Přidání poznámek pod čarou a vysvětlivek ve Wordu na Mac a iOS

Podpora Office 2011 pro Mac skončila

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Poznámky pod čarou a vysvětlivky se používají k vysvětlení, zapnutí nebo zadání odkazů na text v dokumentu. Poznámky pod čarou jsou umístěné v dolní části stránky, zatímco vysvětlivky jsou umístěné vedle stránky na konci dokumentu. Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka se skládá ze dvou částí – Značka odkazu na poznámku a odpovídajícího textu poznámky. Poznámky pod čarou a vysvětlivky se liší od citací, což jsou odkazy na kulaté závorky vložené do textu. K vytváření citací, seznamu citovaných děl nebo bibliografie můžete použít zdrojové informace uložené v nástroji citace nebo Správce pramenů. Informace z nástroje citace nebo Správce pramenů však nelze použít k vytvoření poznámek pod čarou nebo vysvětlivek a nelze je použít k vytvoření seznamu citovaných nebo bibliografických děl.

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V dokumentu klikněte na místo, kam chcete vložit značku odkazu na poznámku.

 3. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Footnote (Poznámka pod čarou).

 4. V části Location (Umístění) klikněte na Footnotes (Poznámky pod čarou) nebo Endnotes (Vysvětlivky) a potom v místní nabídce Footnotes (Poznámky pod čarou) nebo Endnotes (Vysvětlivky) klikněte na požadované umístění.

 5. V části Format (Formát) vyberte požadované možnosti číslování a klikněte na Insert (Vložit).

  Word vloží číslo poznámky a přemístí kurzor vedle příslušného čísla poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

 6. Zadejte text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

  Tipy: 

  • Pokud přidáte, odstraníte nebo přesunete křížový odkaz na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, musíte také aktualizovat číslo křížového odkazu. Podržte stisknutou klávesu CONTROL, klikněte na číslo křížového odkazu a potom v místní nabídce klikněte na Update Field (Aktualizovat pole). Word zaktualizuje křížové odkazy automaticky při tisku.

  • Pokud chcete rychle přidat poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, klikněte na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) v části Citations (Citace) na Footnote (Poznámka pod čarou) nebo Endnote (Vysvětlivka).

Úprava textu v poznámce pod čarou nebo ve vysvětlivce

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V dokumentu poklikejte na značku odkazu na poznámku.

  Word stránku automaticky posune na poznámku pod čarou nebo na vysvětlivku.

 3. Proveďte požadované změny.

  Tip: Pokud přidáte, odstraníte nebo přesunete křížový odkaz na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, musíte také aktualizovat číslo křížového odkazu. Podržte stisknutou klávesu CONTROL, klikněte na číslo křížového odkazu a potom v místní nabídce klikněte na Update Field (Aktualizovat pole). Word zaktualizuje křížové odkazy automaticky při tisku.

Restart číslování poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Číslování poznámek pod čarou nebo vysvětlivek můžete restartovat, aby číslování na každé stránce nebo v každém oddílu začínalo číslem 1.

 1. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Footnote (Poznámka pod čarou).

 2. V části Format (Formát) zadejte do pole Start at (Začít na) hodnotu 1.

 3. V místní nabídce Numbering (Číslování) klikněte na požadovanou možnost a potom na Apply (Použít).

Změna formátu čísel ve značce odkazu na poznámku

 1. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Footnote (Poznámka pod čarou).

 2. V části Format (Formát) v místní nabídce Number format (Formát čísla) klikněte na požadovanou možnost a potom na Apply (Použít).

  Tipy: 

  • Velikost písma i písmo značky odkazu na poznámku, poznámky pod čarou nebo vysvětlivky můžete měnit úplně stejně jako u jiných textů. Vyberte značku odkazu na poznámku, poznámku pod čarou nebo vysvětlivku a potom na kartě Home (Domů) v části Font (Písmo) použijte požadované formátování.

  • Pokud přidáte, odstraníte nebo přesunete křížový odkaz na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, musíte také aktualizovat číslo křížového odkazu. Podržte stisknutou klávesu CONTROL, klikněte na číslo křížového odkazu a potom v místní nabídce klikněte na Update Field (Aktualizovat pole). Word zaktualizuje křížové odkazy automaticky při tisku.

Přesunutí poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

Pokud chcete přesunout nebo zkopírovat poznámku, budete se značkou odkazu na poznámku pracovat v okně dokumentu (ne v textu poznámky).

 1. Vyberte značku odkazu na poznámku.

 2. Přetáhněte značku na nové místo.

Kopírování poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. Vyberte značku odkazu na poznámku.

 2. Podržte klávesu OPTION a přetáhněte značku na nové místo.

Odstranění jednotlivé poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

Pokud chcete odstranit poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, odstraňte značku odkazu na poznámku v okně dokumentu (ne v textu poznámky).

 • Vyberte v dokumentu značku odkazu poznámky, kterou chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámky: 

  • Když odstraníte automaticky číslovanou značku odkazu na poznámku, budou zbývající poznámky přečíslovány.

  • Pokud odstraníte poznámku pod čarou s křížovým odkazem, musíte křížový odkaz odstranit ručně.

Odstranění všech automaticky číslovaných poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

 1. V nabídce Edit (Úpravy) najeďte myší na Find (Najít) a potom klikněte na Advanced Find and Replace (Rozšířené hledání a nahrazení).

 2. Klikněte na kartu Replace (Nahradit) a ujistěte se, že pole Replace with (Nahradit s) je prázdné.

 3. V části Find (Najít) v místní nabídce Special (Speciální) klikněte na Endnote Mark (Značka vysvětlivky) nebo Footnote Mark (Značka poznámky pod čarou) a potom klikněte na Replace All (Nahradit vše).

  Poznámka: Pokud nevidíte místní nabídku speciální , klikněte na šipku Arrow button .

Viz taky

Odkazování na stejnou poznámku pod čarou nebo vysvětlivku víckrát

Přidání nebo změna zdrojů, citací či bibliografií

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×