Přidání nebo odstranění řádků a sloupců tabulky

Přidání nebo odstranění řádků a sloupců tabulky

Pomocí nástrojů tabulky můžete snadno přidávat a odstraňovat řádky a sloupce v PowerPoint.

Přidání řádku

 1. Klikněte na buňku tabulky v řádku nad nebo pod místem, kam chcete vložit nový řádek.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě rozložení proveďte ve skupině řádky & sloupce jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat řádek nad vybranou buňku, klikněte na Vložit nad.

  • Pokud chcete přidat řádek pod vybranou buňku, klikněte na Vložit pod.

   Možnosti ve skupině Řádky a sloupce

   Poznámky: 

   • Pokud chcete přidat víc řádků najednou, pomocí myši vyberte stejný počet řádků na hodnotu, kterou chcete přidat, a potom klikněte na Vložit nad nebo Vložit pod. Vyberte například tři existující řádky, klikněte na Vložit nad nebo Vložit poda přidejte tři další řádky.

   • Pokud chcete přidat řádek na konec tabulky, klikněte na buňku posledního řádku úplně vpravo a potom stiskněte klávesu TAB.

Přidání sloupce

 1. Klikněte na buňku tabulky vpravo nebo vlevo od sloupce, kam chcete nový sloupec vložit.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě rozložení proveďte ve skupině řádky & sloupce jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat sloupec nalevo od vybrané buňky, klikněte na Vložit vlevo.

  • Pokud chcete přidat sloupec vpravo od vybrané buňky, klikněte na Vložit doprava.

   Možnosti ve skupině Řádky a sloupce

   Poznámka: Pokud chcete přidat víc sloupců najednou, pomocí myši vyberte stejný počet sloupců na hodnotu, kterou chcete přidat, a pak klikněte na Vložit vlevo nebo Vložit vpravo. Vyberte například tři existující sloupce, klikněte na Vložit vlevo nebo Vložit vpravoa přidá se tři další sloupce.

Odstranění řádku nebo sloupce

 1. Klikněte na buňku tabulky ve sloupci nebo řádku, který chcete odstranit.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě rozložení klikněte ve skupině řádky & sloupce na Odstranita potom na Odstranit sloupce nebo Odstranit řádky.

  Odstranění sloupců nebo řádků

Odstranění tabulky

 1. Kliknutím vyberte tabulku.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě rozložení klikněte ve skupině řádky & sloupce na Odstranita potom klikněte na Odstranit tabulku nebo stiskněte Delete na klávesnici.

  Odstranění tabulky

Viz také

Sloučení, rozdělení nebo odstranění buněk tabulky

Změna vzhledu tabulky

Přidání tabulky do snímku

Přidání řádku

 1. Klikněte na buňku tabulky v řádku nad nebo pod místem, kam chcete vložit nový řádek.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě rozložení ve skupině tabulka klikněte na Vybrata potom klikněte na Vybrat řádek.

  Obrázek karty Rozložení oddílu Nástroje tabulky aplikace Word

 3. V části Nástroje tabulkyna kartě rozložení proveďte ve skupině řádky a sloupce jednu z následujících akcí:

  Obrázek skupiny Řádky a sloupce aplikace PowerPoint

  • Pokud chcete přidat řádek nad vybraný řádek, klikněte na Vložit nad.

  • Pokud chcete přidat řádek pod vybraný řádek, klikněte na Vložit pod.

   Pokud chcete přidat víc řádků najednou, vyberte počet řádků, které chcete přidat, a potom klikněte na Vložit nad nebo Vložit pod.

Tip: Pokud chcete přidat řádek na konec tabulky, klikněte na poslední buňku v posledním řádku a stiskněte klávesu TAB.

Přidání sloupce

 1. Klikněte na buňku tabulky ve sloupci nalevo nebo napravo od místa, kam chcete nový sloupec vložit.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě rozložení klikněte ve skupině tabulka na tlačítko Vybrata potom na položku Vybrat sloupec.

  Obrázek karty Rozložení oddílu Nástroje tabulky aplikace Word

 3. V části Nástroje tabulkyna kartě rozložení proveďte ve skupině řádky a sloupce jednu z následujících akcí:

  Obrázek skupiny Řádky a sloupce aplikace PowerPoint

  • Pokud chcete přidat sloupec nalevo od vybraného sloupce, klikněte na Vložit vlevo.

  • Pokud chcete přidat sloupec vpravo od vybraného sloupce, klikněte na Vložit doprava.

   Pokud chcete přidat víc sloupců najednou, vyberte počet sloupců, které chcete přidat, a potom klikněte na Vložit vlevo nebo Vložit vpravo.

Odstranění sloupce nebo řádku

 1. Klikněte na buňku tabulky ve sloupci nebo řádku, který chcete odstranit.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě rozložení ve skupině tabulka klikněte na Vybrata potom klikněte na Vybrat sloupec nebo Vybrat řádek.

  Obrázek karty Rozložení oddílu Nástroje tabulky aplikace Word

 3. V části Nástroje tabulkyna kartě rozložení klikněte ve skupině řádky & sloupce na šipku pod tlačítkem Odstranit.

  Obrázek skupiny Řádky a sloupce aplikace PowerPoint

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete odstranit sloupec, klikněte na Odstranit sloupce nebo stiskněte BACKSPACE.

  • Pokud chcete odstranit řádek, klikněte na Odstranit řádky nebo stiskněte BACKSPACE.

Přidání řádku

 1. Klikněte na buňku tabulky v řádku nad nebo pod místem, kam chcete vložit nový řádek.

 2. Na kartě rozložení ve skupině řádky & sloupce proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat řádek nad vybranou buňku, klikněte na Vložit nad.

  • Pokud chcete přidat řádek pod vybranou buňku, klikněte na Vložit pod.

   Tlačítka na pásu karet pro úpravy řádků a sloupců tabulky

   Poznámky: 

   • Pokud chcete přidat víc řádků najednou, pomocí myši vyberte stejný počet řádků na hodnotu, kterou chcete přidat, a potom klikněte na Vložit nad nebo Vložit pod. Vyberte například tři existující řádky, klikněte na Vložit nad nebo Vložit poda přidejte tři další řádky.

   • Pokud chcete přidat řádek na konec tabulky, klikněte na buňku posledního řádku úplně vpravo a potom stiskněte klávesu TAB.

Přidání sloupce

 1. Klikněte na buňku tabulky vpravo nebo vlevo od sloupce, kam chcete nový sloupec vložit.

 2. Na kartě rozložení ve skupině řádky & sloupce proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat sloupec nalevo od vybrané buňky, klikněte na Vložit vlevo.

  • Pokud chcete přidat sloupec vpravo od vybrané buňky, klikněte na Vložit doprava.

   Tlačítka na pásu karet pro úpravy řádků a sloupců tabulky

   Poznámka: Pokud chcete přidat víc sloupců najednou, pomocí myši vyberte stejný počet sloupců na hodnotu, kterou chcete přidat, a pak klikněte na Vložit vlevo nebo Vložit vpravo. Vyberte například tři existující sloupce, klikněte na Vložit vlevo nebo Vložit vpravoa přidá se tři další sloupce.

Odstranění řádku nebo sloupce

 1. Klikněte na buňku tabulky ve sloupci nebo řádku, který chcete odstranit.

 2. Na kartě rozložení klikněte ve skupině řádky & sloupce na Odstranita potom klikněte na Odstranit sloupce nebo Odstranit řádky.

  Vyberte tlačítko Odstranit a pak zvolte Odstranit sloupce nebo odstranit řádky.

Odstranění tabulky

 1. Kliknutím vyberte tabulku.

 2. Na kartě rozložení ve skupině řádky & sloupce klikněte na Odstranita potom na Odstranit tabulku nebo stiskněte Delete na klávesnici.

  Příkaz Odstranit sloupec

Přidání řádku

 1. Klikněte na buňku tabulky v řádku nad nebo pod místem, kam chcete vložit nový řádek.

 2. Na kartě rozložení tabulky ve skupině řádky & sloupce proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat řádek nad vybranou buňku, klikněte na výše.

  • Pokud chcete přidat řádek pod vybranou buňku, klikněte na níže.

   Tlačítka na pásu karet pro úpravy řádků a sloupců tabulky

   Poznámky: 

   • Pokud chcete přidat víc řádků najednou, pomocí myši vyberte stejný počet řádků na hodnotu, kterou chcete přidat, a pak klikněte nad nebo pod. Vyberte například tři existující řádky, klikněte nad nebo poda přidejte tři další řádky.

   • Pokud chcete přidat řádek na konec tabulky, klikněte na buňku posledního řádku úplně vpravo a potom stiskněte klávesu TAB.

Přidání sloupce

 1. Klikněte na buňku tabulky vpravo nebo vlevo od sloupce, kam chcete nový sloupec vložit.

 2. Na kartěrozložení tabulky ve skupině řádky & sloupce proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat sloupec nalevo od vybrané buňky, klikněte na tlačítko vlevo.

  • Pokud chcete přidat sloupec vpravo od vybrané buňky, klikněte na zprava .

   Tlačítka na pásu karet pro úpravy řádků a sloupců tabulky

   Poznámka: Pokud chcete přidat víc sloupců najednou, pomocí myši vyberte stejný počet sloupců na hodnotu, kterou chcete přidat, a pak klikněte na Left nebo Right. Vyberte například tři existující sloupce, klikněte na Left nebo Righta tři další sloupce se přidají.

Odstranění řádku nebo sloupce

 1. Klikněte na buňku tabulky ve sloupci nebo řádku, který chcete odstranit.

 2. Na kartě rozložení tabulky ve skupině řádky & sloupce klikněte na Odstranita potom na Odstranit sloupce nebo Odstranit řádky.

  Příkaz Odstranit sloupec

Odstranění tabulky

 1. Kliknutím vyberte tabulku.

 2. Na kartě rozložení tabulky ve skupině řádky & sloupce klikněte na Odstranita potom na Odstranit tabulku nebo stiskněte Delete na klávesnici.

  Příkaz Odstranit tabulku

Přidání řádku

 1. Klikněte na buňku tabulky v řádku nad nebo pod místem, kam chcete vložit nový řádek.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě rozložení proveďte ve skupině řádky & sloupce jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat řádek nad vybranou buňku, klikněte na Vložit nad.

  • Pokud chcete přidat řádek pod vybranou buňku, klikněte na Vložit pod.

   Možnosti ve skupině Řádky a sloupce

   Poznámky: 

   • Pokud chcete přidat řádek na konec tabulky, klikněte na buňku posledního řádku úplně vpravo a potom stiskněte klávesu TAB.

   • PowerPoint pro web nemůže najednou přidat více řádků nebo sloupců.

Přidání sloupce

 1. Klikněte na buňku tabulky vpravo nebo vlevo od sloupce, kam chcete nový sloupec vložit.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě rozložení proveďte ve skupině řádky & sloupce jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat sloupec nalevo od vybrané buňky, klikněte na Vložit vlevo.

  • Pokud chcete přidat sloupec vpravo od vybrané buňky, klikněte na Vložit doprava.

   Možnosti ve skupině Řádky a sloupce

   Poznámka: PowerPoint pro web nemůže najednou přidat více řádků nebo sloupců.

Odstranění řádku nebo sloupce

 1. Klikněte na buňku tabulky ve sloupci nebo řádku, který chcete odstranit.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě rozložení klikněte ve skupině řádky & sloupce na Odstranita potom na Odstranit sloupce nebo Odstranit řádky.

  Odstranění sloupců nebo řádků

Odstranění tabulky

 1. Klikněte někam do tabulky.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě rozložení klikněte ve skupině řádky & sloupce na Odstranita potom klikněte na Odstranit tabulku.

  Odstranění tabulky

Viz také

Sloučení, rozdělení nebo odstranění buněk tabulky

Změna vzhledu tabulky

Přidání tabulky do snímku

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×