Vzhled textu nebo objektu WordArt můžete změnit změnou výplně nebo obrysu nebo přidáním efektů, jako jsou stíny, odrazy, záře nebo prostorové (prostorové) otočení nebo zkosení.

Přidání, změna nebo odstranění výplně

 1. Vyberte text ve WordArtu.

 2. Přejděte na Formát obrazce nebo Formát a vyberte šipku vedle možnosti Výplň textu.

  Skupina možností Styly objektů WordArt

  Poznámka: Pokud nevidíte Formát obrazce nebo Nástroje kreslení, ujistěte se, že jste vybrali text ve WordArtu.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Vyberte požadovanou barvu. Další barvy najdete tak, ževyberete Další barvy výplně a pak na kartě Standardní vyberete barvu nebo si na kartě Vlastní namícháte vlastní barvu.

  • Přejděte na Přechoda vyberte požadovanou variantu přechodu.

   Pokud chcete přechod přizpůsobit, vyberte Další přechodya zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete výplň odstranit, vyberte Bez výplně. Text se nezobrazí, dokud jste k textu nepřidali osnovu.

  • Pokud chcete odstranit přechod výplně, přejděte na Přechoda pak vyberte Bez přechodu.

Přidání, změna nebo odstranění osnovy

 1. Vyberte text ve WordArtu, do kterého chcete přidat osnovu.

  Poznámka: Pokud chcete změnit text na více místech, vyberte první část textu a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další části textu.

 2. Přejděte na Formát obrazce nebo Nástroje kreslení > Formát a vyberte šipku vedle položky Obrys textu.

  Skupina možností Styly objektů WordArt

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Barva obrysu    Vyberte požadovanou barvu. Pokud chcete zobrazit další barvy, vyberteDalší barvy obrysu a potom vyberte barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní.

   Odstranění osnovy    Vyberte Bez obrysu.

  • Tloušťka čáry    Přejděte na Tloušťkaa vyberte požadovanou tloušťku. Pokud chcete přizpůsobit, vyberte Další čárya zvolte požadované možnosti.

  • Line Style    Pokud chcete přidat nebo změnit obrys na tečky nebo pomlčky, přejděte na Pomlčkya vyberte styl, který chcete. Pokud chcete styl přizpůsobit, vyberte Další čárya pak zvolte požadované možnosti.

Přidání nebo změna efektu pro text nebo Objekt WordArt

 1. Vyberte text ve WordArtu, ke které chcete přidat efekt.

  Poznámka: Pokud chcete změnit text na více místech, vyberte první část textu a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další části textu.

 2. Přejděte na Formát obrazce nebo Nástroje kreslení > Formát a vyberte šipku vedle textové efekty.

  Skupina možností Styly objektů WordArt

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Přejděte na Stína vyberte stín, který chcete.

   Vyberte Možnosti stínůa pak zvolte požadované možnosti.

  • Přejděte na Odraza vyberte požadovanou variantu odrazu.

  • Přejděte na Zářea vyberte variantu záře. Pokud chcete přizpůsobit barvy, vyberte Další barvy zářea zvolte Motiv nebo Standardní barva. Vyberte Další barvy a na kartě Vlastní namíchejte vlastní barvu.

  • Pokud chcete zobrazit hloubku, přejděte na Zkosenía vyberte styl zkosení. Pokud chcete přizpůsobit, vyberte 3D možnostia zvolte požadované možnosti.

  • Přejděte na 3D otočenía vyberte požadovanou 3D otočení. Pokud chcete nastavení přizpůsobit, vyberte Možnosti 3D otočenía zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit pokřivení nebo cestu textu, přejděte na Transformovata vyberte požadovanou osnovu nebo cestu.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit vlastní efekt přidáním několika jednotlivých efektů, opakujte krok 2 a 3.

Odstranění efektu z textu nebo objektu WordArt

 1. Výběrem textu ve WordArtu efekt odstraníte.

  Poznámka: Pokud chcete změnit text na více místech, vyberte první část textu a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další části textu.

 2. Přejděte na Formát obrazce nebo Nástroje kreslení > Formát a vyberte šipku vedle textové efekty.

  Skupina možností Styly objektů WordArt

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete odstranit stín z textu, přejděte na Stína pak vyberte Bez stínu.

  • Pokud chcete odstranit odraz z textu, přejděte na Odraza pak vyberte Bez odrazu.

  • Pokud chcete z textu odstranit záře, přejděte na Zářea pak vyberte Bez záře.

  • Pokud chcete odstranit okraj z textu, přejděte na Zkosenía pak vyberte Bez zkosení.

  • Pokud chcete odstranit 3D otočení z textu, přejděte na 3D otočenía pak vyberte Bez otočení.

  • Pokud chcete z textu odstranit cestu nebo pokřivení, přejděte na Transformovata pak vyberte Bez transformace.

   Poznámky: 

   • Pokud jste přidali více jednotlivých efektů, odstraňte všechny efekty opakováním kroku 3.

   • Přejděte na Formát obrazce nebo Nástroje kreslení > Formát , v části Styly objektů WordArt vyberte Další a pak vyberte Vymazat WordArt.

Odstranění celého objektu WordArt

 • Vyberte objekt WordArt, který chcete odebrat, a stiskněte klávesu DELETE.

  Tip: Ujistěte se, že vyberete celý objekt WordArt, a ne jenom text uvnitř objektu WordArt.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×