Pokud k úkolu přidáte předstih, bude se práce na tomto úkolu částečně krýt s prací na jeho předchůdci. Jestliže přidáte prodlevu, zpozdíte zahájení následnického úkolu. Než začnete přidávat předstihy nebo prodlevy, je potřeba vytvořit mezi příslušnými dvěma úkoly závislost.

V Ganttově diagramu vypadá předstih takto:

Příklad předstihu v projektu.

Přidání času potenciálního vedení nebo prodlevy

 1. Poklikejte na název úkolu a klikněte na kartu Předchůdci v okně Informace o úkolu.

  Okno Informace o úkolu s kartou Předchůdci. ©

 2. Do sloupce Prodleva zadejte požadovanou dobu předstihu nebo prodlevy.

  Sloupec Prodleva v okně Informace o úkolu.

  • Pokud chcete přidat předstih, zadejte záporné číslo nebo procento (například -50%).

   Předstih je překrytí mezi dvěma úkoly, mezi kterými existuje závislost (vazba mezi úkoly). Pokud například chcete, aby se druhý zahájil, i když první bude jenom z půlky hotový, vytvořte závislost Dokončení-Zahájení (FS) a potom přidejte ke druhému úkolu předstih 50 %.

  • Pokud chcete přidat prodlevu, zadejte kladné číslo nebo procento (například 2d).

   Pomocí prodlevy můžete vytvořit zpoždění mezi dvěma úkoly, mezi kterými existuje závislost. Pokud například chcete, aby mezi dokončením prvního úkolu a zahájením druhého uplynuly dva dny, vytvořte závislost Dokončení-Zahájení (FS)mezi těmito dvěma úkoly a přidejte 2 dny prodlevu před zahájením druhého úkolu.

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

Přidání času potenciálního vedení nebo prodlevy

Dodací dobu a prodlevu lze zadat buď jako Doba trvání (například dva dny po dokončení úkolu), nebo jako procento doby trvání předchůdce úkolu (například zahájení úkolu, když je doba trvání předchůdce 50 % dokončena).

 1. V nabídce Zobrazení klikněte na Ganttův diagram.

 2. V poli Název úkolu vyberte úkol, pro který chcete nastavit dodací dobu nebo prodlevu, a potom klikněte na Informace o úkolu Obrázek tlačítka.

 3. Klikněte na kartu Předchůdci.

 4. Do pole Prodleva zadejte dobu trvání nebo prodlevu, kterou chcete, a to buď jako dobu trvání, nebo jako procento doby trvání předchůdce:

  • Pokud chcete zadat dodací dobu, zadejte záporné číslo nebo záporné procento (například -2d po dobu dvou dnů předvedení).

  • Pokud chcete zadat prodlevu, zadejte kladné číslo nebo kladné procento (například 50 % pro polovinu doby trvání předchůdce v době prodlevy).

Poznámky: 

 • Můžete nastavit dodací dobu nebo prodlevu mezi maximálně dvěma úkoly a po vytvoření závislosti mezi těmito úkoly je nutné nastavit dobu vedení nebo prodlevy.

 • K následníkovému úkolu můžete rychle přidat dobu trvání nebo prodlevu tak, že poklikáte na čáru odkazu v zobrazení Ganttův diagram a zadáte do pole Prodleva množství nebo procento doby trvání nebo prodlevy.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×