Přidání ovládacích prvků a přizpůsobení objektu

Když chcete přizpůsobit formulář, zobrazení nebo sestavu Accessu, budete zřejmě nejčastěji přidávat nebo měnit ovládací prvky. K přidání, úpravám a zobrazení dat slouží textová pole, tlačítka, pole se seznamem a další nástroje.

Typické ovládací prvky Accessu

Ve webové aplikaci i v desktopové databázi Accessu můžete přidávat ovládací prvky jedním ze dvou způsobů:

  • Pokud chcete vytvořit ovládací prvek vázaný na pole (v tom smyslu, že se zobrazí a umožní vám upravit data z tabulky), otevřete seznam polí (Alt+F8) a přetáhněte pole ze seznamu do formuláře, zobrazení nebo sestavy. Access přidá ovládací prvek vhodný pro typ dat uložených v tomto poli.

    Přetažení pole ze seznamu polí do zobrazení

    Tip: Pokud v desktopové databázi Accessu vytvoříte formulář pomocí nástroje Formulář, Access automaticky vytvoří vázané ovládací prvky pro všechna pole ve zdroji záznamu.

  • Pokud chcete vytvořit nevázaný ovládací prvek, klikněte na ovládací prvek na kartě Návrh na pásu karet. Ve webové aplikaci Access se ovládací prvek objeví v zobrazení okamžitě. V desktopové databázi budete muset kliknout na formulář, zobrazení nebo sestavu, kam chcete ovládací prvek umístit.

    Galerie Ovládací prvky na pásu karet.

    Pokud chcete, můžete úpravou vlastností ovládacího prvku převést nevázaný ovládací prvek na vázaný ovládací prvek. Pokud používáte desktopovou databázi, zobrazíte vlastnosti klávesou F4. Potom vyberte název pole v rozevíracím seznamu Zdroj ovládacího prvku.

Jak zvolit mezi vázaným a nevázaným?

Vázané ovládací prvky jsou takové prvky, které používáte k zobrazení dat nebo práci s nimi v tabulkách nebo dotazech. Protože jsou spojené se základním zdrojem dat, projeví se všechny změny provedené ve vázaných ovládacích prvcích ve zdroji dat (pokud se dá zdroj dat upravovat).

Nevázané ovládací prvky jsou užitečné k zobrazení vypočítaných hodnot nebo zadání hodnot, které nemusí být uložené v tabulkách. Můžete je třeba vložit do formuláře k zadání počátečního a koncového data a pak použít makro připojené k příkazovému tlačítku k přečtení dat a zobrazení sestavy pro zadaný rozsah dat. Protože tato data nepotřebujete uložit pro budoucí referenci, nemusí se ovládací prvky na nic vázat.

Co se dá ještě s ovládacími prvky dělat?

Nejběžnějším typem ovládacího prvku je textové pole. V textových polích se dá zobrazovat spousta různých typů dat, jako je text, čísla a data. Ostatní ovládací prvky mají speciálněji zaměřené funkce. Existuje třeba ovládací prvek na vložení konce stránky do sestavy, přidání webového obsahu do formuláře desktopové databáze nebo na přidání dílčího formuláře do formuláře desktopové databáze. Můžete vytvořit ovládací prvek, který odkazuje na ovládací prvek v jiném formuláři a v desktopové databázi můžete změnit pořadí karet pro ovládací prvky.

Další informace o přidávání ovládacích prvků do sestav získáte v tématu Úvod do sestav v Accessu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×