Přidání, odebrání nebo zobrazení důvěryhodného vydavatele

V tomto článku je uvedena definice důvěryhodného vydavatele, postup pro povolení obsahu od vydavatele a důvody, proč je bezpečnější používat projekty kódu vytvořené důvěryhodnými vydavateli. Dále je uvedeno, jak přidat, zobrazit nebo odebrat důvěryhodné vydavatele ze seznamu Důvěryhodní vydavatelé v Centru zabezpečení.

Co chcete udělat?

Informace o důvěryhodných vydavatelích

Vydavatel je osoba nebo firma (většinou vývojář softwaru), která publikuje kód, například makro, ovládací prvek ActiveX nebo doplněk. Než se rozhodnete, jestli je nějaký vydavatel důvěryhodný, potřebujete znát jeho identitu a platnost jeho údajů. Důvěryhodní vydavatelé jsou seriózní a splňují následující kritéria:

 • Jejich kód je podepsaný digitálním podpisem.

 • Jejich digitální podpis je platný.

 • Jejich digitální podpis je aktuální (není prošlý).

 • Certifikát přidružený k digitálnímu podpisu byl vydán renomovanou certifikační autoritou.

Pokud se pokusíte spustit kód, který nesplňuje všechna tato kritéria, Office tento kód zakáže a zobrazí panel zpráv s upozorněním na potenciálně nebezpečný kód.

Důležité informace: Pokud se po otevření souboru od vydavatele zobrazí zpráva s upozorněním, že chybí podpis nebo že je podpis neplatný, měli byste obsah povolit nebo tomuto vydavateli důvěřovat jenom v případě, kdy máte jistotu, že kód pochází od spolehlivého zdroje.

Začátek stránky

Zobrazení dalších informací o upozornění zabezpečení a vydavateli

Když se v Office zobrazí panel zpráv s upozorněním na potenciálně nebezpečný kód v souboru, můžete si prohlédnout další informace o kódu a vydavateli, než se rozhodnete, jestli tomuto kódu nebo vydavateli budete důvěřovat.

Důležité informace: Pokud se zobrazí upozornění, že chybí podpis nebo že je podpis neplatný, měli byste obsah povolit nebo tomuto vydavateli důvěřovat jenom v případě, kdy máte jistotu, že kód pochází od spolehlivého zdroje.

Zobrazení podrobností o kódu a vydavateli po upozornění zabezpečení

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V oblasti Upozornění zabezpečení klikněte na Povolit obsah > Upřesnit možnosti.

  V Možnostech zabezpečení Microsoft Office se zobrazují další informace o příčině tohoto upozornění zabezpečení včetně všech údajů o vydavateli, které jeho kód obsahuje.

  Dialogové okno Možnosti zabezpečení s informacemi o důvěryhodnosti vydavatele

Začátek stránky

Povolení aktivního obsahu od vydavatele při zobrazení panelu zpráv

Pokud je v souboru od vydavatele nový aktivní obsah (třeba podepsané makro nebo doplněk), zobrazí se na panelu zpráv ikona štítu, text upozornění a tlačítko Povolit obsah. Pokud víte, že se jedná o spolehlivého vydavatele, můžete tento aktivní obsah povolit. Přitom se z tohoto souboru stane důvěryhodný dokument, jeho vydavatel ale důvěryhodný není. Pokud chcete vědět, jak vydavatele označíte za důvěryhodného, přečtěte si část Přidání důvěryhodného vydavatele po zobrazení upozornění zabezpečení dál v tomto tématu.

Panel zpráv se zprávou Bylo zakázáno spouštění určitého aktivního obsahu

Povolení aktivního obsahu v souboru

Začátek stránky

Přidání důvěryhodného vydavatele po zobrazení upozornění zabezpečení

Pokud je v kódu, který Office zablokoval, identifikovaný vydavatel a máte jistotu, že tomuto vydavateli můžete důvěřovat, při prohlížení dalších informací o upozornění zabezpečení ho můžete přidat do seznamu důvěryhodných vydavatelů.

Přidání vydavatele do seznamu důvěryhodných vydavatelů při upozornění zabezpečení

 1. Otevřete soubor od nového vydavatele.

 2. Klikněte na Soubor.

 3. V oblasti Upozornění zabezpečení klikněte na Povolit obsah > Upřesnit možnosti.

 4. V Možnostech zabezpečení Microsoft Office klikněte na Všechny dokumenty od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodné.

Jednorázové povolení aktivního obsahu vydavatele po zobrazení upozornění zabezpečení

Pokud chcete aktivní obsah vydavatele po zobrazení upozornění zabezpečení jednorázově povolit, zobrazte podle předchozích pokynů dialog Možnosti zabezpečení Microsoft Office. V tomto dialogu klikněte u každé položky aktivního obsahu v seznamu na Povolit obsah pro tuto relaci.

Dialogové okno Možnosti zabezpečení s informacemi o důvěryhodnosti aktivního obsahu

Začátek stránky

Přidání důvěryhodného vydavatele prostřednictvím Centra zabezpečení

Pokud víte, že aktivní obsah (makra, ovládací prvky ActiveX, datová připojení atd.) od nějakého vydavatele je spolehlivý, můžete tohoto vydavatele přidat do seznamu důvěryhodných vydavatelů v Centru zabezpečení.

Přidání vydavatele do seznamu důvěryhodných vydavatelů v Centru zabezpečení

 1. Otevřete soubor od nového vydavatele.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 3. Klikněte na Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečení > Důvěryhodní vydavatelé.

 4. V seznamu vyberte certifikát příslušného vydavatele a klikněte na tlačítko OK.

  Oblast Důvěryhodní vydavatelé v Centru zabezpečení

Začátek stránky

Zobrazení nebo odebrání důvěryhodného vydavatele

Vydavatele, které má Office v seznamu důvěryhodných vydavatelů, si můžete prohlédnout a případně odebrat pomocí následujícího postupu.

Zobrazení seznamu důvěryhodných vydavatelů a případné odebrání vydavatele

 1. Otevřete soubor vytvořený vydavatelem.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 3. Klikněte na Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečení > Důvěryhodní vydavatelé.

 4. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé vyberte vydavatele, kterého chcete odebrat, a potom klikněte na tlačítko Odebrat.

Poznámka: Pokud v seznamu Důvěryhodní vydavatelé tlačítko Odebrat nevidíte, není aplikace Office spuštěná s právy správce.

Když vám Office nenabídne možnost odebrání vydavatele, není aplikace Office spuštěná s právy správce. Abyste mohli vydavatele odebrat, musíte aplikaci Office spustit znovu a zadat přihlašovací údaje správce. Pokud máte v počítači Windows 7, použijte postup pro Windows 7 dál v tomto oddílu.

Spuštění aplikace Office s přihlašovacími údaji správce

 1. Potáhněte prstem z pravého okraje obrazovky a klepněte na Hledat. Pokud používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, počkejte na zobrazení panelu ovládacích tlačítek a klikněte na Hledat.

 2. Zadejte název aplikace Office, třeba Word. Ve výsledcích klepněte a přidržte tuto aplikaci Office, nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši. Uvolněním zobrazte nabídku a klikněte na Spustit jako správce.

  Pokud jste se k počítači nepřihlásili pod účtem, který má práva správce, zobrazí Windows v okně Řízení uživatelských účtů výzvu k zadání jména a hesla účtu, který tato práva má.

 3. Postupujte podle pokynů v části Zobrazení seznamu důvěryhodných vydavatelů a případné odebrání vydavatele.

 4. Až seznam důvěryhodných vydavatelů upravíte, ukončete aplikaci Office.

  Spouštění aplikací Office s právy správce je méně bezpečné, než když je spouštíte jako běžný uživatel.

Pokud máte v počítači Windows 7, použijte následující postup.

Spuštění aplikace Office s přihlašovacími údaji správce ve Windows 7

 1. Klikněte na Start > Všechny programy > Microsoft Office.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na některou aplikaci Office, třeba Word.

 3. Klikněte na Spustit jako správce.

  Pokud jste se k počítači nepřihlásili pod účtem, který má práva správce, zobrazí Windows v okně Řízení uživatelských účtů výzvu k zadání jména a hesla účtu, který tato práva má.

 4. Postupujte podle pokynů v části Zobrazení seznamu důvěryhodných vydavatelů a případné odebrání vydavatele.

 5. Až seznam důvěryhodných vydavatelů upravíte, ukončete aplikaci Office.

  Spouštění aplikací Office s právy správce je méně bezpečné, než když je spouštíte jako běžný uživatel.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×