Přidání obrazců

Do svých dokumentů, e-mailů, prezentací a tabulek můžete přidávat obrazce, jako jsou obdélníky, kružnice a šipky. Obrazec přidáte takto: klikněte na Vložení, Obrazce, vyberte obrazec a kliknutím a tažením ho vytvořte.

Po přidání jednoho nebo více obrazců můžete k nim přidat text, odrážky a číslování a změnit jejich výplň, obrys a další efekty na kartě Formát .

Tip: Do grafu můžete přidat jednotlivé obrazce nebo přidat obrazce na Obrázek SmartArt a přizpůsobit tak graf nebo obrázek.

Přidání obrazce v Excelu, Outlooku, Wordu nebo PowerPointu

 1. Na kartě Vložení klikněte na Obrazce.

  Tlačítko Vložit obrazce v Excelu    Tlačítko Vložit obrazce

 2. Klikněte na požadovaný obrazec, klikněte kamkoli do pracovního prostoru a přetažením obrazce umístěte.

  Kreslení obrazce

  Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Pro následující postup je potřeba vytvořit sestavu. Chcete-li to provést, kliknutím na tlačítko Poslední na kartě Sestava otevřete existující sestavu, nebo kliknutím na Další sestavy vyberte sestavu ze seznamu v dialogovém okně sestavy nebo vytvořte novou sestavu.

 1. V otevřené sestavě klikněte na kartě Návrh na obrazce.

  Tlačítko Vložit obrazce
 2. Klikněte na požadovaný obrazec, klikněte kamkoli do pracovního prostoru a přetažením obrazce umístěte.

  Kreslení obrazce

  Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Vložte obrazec nebo klikněte na existující obrazec a zadejte text.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a klikněte na příkaz Přidat text nebo Upravit textnebo začněte psát.

  Poznámka: Text, který k obrazci přidáte, se stane jeho součástí – pokud obrazec otočíte nebo překlopíte, bude se otáčet nebo překlápět i text.

 2. Pokud chcete text naformátovat a zarovnat na něj, klikněte na kartu Domů a pak ve skupině písmo, odstavecnebo Zarovnání vyberte možnosti v závislosti na používaném programu a jaké formátování chcete použít. (Možnosti formátování textu jsou v Projectu omezené.)

Poznámka: Tyto příkazy nejsou dostupné v aplikaci Project.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

  Chcete-li změnit více obrazců, podržte při jejich výběru stisknutou klávesu CTRL.

 2. Na kartě Formát ve skupině Vložit obrazce klikněte na tlačítko Upravit obrazec Tlačítko Upravit obrazec , přejděte na příkaz změnit obrazeca klikněte na požadovaný nový obrazec.

Pokud potřebujete tentýž obrazec opakovaně přidat, můžete to rychle provést pomocí zámku režimu kreslení.

Poznámka: Namísto přidání jednotlivých obrazců pro vytvoření výkresu můžete Zvolit obrázek SmartArt. V Obrázek SmartArt se uspořádání obrazců a velikost písma v těchto obrazcích automaticky aktualizují při přidávání nebo odebírání obrazců a úpravě textu.

 1. Na kartě Vložení klikněte na Obrazce.

  Tlačítko Vložit obrazce v Excelu

  Tlačítko Vložit obrazce

 2. Klikněte pravým tlačítkem na obrazec, který chcete přidat, a potom na příkaz Zamknout režim kreslení.

  Zamknout režim kreslení
 3. Klikněte kamkoli do pracovního prostoru a přetažením obrazce Umístěte obrazec.

 4. Opakováním kroku 3 přidejte obrazec tolikrát, kolikrát chcete.

  Tip: Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 5. Po přidání všech obrazců vyberte stisknutím klávesy ESC režim zámku kreslení.

Poznámka: Tato funkce není dostupná v aplikaci Project.

 1. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Na pásu karet vyberte kartu Domů a ve skupině odstavec vyberte odrážky nebo číslování.

  Tlačítka Odrážky a Číslování na kartě Domů

  Kliknutím na šipku dolů vedle tlačítka Odrážky nebo Číslování zobrazíte různé styly odrážek a formáty číslování.

Rychlé styly umožňují použít styl na obrazec jedním kliknutím. Tyto styly naleznete v galerii Rychlé styly. Přesunutím ukazatele myši na miniaturu rychlého stylu můžete zjistit, jak tento styl ovlivní příslušný obrazec.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Vyberte kartu Formát a ve skupině styly obrazců vyberte rychlý styl, který chcete použít.

  Skupina Styly obrazců

  Pokud chcete zobrazit více rychlých stylů, klikněte na tlačítko více Obrázek tlačítka .

Informace o tom, jak změnit barvu výplně, barvu ohraničení nebo barvu textu, najdete v článku Změna barev v textovém poli nebo obrazci.

Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE. Pokud chcete odstranit více obrazců, podržte klávesu CTRL, vyberte obrazce a stiskněte klávesu DELETE.

Viz také

Kreslení nebo odstranění čáry, spojnice nebo volného tvaru

Otočení textového pole, obrazce, WordArtu nebo obrázku

Změna barev v textovém poli nebo obrazci

Výběr obrázku SmartArt

Vytvoření grafu od začátku do konce

Přidání klipartu do souboru

Můžete použít kreslení a črtání poznámek na stránce.

Po přidání obrazce do dokumentu ho můžete upravit přidáním spojnic, změnou stylu, přidáním zrcadlového obrázku, změnou barvy a použitím různých efektů, jako jsou stíny, záře a prostorový efekt.

Přidání obrazce

 1. Na kartě Vložení klikněte na Obrazce.

  Tlačítko obrazce na kartě Vložení
 2. Klikněte na požadovaný obrazec, klikněte kamkoli do pracovního prostoru a přetažením obrazce umístěte.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a klikněte na Přidat text nebo Upravit text, nebo jednoduše klikněte dovnitř obrazce a začněte psát.

  Poznámka: Text, který k obrazci přidáte, se stane jeho součástí – pokud obrazec otočíte nebo překlopíte, bude se otáčet nebo překlápět i text.

 2. Pokud chcete text formátovat a zarovnat na něj, klikněte na kartu Domů a pak zvolte dostupné možnosti formátování. Můžete třeba změnit barvu písma, styly, velikosti, změnit zarovnání nebo odsazení, změnit orientaci textu a název trochu.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

  Pokud chcete změnit více obrazců, stiskněte COMMAND a klikněte na obrazce, které chcete změnit.

 2. Na kartě Formát obrazce klikněte na Úprava obrazce , přejděte na změnit obrazeca klikněte na nový, který chcete.

 1. Vyberte obrazec, který chcete kopírovat.

 2. Stiskněte klávesu Option a přetáhněte obrazec kdekoli. Uvolněte tlačítko myši a vytvoří se kopie obrazce. Obrazec můžete podle potřeby přetahovat a uvolňovat.

Poznámka: Přidávání seznamů není v Excel 2016 pro Mac k dispozici.

 1. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle tlačítka odrážky nebo číslování.

  Je zobrazena karta Domů s galerií odrážek.
 3. Stiskněte klávesu ENTER pokaždé, když chcete zobrazit novou odrážku nebo číslo, nebo dvakrát stiskněte klávesu ENTER.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Klikněte na kartu Formát obrazce a v galerii stylů klikněte na požadovaný styl.

  Možnosti ve skupině styly obrazců

  Pokud chcete zobrazit víc stylů, klikněte Šipka Více pod galerii stylů.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Klikněte na kartu Formát obrazce a potom na Ikona Výplň obrazce (ikonaVýplň obrazce ).

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  1. Pokud chcete použít jinou barvu výplně, klikněte v části Barvy motivu nebo Standardní barvy na požadovanou barvu.

  2. Pokud chcete barvu z vybraného prvku grafu odebrat, klikněte na Bez výplně.

  3. Pokud chcete použít barvu výplně, která není dostupná v paletách Barvy motivu a Standardní barvy, klikněte na Další barvy výplně. V dialogovém okně Barvy použijte dostupné možnosti pro výběr barvy a potom klikněte na OK.

  4. Pokud chcete vyplnit obrazec obrázkem, klikněte na Obrázek. V dialogovém okně Vložit obrázek klikněte na požadovaný obrázek a pak klikněte na Vložit.

  5. Pokud chcete u vybrané barvy výplně použít efekt přechodu, klikněte na Přechod a potom klikněte na požadovaný styl přechodu.

   Pokud chcete další styly přechodů, klikněte na Další přechody a potom v podokně Formát oblasti grafu v části Výplň klikněte na požadované možnosti přechodu.

  6. Pokud chcete použít texturovou výplň, klikněte na Textura a pak klikněte na požadovanou texturu.

 1. Klikněte na obrazec a potom klikněte na kartu Formát obrazce .

 2. Ve skupině styly obrazců klikněte na efekty obrazců, přejděte na kategorii efekt a pak klikněte na požadovaný efekt.

  Možnosti v nabídce efekty obrazců

 1. Na kartě Formát obrazce klikněte na podokno formát.

  Tlačítko v podokně formát

 2. V podokně Formát obrazce klikněte na kartu výplň & čára a potom klikněte na výplň nebo čára.

 3. Přetažením posuvníku průhlednost dosáhnete požadovaného efektu.

  Podokno Formát obrazce

Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE. Chcete-li odstranit více obrazců, stiskněte klávesu Command a klikněte na obrazce, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

Viz také

Změna velikosti objektu

Oříznutí obrázku

Přesunutí, otočení nebo seskupení obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Zarovnání objektů ve Wordu pro Mac

Seskupení nebo oddělení objektů

Do sešitů a prezentací můžete přidat obrazce, například pole, kružnice a šipky. (Word pro web nepodporuje obrazce.) Pokud chcete přidat obrazec, vyberte Vložit na pásu karet, vyberte obrazcea pak zvolte obrazec.

Po přidání můžete obrazec přesunout, změnit jeho velikost a otočit. Přidání textu, odrážek nebo číslování (v PowerPointu jenom pro web); můžete změnit barvu výplně nebo obrys.

 1. Na kartě vložení vyberte obrazce.

  Tlačítko Vložit obrazce v Office pro web
 2. V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný obrazec.

  Tvar výchozí velikosti se okamžitě vloží uprostřed viditelné stránky.

 3. Vyberte úchyt pro změnu velikosti na okraji obrazce a tažením dovnitř nebo ven změňte velikost obrazce.

  Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT. 

 4. Pokud chcete obrazec přesunout, najeďte myší na něj, dokud se ukazatel nezmění na čtyřstrannou šipku. Potom kliknutím a tažením obrazec přesuňte na požadované místo.

  Pokud je v dokumentu vybraný obrazec, zobrazí se na pásu karet karta obrazec . Obsahuje tlačítka pro věci, které můžete s obrazcem dělat, například přidat barvu výplně nebo osnovu nebo zvolit předdefinovaný styl obrazce.

  Poznámka: Pokud máte vypnutý pás karet zjednodušené, název karty v kroku #4 je Formát. Další informace o zjednodušeném pásu karet najdete v článku Nový vzhled Office.

Vložte obrazec nebo klikněte na existující obrazec a zadejte text takto:

 1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a vyberte Upravit text.

  Blikající kurzor se zobrazuje uprostřed obrazce.

 2. Zadejte text, který chcete přidat k obrazci.

 3. Chcete-li formátovat a zarovnat text, vyberte kartu Domů a pak zvolte možnosti ze skupiny písmo, odstavecnebo Zarovnání

  Možnosti písem, odstavců a zarovnání v PowerPointu Online

Rychlé styly umožňují použít styl na obrazec jedním kliknutím. Styly najdete v galerii obrazců.

 1. Vyberte obrazec, který chcete změnit. 

 2. Na kartě obrazec (nebo na kartě Formát , pokud je vypnutá možnost zjednodušený pás karet), otevřete galerii stylů obrazce a vyberte rychlý styl, který chcete použít. 

  Nástroje obrazců v Office pro web

  Kliknutím na šipku dolů na konci Galerie ji otevřete a zobrazíte úplný seznam možností:

  Kliknutím na šipku dolů v galerii Zobrazte kompletní sadu rychlých stylů obrazců.

  Nastavením ukazatele myši na možnost v galerii se zobrazí krátký popis.

 1. Vyberte obrazec, který chcete změnit. 

 2. Na kartě obrazec (nebo na kartě Formát , pokud je vypnutá možnost zjednodušený pás karet) vyberte šipku dolů vedle tlačítka vyplnit a otevřete tak galerii barev výplně.

 3. Vyberte barvu.

 4. Pokud chcete obrazec nastavit jako průhledný, vyberte v dolní části Galerie barev možnost bez výplně .  

 1. Vyberte obrazec, který chcete změnit. 

 2. Na kartě obrazec (nebo Formát , pokud stále používáte klasický pás karet) můžete kliknutím na šipku dolů vedle přehledu otevřít galerii barev obrysů. 

 3. Vyberte barvu.

 4. V dolní části Galerie existují taky možnostipro tloušťkuobrysu obrysu a to, zda je obrys plný, tečkovaný nebo přerušovaný. Přejděte na možnost Tloušťka nebo čárky a zobrazte seznam možností v rozevíracím seznamu.

Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE. Pokud chcete odstranit víc obrazců, stiskněte klávesu CTRL a vyberte obrazce, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×