Přidání podřízeného datového listu

Pokud mají dvě tabulky v Accessu společné jedno nebo více polí, můžete vložit datový list jedné tabulky do druhé. Vložený datový list, kterému se říká vnořený datový list, je užitečný, když chcete zobrazit a upravit související nebo spojená data v tabulce nebo v Dotaz.

V tomto článku

Úvod do vnořených datových listů

Vnořený datový list je užitečný, když chcete zobrazit informace z několika zdrojů dat v jednom zobrazení datového listu. Například v ukázkové databázi Northwind obsahuje tabulka Objednávky tabulku Relace 1:N s tabulkou Podrobnosti objednávky.

Zobrazuje relaci mezi dvěma tabulkami.

Pokud je tabulka Podrobnosti objednávky přidaná v tabulce Objednávky jako vnořený datový list, můžete po otevření vnořeného datového listu pro toto pořadí zobrazit a upravit data, jako jsou například produkty zahrnuté v určitém pořadí (na každém řádku).

Zobrazuje datový list s otevřeným podřízeným datovým listem.

Pokud do tabulek přidáte vnořené datové listy, omezte jejich použití na zobrazování, ne pro úpravy důležitých obchodních dat. Pokud chcete upravit data v tabulce, doporučujeme k úpravě dat místo vnořených datových listů používat formuláře, protože v zobrazení Datový list může dojít pravděpodobně k chybám při zadávání dat, pokud uživatelé nedokují pečlivé procházení správné buňky. Všimněte si také, že přidání podřízeného datového listu do velké tabulky může nepříznivě ovlivnit výkon tabulky.

Pokud vytvoříte tabulku, která odpovídá jednomu z následujících kritérií, Vytvoří se automaticky vnořený datový list:

 • Tabulka je v Relace 1:1.

 • Tabulka je strana 1 relace 1:N, ve které je vlastnost SubdatasheetName (Název vnořeného datového listu) tabulky nastavená na Auto.

Relace je definovaná porovnáním Primární klíč a Cizí klíč polí v souvisejících tabulkách.

Vnořený datový list můžete také přidat do libovolné tabulky, dotazu nebo Formulář v databázi. V zobrazení Datový list může formulář zobrazit najednou jenom jeden vnořený datový list.

Začátek stránky

Otevření a zavření vnořeného datového listu

Pokud chcete zjistit, jestli už tabulka, dotaz nebo formulář obsahuje vnořený datový list, otevřete objekt v zobrazení Datový list. Pokud je k dispozici indikátor rozbalení (+ znaménko), obsahuje tabulka, dotaz nebo formulář vnořený datový list. Když je vnořený datový list otevřený, změní se indikátor na znaménko -. Vnořené datové listy mohou být vnořeny do hlavního vnořeného datového listu až pro osm úrovní.

Zobrazení podřízeného datového listu

 • Pokud chcete otevřít vnořený datový list, klikněte na znaménko plus vedle hodnoty, pro kterou chcete zobrazit záznamy.

 • Pokud chcete zavřít vnořený datový list, klikněte na znaménko minus.

Tip: Pokud chcete rozbalit nebo sbalit všechny vnořené datové listy v datovém listu najednou, klikněte na kartě Domů ve skupině Záznamy na Další. Potom vyberte Vnořený datovýlist a klikněte na požadovanou možnost.

Vnořený datový list můžete taky odebrat nebo skrýt. Informace o odebrání vnořeného datového listu najdete v článku Odebrání vnořeného datového listu.

Tip: Pokud chcete skrýt vnořený datový list, otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit nebo skrýt na Seznam vlastností. V okně Seznam vlastností najděte řádek Název vnořeného datového listu, změňte ho na [Žádný]a pak změnu uložte.

Začátek stránky

Přidání podřízeného datového listu

 1. V zobrazení Datový list otevřete tabulku nebo dotaz, do kterých chcete přidat vnořený datový list.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na Další,přejděte na Vnořenýdatový list a potom klikněte na Vnořený datový list.

 3. V dialogovém okně Vložit vnořený datový list vyberte kartu(Tabulky,dotazy nebo obojí),která odpovídá typu objektu, který chcete vložit jako vnořený datový list.

 4. V poli Podřízené propojovací pole klikněte na pole, které chcete použít jako pole Cizí klíč nebo odpovídající pole, které bude poskytovat data pro podřízený datový list.

 5. V poli Hlavní propojovací pole klikněte na pole, které chcete použít jako Primární klíč nebo odpovídající pole pro hlavní tabulku nebo dotaz, a potom klikněte na OK.

  Pokud například chcete vytvořit vnořený datový list, abyste viděli související objednávky pro každý záznam zákazníka v tabulce Zákazník, vyberte v tabulce Objednávky v poli Podřízené propojovací pole id zákazníka a v poli Hlavní propojovací pole vyberte ID.

  Výběr primárního pole pro podřízený datový list

  Poznámka:  Hodnoty v polích Podřízené propojovací pole a Předloha propojení vytvoří u zadaných polí Spojení 1:M.

 6. Kliknutím na OK uložte změny, které jste udělali.

 7. Pokud chcete zobrazit vnořený datový list, který jste přidali do tabulky, dotazu nebo formuláře, klikněte na znaménko +.

  Poznámka: Podřízené pole (cizí klíč) se nezobrazuje jako sloupec vnořeného datového listu. Když do vnořeného datového listu přidáte nový záznam, vloží Access automaticky hodnotu primárního klíče vybrané základní tabulky.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×