Přidání nebo úprava slov ve slovníku kontroly pravopisu

Důležité informace: Přidáním slova do vlastního slovníku v jedné z aplikací Office zajistíte, že bude slovo dostupné pro kontrolu pravopisu ve všech aplikacích Office.

Všechny vlastní slovníky se spravují pomocí dialogového okna Vlastní slovníky. Vlastní slovníky, které chcete používat, musí být v tomto dialogovém okně povolené (vybrané). Otevřete toto dialogové okno podle následujících pokynů a potom níže zvolte konkrétní úkol.

Dialogové okno Vlastní slovníky

Otevření dialogového okna Vlastní slovníky

 1. Otevřete možnosti kontroly pravopisu a mluvnice:

  • Ve většině aplikací Office: Přejděte na Soubor > Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice.

  • V Outlooku: Přejděte na Soubor > Možnosti > Pošta > Pravopis a automatické opravy > Kontrola pravopisu a mluvnice.

 2. Přesvědčte se, zda je zrušeno zaškrtnutí políčka Navrhovat pouze z hlavního slovníku.

 3. Zvolte možnost Vlastní slovníky.

  Zobrazí se seznam všech slovníků. Výchozí slovník je nahoře.

Poznámka: Pokud chcete rychle přidat slovo do slovníku, klikněte pravým tlačítkem myši na slovo v dokumentu a vyberte Přidat do slovníku. Slovo se přidá do vašeho výchozího slovníku.

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle pokynů v předchozí části.

 2. Vyberte slovník, který chcete upravit. Dávejte přitom pozor, abyste nezrušili zaškrtnutí jeho políčka.

 3. Vyberte příkaz Upravit seznam slov.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat slovo, zadejte je do pole Slova a klikněte na tlačítko Přidat.

  • Pokud chcete odstranit slovo, vyberte je v seznamu Slovník a klikněte na tlačítko Odstranit.

  • Chcete-li upravit slovo, odstraňte je a potom je přidejte v požadovaném tvaru.

  • Chcete-li odstranit všechna slova, klikněte na tlačítko Odstranit vše.

  Úpravy seznamu slov

Pokud chcete, aby tento vlastní slovník byl výchozím slovníkem, do kterého se budou ukládat všechna nová slova, která přidáte, podívejte se na část Změna vlastního slovníku, do kterého se při kontrole pravopisu přidávají slova níže.

Vybráním záhlaví níže zobrazíte další informace

Pokud jsou při kontrole pravopisu některá slova označená jako chybně napsaná, ale vy chcete, aby se tato slova ignorovala, můžete je přidat do výchozího vlastního slovníku. Pokud chcete změnit výchozí vlastní slovník, do kterého se tato slova přidají, podívejte se na část Změna vlastního slovníku, do kterého se při kontrole pravopisu přidávají slova níže.

 • Při automatické kontrole pravopisu a gramatiky klikněte pravým tlačítkem na slovo podtržené červenou vlnovkou a pak klikněte na Přidat do slovníku.

 • Při spuštěném nástroji pro kontrolu pravopisu a gramatiky klikněte pro označené slovo na tlačítko Přidat nebo Přidat do slovníku.

Poznámka: Pokud není možnost Přidat do slovníku dostupná, ujistěte se, že máte v dialogovém okně Vlastní slovníky vybraný výchozí vlastní slovník. Informace o tom, jak vybrat výchozí vlastní slovník, najdete v části Změna vlastního slovníku, do kterého se při kontrole pravopisu přidávají slova níže.

Další informace najdete v článku Kontrola pravopisu a gramatiky.

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle pokynů výše v části Otevření dialogového okna Vlastní slovníky.

 2. Vyberte Nový.

 3. Do pole Název souboru napište název vlastního slovníku.

 4. Vyberte Uložit.

 5. Pokud chcete nový slovník používat pro jiný jazyk, ponechejte v seznamu Seznam slovníků tento slovník vybraný a v rozevíracím seznamu Jazyk slovníku vyberte požadovaný jazyk.

Pokud chcete, aby váš nový vlastní slovník byl výchozím slovníkem, do kterého se budou ukládat všechna slova, která přidáte, podívejte se na následující úkol Změna vlastního slovníku, do kterého se při kontrole pravopisu přidávají slova.

Když přidáváte slova při kontrole pravopisu, nová slova se přidávají do výchozího vlastního slovníku – je to slovník, který je nahoře v seznamu, když otevřete dialogové okno Vlastní slovníky. Výchozí vlastní slovník používaný všemi aplikacemi Office můžete změnit:

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle pokynů výše v části Otevření dialogového okna Vlastní slovníky.

 2. V poli Seznam slovníků proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li změnit výchozí slovník pro všechny jazyky, klikněte na název slovníku v části Všechny jazyky.

  • Chcete-li změnit výchozí slovník pro určitý jazyk, klikněte na název slovníku pod hlavičkou daného jazyka.

 3. Vyberte Změnit výchozí.

  Poznámka: Pokud je pod nějakou hlavičkou jen jeden slovník, pak to musí být výchozí slovník. V takovém případě není tlačítko k dispozici.

Při příští kontrole pravopisu použije aplikace vybrané výchozí vlastní slovníky.

Ve výchozím nastavení je nový vlastní slovník po vytvoření nastaven na možnost Všechny jazyky, což znamená, že se slovník bude používat při kontrole pravopisu textu v libovolném jazyce. Vlastní slovník je však možné spojit s určitým jazykem, aby jej aplikace používala pouze při kontrole pravopisu textu v tomto jazyce.

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle pokynů výše v části Otevření dialogového okna Vlastní slovníky.

 2. V poli Seznam slovníků klikněte na slovník, který chcete změnit.

 3. V nabídce Jazyk slovníku klikněte na jazyk, pro který se má slovník používat.

Dialogové okno Vlastní slovníky obsahuje seznam dostupných vlastních slovníků, které aplikace může používat ke kontrole pravopisu. Pokud je slovník, který chcete používat (například slovník zakoupený od jiné společnosti), nainstalovaný v počítači, ale není uvedený v poli Seznam slovníků, můžete ho přidat.

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle pokynů výše v části Otevření dialogového okna Vlastní slovníky.

 2. Vyberte Přidat.

 3. Vyhledejte složku, která obsahuje požadovaný vlastní slovník, a potom poklikejte na soubor slovníku.

Pokud chcete, aby tento vlastní slovník byl výchozím slovníkem, do kterého se budou ukládat všechna nová slova, která přidáte, podívejte se na část Změna vlastního slovníku, do kterého se při kontrole pravopisu přidávají slova výše.

 1. Přejděte na Word > Předvolby.

 2. V části Nástroje pro vytváření obsahu a kontrolu pravopisu vyberte Pravopis a gramatika.

  Pokud chcete nastavení kontroly pravopisu a gramatiky změnit, klikněte na možnost Pravopis a gramatika.
 3. Pokud chcete použít vlastní slovníky, přesvědčte se, že je zrušeno zaškrtnutí políčka Navrhovat pouze z hlavního slovníku.

 4. Vyberte Slovníky.

 5. Vyberte slovník, který chcete upravit.

  Ujistěte se, že jste omylem nezrušili zaškrtnutí políčka u slovníku.

 6. Vyberte Upravit.

  Vlastní slovník se otevře jako dokument pro úpravy.

 7. Proveďte požadované změny a potom dokument uložte.

Poznámka: Když upravíte vlastní slovník, Word přestane kontrolovat pravopis při psaní. Pokud chcete, aby aplikace Word obnovila kontrolu pravopisu při psaní poté, co jste dokončili úpravu vlastního slovníku, přejděte do dialogového okna Pravopis a gramatika zmíněného v kroku 2 výše a vyberte Kontrolovat pravopis při psaní.

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle výše uvedených pokynů.

 2. V dialogovém okně Vlastní slovníky musí být u každého vlastního slovníku, který chcete použít, zaškrtnuté políčko. Pak klikněte na OK.

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle výše uvedených pokynů.

 2. Vyberte Nový.

 3. Do pole Uložit jako napište název vlastního slovníku.

 4. Vyberte Uložit.

 5. Pokud chcete nový slovník používat pro jiný jazyk, ponechejte v dialogovém okně Vlastní slovníky tento slovník vybraný a v rozevírací nabídceJazyk vyberte požadovaný jazyk.

 6. Vyberte OK.

Dialogové okno Vlastní slovníky obsahuje seznam dostupných vlastních slovníků, které může Word používat ke kontrole pravopisu. Pokud je slovník, který chcete použít (například slovník zakoupený od jiné společnosti), na vašem počítači nainstalovaný, ale v dialogovém okně Vlastní slovníky není uvedený, můžete ho přidat.

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle výše uvedených pokynů.

 2. Vyberte Přidat.

 3. Vyhledejte složku, která obsahuje vlastní slovník k přidání, a potom poklikejte na soubor slovníku.

Další informace o instalaci slovníku jiné společnosti naleznete v pokynech k instalaci tohoto slovníku.

Ve výchozím nastavení je nový vlastní slovník po vytvoření nastaven na možnost Všechny jazyky, což znamená, že se slovník bude používat při kontrole pravopisu textu v libovolném jazyce. Vlastní slovník je však možné spojit s určitým jazykem, aby jej aplikace používala pouze při kontrole pravopisu textu v tomto jazyce.

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle výše uvedených pokynů.

 2. V dialogovém okně Vlastní slovníky vyberte slovník, který chcete změnit.

 3. Ze seznamu Jazyk vyberte jazyk, pro který se má slovník používat.

Pokaždé, když kontrolujete pravopis dokumentu, máte možnost přidat slovo označené jako chybně napsané do vlastního slovníku. Výchozí vlastní slovník je slovník, do kterého Microsoft Word slovo přidá, když to uděláte.

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle výše uvedených pokynů.

 2. V části Pravopis a gramatikavyberte slovník v seznamu vlastních slovníků.

 3. Zavřete dialogové okno Pravopis a gramatika.

  Poznámka: Pokud je pod nějakou hlavičkou jen jeden slovník, pak to musí být výchozí slovník. V takovém případě není tlačítko k dispozici.

Při příští kontrole pravopisu použije aplikace vybrané výchozí vlastní slovníky.

Na špatně napsané slovo můžete kliknout pravým tlačítkem myši a přeskočit ho. Nepřidá se ale do slovníku a při příštím použití služby Word pro web se označí znovu.

Viz také

Kontrola pravopisu a gramatiky ve Wordu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×