Správa schůzek, plánů a rozpočtů – je snadná díky systému Microsoft 365.

Grafy

Přidání nebo odebrání názvů v grafu

Přidání nebo odebrání názvu grafu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Aby byl graf přehlednější, můžete přidat název grafu a názvy OS do libovolného typu grafu. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které je možné v grafu zobrazit, včetně hloubkových os (os řad) v prostorových grafech. Některé typy grafů (například paprskové grafy) mají osy, u kterých ale nejde zobrazit názvy os. Názvy os nejde přidat do grafu, který osy nemá (jako třeba výsečové nebo prstencové grafy).

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.
 • Kterou verzi Office používáte?
 • Novější verze
 • Office 2010

Přidání názvu grafu

 1. V grafu vyberte pole název grafu a zadejte název.

 2. Vyberte symbol + v pravém horním rohu grafu.

 3. Vyberte šipku vedle pole název grafu.

 4. Pokud vyberete překrytí na střed , budete mít název nad grafem nebo Další možnosti pro další volby.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na název grafu a naformátujte ho pomocí možností výplň nebo Osnova.

Odebrání názvu grafu

 1. Klikněte na graf.

 2. Vyberte symbol + v pravém horním rohu grafu.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle názvu grafu.

 1. Klikněte do libovolného místa v grafu, ke kterému chcete přidat název.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Název grafu.

  Obrázek pásu karet

 3. Klikněte na položku Překryvný název zarovnaný na střed nebo Nad grafem.

 4. Do textového pole Název grafu, které se zobrazí v grafu, zadejte požadovaný text.

  Nový řádek zahájíte stisknutím klávesy ENTER. Pokud chcete vložit konec řádku, umístěte kurzor kliknutím na místo, kde chcete čáru rozdělit, a pak stiskněte ENTER.

 5. Pokud chcete formátovat text v poli název, postupujte takto:

  1. Klikněte do pole název a vyberte text, který chcete formátovat.

  2. Na minipanelu nástrojů klikněte na požadované možnosti formátování.

   Můžete také použít tlačítka formátování na pásu karet (karta Domů, skupina Písmo). Chcete-li formátovat celý název, můžete na něj kliknout pravým tlačítkem myši, kliknout na příkaz Formát názvu grafu v místní nabídce a poté vybrat požadované možnosti formátování.

 • Velikost pole nadpisu se upraví na velikost textu. Nelze změnit velikost pole název a text se může zkrátit, pokud se nevejde do maximální velikosti.

 • Do grafu můžete přidat jenom jeden název. Pokud chcete použít druhý název nebo Podnadpis, můžete v grafu nakreslit textové pole a přesunout ho do požadovaného umístění (Nástroje grafu, karta rozložení , skupina Vložit , textové pole).

 • Název můžete ručně přesunout do jiného umístění přetažením záhlaví do požadovaného umístění.

 1. Klikněte do libovolného místa v grafu, ke kterému chcete přidat názvy os.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Názvy os.

  Obrázek pásu karet

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat název hlavní vodorovné osy (osy kategorií), klikněte na položku Název hlavní vodorovné osy a potom klikněte na požadovanou možnost.

   Pokud má graf vedlejší vodorovnou osu, můžete taky kliknout na Název vedlejší vodorovné osy.

  • Chcete-li přidat název hlavní svislé osy (hodnoty), klikněte na název hlavní svislé osy nebo Název vedlejší svislé osya potom klikněte na požadovanou možnost.

   Pokud má graf vedlejší svislou osu, můžete taky kliknout na Název vedlejší svislé osy.

  • Pokud chcete přidat název hloubkové osy (osy řad), klikněte na Název hloubkové osy a potom klikněte na požadovanou možnost.

   Tato možnost je k dispozici, jenom pokud je vybraný skutečný prostorový graf, například prostorový sloupcový graf.

 4. Do textového pole Název osy, které se zobrazí v grafu, zadejte požadovaný text.

  Nový řádek zahájíte stisknutím klávesy ENTER. Pokud chcete vložit konec řádku, umístěte kurzor kliknutím na místo, kde chcete čáru rozdělit, a pak stiskněte ENTER.

 5. Pokud chcete formátovat text v poli název, postupujte takto:

  1. Klikněte do pole název a vyberte text, který chcete formátovat.

  2. Na minipanelu nástrojů klikněte na požadované možnosti formátování.

   Můžete taky použít tlačítka formátování na pásu karet (kartaDomů , skupina písmo . Pokud chcete formátovat celý nadpis, můžete na něj kliknout pravým tlačítkem myši, kliknout na Formát názvu osya pak vybrat požadované možnosti formátování.

   Poznámky: 

   • Změníte-li typ grafu na graf, který nepodporuje názvy os (například výsečový graf), nebudou názvy os nadále zobrazeny. Názvy se znovu zobrazí po přepnutí na typ grafu, který podporuje názvy os.

   • Názvy os zobrazené u sekundárních os budou ztraceny při změně na typ grafu, který nezobrazuje sekundární osy.

 1. V grafu klikněte na název grafu nebo osy, který chcete propojit s buňkou listu.

 2. V listu klikněte na Řádek vzorců a poté napište znak rovná se (=).

 3. Vyberte buňku listu, která obsahuje data nebo text, který chcete zobrazit v daném grafu.

  Odkaz na buňku listu můžete taky zadat v řádku vzorců. Zadejte rovnítko, název listu a vykřičník, například: =List1!F2.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete odebrat název grafu, klikněte na kartě rozložení ve skupině popisky na název grafua potom klikněte na žádná.

   Obrázek pásu karet

  • Pokud chcete název osy odebrat, klikněte na kartě rozložení ve skupině popisky na název osy, klikněte na název osy, kterou chcete odebrat, a potom klikněte na žádné.

  • Chcete-li rychle odebrat název grafu nebo osy, klikněte na název a stiskněte klávesu DELETE. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na název grafu nebo osy a potom kliknout na Odstranit.

  • Chcete-li názvy grafů nebo OS odebrat ihned po jejich přidání, klikněte na tlačítko zpět na panelu nástrojů Rychlý přístupnebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + Z.

 • Kterou verzi Office používáte?
 • Novější verze
 • Office 2011

Ke svému grafu můžete přidat název.

A chart with a title and axis titles

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy OS

 1. Tento krok platí jenom pro Word 2016 pro Mac: V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 3. Klikněte na Přidatnázev grafu> grafu a potom klikněte na požadovanou možnost nadpisu.

 4. Zadejte název do pole název grafu .

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Ke každé ose v grafu můžete přidat název. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které se dají v grafu zobrazit, včetně hloubkových os ve 3D grafech.

Některé typy grafů (například paprskové grafy) mají osy, u kterých ale nejde zobrazit názvy os. U typů grafů, které osy nemají (například výsečové a prstencové), taky nejde zobrazit názvy os.

A chart with a title and axis titles

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy OS

 1. Tento krok platí jenom pro Word 2016 pro Mac: V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 3. Klikněte na Přidat názvy OS_GT_ prvků grafu a pak zvolte název osy.

 4. Zadejte text do pole název osy .

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Ke svému grafu můžete přidat název.

A chart with a title and axis titles

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy OS

Podle těchto pokynů přidejte do grafu název v Excelu nebo Mac 2011, Wordu for Mac 2011 a PowerPointu for Mac 2011.

 1. Tento krok platí jenom pro Word for Mac 2011: V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Chart Title (Název grafu) a klikněte na to, co potřebujete.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Vyberte text v poli Chart Title a zadejte název grafu.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Ke každé ose v grafu můžete přidat název. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které se dají v grafu zobrazit, včetně hloubkových os ve 3D grafech.

Některé typy grafů (například paprskové grafy) mají osy, u kterých ale nejde zobrazit názvy os. U typů grafů, které osy nemají (například výsečové a prstencové), taky nejde zobrazit názvy os.

A chart with a title and axis titles

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy OS

 1. Tento krok platí jenom pro Word for Mac 2011: V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Axis Titles (Názvy os), najeďte myší na osu, ke které chcete přidat název, a klikněte na požadovanou možnost.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Vyberte text v poli Axis Title (Název osy) a potom zadejte název osy.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz také

Změna umístění názvů v grafu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×