextový odkaz.

  Zvýraznění textu
 2. Na kartě Vložení klikněte na Hypertextový odkaz.

  Na kartě Vložení klikněte na Hypertextový odkaz.

  Otevře se dialogové okno Odkaz.

 3. Do pole Zobrazovaný text zadejte text, který se má na snímku zobrazovat jako hypertextový odkaz.

  Vložení hypertextového odkazu
 4. Zadejte webovou adresu do pole Adresa. (Příklad: https://www.contoso.com)

 5. Vyberte Vložit.

 6. Pokud chcete otestovat hypertextový odkaz, vyberte na pásu karet kartu Prezentace a pak vyberte Přehrát od začátku.

  (Pokud jste vypnuli zjednodušený pás karet, karta Prezentace se nezobrazuje. Použijte místo toho ke spuštění prezentace kartu Zobrazení.)

Poznámky: 

 • Můžete také vytvořit hypertextový odkaz na e-mailovou adresu. Místo zadání webové adresy do pole Adresa (krok 4 výše) zadejte mailto:// a kompletní e-mailovou adresu.

Vložení hypertextového odkazu

 1. Na snímku klepněte na místo, kam chcete přidat odkaz.

 2. Na kartě Vložení na pásu karet vyberte Odkaz.

 3. Vyberte Vložit odkaz.

  Nebo: Výběrem položky v seznamu Poslední položky, který se zobrazí, můžete vytvořit odkaz na nedávno navštívenou webovou adresu nebo nedávno otevřený soubor.

 4. Do pole Zobrazený text zadejte text, který se má stát hypertextovým odkazem.

 5. Do pole Adresa zadejte adresu, na kterou chcete vytvořit odkaz. (Příklad: https://www.contoso.com)

 6. Vyberte Vložit.

Změna barvy hypertextového odkazu

Funkce dostupná jenom pro účastníky programu Office Insider Tato funkce je teď dostupná jenom pro účastníky programu Office Insider.

 1. Vyberte hypertextový odkaz, jehož barvu chcete změnit.

 2. Na kartě Domů na pásu karet klepněte na tlačítko Barva písma. Otevře se nabídka barev.

  Tlačítko Barva písma
 3. Klepněte na barvu, kterou má hypertextový odkaz mít.

Vložení hypertextového odkazu

 1. Na snímku klepněte na místo, kam chcete přidat odkaz.

 2. Na kartě Vložení na pásu karet vyberte Odkaz.

 3. Vyberte Vložit odkaz.

  Nebo: Výběrem položky v seznamu Poslední položky, který se zobrazí, můžete vytvořit odkaz na nedávno navštívenou webovou adresu nebo nedávno otevřený soubor.

 4. Do pole Zobrazený text zadejte text, který se má stát hypertextovým odkazem.

 5. Do pole Adresa zadejte adresu, na kterou chcete vytvořit odkaz. (Příklad: https://www.contoso.com)

 6. Vyberte Vložit.

Změna barvy hypertextového odkazu

 1. Vyberte hypertextový odkaz, jehož barvu chcete změnit.

 2. Na kartě Domů na pásu karet klepněte na šipku u tlačítka Barva písma. Otevře se nabídka barev.

  Tlačítko Barva písma
 3. Klepněte na barvu, kterou má hypertextový odkaz mít.

Vložení hypertextového odkazu

 1. Zadejte na snímku text, ze kterého chcete vytvořit hypertextový odkaz.

 2. Vyberte text.

 3. Na kartě Vložení na pásu karet vyberte Odkaz.

 4. Vyberte Vložit odkaz.

  Nebo: Výběrem položky v seznamu Poslední položky, který se zobrazí, můžete vytvořit odkaz na nedávno otevřený soubor.

 5. V dialogovém okně, které se otevře, zadejte adresu, na kterou chcete vytvořit odkaz, do pole Adresa. (Příklad: https://www.contoso.com)

 6. Vyberte Vložit.

Změna barvy hypertextového odkazu

 1. Vyberte hypertextový odkaz, jehož barvu chcete změnit.

 2. Na kartě Domů na pásu karet klepněte na šipku u tlačítka Barva písma. Otevře se nabídka barev.

  Tlačítko Barva písma
 3. Klepněte na barvu, kterou má hypertextový odkaz mít.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×