Přidání kontaktu

Podpora Office 2010 brzy skončí

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat

Aktuálnost seznamu kontaktů můžete udržovat pomocí několika akcí. Tento článek vám pomůže uspořádat kontakty tak, abyste mohli snadno najít uživatele, se kterými se potřebujete zkontaktovat.

Co chcete udělat?

Hledání osob

Výběr více kontaktů

Přidání osob mimo vaši společnost do vašeho seznamu kontaktů

Uspořádání kontaktů

Připnutí častých kontaktů na začátek skupiny nebo zrušení tohoto připnutí

Vytvoření skupiny

Řazení a zobrazení kontaktů

Řazení kontaktů v seznamu kontaktů

Změna vzhledu seznamu kontaktů

Změna způsobu zobrazení kontaktů v aplikaci Lync

Zobrazení kontaktů podle vztahu ochrany osobních údajů (dříve označovaného jako úroveň přístupu)

Přesunutí, zkopírování a odebrání kontaktů

Zobrazení karty kontaktu

Označení kontaktu

Hledání osob

Panel hledání je umístěn v seznamu kontaktů pod ikonou Kontakty a v zobrazení Telefon pod ikonou Telefon. Můžete hledat jména osob nebo dovednosti (funkce).

Hledání kontaktu

 • Do vyhledávacího pole zadejte jméno, e-mailový alias či telefonní číslo. Můžete dokonce zadat název distribuční skupiny nebo aliasu. Komunikační software Microsoft Lync Online zobrazuje výsledky automaticky během psaní. Pokud je nalezeno více kontaktů nebo skupin, zobrazí se jako první položky, které jsou ve vašem seznamu kontaktů. U všech položek kontaktů i u položek, které kontakty nejsou, bude na svislém stavovém pruhu vlevo od fotografie osoby označen stav, například Online, Offline nebo Zaneprázdněn.

 • Pokud vaše společnost používá služby Microsoft SharePoint, zobrazí se pod panelem hledání tlačítka Jméno a Dovednost. Můžete vyhledávat pomocí klíčového slova, například podle funkce či odbornosti. Budete-li chtít zobrazit další uživatele s podobnou odborností nebo funkcí, klikněte na možnost Dovednost. Jestliže se budete chtít vrátit do seznamu kontaktů, klikněte na panelu hledání na tlačítko X.

Začátek stránky

Výběr více kontaktů

Někdy je efektivnější vybrat několik kontaktů současně. Příkladem by mohlo být vytváření pozvánky na schůzku.

 • Pokud chcete vybrat několik kontaktů, které nejdou přímo po sobě, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé kontakty.

 • U kontaktů jdoucích po sobě klikněte na první požadovaný kontakt, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední požadovaný kontakt nebo vyberte příslušné uživatele pomocí kláves se šipkami.

Začátek stránky

Přidání osob mimo vaši společnost do vašeho seznamu kontaktů

Aplikace Lync Online může zobrazit informace o stavu u kontaktních osob, které používají e-mailové služby, jako je například síť internetových služeb Windows Live (včetně služeb MSN a Hotmail), a které jsou připojeny k aplikaci Lync. Federovaní uživatelé (uživatelé mimo vaši společnost) mohou například sdílet informace o stavu, volat pomocí aplikace Lync a vést audiovizuální konference.

 1. Spusťte aplikaci Lync a do vyhledávacího pole zadejte e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat do svého seznamu kontaktů.

 2. Na kartě kontaktu, která se zobrazí, klikněte na symbol plus (+).

 3. Vyberte skupinu kontaktů, do které chcete kontakt umístit. Nyní také můžete vytvořit novou skupinu zadáním názvu vedle pole Přidat novou skupinu.

Někteří uživatelé mají e-mailový účet u služby, která není federovaná s aplikací Lync. Tyto uživatele sice můžete přidat do seznamu kontaktů (stejným způsobem jako v případě federovaných uživatelů), nebudou se vám však zobrazovat informace o stavu.

Někteří uživatelé se přihlašují k federovanému webu pomocí svého nefederovaného ID uživatele (e-mailové adresy). V takovém případě použijte při přidání kontaktu formát uživatel(nefederovaná_společnost.com)@federovaná_společnost.com. V aplikaci Lync se tak zobrazí informace o stavu kontaktu. Například MrContoso(gmail.com)@msn.com.

Začátek stránky

Uspořádání kontaktů

Po nalezení požadovaných kontaktů můžete tyto kontakty přidat do skupiny kontaktů, abyste je příště dokázali snadno najít. Aplikace Lync automaticky plní skupinu Časté kontakty 10 kontakty, se kterými vedete konverzaci nejčastěji. Nejdůležitější kontakty také můžete „připnout“ na začátek skupiny, abyste k nim měli rychlý přístup. Aplikace Lync zpočátku naplní seznam připnutých položek členy vašeho týmu.

Připnutí častých kontaktů na začátek skupiny nebo zrušení tohoto připnutí

Jestliže chcete častý kontakt připnout nebo jeho připnutí zrušit, proveďte jednu z následujících akcí.

 • Spusťte aplikaci Lync, v seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na osobu a potom klikněte na příkaz Připnout k častým kontaktům.

 • Chcete-li připnutí kontaktu zrušit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odepnout z častých kontaktů.

Vytvoření skupiny

 1. Spusťte aplikaci Lync a v seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na kterýkoli název skupiny (například Časté kontakty), klikněte na příkaz Vytvořit novou skupinu a poté zadejte název skupiny.

Aplikace Communicator

 1. Chcete-li do nové skupiny přidat osoby, vyhledejte kontakt, umístěte ukazatel myši na jméno kontaktu ve výsledcích hledání a klikněte na symbol plus (+). Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na kontakt ve výsledcích hledání, kliknout na příkaz Přidat do seznamu kontaktů a potom kliknout na název skupiny.

Začátek stránky

Řazení a zobrazení kontaktů

Kontakty můžete řadit pomocí následujících možností:

 • Tlačítka Skupiny, Stav a Vztah

 • Možnosti Zobrazované jméno nebo Dostupnost

Řazení kontaktů v seznamu kontaktů

 1. Chcete-li zobrazit kontakty ve výchozích skupinách (včetně skupin Časté kontakty a Ostatní kontakty) a také v jakýchkoli skupinách, které jste vytvořili, klikněte na možnost Skupiny.

Řazení kontaktů podle skupiny

 1. V seznamu kontaktů proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li kontakty seřadit podle stavu (Online, Pryč, Neznámý a Není k dispozici), klikněte na možnost Stav.

  • Chcete-li kontakty seřadit podle vztahu ochrany osobních údajů, klikněte na možnost Vztah.

  • Chcete-li zobrazit vysvětlení vztahů, klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt a přejděte na příkaz Změnit vztah ochrany osobních údajů.

Změna vzhledu seznamu kontaktů

 • Klikněte na šipku vedle tlačítka Možnosti zobrazení pod panelem hledání, a zobrazte tak nabídku Možnosti rozložení.

Řazení podle zobrazovaného jména

V závislosti na tom, jakým způsobem jste kontakty seřadili, se v nabídce zobrazí různé možnosti. Můžete například místo e-mailových adres zvolit zobrazení popisných jmen nebo místo jmen zvolit zobrazení podrobností o stavu. Pokud společnost povolila zobrazení fotografií kontaktů v seznamu kontaktů, můžete nastavit, zda je budete chtít zobrazovat. To bude určovat, kolik kontaktů bude možné zobrazit v okně. (Pokud se rozhodnete fotografie nezobrazovat, máte možnost zobrazit buď pouze jméno na jednom řádku, nebo jméno na jednom řádku a podrobnosti na druhém.)

Poznámka:  Fotografie v celé aplikaci Lync můžete také vypnout kliknutím na možnost Má fotografie v dialogovém okně Lync – možnosti. Další informace najdete v tématu Nastavení možností vlastní fotografie.

Změna způsobu zobrazení kontaktů v aplikaci Lync

 1. Kliknutím na tlačítko Možnosti zobrazení pod panelem hledání v seznamu kontaktů můžete přepnout na zobrazení jednoho nebo dvou řádků informací pro každý kontakt. Pokud společnost využívá možnost zobrazování fotografií kontaktů, jsou fotografie zobrazeny ve dvouřádkovém zobrazení.

 2. Další možnosti získáte, když kliknutím na šipku dolů vedle tlačítka Možnosti zobrazení otevřete nabídku Možnosti rozložení.

Zobrazení kontaktů podle vztahu ochrany osobních údajů (dříve označovaného jako úroveň přístupu)

 • V seznamu kontaktů klikněte pod panelem hledání na tlačítko Vztah.

Informace vysvětlující, které údaje o stavu se zobrazí u konkrétních vztahů ochrany osobních údajů, najdete v tématu Řízení přístupu k informacím o stavu.

Začátek stránky

Přesunutí, zkopírování a odebrání kontaktů

V seznamu kontaktů postupujte při přesunutí, kopírování a odebrání kontaktů podle následujících kroků.

 • Chcete-li kontakt přesunout do jiné skupiny, klikněte na něj pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Přesunout kontakt a klikněte na požadovanou skupinu.

 • Chcete-li kontakt zkopírovat do jiné skupiny, klikněte na něj pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Kopírovat, klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou skupinu a potom klikněte na příkaz Vložit.

 • Chcete-li kontakt ze skupiny odebrat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odebrat ze skupiny.

 • Chcete-li kontakt zcela odebrat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odebrat ze seznamu kontaktů.

Poznámka:  V závislosti na tom, jakým způsobem kontakty zobrazujete (podle skupiny, stavu nebo vztahu), se mohou funkce přesouvání a kopírování lišit. Je třeba vědět, že přetažením kontaktů do jiné skupiny vztahů ochrany osobních údajů může dojít ke změně vztahu ochrany osobních údajů daného kontaktu.

Začátek stránky

Zobrazení karty kontaktu

V závislosti na vztahu ochrany osobních údajů, který vám kontakt přidělil, budete moci vidět jeho plán i osobní poznámky. Karta kontaktu je také místo sloužící ke spojení s kontaktem, včetně konverzací pomocí rychlých zpráv, volání, naplánování schůzky nebo odeslání e-mailové zprávy.

 1. Základní kartu kontaktu zobrazíte tak, že v seznamu kontaktů umístíte ukazatel myši na fotografii kontaktu (nebo na ikonu stavu, pokud se fotografie nezobrazují).

 2. Další informace můžete získat tak, že v pravém dolním rohu karty kliknete na tlačítko Rozbalit kartu kontaktu (šipka dolů).

Rozbalení karty kontaktu v aplikaci Lync

 1. Pokud chcete, aby byla karta stále zobrazena, klikněte v pravém horním roku karty na tlačítko Připnout. Kartu také můžete podle potřeby přetáhnout na vhodnější místo na ploše.

Začátek stránky

Označení kontaktu

Kontakt v seznamu kontaktů můžete označit tak, aby se vám v případě, že bude online, zobrazilo oznámení. V aplikaci Lync se zobrazí oznámení, jakmile se stav kontaktu změní na hodnotu Online.

 1. V seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na osobu, kterou chcete označit.

 2. Klikněte na příkaz Označovat pro upozornění na změnu stavu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×