Přidání zdrojů do projektu

Zdroje jsou obvykle lidé zahrnutí v plánu projektu, ať už jsou nebo nejsou přiřazeni k úkolům. Zdroj však může obsahovat také cokoli, co se používá k dokončení projektu, včetně vybavení a jiných materiálů (jako jsou cementy nebo webové servery).

Do projektu můžete přidat několik typů zdrojů.

 • Zdroje organizace     Zdroj organizace je součástí seznamu zdrojů pro celou organizaci. Proto je možné každý z těchto zdrojů sdílet ve více projektech. Obvykle je seznam zdrojů organizace spravovaný Správce a každý vedoucí projektu tyto zdroje přidají do svých projektů podle potřeby.

 • Zdroje, které nejsou součástí organizace     Zdroj, který není organizace nebo místní zdroj, není součástí seznamu zdrojů pro celou organizaci. Žádný jiný projektový manažer nemůže ve svých projektech používat zdroje, které nejsou součástí organizace.

 • Obecné zdroje     Obecné zdroje slouží k určení požadavků na personální obsazení projektu, jako jsou tesaři a vývojáři, nebo tým zdrojů.

Co chcete udělat?

Přidání zdrojů do projektu

Přidání zdrojů organizace do projektu (jenom Projectu Professional)

Přidání obecných zdrojů organizace do projektu (jenom Projectu Professional)

Přidání obecných zdrojů, které nejsou součástí organizace, do projektu (jenom Projectu Professional)

Přidání zdrojů do projektu

 1. Na kartě zobrazení ve skupině zobrazení zdrojů zvolte seznam zdrojů.

  (V Projectu 2007 zvolte Zobrazitseznam zdrojů> a pak zvolte Zobrazit > tabulky >. )

 2. Do pole název zdroje zadejte název, materiálový nebo obecný název zdroje.

 3. Pokud chcete určit skupiny zdrojů, zadejte do pole Skupina název zdroje název skupiny.

 4. Zadejte typ prostředku.

  • Pokud chcete určit, že tento zdroj je Pracovní zdroj, v poli typ vyberte práce.

  • Pokud chcete určit, že tento zdroj je materiálový zdroj, v poli typ vyberte materiál. Do pole Popisek materiálu zadejte popisek zdroje (například metry, tunynebo krabice).

  • Pokud chcete určit, že se jedná o nákladový zdroj, v poli typ vyberte náklady.

 5. V poli Max. Počet jednotek Zadejte počet jednotek zdroje, které má tento zdroj k dispozici pro tento projekt. Hodnota maximální počet jednotek určuje, jaká část zdroje je k dispozici pro tento projekt – například částečný úvazek nebo násobky.

  Pokud máte třeba zdroj, který je k dispozici pro váš projekt na dva dny v týdnu, můžete zadat maximální hodnotu počtu jednotek 40%. Maximální počet jednotek můžete použít k určení více Dostupnost označení zdroje. Předpokládejme třeba, že máte zdroj s názvem technici, což je jeden zdroj, který představuje tři jednotlivé techniky týmu. Můžete zadat maximální jednotky pro inženýry 300%. Všechny tři techniky je možné současně naplánovat na plný úvazek, aniž by došlo k přetížení zdroje Technici.

  Maximální počet jednotek můžete zadat v procentech (50%, 100%, 300%) nebo jako desetinné číslo (0,5, 1, 3).

  Poznámky: 

  • Pokud chcete vytvořit rozpočtový zdroj, vyberte zdroj, klikněte pravým tlačítkem myši na jeho název a pak vyberte informace. Zaškrtněte políčko rozpočet .

  • Pracovní zdroj a související informace můžete přidat pomocí Rozhraní MAPI adresáře, ze služby Active Directory nebo z Microsoft Project serveru. Na kartě zdroj ve skupině Vložit zvolte Přidat zdrojea pak zvolte vytvořit tým ze zdrojů organizace (jenom Project Professional), Active Directorynebo adresář. (V Projectu 2007 zvolte vložit> nový zdroj za pak zvolte adresář , adresář služby Active Directorynebo Project Server.)

Začátek stránky

Přidání zdrojů organizace do projektu (jenom Projectu Professional)

 1. Na kartě zdroj ve skupině Vložit zvolte Přidat zdroje > vytvořit tým ze zdrojů organizace.

  (V Projectu 2007 zvolte nástroje > vytvořit tým ze zdrojů organizace.)

 2. V dialogovém okně vytvořit tým ze zdrojů organizace vyberte v poli existující filtryFiltr, kterou chcete použít. Filtrovaný seznam zdrojů organizace se zobrazuje ve sloupci zdroje organizace . Všechny zdroje přiřazené k projektovému týmu jsou uvedené ve sloupci projektový zdroj .

 3. Pokud chcete vyhledat zdroje, které jsou k dispozici pro určitý počet hodin v určitém časovém rozsahu, zaškrtněte políčko dostupný do práce . Zadejte, jak dlouho musí být zdroj dostupný pro práci, a pak vyberte rozsah dat pomocí polí od a do .

 4. Ve sloupci zdroje organizace vyberte zdroj organizace, který chcete přidat do projektu, a pak zvolte Přidat. Pokud chcete vybrat více zdrojů, podržte při výběru jednotlivých zdrojů klávesu CTRL.

  • Pokud chcete najít zdroje organizace, které odpovídají kvalifikacím a dalším atributům některého z existujících zdrojů týmu, vyberte zdroj, který chcete v rámci projektového zdrojepoužít, a pak zvolte Shoda.

  • Pokud chcete existující zdroj nahradit zdrojem organizace, vyberte ve sloupci zdroj projektu zdroj nebo obecný zdroj, který chcete nahradit. V části Zdroj organizacevyberte nový zdroj organizace a pak zvolte nahradit.

   Pokud zdroj nahradíte, nahrazený zdroj se neodstraní, pokud je dokončena skutečná práce. Náhradním zdrojům se přiřadí zbývající práce.

 5. Chcete-li do projektového týmu přidat Navržený zdroj, vyberte ve sloupci Kniha možnost navržené.

 6. Pokud chcete zobrazit graf Dostupnost vybraného zdroje, zvolte grafy.

 7. Zvolte OK.

Poznámky: 

 • Přidání zdroje organizace do projektu umožňuje přiřadit zdroj k úkolu v projektu. Atributy zdrojů organizace nemůžete měnit, jako jsou třeba sazby nebo dostupnost.

 • Pokud chcete přidat zdroje do seznamu dostupných zdrojů organizace, musíte zdroje importovat.

Začátek stránky

Přidání obecných zdrojů organizace do projektu (jenom Projectu Professional)

 1. Na kartě zdroje ve skupině Vložit zvolte Přidat zdroje > vytvořit tým ze zdrojů organizace.

  (V Projectu 2007 zvolte nástroje > vytvořit tým ze zdrojů organizace.)

  Pokud existuje více než 1 000 zdrojů organizace, můžete filtrovat seznam zdrojů pomocí Kódy osnovy Enterprise. Kódy osnovy jsou definovány podle požadavků vaší organizace.

 2. V dialogovém okně vytvořit tým zvolte Obrázek tlačítka a rozbalíte tak vlastní filtry.

 3. V části vlastní nastavení filtrůvyberte Obecné ve sloupci název pole , ve sloupci Podmínka vyberte je rovno a ve sloupci hodnoty zadejte Ano .

 4. Zvolením možnosti použít filtr použijete Filtr nastavení na seznam zdrojů organizace.

 5. Pokud chcete vyhledat zdroje, které jsou k dispozici pro určitý počet hodin v určitém časovém rozsahu, zaškrtněte políčko dostupný do práce . Zadejte, jak dlouho musí být zdroj dostupný pro práci, a pak vyberte rozsah dat pomocí polí od a do .

 6. Ve sloupci zdroje organizace vyberte obecný zdroj, který chcete přidat do projektu, a pak zvolte Přidat. Pokud chcete vybrat více zdrojů, podržte při výběru jednotlivých zdrojů klávesu CTRL.

Začátek stránky

Přidání obecných zdrojů, které nejsou součástí organizace, do projektu (jenom Projectu Professional)

 1. Na kartě zobrazení ve skupině zobrazení zdrojů zvolte seznam zdrojů.

  (V Projectu 2007 v nabídce Zobrazit vyberte seznam zdrojů .)

 2. Do sloupce název zdroje zadejte název obecného zdroje, třeba "tesař".

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na název zdroje a zvolte informace. V dialogovém okně informace o zdroji vyberte kartu Obecné a zaškrtněte políčko Obecné .

 4. Na kartě vlastní pole v části vlastní polezadejte hodnoty pro všechna pole, která jsou pro tento obecný zdroj potřebná.

  Vzhledem k tomu, že tato vlastní pole jsou pro každou organizaci jedinečná, přečtěte si od svého správce odpovědi na otázky týkající se jejich použití.

  Poznámka: Do seznamu zdrojů organizace můžete přidat libovolný obecný zdroj. Možná budete muset určit další atributy pro prostředek, jako jsou kalendáře a sady dovedností, podle požadavků vaší organizace.

Začátek stránky

Existují dva způsoby, jak přidat zdroje do projektů:

 • Vytvořit tým     Pomocí funkce vytvořit tým můžete hledat Zdroje organizace, které mají požadované dovednosti k dokončení úkolů v projektu.

 • Plán zdrojů     Během zahájení projektu, před vytvořením podrobného plánu projektu s úkoly a přiřazeními, můžete pomocí plánu zdrojů znázornit požadavky na zdroje pro projekt na vyšší úrovni. To je užitečné, když potřebujete poradit správcům zdrojů a oddělením nadcházející práce, ale neznáte jednotlivé úkoly nebo zdroje, které budou plánem projektu.

  Poznámka: Plány zdrojů můžete vytvářet a zobrazovat pouze pomocí aplikace Project Web Access. Plány zdrojů nejsou v Projectu Professional viditelné a plány neomezují dostupnost zdrojů v Projectu.

Co chcete udělat?

Přidání zdrojů do projektu pomocí funkce vytvořit tým

Vytvoření plánu zdrojů pro návrh projektu

Přidání zdrojů do projektu pomocí funkce vytvořit tým

 1. Na panelu Snadné spuštění zvolte projekty.

 2. Vyberte řádek projektu, pro který chcete vytvořit tým, a pak zvolte vytvořit tým.

 3. Na stránce vytvořit tým se v seznamu zdrojů na levé straně zobrazují všechny zdroje, které máte oprávnění k zobrazení kódu struktury rozpisu zdrojů ve vaší organizaci. V seznamu na pravé straně jsou uvedené zdroje, které už jsou přiřazené v projektu.

 4. V levé části vyberte zdroje, které chcete projektu přiřadit, a pak zvolte Přidat. Vyberte zdroj tak, že zaškrtnete políčko vedle daného zdroje.

 5. Pokud chcete vytvořit seznam vlevo obsahující pouze ty zdroje, které mají dovednosti odpovídající zdroji na pravé straně, vyberte zdroj vpravo a pak zvolte Shoda.

  Hledání zdrojů tímto způsobem je užitečné zejména v případě, že máte Obecné zdroje projektu a chcete najít skutečné zdroje (lidé) se stejnou kvalifikací pro nahrazení obecných zdrojů.

 6. Chcete-li zdroj nahradit svým zdrojem na levé straně, vyberte na levé straně a zdroj na napravo oba zdroje a pak zvolte nahradit. Pokud má zdroj hodnoty skutečné práce zaznamenané pro úkoly, nelze tento zdroj v projektu použít.

 7. V části Typ rezervacevyberte potvrzeno , pokud chcete potvrdit zdroj s projektem, nebo vyberte navržené , pokud ještě nemáte autorizaci k potvrzení zdroje do projektu.

  Tip: Pokud chcete zobrazit graf s dostupností vybraných zdrojů ještě před tím, než je přidáte do svého plánu, vyberte zdroje vlevo a pak zvolte graf.

 8. Pokud chcete přidat nové zdroje do projektu, zvolte Uložit změny .

Můžete taky vytvořit filtr, který zobrazí jenom podmnožinu zdrojů na stránce vytvořit tým :

 1. Zvolte Možnosti zobrazení Obrázek tlačítka a pak zvolte Filtr.

 2. V seznamu Filtr vyberte filtr, který chcete použít.

 3. Vyberte Pole v seznamu název pole a proveďte test v seznamu testů . V seznamu hodnot vyberte hodnotu, kterou chcete testovat, nebo nastavte rozsah hodnot zadáním dvou hodnot oddělených čárkou (,).

 4. Pokud filtr obsahuje víc než jeden řádek kritérií, vyberte operátor ve sloupci a/nebo a začněte novým řádkem.

 5. Pokud chcete otestovat, jestli Filtr vrátí platné výsledky, než ho použijete u svých zdrojů, zvolte Ověřit filtry.

 6. Kliknutím na OK použijete filtr na seznam zdrojů.

Poznámka: Vedoucí projektů nemusí mít možnost zobrazit a přiřadit všechny zdroje v organizaci. Pokud potřebujete oprávnění k vytvoření týmu, přečtěte si téma Správce serveru.

Vytvoření plánu zdrojů pro návrh projektu

 1. Na panelu Snadné spuštění vyberte v části projektynávrhy a aktivity.

 2. Vyberte projekt, pro který chcete vytvořit plán zdrojů, a pak zvolte Plán zdrojů.

 3. Zvolte Možnosti zobrazení Obrázek tlačítka .

 4. Do polí Rozsah kalendářních dat a jednotky zadejte rozsah dat a časové jednotky, které se mají zobrazit v časově uspořádané části tabulky plánu zdrojů.

 5. V poli zobrazené jednotky určete, jestli chcete, aby hodnoty v tabulce zdrojů zobrazovaly hodiny, dny nebo FTEs (ekvivalent na plný úvazek).

 6. Pokud chcete určit, jak se mají souhrnné přiřazení zdrojů prezentovat v sestavách, které můžete generovat z Project Web Accessu, vyberte v části Výpočet využití zdrojů z :

  • Plán projektu      Pokud chcete vypočítat dostupnost zdrojů ze všech zadání v rámci projektu, ale ne z plánu zdrojů projektu, vyberte tuto možnost.

  • Plán zdrojů      Pokud chcete vypočítat dostupnost zdrojů pomocí informací o zdroji v plánu zdrojů, vyberte tuto možnost.

  • Plán projektu do      Pokud chcete vypočítat dostupnost zdrojů ze všech přiřazení v rámci projektu do určitého data, vyberte tuto možnost. Využití zdrojů v plánu zdrojů bude sloužit k určení dostupnosti zdroje po zadaném datu.

 7. Pokud chcete místo Časově uspořádané hodnot zobrazit celkové hodiny v tabulce plán zdrojů, zaškrtněte políčko Zobrazit celkovou práci .

 8. Do pole počet položek na stránce zadejte maximální počet řádků, který se má zobrazit v tabulce plánu zdrojů.

 9. Pokud chcete použít nastavení u mřížky zdrojů bez uložení, zvolte použít .

 10. Pokud chcete plán publikovat jako projekt projektu, vyberte publikovat .

  Pokud chcete návrh uložit bez publikování, zvolte Uložit. Ostatní členové týmu nebudou moct návrh v centru projektů vidět.

Proč nemůžu v Project Web Accessu dělat nějaké akce?

V závislosti na nastavení oprávnění, která jste použili při přihlašování k Project Web Accessu, nemusí být vidět ani používat některé funkce. Taky to, co vidíte na některých stránkách, se může lišit od toho, co je v aplikaci Project Web Access přizpůsobeno správcem serveru a neupravili jste nápovědu.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×